Presentation
Lantmäteriet

Lärande kultur som leder till kompetensutveckling

Publicerad 13 februari 2023
Foto: Alexander Lindström
Veronika Beronius, chef för systemutveckling på Lantmäteriet. Foto: Alexander Lindström
Veronika Beronius, chef för systemutveckling på Lantmäteriet. Foto: Alexander Lindström

Lantmäteriet leder samhällsbyggnadssektorns digitalisering tillsammans med Boverket och kan erbjuda IT-specialister en arbetsplats som präglas av agila arbetssätt, ett tillitsbaserat ledarskap och en lärande kultur. Lantmäteriet ligger långt framme både när det gäller teknik och moderna arbetssätt.

Inom Lantmäteriets verksamhetsområde utveckling och IT arbetar cirka 300 medarbetare med utmanande arbetsuppgifter i en kreativ miljö.
– En faktor som attraherade mig med Lantmäteriet var möjligheten att ingå i och leda självorganiserande team. Självklart är det även spännande att bidra till samhällsbyggnadssektorns digitalisering. Jag vill arbeta med att leda och utveckla människor, och Lantmäteriet erbjöd helt rätt möjligheter, säger Veronika Beronius, chef för systemutveckling på Lantmäteriet. Hon har tidigare bland annat arbetat som konsult i stålindustrin och kom till Lantmäteriet för fyra år sedan.

Jobba med IT hos oss på Lantmäteriet. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Lärande kultur
Lantmäteriet erbjuder en hybrid arbetsplats med stort utrymme för personlig utveckling. Här finns mycket IT-kompetens samlat, vilket ger goda förutsättningar för erfarenhetsutbyte och en lärande kultur där parprogrammering och kompetensöverföring för många utgör en naturlig del av vardagen.
– Vår lärande kultur genomsyrar hela verksamheten. Den kanske allra viktigaste vägen till lärande hos oss är den som sker i alla kollegiala dialoger och diskussioner. Vi har även tvärfunktionella intressegrupperingar för erfarenhetsutbyte kring exempelvis test eller agila metoder. Vi har självfallet externa och interna kurser, konferenser eller workshops utifrån specifika behov, men det kontinuerliga lärandet i vardagen är väldigt viktigt hos oss, säger Veronika Beronius.

Många karriärvägar
Lantmäteriet är en arbetsplats som karakteriseras av många karriärvägar och en vänlig kultur där medarbetarna stödjer varandra i alla lägen.
– Man kan exempelvis specialisera sig inom något teknikområde, bli verksamhetsutvecklare, agil coach, projektledare eller teamledare. Vi har även möjlighet att låta medarbetare med intresse för ledarskap prova på rollen som tillförordnad chef. Jag tog vara på den möjligheten vilket gav mig chansen att testa rollen som enhetschef här på Lantmäteriet, säger Veronika Beronius. Har man intresse för ledarskap och att jobba som chef så kan det här vara en väg att gå i sin karriär i arbetslivet.

Jobba med IT hos oss på Lantmäteriet. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Lantmäteriet

Lantmäteriet kartlägger verkligheten, sätter gränserna och säkrar ägandet. Vår expertis och våra tjänster är grunden för att samhällsplanering, fastighetsmarknad och information om natur, vägar och platser ska fungera och vara tillförlitlig. På Lantmäteriet bidrar du med samhällsnytta på daglig basis.

Lantmäteriet
Tel: 0771-63 63 63
lantmateriet.se