Etikettarkiv: Myndighet

Försäkringskassan IT får Sverige att fungera

Jennie Karlsson, Scrum master på Försäkringskassan IT i Karlskrona. Hillevi Strömberg, systemutvecklare på Försäkringskassan IT:s utvecklingsavdelning i Sundsvall och Adrian Sahba, utvecklare på Försäkringskassan IT i Luleå.
Jennie Karlsson, Scrum master på Försäkringskassan IT i Karlskrona. Hillevi Strömberg, systemutvecklare på Försäkringskassan IT:s utvecklingsavdelning i Sundsvall och Adrian Sahba, utvecklare på Försäkringskassan IT i Luleå.

Försäkringskassan har en av Sveriges största IT-avdelningar med över tusen medarbetare och en omfattande bredd av karriärmöjligheter. IT-medarbetare på Försäkringskassan är med och gör skillnad på riktigt för de miljontals användare som nyttjar myndighetens digitala tjänster.

– Jag leder ett team som utvecklar och förvaltar vår webbplats och självbetjäningstjänster för privatpersoner och arbetsgivare, säger Jennie Karlsson, Scrum master på Försäkringskassan IT i Karlskrona. Hon är civilingenjör i industriell ekonomi med inriktning mot tillämpad IT.
– Jag har läst systemvetenskap i Umeå och kom till Försäkringskassan och IT-traineeprogrammet direkt efter examen. Jag utvecklar de system som våra handläggare arbetar i, och snart byter jag fokus och börjar arbeta bland annat med vårt traineeprogram. Försäkringskassan IT är en stor arbetsgivare som erbjuder en mångfald av olika utvecklingsmöjligheter, säger Hillevi Strömberg, systemutvecklare på Försäkringskassan IT:s utvecklingsavdelning i Sundsvall.

Är du beredd att ta Sveriges viktigaste IT-jobb? Klicka här för att läsa mer och se våra lediga tjänster

Utmanande arbetsmiljö
– Jag uppskattar att vara en del av en stor IT-organisation med verksamhet i flera delar av landet. Försäkringskassan IT är en positiv och hjälpsam organisation, jag får alltid ett gott bemötande när jag ber mina kollegor om hjälp. Det känns också bra att Försäkringskassan lägger stort fokus på medarbetarnas livsbalans och långsiktiga välbefinnande. Arbetsmiljön är utmanande men arbetsbelastningen är alltid rimlig, säger Jennie Karlsson.
– Vi präglas av ett agilt arbetssätt och en starkt förändringsdriv.
Det känns verkligen meningsfullt att utveckla IT-tjänster som så många användare har nytta av. Vår breda målgrupp innebär att alla ska kunna använda våra digitala tjänster och interna system, oavsett förmåga. Användarvänlighet är därför alltid i fokus när vi utvecklar våra tjänster, säger Hillevi Strömberg.
– Jag sökte mig till Försäkringskassans traineeprogram efter examen och fick en genomtänkt och strukturerad introduktion till myndighetens karriärvägar. Jag trivs bra med mina varierande arbetsuppgifter. En vecka är jag med och utvecklar nya system, för att i nästa vecka analysera databaser, säger Adrian Sahba, utvecklare på Försäkringskassan IT i Luleå.

Är du beredd att ta Sveriges viktigaste IT-jobb? Klicka här för att läsa mer och se våra lediga tjänster

Försäkringskassan IT

Försäkringskassan har en av Sveriges största IT-avdelningar med över tusen medarbetare. Vi finns i Sundsvall, Kalix, Luleå, Söderhamn, Stockholm, Göteborg och Karlskrona. Försäkringskassan IT använder den senaste tekniken för att förenkla och förbättra, utveckla och leverera IT-tjänsterna för den svenska socialförsäkringen. Dessutom arbetar vi för att öka det digitala utbytet av information, och vi har hand om säker IT-drift för flera mynd­igheter. Vi får Sverige att fungera.

forsakringskassan.se

Myndigheternas it-medarbetare är mitt i händelsernas centrum

Krister Dackland, it-direktör på Arbetsförmedlingen. Foto: Johan Marklund

De svenska myndigheterna befinner sig mitt i en intensiv digitaliseringsutveckling. Digitaliseringen är den drivande kraften för myndigheternas verksamhetsutveckling, ett stort investeringsområde och ett område där det pågår en långsiktigt intensiv rörelse. Som systemvetare eller it-ingenjör fyller man en nyckelfunktion i myndigheternas digitala transformation.

– Myndigheternas snabba digitaliseringstakt har förstås accelererat ytterligare under pandemin, liksom användarnas krav på digitala tjänster. Hur långt verksamheterna har kommit varierar, men många större myndigheter har kommit relativt långt. Processen handlar till stor del om att digitalisera och effektivisera flöden och automatisera repetitiva moment. När AI och andra teknologier används för att optimera ärendehanteringen kan medarbetarna fokusera på process­optimering och mer krävande och komplexa arbetsuppgifter, säger Krister Dackland, it-direktör på Arbetsförmedlingen. Han har tidigare varit forskare inom akademin och it-chef på bland annat Tele2, Ericsson, TDC, SL och Försäkringskassan.

”På myndigheter får man vara med och utveckla tjänster som verkligen gör skillnad.”

