Presentation
Arbetsförmedlingen

Var med och forma framtidens arbetsförmedling

Publicerad 13 februari 2023
Foto: Johan Marklund
Per Marcus, analytics lead och data scientist och Keti Rizeva, CI/CD DevOps på Arbetsförmedlingen. Foto: Johan Marklund
Per Marcus, analytics lead och data scientist och Keti Rizeva, CI/CD DevOps på Arbetsförmedlingen. Foto: Johan Marklund

Arbetsförmedlingen är mitt uppe i en omfattande transformation. Här finns möjligheter att utveckla såväl teknik och myndighet, som din egen kompetens.

När Amanda Tudose Fuentes började som it-säkerhetsspecialist på Arbetsförmedlingen 2022, hamnade hon direkt i en omfattande digital transformation. Ett arbete som påverkar såväl verksamheten som organisationen och medarbetarna.
– Det pågår en jätteförflyttning i hur vi ska bedriva förmedlingsverksamheten. Eftersom it kommer att vara en stor del av hur verksamheten ska bedrivas, är det givetvis mycket som händer just nu.
En som har varit med i två omgångar sedan 2011 är Keti Rizeva, produktansvarig på CI/CD DevOps.
– Vårt team ser till att det ska vara lätt att få till utvecklings- och produktionsmiljöer och utvecklingsverktyg i våra egna kluster baserade på Openshift Container Platform.
Vi erbjuder en intern molntjänst och har längs resan exempelvis fått ner ledtiden att leverera en utvecklingsmiljö från cirka två månader till två minuter, säger Keti Rizeva.
– Många myndigheter går igenom den här resan nu, men Arbetsförmedlingen gör det väldigt bra. Mycket tack vare att vi också har gjort en kulturresa. Det finns en nyfikenhet här nu som genomsyrar det mesta – tekniken, ledarskapet och medarbetarna. Och vi gör arbetet tillsammans, tvärfunktionellt och väldigt nära kärnverksamheten, säger Keti Rizeva.
Ett exempel är Amanda Tudose Fuentes just nu pågående arbete med att höja säkerhetsmedvetenheten över hela myndigheten. Ett grepp är att simulera phishingattacker mot medarbetarna.
– Målet är att alla ska få förståelse för vad som händer om man trycker på de där knapparna, och tänka lite mer it-säkerhet, säger Amanda.
En med stor påverkan på resans destination är Emmie Langeström, enterprisearkitekt med fokus på myndighetens förmedlingsverksamhet.
– Arbetet har pågått en tid, men vi har fortfarande mycket att blicka framåt mot och det känns jätteroligt. Som arkitekt får jag verkligen vara med och forma hur it-landskapet ska se ut och se till att det blir hållbart för alla verksamheter här, säger Emmie.

Jobba med oss på Arbetsförmedlingen. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Besök vår LinkedIn

Alla nödvändiga data
Per Marcus är analytics lead och data scientist på avdelningen för avancerad analys och datakonsumtion. Han har dock en fot i flera sektioner, som han säger. Däribland AI. Han menar att myndigheten har en stor fördel av att vara så stor.
– Många företag har idag både ambitioner och resursmässiga möjligheter att jobba med AI, men de saknar tillgång till de data som krävs. Det har vi här. Det ger oss möjlighet och utrymme att verkligen åstadkomma något inom AI-fältet. Arbetsförmedlingen har historiskt sett också varit väldigt duktiga inom området, säger Per Marcus.
En del av arbetet framöver kommer beröra EU-kommissionens lagförslag om hur AI ska regleras i medlemsländerna, så snart beslut är taget.
– Ska man göra en liknelse är det en omställning i klass med GDPR fast för AI. Det blir ett spännande arbete som kommer att ställa stora krav, säger Per.

Stora utvecklingsmöjligheter
Myndighetens långsiktiga satsning omfattar inte bara verksamheten. Det finns även ett stort fokus på dig som arbetar här. Arbetsmiljö och välmående har hög prioritet. Samtidigt som tempot är högt, finns en genuin omtanke och förståelse för allas behov.
– Jag har jobbat mina 60–70 timmar i veckan i mitt tidigare arbetsliv, men här känner jag verkligen att jag kan både fokusera på mitt arbete och vara småbarnsförälder, säger Per.
Det finns även stora möjligheter till individuell utveckling. Arbetsförmedlingens it engagerar över 500 medarbetare och är ett stort verksamhetsområde inom myndigheten. Här finns många olika områden och roller att vidga sin kompetens inom.
– Jag har varit här i två år och har redan bytt roll en gång, från en utvecklande enhet till den enterprisegruppering jag sitter i nu, säger Emmie Langeström.
– Och jag har varit testare, scrummaster, produktägare och nu produktansvarig, säger Keti Rizeva.
– Vill du bidra till samhällsnytta kan du verkligen göra det här. Och på resan får du vara med och påverka hur en riktigt bra myndighet ska se ut, säger Amanda Tudose Fuentes.

Amanda Tudose Fuentes, it-säkerhetsspecialist och Emmie Langeström, enterprisearkitekt på Arbetsförmedlingen. Foto: Johan Marklund
Amanda Tudose Fuentes, it-säkerhetsspecialist och Emmie Langeström, enterprisearkitekt på Arbetsförmedlingen. Foto: Johan Marklund

Jobba med oss på Arbetsförmedlingen. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Besök vår LinkedIn

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen är en statlig förvaltningsmyndighet under Arbetsmarknadsdepartementet. Myndighetens ansvar omfattar offentlig arbetsförmedling och arbetsmarknadspolitisk verksamhet. I regeringens uppdragsbeskrivning finns bland annat Etablering av nyanlända, Arbetslivsinriktad rehabilitering och att Fler med funktionsnedsättning ska ges jobb. Varje månad bidrar myndigheten till att omkring 30000 arbetssökande får ett arbete. Arbetsförmedlingens huvudkontor ligger i Solna utanför Stockholm och har cirka 11000 anställda. Av dessa arbetar cirka 700 på it-avdelningen.
Tel: 0771–60 00 00

arbetsformedlingen.se