Etikettarkiv: Länsförsäkringar

I skärningspunkten mellan teknik och affär

Ulrica Holmgren, CIO på Läns­försäkringar. Foto: Adrian Leopoldson / Länsförsäkringar AB

Bank- och försäkringsbranschen är en av närings­livets mest digitala branscher. Digitaliseringen utgör en självklar och integrerad del av bolagens affärsutveckling och branschen investerar i storskaliga och långsiktiga digitaliseringssatsningar som förenar teknik- och affärsutveckling med samhällsnytta.

– Bank- och försäkringsbranschen är otroligt digital, men även om utvecklingen kommit långt så har vi fortfarande mycket utvecklingsarbete kvar att göra. Kundernas krav på en enkel, intuitiv och smidig interaktion med branschens aktörer ökar stadigt, säger Ulrica Holmgren, CIO på Länsförsäkringar. Hon är civilingenjör i industriell ekonomi och sökte sig till bank- och försäkringsbranschen 2019 efter många år i telekomsektorn. Möjligheten att ha en fot i affären och en fot i teknikens värld var ett av skälen. Länsförsäkringar, som består av 23 lokalt kundägda länsbolag runtom i landet, är starkt engagerade i den regionala samhälls­utvecklingen. Det bidrog till att Ulrica Holmgren sökte sig just dit.

”Även om utvecklingen kommit långt så har vi fortfarande mycket utvecklingsarbete kvar att göra.”

AI och IoT minimerar antalet skador
I bank- och försäkringsbranschen kan den senaste teknologin användas för att både stärka kundupplevelsen och förebygga skador, exempelvis med hjälp av sensorer som kan upptäcka rök eller fukt på ett tidigt stadium.
– AI i kombination med IoT används mycket i det skadeförebyggande arbetet. Exempelvis kan satellitbilder över skogsområden bidra till att minimera antalet skador i skogsbruket. AI kan även användas för att förebygga försäkringsbedrägerier, medan RPA används för att öka hastigheten i processerna och ge en snabbare kundhantering, säger Ulrica Holmgren.

I affärsutvecklingens hjärta
Bank- och försäkringsbranschen investerar stort i långsiktig digital utveckling och efterfrågar därför ett brett spektrum av it-kompetenser. Systemutvecklare, it-arkitekter, data scientists, säkerhetsexperter och specialister inom AI och molnteknologi är några exempel på kompetenser som behövs i branschen.
– I vår bransch får man vara med och ta stora digitala kliv, så det är en fördel om man trivs med att arbeta i ett högt utvecklingstempo. När man arbetar med it i bank- och försäkringsbranschen befinner man sig ständigt i affärsutvecklingens hjärta eftersom merparten av våra tjänster är digitala. Samtidigt fyller branschen en viktig samhällsfunktion, då stora delar av befolkningen är i behov av tjänster inom just bank- och försäkringsområdet och vi bidrar i allra högsta grad till ett välfungerande samhälle, säger Ulrica Holmgren.

Jobba agilt och utvecklas med oss på Länsförsäkringar!

Joakim Rosén, produktägare och Daniel Roshanghias, Scrum Master på Länsförsäkringar. Foto: Malin Eld
Joakim Rosén, produktägare och Daniel Roshanghias, Scrum Master på Länsförsäkringar. Foto: Malin Eld

Vill du arbeta i agila team, med örat mot marken och utveckla de bästa IT-lösningarna inom bank och försäkring? Välkommen till oss på Länsförsäkringar. Här kan du som är IT-specialist utvecklas i en snabbrörlig, kreativ och stöttande miljö.

Länsförsäkringar, som erbjuder tjänster inom försäkring, bank, pension och fastighetsförmedling, består av 23 lokalt kundägda länsförsäkringsbolag och deras gemensamt ägda service- och utvecklingsbolag Länsförsäkringar AB.
CIO och IT-avdelningen sitter på Länsförsäkringar AB, men det finns IT-funktioner också i Länsförsäkringar AB:s affärsenheter och i de lokala länsförsäkringsbolagen.
Nu händer det mycket inom IT och utvecklingen går snabbt. Bland annat införs det leanagila ramverket, SAFe, som står för Scaled Agile Framework. Det består av nya, agila arbetssätt för att skapa innovativa och kundnära digitala lösningar. Du som är IT-expert har alla möjligheter att driva och delta i utformningen av framtidens agila arbetssätt på Länsförsäkringar.

