Etikettarkiv: Cybersäkerhet

Generativ AI, Data Fabric och Distributed Enterprise

Foto: Shutterstock

När analysföretaget Gartner presenterade de tolv viktigaste globala IT-trenderna inför 2022 präglades rapporteringen bland annat av samhällets starka digitaliseringstrend, hybridorganisationer, hyper­automatisering och nästa generations AI.

 1. Generativ AI
  AI som kan generera eget innehåll kan användas till att skriva mjukvarukod, accelerera läkemedelsutveckling eller utforma riktad marknadsföring. Gartner beräknar att generativ AI kommer att stå för 10 procent av all data som produceras i samhället 2025, mot idag mindre än en halv procent.

 2. Data Fabric
  Data fabric handlar om att integrera data mellan plattformar och användare. Därigenom genereras en skalbar arkitektur som kan minska den tekniska skulden och team som jobbar med data- och analytics. Data Fabric i kombination med inbyggd analys innebär att datahanteringskostnaderna kan minska med uppemot 70 procent.

 3. Distributed Enterprise
  Coronapandemin innebar på allvar startskottet för den nya generationens hybridorganisationer, där det traditionella kontorsarbetet kombineras med distansarbete. Enligt Gartner har hybridorganisationens framväxt stor påverkan på framtidens affärsmodeller, som framöver behöver omkonfigureras för att även omfatta distribuerade tjänster.

 4. Cloud native-plattformar
  Molnbyggda applikations­plattformar, så kallade Cloud native-plattformar, möjliggör skalbara och flexibla IT-funktioner som paketeras i tjänsteformat gentemot teknikutvecklare. Den här typen av plattformar kommer att utgöra basen för minst 95 procent av alla digitala initiativ 2025.

 5. Autonoma system
  Autonoma system är automatiserade fysiska system eller mjukvarusystem som lär sig av den miljö det befinner sig i och som dynamiskt kan modifiera sina egna algoritmer utifrån nya förhållanden. De kommer på sikt att bli allt vanligare i exempelvis drönare, robotar och tillverkande maskiner.

 6. Beslutsintelligens
  Beslutsintelligens är ett intelligent beslutsstöd med inbyggd förståelse för hur beslut fattas och hur resultat kan analyseras och förbättras med feedback. Under 2022 och 2023 tror Gartner att två tredjedelar av alla organisationer kommer att använda sig av beslutsintelligens.

 7. Modulära applikationer
  Arkitektur som baseras på modulära applikationer stöder snabba, säkra och effektiva applikationsändringar. Implementeringen av olika funktioner kan bli 80 procent effektivare med ett modulärt angreppssätt, enligt Gartner.

 8. Hyperautomatisering
  Hyperautomatisering innebär att en mängd processer identifieras, granskas och automatiseras. Enligt Gartner fokuserar världens mest högpresterande hyperautomatiseringsteam på att accelerera affärsprocessen, underlätta beslutsfattandet och att förbättra leveranskvaliteten.

 9. Dataskyddsteknik, privacy-enhancing computation
  Gartner förutspår att 60 procent av samtliga större organisationer kommer att använda dataskyddstekniker som skyddar känsliga data på hård- och mjukvarunivå 2025. En underliggande drivkraft, utöver att uppfylla lagkrav, är att bevara kundernas förtroende.

 10. Meshteknik för cybersäkerhet
  Arkitektur byggd på meshteknik för cybersäkerhet, CSMA, kan skapa en integrerad säkerhetsstruktur även när tillgångar och användare befinner sig på flera olika platser. Organisationer som använder sig av den typen av arkitektur för att integrera säkerhetsverktyg kan minska de ekonomiska effekterna av säkerhetsincidenter med uppemot 90 procent.

 11. Metoder för AI-teknik
  De 10 procent av företagen som etablerar de bästa metoderna för AI-teknik kommer att generera minst tre gånger mer värde från sina AI-insatser än de 90 procent av företagen som inte gör det. Så kommer det att se ut år 2025, enligt Gartner. En stark trend är därför metoder som gör
  AI-modellerna användbara.

 12. Total Experience, TX
  Nästa steg efter customer experience, CX, employee experience, EX, user experience, UX och multiexperience, MX, är total experience, TX.

Arbeta med Sveriges cyberförsvar på FRA

Vi kombinerar signalspaningen med vårt informationssäkerhetsarbete för att stärka Sveriges motståndskraft.