Underlättar människors vardag
På Arbetsförmedlingen pågår ett arbete med att byta ut samtliga tekniska system och implementera ett processtyrt och flödesorienterat arbetssätt.
– I dagsläget hanteras drygt 35 procent av alla ärenden via vår digitala plattform. Målet är att komma upp till så nära 100 procent det går, säger Krister Dackland.
Han rekommenderar dataingenjörer och systemvetare med ett genuint samhällsintresse och en vilja att vara en viktig byggsten i ett större samhällsbygge att söka sig till myndighetssfären.
– På myndigheter får man vara med och utveckla tjänster som verkligen gör skillnad och underlättar många människors vardag. Som it-medarbetare på en myndighet har man med andra ord en unik möjlighet att vara med och förflytta hela verksamheten in i framtiden, säger Krister Dackland.

Dataanalytiker efterfrågas
Många myndigheter har stora it-avdelningar och rekryterar därmed relativt brett. Några av it-kompetenser som efterfrågas mest är tjänstedesigners, it-medarbetare med juridisk kompetens, mjukvaruutvecklare, tekniker, dataanalytiker och informationssäkerhetsspecialister. Eftersom allt fler myndigheter tillämpar agila arbetssätt är erfarenhet av agilitet också mycket efterfrågat.
– För it-medarbetare som vill utvecklas till specialister har myndigheterna mycket att erbjuda. Som designer kan man exempelvis vidareutvecklas till systemarkitekt, informationsarkitekt eller säkerhetsarkitekt. Många växlar också mellan att arbeta på flera olika myndigheter, säger Krister Dackland.

Samhällsnytta och teknik i framkant

Mattias Bielsa, AI-arkitekt och Beatrice Sablone, Chief Digital Officer på Arbetsförmedlingens IT-avdelning. Foto: Johan Marklund
Mattias Bielsa, AI-arkitekt och Beatrice Sablone, Chief Digital Officer på Arbetsförmedlingens IT-avdelning. Foto: Johan Marklund

På Arbetsförmedlingens stora IT-avdelning formas framtiden, med bland annat AI. Utvecklingsmöjligheterna är många, och vardagen spännande.
– Vi hanterar stora volymer data varje månad. Exempelvis används eventdata från 30 miljoner klick och information om 700000 unika användare som kontinuerligt flödar in i en AI-modell som ger rekommendationer, säger Mattias Bielsa, AI-arkitekt.

På Arbetsförmedlingens IT-avdelning i Solna arbetar över 1000 personer. Mattias Bielsa, som utbildade sig på KTH, har jobbat där i 14 år. Nu utvecklar han, tillsammans med kollegor, AI-teknik bakom en av Sveriges största webbplatser.
– AI har en stor betydelse i den organisation som vi är på väg mot. Det är en av flera nyckelfaktorer som datadrivna myndigheter behöver ha som grund. En viktig roll som myndigheter kan bidra med är demokratisering av data, men också spännande insikter som kommer när vi använder och tillgängliggör den här typen av teknik, säger Mattias Bielsa.
Han var med och startade upp avdelningen som sedan 2018 snabbt vuxit från 3 till 17 personer.
– Det är nästan som att starta ett företag i företaget, att utveckla något från idé till att bygga upp en verksamhet och skala upp, säger Mattias Bielsa.

Jobba med oss på Arbetsförmedlingens IT-avdelning. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Klicka här för att besöka vår LinkedIn

Samarbete med andra
Hans främsta uppdrag som AI-arkitekt är att arbeta överbryggande mellan olika initiativ och se helheten mellan olika projekt.
– AI har utvecklats hastigt senaste åren och allt fler inser potentialen och tar tjänsterna för självklara. Den snabba utvecklingstakten gör att tekniken förändras fort. Ett viktigt mål är att från ett helhetsperspektiv strukturera och etablera en bra grund som lätt går att skala upp.
Arbetsförmedlingen arbetar också tillsammans med andra myndigheter, framför allt i Sverige men också utomlands. Mattias Bielsa har till exempel varit i Kambodja som expert och hjälpt myndigheter där att komma vidare i sin utveckling.
Mattias Bielsa rekommenderar jobb på Arbetsförmedlingens IT-avdelningen till den som är nyfiken, orädd och förtjust i att skapa samhällsnytta.
– Min egen resa här har inneburit väldigt många olika roller och möjligheter att ständigt få prova på nya saker, säger han.

Gör samhällsnytta
Kollegan Beatrice Sablone, som är CDO, Chief Digital Officer, kan bara hålla med.
– Gillar man kombinationen av modern teknik och samhällsnytta och att arbeta med förändring är Arbetsförmedlingen en bra arbetsplats. Man lär sig väldigt mycket och det är en stor arbetsgivare; du kan ha en karriär inom myndigheten.
Hon arbetade i början av sitt arbetsliv med grafisk form men bytte snart spår till allt mer IT-tunga postar. Beatrice Sablone har jobbat på Arbetsförmedlingen i 1,5 år och dessförinnan hos privata aktörer, som Microsoft och H&M.
– Jag driver förändring inom området data. Jag tycker att det är roligt att ge mig in i områden som är komplexa och där jag kan använda alla mina olika erfarenheter. Jag ser till exempel ett antal luckor som behöver fyllas och driver på för att allt ska fungera bättre. Man behöver ha en holistisk syn för att se var det brister, säger Beatrice Sablone.
Hon driver specifika frågor som spänner över hela verksamheten.
– Det finns ett ständigt förändrande behov. Det roligaste är när man löser komplexa frågor och ser att det blir nytta av det man gör. Jag gillar uppstart, avslut och resultat.

