Banksektorn

Snabb utveckling i en tekniktung bransch

Publicerad 13 februari 2024
Text: Annika Wihlborg Foto: Fredrik Hjerling
Anders Karlsson, Chief Product & Technology Officer på Avanza. Foto: Fredrik Hjerling
Anders Karlsson, Chief Product & Technology Officer på Avanza. Foto: Fredrik Hjerling

Banksektorn är en av näringslivets mest digitaliserade branscher, där it-specialister som trivs med att hantera komplexa problemställningar har många utvecklingsmöjligheter att ta del av. I banksektorn finns goda möjligheter att djupdyka i specifika teknik- och problemområden samt att arbeta brett med att utveckla nya tjänster och att optimera användarupplevelser.

Banksektorns värdekedja är digital, vilket innebär att behovet av att dels underhålla och uppdatera befintliga system, dels investera i ny it-infrastruktur, är stort. Sektorn är tekniktung och dess aktörer investerar mycket i it-utveckling.
– Banksektorn präglas av kundkrav på ökad automation och snabbhet, och av investerarkrav på ökad skalbarhet, vilket innebär en balansgång mellan risk och innovation. Automationen och användningen av kunddata har på senare år ökat exponentiellt, vilket även medför ökade säkerhetsrisker, säger Anders Karlsson, Chief Product & Technology Officer på Avanza. Han har tidigare arbetat på bland annat Klarna, Nasdaq och Handelsbanken.
En utmaning är att många storbanker har en delvis föråldrad och trögrörlig it-infrastruktur som riskerar att sakta ner utvecklingen och bromsa kundnyttan. Samtidigt har hotbilden stärkts på senare år, så att mer resurser krävs för att bibehålla en hög säkerhetsnivå i den samhällsviktiga banksektorn.

”Banksektorn präglas av kundkrav på ökad automation och snabbhet.”

Nischade och snabbrörliga
Storbankerna är ofta storskaliga och anrika organisationer med ett brett kunderbjudande och en bred målgrupp, medan nätbankerna i många fall är mer specialiserade. De mer nischade nätbankerna har ofta en homogenare teknikstack. Deras organisationer är i många fall också snabbrörliga och platta, säger Anders Karlsson.
Banksektorn efterfrågar ett brett spektrum av it-kompetenser, till exempel systemutvecklare inom backend och frontend, cloud engineers, säkerhetsspecialister och data science-specialister. Anders Karlsson ser nyfikenhet, problemlösningsförmåga och en vilja att vara med och utveckla nya lösningar som kommer kunderna till gagn som avgörande för it-specialister som söker sig till banksektorn.
– AI har självklart en enorm påverkan på sektorn, som sitter på otroliga mängder data som kan appliceras på nya tjänster baserade på automation och AI. Under 2024 kommer vi sannolikt att få se betydligt fler tillämpningar som omvandlar AI-teknologi till verklig kundnytta. Jag känner mig både motiverad och vördnadsfull inför banksektorns pågående AI-revolution, säger Anders Karlsson.