FRAs uppdrag är att bidra till att skydda Sveriges integritet och oberoende i världen. Oavsett roll bidrar vi alla på vårt sätt till att utföra det gemensamma uppdraget. Här får du arbeta i en kunskapsintensiv och kreativ miljö där du gör skillnad varje dag.
Är du intresserad av att arbeta på någon av våra avdelningar?

Cyberverksamhet
Bidrar med direkt och indirekt skydd till Sveriges mest skyddsvärda verksamheter och är en del av vårt nationella cyberförsvar. Vi identifierar, analyserar och följer angripare som genomför avancerade IT-angrepp från utlandet.

Signalspaning
Ger våra uppdragsgivare underrättelser om omvärlden. Vår signalspaning riktas mot utländska förhållanden och kan ge unik kunskap om sådant som påverkar Sveriges utrikes- och försvarspolitik.

Teknik
Förser hela myndigheten med den teknik och de system som vår verksamhet behöver inom signalspaning, cyberförsvar och stödfunktioner.

Verksamhetsstöd
Stöttar och ger strategisk rådgivning inom ekonomi och inköp, HR, förvaltningsjuridik, säkerhetsskydd och informationsförvaltning.

Klicka här för att se våra lediga tjänster

Klicka här för att läsa mer om att jobba hos oss

FRA

FRA arbetar med signalspaning och utgör en del av Sveriges underrättelsetjänst. FRA är en civil myndighet som lyder under Försvarsdepartementet, med huvudkontor på Lovön, strax väster om Stockholm. Antal anställda är cirka 850 personer.

Vi på FRA bidrar till att skydda Sverige och svenska intressen. Det sker genom att vi ger våra uppdragsgivare information om viktiga utländska förhållanden av betydelse för svensk utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik. Det sker också genom vårt arbete med att skapa förutsättningar för ett cyberförsvar och att bidra till att skydda samhällsviktiga informationssystem.

www.fra.se

AFRY driver tekniken framåt

Jenny Gorner jobbar med cybersäkerhet på AFRY i Göteborg.
Jenny Gorner jobbar med cybersäkerhet på AFRY i Göteborg. Foto: Lisa Jabar / AnnalisaFoto

AFRY jobbar i teknikens framkant varje dag, där medarbetarna utvecklas genom spännande och banbrytande projekt. Nu söker AFRY fler konsulter inom cybersäkerhet och digitalisering.

Den digitala revolutionen innebär såväl möjligheter som risker för vårt samhälle. AFRY möter dessa utmaningar i samarbete med sina kunder genom att bidra med marknadsledande expertis inom digital innovation och säkerhet.
Jenny Gorner och hennes arbetskamrater i Göteborg bryter ny mark varje dag i sitt arbete med it-säkerhet i framtidens bilar.
– Vi jobbar verkligen i teknikens framkant. Allteftersom bilarna blir mer uppkopplade behöver vi förstärka säkerheten så att de skyddas mot dataintrång. Det är spännande att jobba i fordonsbranschen mitt i det pågående paradigmskiftet med elektrifiering, uppkoppling och självkörande bilar, berättar Jenny Gorner.
– Det kommer nya lagkrav och en ny ISO-standard för hur man ska jobba med cybersäkerhet för vägfordon. Vi är med i ISO-arbetsgruppen samtidigt som vi hjälper kunderna att tillämpa standarden. Det är en spännande utmaning att utveckla metoden samtidigt som vi inför den.

Jobba med oss på AFRY. Klicka här för att se våra lediga tjänster.

Johan Bjärneryd, it-arkitekt på AFRY i Karlstad.
Johan Bjärneryd, it-arkitekt på AFRY i Karlstad.

Ständig kompetensutveckling
AFRY omvärldsbevakar ständigt marknaden för att hjälpa kunderna att bli mer framgångsrika.
– Som experter är det vårt jobb att föreslå nya tekniker som hjälper kunden att ta nästa steg. Det är utmanande men också väldigt givande att hela tiden ha koll på allt nytt, säger Johan Bjärneryd som leder en grupp i Karlstad.
– För en kund inom retail bygger vi nu en helt ny digital plattform för all data kring produkter, öppettider, varuhus, kvitton, tidigare försäljning, med mera. Vi går i bräschen genom att använda en teknik som är ny på marknaden. Vi jobbar med data på ett nytt sätt vilket ger kunden unika insikter, berättar Johan.