Ligger i framkant
Hennes dagar ser omväxlande ut, hon är till exempel med i styrgruppen för det nationella AI-uppdraget som representant för Arbetsförmedlingen.
– Vi tittar på hur man kan jobba bättre administrativt och göra mer nytta av skattepengar. Samhällsnytta skapas inte bara genom Arbetsförmedlingens huvudmål, att hjälpa folk att få arbete, utan också genom att bidra till en effektivare offentlig förvaltning. Det tycker jag är stimulerande, säger Beatrice Sablone.
Hon rekommenderar att söka sig till Arbetsförmedlingens IT-avdelning.
– Man ska ha tålamod, människokännedom och intresse för ny teknik och inte vara rädd för saker som man inte kan. Jag vill alltid ha någon kurs jag läser parallellt, man måste hela tiden vara nyfiken och inte stagnera i ett fixed mindset. Man kanske inte tror att det är så mycket ny teknik inom en myndighet, men här är IT-kompetenser efterfrågade och Arbetsförmedlingen ligger verkligen i framkant.

Jobba med oss på Arbetsförmedlingens IT-avdelning. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Klicka här för att besöka vår LinkedIn

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen är en statlig förvaltningsmyndighet under Arbetsmarknadsdepartementet. Mynd­ighetens ansvar omfattar offentlig arbetsförmedling och arbetsmarknadspolitisk verksamhet. I regeringens uppdragsbeskrivning finns bland annat Etablering av nyanlända, Arbetslivsinriktad rehabilitering och att Fler med funktionsnedsättning ska ges jobb. Den första statliga arbetsförmedlingen inrättades 1940, men Arbetsförmedlingen som den fungerar idag har funnits sedan 2008. Arbetsförmedlingens huvudkontor ligger i Solna utanför Stockholm och hade vid 2019 års utgång 11100 anställda. Av dessa arbetar 1000 på IT-avdelningen.

Arbetsförmedlingen
Elektrogatan 4
113 99 Solna
Tel: 0771–60 00 00
arbetsformedlingen.se

It-avdelningen som ger ett tryggare Sverige

Robert Gran, Tilde Arvedson, Erik Nylander, Sanne Appelqvist, Michael Hörnell och Julia von Heijne. Foto: Gonzalo Irigoyen
Robert Gran, Tilde Arvedson, Erik Nylander, Sanne Appelqvist, Michael Hörnell och Julia von Heijne. Foto: Gonzalo Irigoyen

Hos polismyndigheten spelar it-avdelningen en avgörande roll i polisverksamhetens framgångar. Nu söker myndigheten fler inom it som vill bidra till ett tryggare Sverige.

Polismyndighetens it-avdelning är ett rikt tekniskt ekosystem som täcker alla skrån. Här arbetar alla områden – från infrastruktur, utveckling och säkerhet till support, inköp och it-juridik – tätt integrerade med varandra. Och ofta direkt kopplat till den operativa polisverksamheten.
– Jag ser varje dag vilken otrolig påverkan it har i den operativa polisverksamheten. Det är ett samspel som är unikt ur ett it-perspektiv, säger Robert Gran, gruppchef och produktägare på gruppen specialiststöd som vänder sig till polisens specialistverksamhet.
Det är tydligt även inom kollegan Julia von Heijnes arbetsgrupp fordonssystem, där hon arbetar som uppdragsledare och UX-designer. Sedan en tid tillbaka har gruppen utvecklat en ny it-plattform för nästa generation polisbil, Titan. Utvecklingen har skett i tätt samarbete med poliskollegor från ingrip­ande enheter. När tillfälle har getts har utvecklarna själva suttit med i bilarna för att fånga upp hur tekniken används.
– Plattformen ska förenkla så mycket som möjligt för poliserna i fält. Vid utryckning är det ofta snabba puckar och det krävs fokus på situationen man är på väg in i. Systemet vi utvecklar minimerar teknikstressen och förenklar arbetsuppgiften, berättar hon.
En av poliserna som deltagit i kravställningen är Michael Hörnell, som arbetar på ingripande verksamheten i Uppsala.
– Med det nya systemet får vi in mer polisiära system i bilen i stället för de externa stand-alone-lösningar som tidigare använts. Vi kommer då att kunna göra registerslagningar, kontrollera radar eller kameror utan att distrahera kollegan bakom ratten, och massor med annat som underlättar och effektiviserar i vår vardag, säger Michael Hörnell.