Lockas av omväxlande och tekniskt utmanande uppdrag? Klicka här för att se våra lediga tjänster

Crossfunktionella team
Just att få vara med från start och bygga upp något nytt lockade Daniel Roshanghias, som har en bakgrund som mjukvaruutvecklare inom fordonsbranschen. Han kom till Länsförsäkringar för två år sedan och arbetar som Scrum Master, en roll där han coachar sina teammedlemmar i agila arbetssätt och banar väg för värdeskapande leveranser.
– Här fick jag möjlighet att komma in på ett tidigt stadium i etableringen av SAFe och det är otroligt kul och spännande att få vara med på den här resan. Teamen är crossfunktionella, med rörliga roller och alla kompetenser bidrar. Scrummästare och produktägare samarbetar tätt med övriga teammedlemmar och alla roller är väldigt flexibla beroende på vilka behov det specifika projektet har. Det är ett väldigt roligt sätt att arbeta, säger han.
Daniel får medhåll av sin kollega Joakim Rosén, som arbetar som produktägare för iOS- och Androidappar. Joakim är data- och systemvetare i botten och började på Länsförsäkringar som konsult för tio år sedan. Sedan fem år tillbaka är han anställd.
– En stor fördel här är att vi arbetar så kundnära. Våra uppdragsgivare är de 23 länsbolagen, men i slutändan är det ju kundernas behov, önskemål och förväntningar som bestämmer och driver våra lösningar. Vi måste hela tiden ligga steget före och kunna leverera säkra och användarvänliga produkter inom bank, pension och försäkring, som verkligen skapar nytta och gör skillnad i våra kunders vardag, säger han.

Engagerade medarbetare
Länsförsäkringar söker nu nya talanger inom ett brett spektrum av IT-kompetens, från copywriter till IT-arkitekter, säkerhetsexperter, testare, utvecklare och UX-specialister. Exakt vilken bakgrund och erfarenhet du har är mindre viktigt än att du är engagerad, driven, flexibel och gillar att arbeta i sammansvetsade och snabbrörliga team.
– Ingen är fast i en roll här, utan oavsett vilken bakgrund man har finns alla möjligheter att pröva sina vingar i olika funktioner. Man får stor frihet att testa olika roller och det gör att man utvecklas väldigt snabbt professionellt, säger Daniel.
Joakim lägger till:
– Vi sätter inga etiketter på kompetensen utan man är helt enkelt en teammedlem. Man är fri att definiera sin egen roll och det finns ingen detaljstyrning. Det här sättet att jobba gör att vi snabbt kan reagera på kundernas behov och utveckla de produkter och lösningar som de efterfrågar. Vi har mycket nära kontakt med representanter från länsförsäkringsbolagen, så vi får ständig input och återkoppling från dem. Det är en stor styrka med ett kundägt bolag.

Gör tydlig nytta
Både Joakim och Daniel lyfter fram tillfredsställelsen som kommer av att arbeta med lösningar och produkter som så tydligt kommer till nytta, både internt inom företaget och hos slutkunden. Det är produkter som kunderna använder dagligdags och som måste fungera optimalt, och där utvecklingen av nya, digitala lösningar går i mycket snabb takt.
– Dessutom är Länsförsäkringar en väldigt trevlig arbetsplats, fortsätter Daniel. Det finns många karriärvägar för IT-specialister och massvis med möjligheter att avancera internt. Det är en bra anda här och det är lätt att trivas!

Lockas av omväxlande och tekniskt utmanande uppdrag? Klicka här för att se våra lediga tjänster

Länsförsäkringar

Länsförsäkringar består av 23 lokalt kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda utvecklings- och servicebolaget Länsförsäkringar AB.
Länsförsäkringar bedriver verksamhet inom försäkring, bank, pension och fastighetsförmedling.
Det första länsförsäkringsbolaget bildades 1801.

Vi erbjuder en rad spännande karriärmöjligheter för IT-specialister som vill arbeta i en agil miljö med ständigt nya utmaningar.
Nyfiken? Läs mer på: LF.se/itjobb