Etikettarkiv: Logistik

Digitala lösningar avgör kampen

Carsten Heitmann, chef för PostNords it-lösningar ut mot produktion. Foto: Gonzalo Irigoyen

Ändrade kundbehov, hård konkurrens och en ständigt växande paketvolym. Utmaningarna inom logistiksektorn är många och it är en viktig del av lösningen.
– PostNord är känt som ett logistikbolag men är numera lika mycket ett teknologibolag, säger Carsten Heitmann, chef inom it vid PostNord.

– När jag började på Posten 2013 levererade vi 110 miljoner paket och 5,9 miljarder brev och andra försändelser. Idag har vi mer än halverat brevvolymerna och nästan dubblat paketvolymen, säger Carsten Heitmann som är chef för PostNords it-lösningar ut mot produktion.
Trots de senaste årens paketexplosion, där e-handeln är den pådrivande faktorn, befinner sig logistikbranschen enbart i början av utvecklingskurvan enligt Carsten Heitmann. För att kunna hantera de stora volymerna är det viktigt med skalbara och robusta it-lösningar.
– Systemen måste klara av att hänga med i volymökningen och alltid vara tillgängliga eftersom verksamheten är helt beroende av fungerande it-system.

”Hemleveranser kräver it-stöd som gör att vi med hög träffsäkerhet kan leverera varan vid första försöket.”

Kundernas önskemål styr
Men en kanske ännu större utmaning som branschen står inför är förmågan att kunna möta marknadens efterfrågan av tjänster. I den hårt konkurrensutsatta e-handeln vill konsumenterna bemötas på det sätt som de har behov av.
– En tydlig trend som vi har sett de senaste åren är ökad efterfrågan på hemleveranser. Det kräver it-stöd som gör att vi med hög träffsäkerhet kan leverera varan vid första försöket på ett för mottagaren bra sätt, säger Carsten Heitmann och tillägger att varje omleverans innebär en missnöjd mottagare, och negativ miljöpåverkan.
Enligt Carsten Heitmann spelar it en nyckel­roll vid såväl digitalisering av processer som vid skalbarhet och analyser av data.

It viktigt för miljön
Även när det handlar om miljön har it-lösningar en viktig roll att spela.
– Med rätt it-lösningar kan fordonen köra så få kilometer som möjligt och vara så fullastade som möjligt. Därigenom uppnås miljö­vinster, säger han.
För att logistikbranschen ska klara utmaningarna är det viktigt att hitta medarbetare som kan analysera data, och bygga och förbättra it-lösningar.
– Vi går igenom en teknisk såväl som marknadsmässig transformation. Förändringen genomsyrar alla lager och då behövs det kompetenser som kan möta det behovet. PostNord är känt som ett logistikbolag men är numera lika mycket ett teknologibolag.

Paradigmskifte ställer nya krav

Anne-Christine Lane, ansvarig för analytics och automation på Postnord. Foto: Fond&Fond

Logistiksektorn befinner sig mitt i ett spännande paradigmskifte, med den stadigt ökande e-handeln som främsta drivkraft. Logistikbolagen utvecklas i allt större utsträckning till servicebolag som ska kombinera effektiva logistikprocesser med leveranser på kundens villkor. Det ställer nya krav på bolagens it-infrastruktur och dataanalys.

– Den ökade e-handeln och handelssektorns omställning från fysisk till digital handel har bidragit till kraftigt ökade paketvolymer i logistiksektorn. Hos oss på Postnord har paketvolymen exempelvis ökat med 30 procent under coronapandemin. Det här är en långsiktig utveckling som accelererat i samband med pandemin och som kommer att fortsätta även när pandemin klingat av, säger Anne-Christine Lane, ansvarig för analytics och automation på Postnord. Hon har en examen i informationsteknologi och en MBA och har tidigare jobbat bland annat som affärsutvecklare, försäljningsdirektör och ansvarig för ombudsnätet på Postnord.

”Vi ser en starkt ökad efterfrågan på miljö­vänlig hemleverans på kundens villkor.”

AI och machine learning
Logistiksektorns främsta utmaning just nu är, enligt Anne-Christine Lane, att kombinera effektiva logistikprocesser med en hög servicenivå samt att kontinuerligt minska miljöpåverkan i sin verksamhet.
– Vår sektor har allt mer specifika tekniska behov. Bolagen förfogar över stora mängder data som kan analyseras och användas för att effektivisera processerna. Efterfrågan på specialister inom AI, machine learning och data engineering är därför hög. Bolagen behöver även it-specialister som är bra på att presentera och testa innovativa affärsmässiga tillämpningar av it-teknik. Business analysts och RPA-utvecklare är andra exempel på kompetenser som efterfrågas, säger hon.