Vill du också jobba på polisens IT? Klicka här för mer information

Ger stor samhällsnytta
Det nära samarbetet mellan it och den operativa verksamheten har varit en lika stor framgångsfaktor i projektet Samla, där gruppen för utredningssystem utvecklar en app för mobil avrapport­ering. I appen kan polisen rapportera information kring en händelse och föra vidare informationen till andra system. Appen syftar till att sänka avrapport­eringstid och säkerställa att alla data har en viss kvalitet.
– Att få vara med och arbeta så nära it är så otroligt värdefullt för oss. Det är en stor anledning till att de här systemen effektiviserar vår arbetsvardag så pass mycket som de gör, säger Sanne Appelqvist, polis på ingripande verksamheten i Solna som har varit med i utvecklingen av Samla.
– Efter varje gång vi lämnar av en berusad eller psykiskt sjuk person till annan vård, måste vi åka in och avrapportera det direkt för att rapporten ska hålla rätt kvalitet. Med Samla kan det ske direkt i bilen, säger Sanne.
– Bara i Stockholm lämnas 40 pers­oner per dag, vilket innebär 40 avrapporteringar som måste göras. Och tittar man på glesbygden där avstånden är längre är tidsbesparingen enorm, säger Erik Nylander, en av utvecklarna bakom appen.

Säkerhet i alla hörn av avdelningen
Även inom it-avdelningen är det nära samarbetet en avgörande faktor. Att myndigheten har som policy att prioritera insourcing framför outsourcing, bidrar också till en kontinuitet och en stark samverkan mellan områdena.
Tilde Arvedson arbetar med it- och informationssäkerhet på it-säkerhetsenheten. Här sitter 50–60 personer med behörighetshantering, certifikatshantering, PKI, spårbarhetsloggning och mycket annat för att säkerställa att utveckling, infrastruktur och inköp uppfyller säkerhetskraven.
– Vårt arbete är väldigt integrerat inom it-avdelningen. Ambitionen är att varje utvecklingsuppdrag ska ha en it-säkerhetsspecialist knuten till sig, säger Tilde.
Ett arbete som, med tanke på myndighetens natur, är en balansakt.
– Vi har ett förtroende att hantera information om medborgare, brotts­utredningar och information som kommer från andra länder. Det är känslig information, som ändå behöver vara tillgänglig för polisen när den behövs. Och med ett hundratal it-system inom myndigheten är det ett stort ansvar, säger Tilde.
– Tilde och hennes enhet är ett jätte­viktigt bollplank för oss under hela utvecklingstiden, säger Julia. Utan it-säk kan vi inte leverera någonting, säger Julia von Heijne.
– Eftersom vi har egen drift, utveckling och säkerhet, och mycket sam­arbete mellan varandra så lär vi mycket av varandra hela tiden. Det finns en väldigt stark gemenskap och delat engagemang för den nytta vi gör, säger Tilde.

Vill du också jobba på polisens IT? Klicka här för mer information

Polisens it-avdelning

På polisens it-avdelning bidrar cirka 1000 medarbet­are dagligen till samhällsnytta genom att utveckla och förvalta it-system som förebygger brottslighet och underlättar polisens samhällsviktiga verksamhet i hela Sverige och internationellt. Polisens it-avdelning karakteriseras av ett agilt arbetssätt, en nära verksamhetsanknytning och en prestigelös arbetsplatskultur med många utvecklingsmöjligheter. Just nu finns ett behov av nya medarbetare inom en ett stort antal områden. Läs mer på polisen.se/it för mer information.

www.polisen.se/it

Bidra till ett bättre samhälle hos polisen

Tomas Herlestam, Lina Bjurhager, Maria Waldö, Mattias Karlsson och Christoffer Strömblad. Foto: Johan Marklund
Tomas Herlestam, Lina Bjurhager, Maria Waldö, Mattias Karlsson och Christoffer Strömblad. Foto: Johan Marklund

På Polismyndigheten arbetar du inte bara med teknologi i framkant och tar fram lösningar som får en omedelbar tillämpning i verksamheten. Du bidrar också till ett tryggare samhälle, med effektivare brottsbekämpning och större rättssäkerhet.

IT hos polisen är långt ifrån endast en stödfunktion. Den är i högsta grad verksamhetsnära, och innovativa, digitala lösningar blir i allt större utsträckning en integrerad del av den polisiära vardagen. Ett exempel är utvecklandet av en app för ordningsböter. Det är ett modernt, mobilt verktyg som ersätter dagens pappershantering och effektiviserar polisens arbete. Den bötfällde skriver under direkt på skärmen och domen vinner omedelbart laga kraft.
– Vi arbetar i nära dialog med verksamheten och är regelbundet ute i verksamhetspraktik, där vi kan följa processer på nära håll. Det är väldigt roligt att skapa lösningar som snabbt får en konkret tillämpning och underlättar polisens arbete men som även stärker rättssäkerheten, berättar Tomas Herlestam, civilingenjör i elektroteknik.

Bättre samhälle
Han får medhåll av Lina Bjurhager, som också arbetar med den verksamhetsnära IT-utvecklingen. Hon är systemvetare och kom till polisen för snart 14 år sedan. Lina menar att samhällsnyttan i arbetet ger ett värde och stimulans som är svårslagen.
Eftersom vi så tydligt har lagen och rättssäkerheten att förhålla oss till blir det en annorlunda och intressant dimension av IT-utveckling jämfört med många andra arbetsplatser. Det handlar inte bara om teknik, utan lika mycket om att förbättra polisens arbetssätt och i förlängningen skapa ett bättre samhälle för medborgarna.
Maria Waldö är polisassistent och har varit delaktig i pilotprojektet för utvecklingen av appen för ordningsböter. Hon menar att samarbetet med IT-avdelningen gör stor skillnad.
– Det är så tacksamt för oss som arbetar ute på fältet att ha tillgång till digitala verktyg som verkligen fungerar. Den här appen gör vårt jobb mycket enklare och frigör viktig tid till annat, säger hon.