Modiga och ödmjuka lagspelare
Mångfald är viktigt på AFRY, där finns experter med olika erfarenheter och utbildningar, allt från civilingenjörer och systemvetare till självlärda individer.
– Utbildning är givetvis viktigt, men det är ännu mer avgörande vilka egenskaper och erfarenheter du har. Framför allt gillar du att jobba i team och är prestigelös samtidigt som du har integritet att våga vara expert, säger Johan Bjärneryd.
– Vi letar efter modiga, hängivna lagspelare som är självgående och lyhörda gentemot kunden, avslutar Jenny Gorner.

Jobba med oss på AFRY. Klicka här för att se våra lediga tjänster.

AFRY

företag inom teknik, design och rådgivning, med global räckvidd. Vi bidrar till övergången mot ett mer hållbart samhälle. Vi är 17 000 hängivna experter inom digitalisering och infrastruktur, industri och energi, som skapar hållbara lösningar för kommande generationer.

Afry i korthet
 • AFRY skapar hållbara teknik- och designlösningar.
 • Årsomsättningen uppgår till cirka 20 miljarder kronor.
 • Vision: Providing leading solutions for generations to come. Making Future.

afry.com

Framtidens cybersäkerhet utvecklas på Saab

Daniel Fäldt och Jenny Hållmats från Saabs affärsenhet Cyber Security. Foto: Johan Marklund
Daniel Fäldt och Jenny Hållmats från Saabs affärsenhet Cyber Security. Foto: Johan Marklund

Cyberattacker är idag ett av de främsta hoten mot samhället.
Vill du utveckla cybersäkerhet i den absoluta framkanten, i en miljö där du har ena foten i framtiden? Saab expanderar snabbt och söker nu Sveriges vassaste ingenjörer och IT-specialister till Cyber Security-området.

Saab har sedan starten för över 80 år sedan drivit den tekniska utvecklingen på en rad områden, med banbrytande produkter, tjänster och lösningar. Saabs vision, “Det är en mänsklig rättighet att känna sig säker” genomsyrar arbetet i företaget. Inom affärsenhet Cyber Security utvecklas nya lösningar för Saabs produktportfölj utifrån ett cybersäkerhetsperspektiv. Data är en eftertraktad råvara, som ständigt utsätts för attacker av olika slag. Det kan röra sig om exempelvis att stjäla innovationer, sprida desinformation eller rena sabotage. En viktig del av arbetet inom Cyber Security är att ta fram en molnplattform, Egira, där Saab och företagets kunder kan skydda sin data, sina produkter och samtidigt behålla kontrollen över datan.
– Tidigare handlade försvaret av samhället om att skydda fysiska gränser och avvärja väpnade angrepp. Idag har hoten flyttat in i den digitala världen. I takt med den snabba digitaliseringen av så gott som samtliga delar av samhället ökar också sårbarheten. En säker molnmiljö för myndigheter och företag som idag jobbar med kritisk infrastruktur eller samhällsbärande funktioner är därför avgörande om vi ska kunna skydda viktiga intressen, säger Daniel Fäldt, som ansvarar för området Secure Cloud inom affärsenhet Cyber Security.

Jobba med oss på Saab. Klicka här för att se våra lediga tjänster

AI utforskar satellitdata
En annan stor satsning på Saab är utveckling av AI, artificiell intelligens. Denna teknologi används bland annat till att utforska satellitdata från rymden för att skapa lägesbilder av den fysiska miljön till havs, på land och i luften och på så sätt kartlägga mönster och upptäcka avvikelser.
– Det genereras enorma mängder data i vårt samhälle. Genom AI-teknik så kan helt nya innovationer och företag skapas vilket gör att datan också blir en alltmer efterfrågad råvara. För en människa är det helt omöjligt att hantera datamängden och få en helhetsbild. AI med hög beräkningskraft är ett mycket effektivt verktyg för att sålla och analysera den här värdefulla informationen. Genom att använda AI till den här typen av uppgift frigör man även den mänskliga kompetensen, så att människor kan fokusera på områden där de gör mest nytta, förklarar Jenny Hållmats, som är chef för marknadsföring, marknad och försäljning på Saabs affärsenhet Cyber Security.

