Infrastruktur

Utvecklar framtidens infrastruktursystem

Publicerad 14 februari 2023
Text: Annika Wihlborg Foto: Joakim Barkman/Trafikverket
Susanne Skovgaard, chef för Trafikverkets centrala funktion Strategisk utveckling. Foto: Joakim Barkman/Trafikverket

Trafikverket är en högteknologisk myndighet som använder den senaste teknologin för att öka trafiksäkerheten, och övervaka vägar och tunnlar. Trafikverkets it-specialister utvecklar Sveriges transportsystem med digitalisering som verktyg.

Trafikverkets uppdrag är att ansvara för den långsiktiga infrastrukturplaneringen för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för att bygga och driva statliga vägar och järnvägar med visionen att alla ska komma fram smidigt, grönt och tryggt. Trafikverket ska under perioden 2022–2033 bygga ut, rusta upp och modernisera Sveriges infrastruktur för 800 miljarder kronor. Myndigheten befinner sig mitt i en spännande förändring där myndigheten strävar efter att till fullo tillvarata digitaliseringens möjligheter.

”Digital teknik är avgörande för att lösa infrastrukturutmaningar.”

Teknologi som ökar trafiksäkerheten
– Digital teknik är avgörande för att lösa infrastrukturutmaningar och allt fler anläggningar är uppkopplade. It är ett viktigt verktyg för att vi ska nå Sveriges transportpolitiska mål. Ett exempel på hur vi använder teknologi för att öka trafiksäkerheten är geofencing, som bland annat används i pågående forskningsprogram för att reglera hastigheten för nyttotrafik i staden. Ett annat exempel är att vi genom innovationsupphandling låtit ett företag utveckla en app som varnar trafikanter som närmar sig en järnvägskorsning utan bommar, säger Susanne Skovgaard, chef för Trafikverkets centrala funktion Strategisk utveckling. Funktionen ansvarar bland annat för forskning och innovation, omvärldsbevakning och internationell verksamhet.
Som it-specialist är du en del av att utveckla framtidens transportsystem och bidrar till att nå visionen om att alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt. Man har goda möjligheter att använda sin kreativitet och kan växla mellan olika roller inom Trafikverket. Några av de it-kompetenser som efterfrågas är it-arkitekter, projektledare, systemspecialister och systemtekniker.

Främjar kompetensöverföring
Forskning och innovationsutveckling är ytterligare ett prioriterat område. Trafikverket investerar årligen 700 miljoner kronor i forskning, i samverkan med akademi, andra myndigheter och näringsliv.
– Mångfalden av karriärmöjligheter i olika delar av landet är en av våra främsta styrkor. Hos oss kan it-specialister arbeta med alltifrån programmering till trafikplanering, tunnelfrågor eller långsiktiga strategiska frågor. It har en hög status i vår verksamhet. Vi ligger långt fram i teknikutvecklingen och vår organisationskultur främjar kompetensöverföring mellan juniora och seniora medarbetare, säger Susanne Skovgaard.