Jobba med IT på Polisen. Klicka här för mer information och ansök

Gränsövervakning
En annan viktig del av IT-avdelningens arbetsfält är att utveckla säkra system för gränsövervakning och passagerarkontroll. Även om systemen är nationella finns ett nära internationellt samarbete, inte minst med övriga EU-länder.
– Vi utvecklar tekniska lösningar som kan leta mönster och avvikelser avseende personer som reser in i landet och som förser bland annat gränspolisen och tullen med uppgifter. Brottsligheten är i hög grad globaliserad och det blir ett alltmer komplext arbete att bevaka Sveriges gränser och kontrollera vilka som kommer hit. Det händer väldigt mycket inom teknikutvecklingen på det här området och vi är inne i en väldigt spännande och dynamisk period, berättar Mattias Karlsson, som kom till polisen i augusti efter att ha arbetat inom telekombranschen.

Upptäcka cyberhot
Svenska myndigheter utsätts kontinuerligt för cyberattacker och polisen är inget undantag. Därför är cybersäkerhet ett grundläggande område för IT-avdelningen. Utvecklingen går snabbt.
– På bara tio år har polisen gått från att knappt ha internetåtkomst ute i verksamheten till att vara högt digitaliserad. Det ökar sårbarheten och det är helt väsentligt att skydda polisens IT-system och bevara det digitala fortet. Den tekniska infrastrukturen måste vara robust och vi måste ligga steget före så att vi upptäcker och avvärjer angrepp, säger Christoffer Strömblad, som sedan tio år arbetar hos polisen med cybersäkerhet och med att kartlägga och förstå cyberhoten som riktas mot myndigheten.
Lina, Tomas, Mattias och Christoffer framhåller att IT hos polisen är innovativt, dynamiskt, agilt och snabbfotat. Polisen har några av de mest avancerade systemen och lösningarna bland svenska myndigheter. För den som drivs av ett starkt samhällsintresse och vill bidra till IT-utvecklingen hos en av våra viktigaste myndigheter finns en lång rad spännande karriärmöjligheter. Den formella bakgrunden är mindre viktig än analytisk skärpa, kreativitet och driv. Bredden är stor och det finns goda utvecklingsmöjligheter, oavsett om man vill arbeta som generalist eller specialist.
– Det är en agil och modern arbetsplats, som inte alls är stelbent eller så byråkratisk som man skulle kunna tro. Det är lätt att trivas här, säger Lina.

Jobba med IT på Polisen. Klicka här för mer information och ansök

Polisens IT-avdelning

På polisens IT-avdelning bidrar cirka 900 medarbetare dagligen till samhällsnytta genom att utveckla och förvalta IT-system som förebygger brottslighet och underlättar polisens samhällsviktiga verksamhet i hela Sverige och internationellt. Polisens IT-avdelning karakteriseras av ett agilt arbetssätt, en nära verksamhetsanknytning och en prestigelös arbetsplatskultur med många utvecklingsmöjligheter.

www.polisen.se/IT

Transportstyrelsen erbjuder flerfiliga karriärvägar inom IT

Jasmin Krhan, systemutvecklare, Towe Johansson, förvaltningsledare IT, Vilhelm Borgedahl, systemutvecklare och Maria Banck, sektionschef IT på Transportstyrelsen. Foto: Richard Ström
Jasmin Krhan, systemutvecklare, Towe Johansson, förvaltningsledare IT, Vilhelm Borgedahl, systemutvecklare och Maria Banck, sektionschef IT på Transportstyrelsen. Foto: Richard Ström

Att jobba på Transportstyrelsens IT-avdelning handlar om att med hjälp av olika tekniker möjliggöra morgondagens resor och transporter. En arbetsplats som erbjuder flerfiliga karriärvägar där olika kompetenser samarbetar för att utveckla transportsystem som får samhällets hjul att rulla.

Transportstyrelsens IT-avdelning skapar system som verkligen har betydelse för framtiden och dagligen gör nytta för privatpersoner och företag. Verksamheten förändras kontinuerligt utifrån utvecklingen inom teknik och samhälle. Under senare år har it-avdelningen bland annat varit delaktig i myndighetens spännande drönarprojekt. It utgör ett centralt stöd för verksamheten och där det i kraft av det breda uppdraget går att utvecklas åt många olika håll. Maria Banck, sektionschef IT, började i verksamheten som projektcontroller. Sedan dess har det gått snart 14 år.
– Jag är byggnadsingenjör i botten, omskolade mig till systemvetare och jobbade några år som it-projektledare innan jag sökte mig till Transportsstyrelsen, dåvarande Vägverket. Anledningen var att jag ville arbeta med stora projekt i teknikens framkant.
Efter två år på myndigheten blev Maria erbjuden en tjänst som sektionschef, och efter det har hon haft en rad olika ledarpositioner.
–Jag har bland annat varit enhetschef på olika avdelningar, både inom kärnverksamheten och på it-sidan. Under en period tog jag också en paus från chefskapet och arbetade med säkerhetsfrågor innan jag åter slog in på ledarspåret.
En av de stora fördelarna med Transportstyrelsen, menar Maria, är att det går att hitta ständigt nya utmaningar.
– Transportstyrelsen är en plats att växa på, det finns många ingångar och man kan göra karriär både på höjden och bredden.