Stor innovationshöjd
Saab skapade affärsenheten Cyber Security för två år sedan och den växer idag snabbt. Saab rekryterar nu drivna talanger inom ett brett fält, som vill vara med och utveckla morgondagens spjutspetsteknologi inom cybersäkerhet och AI. Innovationshöjden är stor och utvecklingen går med hisnande fart. Arbetssättet är agilt och fokus är att ligga i den absoluta framkanten för att möta framtidens utmaningar.
– Vi söker medarbetare som är intresserade av säkerhetsfrågor, gillar att ta eget ansvar och trivs med att inte alltid ha helt väldefinierade uppgifter. Det är en kreativ, dynamisk arbetsplats, där vi är väldigt snabbfotade. Det är som att jobba på en start-up, samtidigt som man har Saabs stora organisation och enorma kompetens i ryggen, berättar Daniel.

Stor rörlighet
Saab är ett av Sveriges mest FoU-intensiva företag och det finns en stor rörlighet inom koncernen, både i Sverige och internationellt. Jennys och Daniels karriärer är goda exempel på möjligheterna som Saab erbjuder. Jenny, som läste teknisk fysik i Uppsala, kom till Saab för att göra sitt ex-jobb för närmare 20 år sedan och har blivit kvar sedan dess, med undantag för en kort period utanför koncernen. Daniel har examen i elektroteknik från Lund och började på Saab för 13 år sedan, efter att ha arbetat några år i försvarssektorn. Båda har prövat en rad olika roller inom olika enheter och framhåller de goda möjligheterna till kompetensutveckling och att pröva nytt. En viktig dimension för Jenny och Daniel är också Saabs stora samhällsengagemang.
– Här känner man verkligen att man gör nytta för samhället och människors säkerhet, säger Jenny. Våra produkter och teknologier skapar en tryggare värld och det ger stor tillfredsställelse och mening.

Jobba med oss på Saab. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Saab Cyber Security

Saab levererar marknadsledande och högteknologiska produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet till den globala marknaden. Saab har verksamhet i 35 länder på alla kontinenter och kunder i över 100 länder. Saab har cirka 17000 medarbetare runt om i världen och en omsättning på 31 mdkr. 23 procent av omsättningen går till FoU och det finns en nära samverkan med universitet och högskolor. Saab utvecklar framtidens lösningar inom cybersäkerhet och AI, och rekryterar nu talanger inom bland annat IT-data, teknisk fysik och systemvetenskap.

www.saab.com

Framtidsperspektiv på svenska myndigheter

Daniel O Andersson, it-utvecklingschef på Pensionsmyndigheten. Foto: Gonzalo Irigoyen
Daniel O Andersson, it-utvecklingschef på Pensionsmyndigheten. Foto: Gonzalo Irigoyen

Våra liv blir alltmer digitala och människor förväntar sig sömlösa, effektiva och omedelbara digitala tjänster, alldeles oavsett vilken sektor det handlar om. För svenska myndigheter gäller det att hålla jämna steg och samtidigt förutse framtida behov.

– På Pensionsmyndigheten ligger framtidsfrågorna i verksamhetens natur, och det är en självklarhet att ha örat mot rälsen och ta fram de mest kundrelevanta och långsiktiga tjänsterna. Vi har ju ett generations­perspektiv som sträcker sig hundra år fram i tiden. Men att jobba med ett framtids­perspektiv är viktigt för alla svenska myndigheter och något som de flesta är mitt uppe i, säger Daniel O Andersson, it-utvecklingschef på Pensionsmyndigheten.

Neutrala lösningar som motvikt
I arbetet med att spana in i framtiden spelar AI en allt viktigare roll. På Pensionsmyndigheten används AI idag framför allt till analyser av data, men på sikt kan den artificiella intelligensen komma att få mer av en rådgivande och beslutsfattande roll. I takt med att AI får en viktigare funktion även hos kommersiella aktörer kan myndigheters användning av AI-teknologin få stor betydelse för medborgarna.
– Det är många krafter i omlopp i det digitala samhället, som försöker att styra hur vi lever våra liv. Myndigheter kan agera som en motvikt och erbjuda neutrala lösningar, som är fria från kommersiella och andra intressen. Vi är en viktig kugge i det digitala samhället, menar Daniel O Andersson.

