Statliga arbetsgivare

Myndigheter erbjuder komplexa utmaningar

Publicerad 14 februari 2023
Text: Annika Wihlborg Foto: Jesper Olsson Tanaka
Per Thelin, avdelningschef Data och styrning på Arbetsförmedlingen. Foto: Jesper Olsson Tanaka

I myndighetsvärlden använder it-specialister modern teknik i framkant för att lösa utmanande problem. De bidrar till samhällsutvecklingen genom att skapa tjänster som underlättar många användares vardag. Förutsättningarna för att kombinera karriärutveckling med ett balanserat arbetsliv är goda.

– Många myndigheter var tidiga med att digitalisera sin verksamhet, men många har skapat en stor teknisk skuld eftersom livscykelhanteringen ofta har brustit. Många myndigheter fokuserar nu på att implementera agila och kundcentrerade arbetssätt som underlättar leveransen av de digitala tjänster som användarna förväntar sig, exempelvis olika typer av självservicetjänster, säger Per Thelin, avdelningschef Data och styrning på Arbetsförmedlingen. Han har tidigare arbetat som systemutvecklare, CTO, CIO och CDO på flera stora företag.

”Många fokuserar nu på att implementera agila och kundcentrerade arbetssätt.”

Flera kontakter i samma plattform
En utmaning i myndigheternas digitaliseringsutveckling har hittills varit de tekniska och juridiska hinder som försvårar delning av data över myndighetsgränserna. På senare år har dock flera samarbetsplattformar lanserats, vilket börjar göra det möjligt att utbyta information på ett säkert sätt.
– Medborgare som använder myndigheternas tjänster efterfrågar i ökad utsträckning ett samlat kundmöte, så att de inte behöver hantera varje myndighetskontakt separat. För ett samlat kundmöte behöver information kunna överföras mellan alla myndigheter. De tekniska hindren är lätta att övervinna, men det kvarstår många juridiska hinder för att få det att bli verklighet, säger Per Thelin.

Skräddarsydda plattformar
Många myndigheter har de senaste åren konsekvent bytt ut sina befintliga system till moderna motsvarigheter. Arbetsförmedlingen har exempelvis bytt ut större delen av sina tekniska system och implementerat ett processtyrt och flödesorienterat arbetssätt baserat på skräddarsydda digitala plattformar. De kommande åren handlar till stor del om att maximera nyttan med dessa plattformar.
Många myndigheter har stora it-avdelningar med ett brett rekryteringsbehov. Data scientists, data engineers, systemutvecklare och arkitekter av olika slag efterfrågas, liksom it-specialister med erfarenhet av moderna plattformar som containrar och privata moln.
– Att arbeta med it-utveckling på en myndighet påminner i mångt och mycket om att arbeta med it-utveckling i en privat organisation. Att vilja samarbeta i team och trivas med att överblicka komplexa sammanhang är två egenskaper som värderas högt på många myndigheter, säger Per Thelin.