Etikettarkiv: Kronofogden

Självledarskap och flexibilitet på Kronofogden

Nebojša Mitrović, områdesarkitekt på IT-avdelningen hos Kronofogden.
Nebojša Mitrović, områdesarkitekt på IT-avdelningen hos Kronofogden.

En halvdag i veckan för kompetensutveckling, flexibla arbetsformer och möjlighet att jobba från var som helst i Sverige – Kronofogden satsar stort på sina medarbetare.
– Vi har ett stort ansvar att själva styra och ha inflytande över arbetet, och det finns utrymme att prova nya saker, säger Nebojša Mitrović, områdesarkitekt på IT-avdelningen.

Nebojša Mitrović, som nyligen började sin tjänst som IT-arkitekt, arbetar för Kronofogden från Jönköping. Satsningen på flexibla arbetsformer var en av sakerna som lockade.
– Att man kan styra sin arbetstid till viss del själv rimmar väl med mitt liv och min familjesituation. Balans mellan arbete och fritid är en prioriterad fråga inom Kronofogden, säger han.

Jobba med oss på Kronofogden. Klicka här föra att se våra lediga tjänster

Ser helheten
På Kronofogden jobbar Nebojša Mitrović bland annat med att se till att verksamhetens behov av IT-lösningar säkerställs. Som områdesarkitekt har han en viktig roll i utvecklingsarbetet.
– Med utgångspunkt i våra övergripande mål och strategier hjälper jag till att säkerställa att vi har rätt teknik och säkerhetsnivå inom Kronofogden. Det ingår i en IT-arkitekts ansvar att kunna se helhetsperspektiven och omsätta dessa till krav på teknik och säkerhet. Kronofogden är nu inne i en expansiv plan när det gäller att utvidga sina e-tjänster mot medborgarna, och då är det viktigt att säkerhetsaspekten följer med i det arbetet.

Gör samhällsnytta
Nebojša Mitrović tycker också att det gör arbetet extra meningsfullt att jobba på en myndighet som gör samhällsnytta.
– Kronofogden har ett viktigt samhällsuppdrag, att se till att Sverige har en fungerande kredit- och betalmarknad och att folk inte hamnar i onödigt hög skuldsättning; Kronofogden gör mycket proaktivt arbete.
Karriärsmöjligheterna är goda inom Kronofogden. Satsningen på kompetensutveckling är stor.
– Vi har en halvdag i veckan reserverad för kompetensutveckling, och mitt intryck är att man brukar få ett ja på att gå olika kurser. Det är väldigt kul, säger Nebojša Mitrović.

Hög kompetens
Medarbetarnas inflytande på arbetet är stort.
– Självledarskap är ett nyckelord, och arbetsgivaren har ett stort förtroende för oss, så det finns utrymme att prova på nya saker.
Utbytet med kollegor är också viktigt.
– Vi är en stor skara med väldigt kunniga medarbetare på IT-avdelningen – här finns en hög kompetens. Även fast många jobbar från olika orter finns en stor hjälpsamhet kolleger emellan, och man är väldigt prestigelös. Jag är hedrad över att få vara en del av laget på Kronofogden.

Jobba med oss på Kronofogden. Klicka här föra att se våra lediga tjänster

Kronofogden

På Kronofogden finns närmare 200 medarbetare som arbetar med IT-utveckling. Det pågår en mängd olika projekt, som handlar om allt ifrån att ersätta äldre och komplexa system till projekt med automatiseringsfokus och moderna e-tjänster för medborgarna. Medarbetarna på Kronofogdens IT-avdelning har möjlighet till flexibla arbetsformer – du kan arbeta hemma och på något av Kronofogdens kontor som finns över hela landet.

www.kronofogden.se

Hybridorganisation med självledarskap

Johan Acharius, it-direktör på Kronofogden.

Kronofogden har ett brett samhällsuppdrag som skapar ett välfungerande kreditsamhälle, motverkar brottslighet och säker­ställer finansieringen av den offentliga sektorn. Kärnan i it-verksamheten är självständiga och tvärfunktionella team. Medarbetarna ingår i en modern hybridorganisation som tillämpar ett stort mått av självledarskap.

– Vår it-utveckling har tagit stora kliv på senare år. Bland annat har vi fasat ut två stordatorapplikationer och skapat förutsättningar för att kunna ta rejäla digitaliseringskliv framöver. Vi fokuserar dels på att digitalisera och effektivisera våra interna processer, dels på att utveckla e-tjänster som medborgarna efterfrågar, exempelvis digital skulddelgivning, säger Johan Acharius, it-direktör på Kronofogden.

”Vi har övergått till ett digitalt arbetssätt där medarbetarna kan arbeta hemifrån.”