”Pensionsmyndigheten har it i den absoluta framkanten”

Cybersäkerhet skyddar data
Cybersäkerhet är i ständigt fokus för myndigheter, som måste skydda såväl medborgarnas känsliga personliga data som samhället i stort. Det är en utmaning att skapa lättillgängliga och effektiva tjänster, som ofta ska kunna synkroniseras med andra myndigheters digitala system, och samtidigt värna säkerhet och integritet. Det sker ett nära samarbete mellan myndigheter för att hitta gemensamma lösningar, bland annat genom forum som samverkansprogrammet eSam och Myndigheten för digital förvaltning (DIGG). Men varje myndighet har samtidigt sin egen verksamhet att ta hänsyn till.

Autonomi mot helhetslösningar
– Ibland står behoven av autonomi hos den egna myndigheten i kontrast till helhets­lösningar mellan myndigheter. Medborgarna förväntar sig en kundresa som är sömlös, snabb och effektiv och det gäller för oss att hitta lösningar som fyller alla krav, säger han.
Daniel O Andersson, som själv har en bakgrund i den privata sektorn, vill krossa myten att it i statlig sektor skulle vara tungrott eller omodernt.
– Pensionsmyndigheten har it i den absoluta framkanten. Vi har ett oerhört agilt, kunddrivet arbetssätt, inom såväl it som affärsutveckling. Detta är nyckeln till de mest kundrelevanta framtidslösningarna.

Enormt digitalt förändringstryck i banksektorn

Stephan Erne, CDO på Handelsbanken.
Stephan Erne, CDO på Handelsbanken.

I banksektorns affärs- och verksamhetsutveckling fyller it en nyckelfunktion. Det digitala förändringstrycket i banksektorn är enormt just nu och behovet av att fortsätta investera i säker och kundanpassad finansiell it-infrastruktur visar inga tecken på att avta framöver, snarare tvärtom.

– Eftersom banksektorn levererar tjänster snarare än fysiska produkter så är it självklart en otroligt viktig del av vår verksamhet. Merparten av kundupplevelsen är numera digital, vilket innebär att de som designar bankernas digitala tjänster befinner sig mycket nära såväl kärnaffären som kunderna, säger Stephan Erne, CDO på Handelsbanken.
En stor del av banksektorns värdekedja är digital, vilket innebär att behovet av att dels underhålla och uppdatera befintliga system, dels investera i ny it-infrastruktur, är stort. Flera faktorer driver på bankernas it-investeringar: teknologisk utveckling, nya kundbehov, regulatoriska krav och förstås även interna krav på effektivisering och en genomgående hög säkerhetsnivå.

”Digitaliseringen har förändrat hotbilden gentemot bankerna”

Stor potential för AI
– Eftersom banksektorn är tekniktung och hanterar mycket data finns det naturligtvis en stor potential för teknologier som AI och robotics. Många banker implementerar dessa tekniker för att exempelvis förbättra kundupplevelsen eller stödja sina medarbetare Vi har bland annat använt AI för att effektivisera arbetet för medarbetarna på bankkontoren ute i landet, säger Stephan Erne.
Han betonar att teknologiutvecklingen inte bara påverkar bankernas tjänsteutbud. It har även stora effekter på bankernas arbetssätt och samlade verksamhet. En fråga som av naturliga skäl står högt på agendan hos bankerna är förstås it-säkerhet.

I framkant inom cyber security
– Digitaliseringen har förändrat hotbilden gentemot bankerna, och gjort oss mer sårbara – samtidigt som den öppnar upp nya möjligheter. Att ligga i framkant med cyber securityarbetet är viktigt för samtliga banker. Säkerhetsspecialister är en av de mest efterfrågade kompetenserna i banksektorn, säger Stephan Erne.
Utöver it-säkerhetsexperter efterfrågar banksektorn även programmerare, it-arkitekter, AI-specialister och generellt sett it-akademiker som kombinerar ett tekniskt utvecklingsperspektiv med ett affärsutvecklings- och kundperspektiv.
– För it-specialister som vill arbeta i en bransch som erbjuder samhällskritiska tjänster, transformeras i rasande fart, och investerar mycket i it-utveckling även framöver, har banksektorn mycket att erbjuda, säger Stephan Erne.

Ta säkerhets­arbetet på allvar

Åke Holmgren, chef för cybersäkerhet och säkra kommunikationer vid MSB. Foto: MSB
Åke Holmgren, chef för cybersäkerhet och säkra kommunikationer vid MSB. Foto: MSB

Åke Holmgren, chef för cybersäkerhet och säkra kommunikationer vid MSB, svarar på frågor om skydd mot dataintrång, säkerhetshot och säkerhetsmedvetandet bland anställda.