Utmaning och möjlighet
– Det vi ser nu är ett permanent skifte i konsumtionsmönster som både innebär nya möjligheter och utmaningar för logistikbolagen. Vi ser bland annat en starkt ökad efterfrågan på miljövänlig hemleverans på kundens villkor, vilket förstås ställer helt nya krav på stora logistikbolag vars organisation i första hand är uppbyggd för att kunna hantera storskaliga volymer, säger Anne-Christine Lane.
Hon tror att fler logistikbolag framöver kommer att använda sig av data för att kunna agera mer prediktivt och upplysande gentemot sina kunder.
– AI och dataanalys innebär fantastiska utvecklings- och effektiviseringsmöjligheter för logistiksektorn. Samtidigt är det viktigt att analysera data med eftertanke, för om det blir fel riskerar det att få stor inverkan på logistikprocessen.

Ett logistikföretag i framkant

Mikael Qvist, Automation Analyst på PostNord i Stockholm och Alma Söderqvist, Business Analyst på PostNord i Köpenhamn. Foto: Gonzalo Irigoyen
Mikael Qvist, Automation Analyst på PostNord i Stockholm och Alma Söderqvist, Business Analyst på PostNord i Köpenhamn. Foto: Gonzalo Irigoyen
PostNord är världsledande på digitalisering i sin bransch och många spännande utmaningar väntar framöver. Bland annat kommer Artificiell Intelligens (AI) att bidra till att potentiella problem upptäcks och åtgärdas i tid.

För att ytterligare effektivisera utvecklingsarbetet inom PostNord har de samlat arbetet med digitalisering och automation på en central avdelning, och där jobbar Alma Söderqvist.
– Jag sitter på kontoret i Köpenhamn och jobbar idag som Business Analyst. Tidigare var jag på HR-avdelningen, men i samband med att jag gick det nordiska Mentorsprogrammet inom PostNord så blev jag erbjuden det här jobbet. Det är ett exempel på den positiva utvecklingskultur som finns inom företaget. Man får mycket uppmuntran i att söka sig nya vägar och utvecklas i den riktning som känns intressant, konstaterar hon.

Ökad digitalisering till nytta för kunderna
På hennes avdelning har de över 60 automationsprocesser igång, som innebär att tidigare rutinmässiga göromål robotiseras. Det ger tid till att jobba med mer komplicerade uppgifter som i sin tur skapar en bättre service för kunderna.
– Ett exempel på en process som automatiserats med goda resultat är eftersökning av värdepaket som kommit på avvägar. Det går idag betydligt snabbare, till stor glädje för kunderna, och bara den automationsprocessen sparar dessutom ca 24 miljoner per år, förklarar Alma Söderqvist.
Hennes kollega Mikael Qvist jobbar som Automation Analyst på kontoret i Stockholm och har jobbat på PostNord i tre år.
– Tidigare jobbade jag bland annat på IBM i många år och kan konstatera att arbetet här på PostNord är betydligt mer dynamiskt, något som kanske kan förvåna. Men det finns en stor förändringsvilja inom företaget och det bedrivs ett mycket strukturerat utvecklingsarbete som det är otroligt kul att vara en del av.

Uppmuntras till personlig utveckling
Som en del i hans personliga utveckling har han just bytt till automationsavdelningen, tidigare var han Service&Delivery Manager på avdelningen för Logistics and Mail Systems.
– Bytet är en följd av att jag var inblandad i ett implementeringsprojekt inom AI och maskininlärning och blev då så intresserad av det nya området att jag bad att få jobba vidare med utvecklingen av det inom PostNord. Och då det är ett nytt område för mig så går jag nu genom jobbet två on-lineutbildningar, en på Helsingfors universitet och en på Stanton University i Kalifornien.
Att använda AI och maskininlärning för processer inom PostNord är än så länge i ett tidigt skede, men de ser stor potential för nya användningsområden.
– Det vi kommer att kunna använda maskininlärning och AI till är bland annat att i tidiga faser kunna upptäcka att något inte fungerar normalt i IT-systemen. Det kan vara att ett system börjar indikera onormalt stora mängder data en tisdag, något som vanligen inte inträffar en tisdag. Då kollas det upp och om det blivit något fel i systemet så åtgärdas det innan problemet orsakar en störning i produktionen.
Därigenom kommer deras incidenthanteringen att bli betydligt mer effektiv och lösningstiderna sjunka ordentligt.

