Banksektorn

Utvecklingsmöjligheterna är fantastiska

Publicerad 18 februari 2022
Text: Anna Hultberg Foto: Handelsbanken
Mattias Forsberg, CIO på Handelsbanken. Foto: Handelsbanken

Utvecklingsmöjligheterna för systemvetare och ingenjörer inom banksektorn är stora och spännande. Enligt Mattias Forsberg, CIO på Handelsbanken, finns det dessutom goda möjligheter att vara med och påverka omställningen till ett hållbart samhälle.

– Att jobba i en sektor som i grund och botten är digital och som har tillgång till en stor mängd data är jättespännande, säger Mattias Forsberg som sedan två år tillbaka arbetar som CIO på Handelsbanken.
Ytterligare en faktor som gör banksektorn så spännande enligt Mattias Forsberg är att den utgör en viktig del i omställningen till ett hållbarare samhälle. Avtrycket från bankerna i sig är ganska litet men genom bland annat utlåning, fonder och investeringar kan de påverka utvecklingen.
– Banker kan vara med och driva samhällsförändringar på många olika sätt. Under hösten har vi på Handelsbanken till exempel tagit fram rådgivningsmodeller för att minska ojämlika pensioner, säger Mattias Forsberg.

”Vi är mitt i en omställning där AI, molntjänster, moderna utvecklingsverktyg och arbeten i små agila team är viktiga beståndsdelar.”

Nya spännande roller
Den konkurrens som bankerna ställs inför genom fintechbolagens framfart är något som han välkomnar. Att banksektorn storsatsar på digitalisering och ny teknik öppnar upp för ännu fler spännande roller.
– Det är lätt att tänka att banksektorn är stordatorer och Cobol, och visst det finns kvar. Men samtidigt är vi mitt i en omställning där AI, molntjänster, moderna utvecklingsverktyg och arbeten i små agila team är viktiga beståndsdelar, säger Mattias Forsberg och påpekar att fördelen med de traditionella bankerna är att de redan har beprövade affärsmodeller samt en stabilitet och struktur som nya fintechbolag måste skapa.

Personlig utveckling
De kompetenser som efterfrågas inom branschen är bland annat arkitekter, data engineers, data scientists och programmerare inom framför allt Java.
– Utvecklingsmöjligheterna är fantastiska. Oavsett om du är intresserad av dataanalys, framtidens kvantdatorer eller vill vara med och digitalisera kundmöten finns det stora möjligheter att specialisera sig eller att bli chef, säger Mattias Forsberg.
I Framtidens Karriär – It & Datas undersökning svarar 7 av 10 att de kan tänka sig att arbeta inom bank, finans eller försäkring och att Handelsbanken rankas högt är inget som förvånar honom.
– Våra medarbetare arbetar med spännande utvecklingsfrågor i en företagsorganisation som har ett tydligt hållbarhetsfokus. Vi erbjuder dessutom våra medarbetare både trygghet och stabilitet, säger han.

Skulle du kunna tänka dig att arbeta inom bank, finans eller försäkring med it-utveckling, digitalisering eller datasäkerhet?

Vilka av följande stora företag inom bank, finans, försäkring skulle du kunna tänka dig att arbeta på? (Ange gärna flera.)

Om undersökningen

Framtidens Karriär – It & Data genomförde undersökningen 12–22 november 2021 mot ett slumpmässigt urval av de som tagit examen på teknisk högskola eller universitet inom datateknik, teknisk fysik, elektroteknik eller data- och systemvetenskap. Statistisk felmarginal är 2,5–4 procentenheter.