Långsiktig hybridorganisation
It-verksamheten hanterades tidigare av Skatteverket, men 2014 började en egen it-verksamhet byggas upp.
Johan Acharius kom ursprungligen till myndigheten som managementkonsult 2013 och valde att stanna när han fick möjlighet att vara med och bygga upp den nya it-verksamheten från grunden. Idag arbetar här 200 personer med it-utveckling.
– År 2021 etablerade vi en långsiktig hybridorganisation under devisen ”Med hela Sverige som arbetsplats”. Vi har övergått till ett digitalt arbetssätt där medarbetarna kan arbeta hemifrån. Samtidigt använder vi våra 32 kontor runtom i landet som viktiga mötesplatser. Vi har etablerat en långsiktig hybrid­organisation som sträcker sig långt bortom coronapandemin. Det ger våra medarbetare goda möjligheter att kombinera karriär och familjeliv, och få en god livskvalitet, säger Johan Acharius.

Hög grad av självbestämmande
De flesta medarbetare på Kronofogden känner en stolthet över den samhällsnytta de bidrar med. Utöver skuldsanering, det begrepp de flesta förmodligen associerar med myndigheten, arbetar Kronofogden även med konkurstillsyn, skuldförebyggande arbete och internationella frågor.
Systemutveckling utgör hjärtat i it-organisation en. Behovet av systemutvecklare med inriktning på Java och .Net är därför stort. Myndigheten efterfrågar även säkerhetsexperter samt olika typer av arkitekter.
– Många har en uppfattning om att myndigheter är strikt hierarkiska organisationer, men hos oss är det snarare tvärtom. Vi är en icke-hierarkisk organisation som tillämpar en hög grad av självbestämmande. Vi lägger också mycket fokus på medarbetarnas kompetensutveckling, säger Johan Acharius.

Digital suveränitet framtidsfråga för myndigheter

Johan Acharius, it-direktör på Kronofogden. Foto: Gonzalo Irigoyen
Johan Acharius, it-direktör på Kronofogden. Foto: Gonzalo Irigoyen

Svenska myndigheter står inför stora utmaningar i takt med att offentlig verksamhet blir alltmer digitaliserad. En av de större strategiska frågorna är den om digital suveränitet, så att kritiska samhällsaktörer inte förlorar kontrollen över känslig data.

Idag lagras merparten av den digitala informationen i våra egna datacenter. Men utvecklingen går mot att allt fler applikationer finns i olika molntjänster hos privata aktörer i andra länder. Myndigheter måste hitta en gemensam väg och ta fram lösningar som skyddar landets säkerhet och medborgarnas integritet, säger Johan Acharius, it-direktör på Kronofogden.

”Det är enormt viktiga beslut som vi måste fatta nu”

Nationell molntjänst
Detta är en aktuell fråga inom hela EU. I exempelvis Tyskland diskuteras möjligheten att skapa en egen nationell molntjänst för att behålla kontrollen över den här typen av känslig data. Även andra stora EU-länder har visat intresse för en sådan lösning.
– Det är enormt viktiga beslut som vi måste fatta nu och sedan leva med under lång tid. Myndigheter måste tänka strategiskt i den digitala processen och förstå innebörden och de långsiktiga konsekvenserna av olika vägval. Det finns inga genvägar, framhåller Johan Acharius.
Det finns idag ett nära samarbete mellan myndigheter i Sverige inom ramen för eSam. Det är ett samverkansprojekt mellan en rad stora myndigheter och Sveriges Kommuner och Regioner för att ta tillvara digitaliseringens möjligheter och bygga en gemensam färdplan. Där skapas bland annat lösningar som förenklar för medborgare i kontakten med myndigheter, en kontakt som ofta omfattar flera myndigheter i ett och samma ärende.

Bygger egen it
Samtidigt som det sker ett allt närmare it-samarbete mellan myndigheter finns en trend där myndigheter utvecklar och förvaltar it i egen regi. På exempelvis Kronofogden låg it tidigare hos Skatteverket, men efter ett beslut 2013 har myndigheten byggt upp sin egen it-avdelning.
– It blir allt mer en integrerad del i verksamheten och varje enskild myndighet har sina speciella utmaningar. På Kronofogden såg vi att behovet av teknikstöd ökade och att it behövde komma närmare verksamheten. För mig var det en fantastisk chans att få vara med och bygga upp it-avdelningen från start, säger Johan Acharius, som först kom till Kronofogden som managementkonsult. Han vill lyfta fram att det händer mycket på it-fronten i Myndighetssverige.
– Det finns nog fördomar om att myndigheter är lite tråkiga och långsamma. Men det är verkligen tvärtom. Vi har den senaste tekniken, lösningar i framkant och arbetar dessutom så tydligt med verksamhet som är avgörande för medborgarna och samhället i stort, avslutar Johan Acharius.

Agilt, modernt och innovativt på Kronofogden

Malin Holmvall, sektionschef hos Kronofogden. Foto: Gonzalo Irigoyen
Malin Holmvall, sektionschef hos Kronofogden. Foto: Gonzalo Irigoyen

Glöm bilden av myndigheter som hierarkiska, tröga och gammeldags. På Kronofogden arbetar du i ett agilt team, med modern teknik, lösningar i framkanten och i en kultur där dina idéer tas till vara.

