TechSverige

Stark techpolitik för att öka konkurrenskraften

Publicerad 13 februari 2024
Text: Annika Wihlborg Foto: TechSverige
Åsa Zetterberg, förbundsdirektör på TechSverige. Foto: TechSverige
Åsa Zetterberg, förbundsdirektör på TechSverige. Foto: TechSverige

Techbranschens bidrag till svensk ekonomi når nya rekordnivåer, med BNP som överstiger det samlade BNP-bidraget från den traditionella basindustrin. Även om Sverige är en stark technation så hårdnar den globala konkurrensen, vilket ställer krav på en starkare vision och fler åtgärder som kan attrahera fler företag, kompetenta medarbetare och riskkapital från andra länder.

Enligt en rapport från TechSverige står techbranschen för 11 procent av Sveriges export och utgör därmed ett av landets tyngsta exportsegment.
– Sverige behöver en ny stark techpolitik. Andra länders kraftfulla digitaliseringsreformer och avsaknaden av dessa i Sverige gör att vi tappar vårt tidigare försprång. Inte minst tappar den offentliga sektorns digitalisering i relation till andra länder. Vi kan inte luta oss tillbaka och riskera att bli omsprungna. Vi ska höja ambitionerna och ha ännu större fokus på att skapa rätt förutsättningar för innovation, techföretagande och tillväxt, säger Åsa Zetterberg, förbundsdirektör på TechSverige.

”En tydlig vision för Sverige som technation bidrar till att attrahera individer, kapital och företag.”

5G har potential att öka BNP
– Vår ambition bör vara både att bli bäst på att nyttja digitaliseringens möjligheter och att vara ett land med stark digital innovationskraft. Svensk arbetsmarknad har en hög penetration av personer med teknisk spetskompetens, men fler unga behöver intressera sig för techbranschens yrken. Vi behöver även fler som lägger till tech till sin befintliga kompetensinriktning, säger Åsa Zetterberg.
Sverige var tidigt ute när 3G och 4G lanserades, vilket gynnade vår position som technation, men förseningen av 5G-auktionen gjorde att Sverige fick en senare start jämfört med andra länder. Åsa Zetterberg betonar att vi nu behöver öka användningen av 5G, den hittills smartaste uppkopplingstekniken. En rapport från TechSverige visar att 5G har potential att bidra till BNP-ökningar om 126 miljarder kronor årligen.

Snabbspår för globala techtalanger
En åtgärd som kan minska kompetensbristen är, enligt Åsa Zetterberg, ett snabbspår in i Sverige för globala techtalanger. Sverige riskerar att förlora techkompetens som söker sig till andra länder på grund av dagens ofta segdragna hantering från Migrationsverket.
– Vi behöver bli bättre på att profilera oss globalt som det digitala pionjärland vi faktiskt är. Vi är trots allt den region i världen som producerat näst flest unicorns per capita. En tydlig vision för Sverige som technation bidrar till att attrahera individer, kapital och företag, säger Åsa Zetterberg.