Kul att gå till jobbet
Både Alma Söderqvist och Mikael Qvist vittnar om ett mycket öppet och inkluderande arbetsklimat, något som båda uppskattar.
– Vi har stora friheter inom ramen för våra jobb. Ett exempel är att vi kan jobba hemifrån ibland. Det viktiga för våra chefer är att jobbet blir gjort; var och hur vi gör det väljer vi själva. Det är ett stort förtroende de visar oss, något som i sin tur stärker oss och gör att vi får ännu mer energi på jobbet. Det är en skön känsla att vakna upp på morgonen och se fram emot att få gå till jobbet, konstaterar Alma Söderqvist med ett leende.
Det innebär också att det finns många medarbetare som varit länge inom företaget, men i olika roller.
– Många byter relativt ofta arbete internt och får därigenom en stor personlig utveckling. Vi är även inne i en föryngringsprocess då det är många pensionsavgångar, så det är en härlig blandning av äldre erfarna medarbetare och yngre som bär med sig nya impulser, avslutar Mikael Qvist.

Jobba på PostNord! Se våra lediga tjänster och ansök här

PostNord
PostNord är den ledande leverantören av kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden. Genom vår expertis och ett starkt distributionsnät utvecklar vi förutsättningarna för morgondagens kommunikation, e-handel, distribution och logistik i Norden. 2017 hade koncernen 31000 anställda och en omsättning på 37 miljarder SEK. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag med koncernkontor i Solna.

www.postnord.se

PostNord logotype

Behov av data scientists i logistikbranschen

Jenny Fagerstedt Boman, chef för IT Delivery på PostNord. Foto: Gonzalo Irigoyen
Jenny Fagerstedt Boman, chef för IT Delivery på PostNord. Foto: Gonzalo Irigoyen
Logistikbranschen förändras i snabb takt av digitaliseringen och den fortsatt växande e-handeln. Samtidigt ökar antalet aktörer på marknaden.

Logistikbranschen har sitt ursprung i en mer traditionell transportverksamhet.
– Därför påverkas branschen extra mycket av den pågående digitaliseringen. Samtidigt förändras den av den fortsatt växande e-handeln. Än så länge finns det inga tecken på att tillväxten börjar plana ut, säger Jenny Fagerstedt Boman, chef för IT Delivery, PostNord.
Jenny Fagerstedt Boman har en lång karriär bakom sig inom logistiksektorn och detaljhandeln. I många år har hon arbetat i Europa med Sverige som bas, bland annat på DHL. Efter ett par år på KF kom hon till PostNord där hon har arbetat i snart fyra år.
– Idag kompletteras en mycket stor del av de fysiska leveranserna med digital information, till exempel var ett paket finns i leverans­kedjan vid en viss tidpunkt, fortsätter hon.

Nya aktörer på marknaden
Det dyker upp många nya aktörer på marknaden för paketleveranser. En stor del av dem väljer ofta en viss nisch som kan vara lönsam för dem.
Samtidigt fortsätter den traditionella brevmarknaden att minska. De fysiska försändelserna kompletteras med digitala alternativ. Kunderna kan välja hur de ska adressera sina mottagare.
De viktigaste av de nya teknologierna som används i branschen är artificiell intelligens (AI) och Robotic Process Automation (RPA).
– Vi använder AI bland annat för att automatisera våra datacenter. RPA använder vi för automatisering av våra administrativa processer.

Data science och data mining
Det teknikområde som kanske ökar snabbast i betydelse inom branschen är dataanalys, särskilt i form av data science och data mining.
– I vårt fall handlar det om att använda olika metoder för att utvinna kunskap och insikter ur de stora mängder data som våra system genererar. Det underlättar vårt arbete med att förbättra våra produkter och tjänster.
Enligt Jenny Fagerstedt Boman finns det mycket goda karriärmöjligheter i logistikbranschen för ingenjörer inom it.
– Om jag ska lyfta fram ett område som vi har ett särskilt stort och växande behov av kompetens på i den här branschen är det data science.
Jenny Fagerstedt Boman har ett karriärråd till ingenjörer inom it som vill arbeta i logistikbranschen.
– Du måste ständigt vara beredd på att vidareutveckla dig, säger hon. I den här branschen går det oerhört fort och det är ingen risk för att utvecklingen börjar stagnera.