Jobba med oss på Transportstyrelsen. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Intern karriär
Hon får medhåll av Towe Johansson, förvaltningsledare IT, som även hon kan se tillbaka på en lång karriär inom Transportstyrelsen. Ständigt nya utmaningar har kommit i takt med att kunskap och erfarenhet ökat.
–Jag började som tekniker i servicedesken för nio år sedan. Efter det har jag varit samordnare på incidenthanteringen, supervisor för servicedesken, service delivery manager för infrastruktur, uppdragsledare och leveranskoordinator med fokus på it-drift.
Sedan 2018 är jag förvaltningsledare IT vilket innefattar att jag leder flera team som arbetar med bland annat processer, ramverk och rutiner kring systemutveckling.

Prestigelös arbetskultur
Jasmin Krhan som har en examen i data-vetenskap från Linköpings universitet hade arbetat som it-konsult i fem år när han i höstas började som systemutvecklare på Transportstyrelsen. Ett beslut han inte har ångrat.
– Jag ville testa något nytt och längtade efter att arbeta med lite större och mer långsiktiga projekt. Idag jobbar jag med förvaltning av en massa olika system inom sjö- och luftfart.
Inte heller Vilhelm Borgedahl, utbildad systemvetare, har ångrat sitt karriärbyte som innebar att han för fem månader sedan, efter elva år som it-konsult inom privat sektor, började som systemutvecklare på Transportstyrelsen.
– Jag hade tröttnat på konsultrollen och ville arbeta mer långsiktigt. Precis som Jasmin arbetar jag med system runt luft- och sjöfart samt certifikat och tillsyn av dessa två delar. Det är mycket nytt att sätta sig in i men det har blivit väldigt bra. Jag har också två små barn och upplever att det finns en stor förståelse hos arbetsgivaren för att man har ett liv utanför jobbet.
Både Vilhelm och Jasmin kan varmt rekommendera andra med intresse för systemutveckling att följa deras exempel.
– Det är en trevlig arbetsplats med väldigt bra kollegor och en avslappnad, prestigelös arbetskultur med stora möjligheter att utvecklas åt många olika håll. Utbildningsbakgrunden är inte den viktigaste eftersom vi arbetar så brett med systemutveckling. Det är många specialiteteter och kunskaper som måste till för att skapa en bra helhet, fastslår de båda kollegorna.

Jobba med oss på Transportstyrelsen. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Transportstyrelsens IT-avdelning

Transportstyrelsen har en stor it-avdelning med cirka 250 medarbetare, vilket ger dig möjlighet att fokusera på de frågor du är bäst på samtidigt som du kan utbyta erfarenheter och kompetens med andra erfarna medarbetare inom alla områden. Hos oss använder vi olika tekniker där du och din förmåga att hitta lösningar bidrar till utvecklingen. Vi arbetar agilt, involverar våra medarbetare och driver utvecklingen tillsammans.

www.transportstyrelsen.se

Digital suveränitet framtidsfråga för myndigheter

Johan Acharius, it-direktör på Kronofogden. Foto: Gonzalo Irigoyen
Johan Acharius, it-direktör på Kronofogden. Foto: Gonzalo Irigoyen

Svenska myndigheter står inför stora utmaningar i takt med att offentlig verksamhet blir alltmer digitaliserad. En av de större strategiska frågorna är den om digital suveränitet, så att kritiska samhällsaktörer inte förlorar kontrollen över känslig data.

Idag lagras merparten av den digitala informationen i våra egna datacenter. Men utvecklingen går mot att allt fler applikationer finns i olika molntjänster hos privata aktörer i andra länder. Myndigheter måste hitta en gemensam väg och ta fram lösningar som skyddar landets säkerhet och medborgarnas integritet, säger Johan Acharius, it-direktör på Kronofogden.

”Det är enormt viktiga beslut som vi måste fatta nu”

Nationell molntjänst
Detta är en aktuell fråga inom hela EU. I exempelvis Tyskland diskuteras möjligheten att skapa en egen nationell molntjänst för att behålla kontrollen över den här typen av känslig data. Även andra stora EU-länder har visat intresse för en sådan lösning.
– Det är enormt viktiga beslut som vi måste fatta nu och sedan leva med under lång tid. Myndigheter måste tänka strategiskt i den digitala processen och förstå innebörden och de långsiktiga konsekvenserna av olika vägval. Det finns inga genvägar, framhåller Johan Acharius.
Det finns idag ett nära samarbete mellan myndigheter i Sverige inom ramen för eSam. Det är ett samverkansprojekt mellan en rad stora myndigheter och Sveriges Kommuner och Regioner för att ta tillvara digitaliseringens möjligheter och bygga en gemensam färdplan. Där skapas bland annat lösningar som förenklar för medborgare i kontakten med myndigheter, en kontakt som ofta omfattar flera myndigheter i ett och samma ärende.