Hur väl skyddade anser du att statliga myndigheter är mot dataintrång?
– Det finns statliga myndigheter med ett väldigt högt skydd mot dataintrång och sedan finns det även myndigheter som har en bit kvar i sitt arbete. Det går inte att dra alla över en kam. Eftersom den digitala utvecklingen går så snabbt kan man inte heller slå sig till ro bara för att man idag har ett bra skydd.

Vilka brister anser du att det finns?
– Det brister i det grundläggande, systematiska informationssäkerhetsarbetet. Man har för dålig koll på sin information, var den skyddsvärda informationen finns och hur vi gör för att skydda den. Det är även så att man inte tänker på informations- och cybersäkerhet när man startar nya projekt, utan får lägga till efteråt.

Varifrån kommer de största hoten?
– De kvalificerade angriparna är ständigt ett hot som man måste räkna med. I många organisationer kan det vara svårt att göra den typen av riskbedömningar, och här kan man vinna på att införa grundläggande skyddsåtgärder som skyddar brett. Fortfarande står mänskliga felhandlingar och tekniska fel för en stor del av de it-störningar som vi ser i samhället.

Vilka råd vill du ge till myndigheterna för att förbättra sina skydd mot dataintrång?
– Ta ett helhetsgrepp, börja i toppen och skapa ett systematiskt sätt att jobba. Satsa sedan på att öka medvetenheten hos all personal. Bygg en säkerhetskultur i organisationen. Se till att utbilda och öva. Förr eller senare kommer organisationen att drabbas av en it-incident eller ett cyberangrepp – det är då viktigt att det finns en plan B.

Hur anser du att säkerhetsmedvetandet är hos anställda inom näringsliv och offentlig sektor?
– Det skiljer det sig väldigt mycket åt mellan olika branscher och organisationer. Överlag anser jag att informations- och cybersäkerhet inte tas på tillräckligt stort allvar. Digitaliseringen av samhället går väldigt fort och i många sammanhang kommer funktionalitet före säkerhet – istället för att de går hand i hand.

På vilka sätt brister säkerhetsmedvetandet anser du?
– Många gånger slarvar man för att vinna tid, men hamnar då endast i ett ännu mer pressat läge när man måste lägga på säkerhet i slutfasen. Bristerna kan vara på användarsidan, men det kan även vara så att säkerhetsorganisationen inte tillhandahåller ett användbart stöd eller förstår verksamhetens behov.

Hur kan säkerhetsmedvetandet höjas?
– Skapa en bild över var de stora riskerna finns och anställ en bra CISO (Chief Information Security Officer) som får mandat och resurser. En ledning som är engagerad och införstådd med verksamhetsnyttan med informations- och cybersäkerhetsarbetet skapar förutsättningar för en hög säkerhetsmedvetenhet i hela organisationen.

Cyberhot ökar i digitaliserat samhälle

Ellen Grev, chef för Saabs affärsenhet Cyber Security. Foto: Johan Marklund
Ellen Grev, chef för Saabs affärsenhet Cyber Security. Foto: Johan Marklund

Sverige ligger i framkant när det gäller att digitalisera och är bra på att dra nytta av digitaliseringens möjligheter. Men det finns en eftersläpning vad beträffar säkerheten.

Vi måste stänga gapet mellan den snabba digitala utvecklingen och den växande hotbilden. Detta borde vara ett absolut krav och en topprioritet när man utvecklar nya digitala lösningar, säger Ellen Grev, chef för Saabs affärsenhet Cyber Security, som är ledande inom utvecklingen av cyberskydd.

Aggressiva attacker i gråzon
– Cyberhoten mot Sverige ökar och alla samhällssektorer är utsatta. Idag handlar försvaret av Sverige inte bara om att skydda landets territoriella gränser utan också de digitala gränserna och tillgångarna. Vi måste värna om Sveriges digitala suveränitet, säger Ellen Grev.
Det finns flera typer av attacker, som mestadels sker i en så kallad gråzon, där attackerna är aggressiva och fientliga. Ofta är de statsunderstödda, med syftet att stjäla information, kunskap och innovationer. Sabotage för att skada förtroendet för landet eller enskilda företag är också förekommande liksom spridande av desinformation. Det kan bli enormt kostsamt att reparera skadorna efter en cyberattack och i värsta fall kan kritiska samhällsfunktioner slås ut helt.