– Här kan man verkligen påverka och sätta avtryck. Det är högt i tak och en otroligt positiv stämning. Grundinställningen hos medarbetare och ledning är att vilja testa nya idéer och uppmuntra egna initiativ. Det finns verkligen alla möjligheter att få en spännande och rolig karriär, berättar sektionschefen Malin Holmvall.
Malin kom till Kronofogden för sex år sedan därför att hon lockades av möjligheten att få vara med från början när myndigheten skulle bygga upp en ny, egen it-avdelning. Arkitekturen är modern och händelsedriven, och till sommaren har vi ersatt den sista stordatorn. It-avdelningen på Kronofogden präglas av en stor dos pionjäranda, med drivna, nytänkande och engagerade medarbetare.
– Vi har rekryterat enormt kompetenta medarbetare, som jobbar innovativt. En stor del av vårt arbete är systemutveckling, med fokus på ny- och vidareutveckling av digitala lösningar, så det är verkligen kreativt, säger Malin.

Jobba med IT hos oss på Kronofogden. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Kompetensutveckling
Oavsett om du vill pröva olika roller och arbeta som generalist eller fördjupa dig inom ett område och bli specialist finns alla möjligheter till vidareutbildning. På Kronofogden avsätts flera timmar i veckan till egen kompetensutveckling och det finns flera portaler för självstudier. Lönerna är i paritet med privata arbetsgivare och arbetsvillkoren i övrigt är mycket goda. Kronofogden är en arbetsplats där man är mån om att personalen ska trivas och må bra.
– Det finns en stark medvetenhet om att livspusslet ska fungera. Här är det självklart att man ska kunna kombinera familjeliv med en stimulerande och utvecklande karriär, framhåller Malin.

Samhällsnytta
Idag har it-avdelningen cirka 220 medarbetare, som skapar de tekniska lösningarna för att myndigheten ska kunna sköta sitt viktiga uppdrag att säkerställa finansieringen av den offentliga sektorn, skapa ett fungerande kreditsamhälle för medborgare och näringsliv samt motverka brottslighet. I många it-frågor sker ett nära samarbete med andra myndigheter. Malin vill gärna lyfta fram samhällsnyttan, som ger en extra dimension till arbetet:
– Vi bidrar till något större och ser direkt nyttan med vårt arbete. Det är meningsfullt och en del av att skapa ett säkrare och bättre samhälle.

Jobba med IT hos oss på Kronofogden. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Kronofogden

Ett jobb som räknas – för andra och för dig! På Kronofogden jobbar vi nära människor i utsatta situationer. Vår uppgift är att hjälpa den som inte har fått betalt och vägleda den som ska betala. Det kräver kunskap och handlingskraft. Omtanke och mod. Hos oss kan du räkna med utmanande arbetsuppgifter som även är utvecklande för dig. Så när du går hem från en dag på jobbet kan du vara säker på att du har gjort något som verkligen räknas – både för andra och för dig.

Nyfiken? Läs mer på www.kronofogden.se

Han tog chansen att vara med från början

Johan Acharius, CIO på Kronofogdemyndigheten. Foto: Sara Burman
Johan Acharius, CIO på Kronofogdemyndigheten. Foto: Sara Burman
Johan Acharius var verksam som managementkonsult i ett privat konsultbolag, men när han fick möjligheten att gå in som CIO på Kronofogden nappade han direkt.

Kronofogdemyndighetens it-verksamhet är ung. Från att tidigare ha legat hos Skatteverket togs den över i egen regi så sent som 2014. Johan Acharius var involverad i förarbetet i rollen som managementkonsult och när han fick erbjudandet att bli CIO nappade han direkt.
– Det är sällan man får möjligheten att vara med och utveckla en verksamhet från grunden. Ett sådant erbjudande tackar man inte nej till, säger Johan Acharius.

Chans att göra samhällsnytta
Hans uppdrag nu är det första inom staten och visst kan han erkänna att han hade vissa fördomar om att arbeta statligt, men han har ändrat sig. Idag jämför han den politiska styrningen med den styrning som aktieägare skapar i privat verksamhet.
– Skillnaden här är att jag kan känna att jag gör samhällsnytta. Det finns något nästan vackert med att arbeta inom staten eftersom det är en del av demokratin.
Sedan 2014 driver alltså Kronofogden, med omkring 2 300 medarbetare, it-verksamheten i egen regi. It-organisationen har drygt 200 medarbetare och konsulter. Driften sköts av Skatteverket.
Just nu pågår ett genomgripande förändringsarbete som innebär att it-verksamheten transformeras från en traditionell stordatormiljö till en modern miljö där Java och Dotnet är utvecklingsmiljöerna.

Skapa tjänster för självbetjäning
Johan Acharius beskriver det som att ta klivet från en miljö i mångt och mycket baserad på pappersrutiner till att ta steget in i den digitala världen.
– Det är både utmanande och kul att vi utvecklar allt fler självbetjäningstjänster. Det är flödesbaserade självbetjäningssystem där kunderna kan ta del av sina ärenden.
I fortsättningen ska kunderna alltså bättre kunna följa statusen på sina ärenden. Kunderna är de som vill ha betalt och de som ska betala. Det omfattar både andra myndigheter, företag och privatpersoner.
– Det är ett omfattande arbete att ersätta äldre applikationer, och utvecklingen sker i nära samarbete med verksamheten i självstyrande team.