Bygger egen it
Samtidigt som det sker ett allt närmare it-samarbete mellan myndigheter finns en trend där myndigheter utvecklar och förvaltar it i egen regi. På exempelvis Kronofogden låg it tidigare hos Skatteverket, men efter ett beslut 2013 har myndigheten byggt upp sin egen it-avdelning.
– It blir allt mer en integrerad del i verksamheten och varje enskild myndighet har sina speciella utmaningar. På Kronofogden såg vi att behovet av teknikstöd ökade och att it behövde komma närmare verksamheten. För mig var det en fantastisk chans att få vara med och bygga upp it-avdelningen från start, säger Johan Acharius, som först kom till Kronofogden som managementkonsult. Han vill lyfta fram att det händer mycket på it-fronten i Myndighetssverige.
– Det finns nog fördomar om att myndigheter är lite tråkiga och långsamma. Men det är verkligen tvärtom. Vi har den senaste tekniken, lösningar i framkant och arbetar dessutom så tydligt med verksamhet som är avgörande för medborgarna och samhället i stort, avslutar Johan Acharius.

Framtidsperspektiv på svenska myndigheter

Daniel O Andersson, it-utvecklingschef på Pensionsmyndigheten. Foto: Gonzalo Irigoyen
Daniel O Andersson, it-utvecklingschef på Pensionsmyndigheten. Foto: Gonzalo Irigoyen

Våra liv blir alltmer digitala och människor förväntar sig sömlösa, effektiva och omedelbara digitala tjänster, alldeles oavsett vilken sektor det handlar om. För svenska myndigheter gäller det att hålla jämna steg och samtidigt förutse framtida behov.

– På Pensionsmyndigheten ligger framtidsfrågorna i verksamhetens natur, och det är en självklarhet att ha örat mot rälsen och ta fram de mest kundrelevanta och långsiktiga tjänsterna. Vi har ju ett generations­perspektiv som sträcker sig hundra år fram i tiden. Men att jobba med ett framtids­perspektiv är viktigt för alla svenska myndigheter och något som de flesta är mitt uppe i, säger Daniel O Andersson, it-utvecklingschef på Pensionsmyndigheten.

Neutrala lösningar som motvikt
I arbetet med att spana in i framtiden spelar AI en allt viktigare roll. På Pensionsmyndigheten används AI idag framför allt till analyser av data, men på sikt kan den artificiella intelligensen komma att få mer av en rådgivande och beslutsfattande roll. I takt med att AI får en viktigare funktion även hos kommersiella aktörer kan myndigheters användning av AI-teknologin få stor betydelse för medborgarna.
– Det är många krafter i omlopp i det digitala samhället, som försöker att styra hur vi lever våra liv. Myndigheter kan agera som en motvikt och erbjuda neutrala lösningar, som är fria från kommersiella och andra intressen. Vi är en viktig kugge i det digitala samhället, menar Daniel O Andersson.

”Pensionsmyndigheten har it i den absoluta framkanten”

Cybersäkerhet skyddar data
Cybersäkerhet är i ständigt fokus för myndigheter, som måste skydda såväl medborgarnas känsliga personliga data som samhället i stort. Det är en utmaning att skapa lättillgängliga och effektiva tjänster, som ofta ska kunna synkroniseras med andra myndigheters digitala system, och samtidigt värna säkerhet och integritet. Det sker ett nära samarbete mellan myndigheter för att hitta gemensamma lösningar, bland annat genom forum som samverkansprogrammet eSam och Myndigheten för digital förvaltning (DIGG). Men varje myndighet har samtidigt sin egen verksamhet att ta hänsyn till.

Autonomi mot helhetslösningar
– Ibland står behoven av autonomi hos den egna myndigheten i kontrast till helhets­lösningar mellan myndigheter. Medborgarna förväntar sig en kundresa som är sömlös, snabb och effektiv och det gäller för oss att hitta lösningar som fyller alla krav, säger han.
Daniel O Andersson, som själv har en bakgrund i den privata sektorn, vill krossa myten att it i statlig sektor skulle vara tungrott eller omodernt.
– Pensionsmyndigheten har it i den absoluta framkanten. Vi har ett oerhört agilt, kunddrivet arbetssätt, inom såväl it som affärsutveckling. Detta är nyckeln till de mest kundrelevanta framtidslösningarna.

Fokus på både människor och teknik

Gunnel Modin, Stefan Ellström, Annika Axelborn och Lars Rahm på Bolagsverket. Foto: Olle Melkerhed
Gunnel Modin, Stefan Ellström, Annika Axelborn och Lars Rahm på Bolagsverket. Foto: Olle Melkerhed

Bolagsverkets utvecklings- och it-verksamhet har fördelen av att ha all verksamhet samlad under ett och samma tak.
– Vi är inte så låsta i våra enheter och roller vilket ger stora möjligheter att avancera och gå vidare inom de områden man känner sig inspirerad av, säger Lars Rahm, enhetschef.

Bolagsverket är i färd med att genomföra en digital förflyttning. Nya arbetssätt och ny teknik ska utvecklas för att möta framtiden och omvärldens krav på verksamhetens tjänster. Inom Bolagsverket ser man att satsningen är utöver det vanliga.
Gunnel Modin, tf. chef på enheten för Digital förnyelse och arkitektur, berättar om den resa som har påbörjats.
– Vi har mycket spännande på gång där visionen är att företagsinformationen ska flöda fritt och skapa värde för samhället. För att komma dit krävs samverkan, både över professions-, myndighets- och nationsgränser, vilket skapar en dynamisk verksamhet med många olika karriärvägar.
Stefan Ellström, digital strateg på enheten för Digital förnyelse och arkitektur, fortsätter.
– Under vår förflyttning kommer vi också att modernisera stora delar av vår applikationsplattform. Den digitala förflyttningen kommer att innebära innovation och satsning på ny teknik, där vi har påbörjat arbete med AI.