AI hanterar stora datamängder
Artificiell intelligens, AI, kan vara ett effektivt verktyg i arbetet med cybersäkerhet och rent generellt för att sortera de stora datamängder som genereras dagligen. På Saabs affärsenhet Cyber Security utvecklas AI bland annat för att dra slutsatser om mönster och avvikelser i stora datamängder.
– AI är oöverträffat på att hantera stora datamängder och kan användas för att upptäcka och analysera hot och för att filtrera vad som är verkligen är ett hot och inte bara brus. Då kan människor fokusera på de riktiga hoten, så att vi använder den mänskliga kompetensen där den gör mest nytta, förklarar Ellen Grev.

Data som råvara
– Det handlar inte bara om att kunna skydda vår digitala värld utan också att dra nytta av den och datan som den genererar. Sverige ligger generellt i framkant och har stor innovationskraft, trots att vi är ett litet land. Vi har tagit vara på resurserna och har hög kompetens och utbildningsnivå, säger Ellen Grev.
– Nu och framöver kommer data att vara en viktig resurs. Det är råvara för framtidens innovationer och förmågor, nya jobb och ny kompetens. Vi behöver se till att behålla den råvaran i Sverige och inte låta den hamna hos utländska moln- och it-leverantörer.

Kompetensbrist inom cybersäkerhet
Hon framhåller att det idag råder stor kompetensbrist i Sverige inom cybersäkerhet och det krävs skarpa ingenjörer och it-specialister inom cybersäkerhetsområdet, personer med en bredd och olika erfarenheter.
– Det är en utmaning i hela landet att hitta rätt kompetens. Detta är ett snabbt växande område, där drivkraft och intresse är nog så viktiga som formell kompetens, så det finns stora möjligheter till en spännande karriär, avslutar Ellen Grev.

Jobba med Sveriges cyberförsvar på FRA

Vi kombinerar signalspaningen med vårt informationssäkerhetsarbete för att stärka Sveriges motståndskraft.

FRAs uppdrag är att bidra till att skydda Sveriges integritet och oberoende i världen. Oavsett roll bidrar vi alla på vårt sätt till att utföra det gemensamma uppdraget. Här får du arbeta i en kunskapsintensiv och kreativ miljö där du gör skillnad varje dag.
Är du intresserad av att arbeta på någon av våra avdelningar?

Cyberverksamhet
Bidrar med direkt och indirekt skydd till Sveriges mest skyddsvärda verksamheter och är en del av vårt nationella cyberförsvar. Vi identifierar, analyserar och följer angripare som genomför avancerade IT-angrepp från utlandet.

Signalspaning
Ger våra uppdragsgivare underrättelser om omvärlden. Vår signalspaning riktas mot utländska förhållanden och kan ge unik kunskap om sådant som påverkar Sveriges utrikes- och försvarspolitik.

Teknik
Förser hela myndigheten med den teknik och de system som vår verksamhet behöver inom signalspaning, cyberförsvar och stödfunktioner.

Verksamhetsstöd
Stöttar och ger strategisk rådgivning inom ekonomi och inköp, HR, förvaltningsjuridik, säkerhetsskydd och informationsförvaltning.

FRA

FRA arbetar med signalspaning och utgör en del av Sveriges underrättelsetjänst. FRA är en civil myndighet som lyder under Försvarsdepartementet, med huvudkontor på Lovön, strax väster om Stockholm. Antal anställda är cirka 800 personer.

Vi på FRA bidrar till att skydda Sverige och svenska intressen. Det sker genom att vi ger våra uppdragsgivare information om viktiga utländska förhållanden av betydelse för svensk utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik. Det sker också genom vårt arbete med att skapa förutsättningar för ett cyberförsvar och att bidra till att skydda samhällsviktiga informationssystem.

www.fra.se

Hur säkerhetsmedvetna och skyddade är vi?

Statliga myndigheter är inte så väl skyddade mot dataintrång, och säkerhetsmedvetandet bland anställda i näringsliv och offentlig sektor är överlag ganska lågt.

Hur väl skyddade anser du att statliga myndigheter är mot dataintrång?
Vilket säkerhetsmedvetande anser du att anställda i näringsliv och offentlig sektor överlag har vad gäller informations- och datasäkerhet?
Om undersökningen

Framtidens Karriär – It & Data genomförde en undersökning mot ett slumpmässigt urval av it/dataingenjörer och systemvetare 31 januari – 4 februari 2020. Statistisk felmarginal är 2,5–4 procentenheter.