Kompetensbehov

Brist väntas inom techsektorn

Publicerad 13 februari 2023
Text: Annika Wihlborg Foto: Fredrik Stehn / TechSverige
Michael Egnell, vd på Experis Sverige (Foto: Fredrik Stehn) och Ana Andric, näringspolitisk expert på TechSverige (Foto: TechSverige).

Techbranschen fortsatta utveckling hämmas idag av kompetensbrist, vilket får konsekvenser för samhället. Ett av tre globala företag har svårt att rekrytera rätt it-kompetens. Intern rekrytering och kompetensutveckling blir allt viktigare för att tillgodose behoven av it-kompetens.

Enligt den globala rapporten The New Age of Tech Talent från rekryteringsbolaget Experis blir det viktigare att i framtiden rekrytera mer baserat på mjuka kompetenser, som initiativförmåga och att kunna kontinuerligt tillgodogöra sig ny kompetens. Enligt Michael Egnell, vd på Experis Sverige, kan mjuka färdigheter i kombination med ett gediget kompetensutvecklingsprogram minska kompetensbristen.

Djärvare arbetsgivare
– I Sverige är bristen allra störst på cybersäkerhetsexperter, mjukvaru- och apputvecklare, projektledare samt databas- och nätverksexperter. Samtidigt sprider sig kompetensbristen globalt, vilket innebär att det inte längre går att förlita sig på internationell kompetens för att överbrygga kompetensgapen på den svenska it-arbetsmarknaden. De mjuka kompetenser som främst efterfrågas är pålitlighet, kreativitet och initiativtagande, säger Michael Egnell.
I rapporten har 39 000 personer som arbetar med rekrytering i 40 länder deltagit. Dessutom har åtta globala experter inom tech och rekrytering deltagit i djupintervjuer.
– Arbetsgivare behöver vara djärvare och mer strukturerade i sina rekryterings- och medarbetarstrategier för att motverka kompetensbristen inom tech. För att överbrygga kompetensgapen bör de även satsa mer på att kompetensutveckla medarbetare som arbetat i organisationen i ett par år, säger Michael Egnell.

”Vi rekommenderar fler arbetsgivare att ta emot praktikanter och exjobbbare.”

Kommer saknas 70 000 specialister
Branschorganisationen TechSverige prognostiserar att det 2024 kommer att saknas 70 000 it-specialister i den privata sektorn. Programmerare inom backend och frontend, Data Scientists och projektledare var de kompetenser som efterfrågades mest när TechSverige gjorde en kartläggning av den privata sektorns kompetensbehov. Utöver det tillkommer offentlig sektors efterfrågan på it-specialister.
– Vi rekommenderar fler arbetsgivare att ta emot praktikanter och exjobbbare. Vi ser också att fler företag arrangerar egna internships som kan attrahera nyexade it-specialister till deras verksamhet. Vi behöver också fortsätta arbeta konsekvent för att öka jämställdheten i branschen, då bara 30 procent av it-specialisterna på dagens arbetsmarknad är kvinnor, säger Ana Andric, näringspolitisk expert på TechSverige.

Addera tech
TechSverige har även lanserat addera tech, en satsning som ska få fler yrkesverksamma att ta steget in till tech genom att skola om sig eller komplettera sin befintliga utbildning med it-orienterade högskolekurser. Genom att addera tech till sin utbildning blir de attraktiva på en bristarbetsmarknad.
– Ett problem är att genomströmningen på it-utbildningar är låg. Det gäller både inom högskolan och yrkeshögskolan. Vi tappar helt enkelt för många studenter som av olika skäl inte fullföljer sin utbildning. Fler riktade satsningar för att minska avhoppen behövs, säger Ana Andric.