Jobba med oss på Bolagsverket. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Laganda och delaktighet
Stefan har, med ett kort uppehåll, arbetat på Bolagsverket sedan 1996.
– Vi har gjort en häftig resa inom digitalisering sedan dess, och resan fortsätter. Bolagsverket är en härlig arbetsplats där man har möjlighet att påverka hela utvecklingskedjan, vilket ger en stark känsla av delaktighet i resultatet. Det, tillsammans med en bra lag-anda, gör att jag trivs väldigt bra.
Lars Rahm, enhetschef för it-arkitektur, metod och kvalitet, är inne på samma spår.
– Jag har en bakgrund inom konsultvärlden men sökte mig hit eftersom jag ville vara del av en verksamhet som bedriver sin egen verksamhets- och systemutveckling.
Förväntningarna har infriats med råge.
– Här får jag vara del av ett större sammanhang där även jag som chef är med och påverkar vad och hur vi väljer att utveckla. Kombinationen av teknik och ledarskap ger chefsrollen en extra dimension. Om man gillar problemlösning och vill arbeta i en verksamhet som bryr sig om både människor och teknik kan jag varmt rekommendera Bolagsverket. Är du nyutexaminerad kan jag också tipsa om vårt it-traineeprogram. Här finns alla möjligheter.

Jobba med oss på Bolagsverket. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Bolagsverket

Bolagsverket står inför en spännande förflyttning där vi med nya arbetssätt och ny teknik ska förbättra befintliga och utveckla framtidens verksamhet och it-system för att möta omvärldens krav. Pågående initiativ finns kring bland annat containerteknik, AI, continuous delivery och devops, testdriven utveckling samt agilt och värdedrivet arbetssätt i hela organisationen.

www.bolagsverket.se

Digital transformation gör nya arbetssätt möjliga

Katrin Westling Palm, GD för Skatteverket. Foto: Fialotta Bratt
Katrin Westling Palm, GD för Skatteverket. Foto: Fialotta Bratt

Katrin Westling Palm, generaldirektör för Skatteverket, har jobbat 35 år inom staten och sett förändringsprocesser komma och gå.
– Den största och mest omvälvande transformationen är den pågående digitaliseringen och införandet av AI-stöd i statsförvaltningen.

Det har gått 35 år sedan Katrin Westling Palm började sin yrkesbana inom statsförvaltningen. Det var en tid då datorn lyste med sin frånvaro på de flesta kontor och mobiltelefonen knappt var påtänkt. Sedan dess har det hänt en hel del.
– Det har varit många olika förändringsvågor genom åren men digitaliseringen är en större transformation eftersom den inte bara rör teknik utan även påverkar kommunikation, affärsmodeller och beteenden.

Skapa effektiva processer
Utredning, utveckling och förändring har löpt som en röd tråd genom hennes olika uppdrag och vid sidan av tjänsten som generaldirektör är Katrin Westling Palm bland annat ordförande för eSam, ett frivilligt samarbete mellan 23 myndigheter och Sveriges Kommuner och Regioner.
– Det övergripande syftet är att tillvarata digitaliseringens möjligheter med sikte på att underlätta för privatpersoner och företag. I grunden handlar det om att skapa säkra och effektiva processer och att använda gemensamma resurser på ett effektivt sätt. Sverige har tidigare inte haft någon samordnande myndighet för dessa frågor, nu finns Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, och vi har därför anpassat eSams verksamhet utifrån det.

Implementera nya arbetssätt
Den digitala transformationen är viktig för de statliga myndigheterna, inte minst för att den skapar både möjligheter och medel för ett helt nytt arbetssätt.
– I Skatteverket försöker vi hitta lösningar som gör det möjligt att med hjälp av API:er flytta vår verksamhet in i kundens miljö. Det kan till exempel handla om att utveckla digitala komponenter så att redovisningsföretag kan bygga in skatteregelverken i sina redovisningssystem vilket ökar förutsättningarna för att deras arbete blir rätt redan från början.

”Juridik och teknik måste gå hand i hand”

Stor potential för AI
När det gäller användandet av AI i statsförvaltningens processer finns det än så länge bara ett fåtal exempel.
– Men tekniken kommer starkt! Det finns en stor potential för AI vad gäller automatisering och hur vi ska kunna förutse olika behov, förebygga fel, bekämpa fusk och öka rättssäkerhet.
Den stora utmaningen när det kommer till AI-lösningar menar hon ligger mer på det mänskliga planet än på det rent tekniska.
– Juridik och teknik måste gå hand i hand. Att kunna ge mer individanpassad service kräver att vi vet lite mer om personen samtidigt som den personliga integriteten är oerhört viktig. För att motverka fusk och brottslighet måste vi kunna utbyta information myndigheter emellan, här har det skett en del regeländringar på senare år men fler behövs.

Utvecklingsmöjligheter inom staten
I Framtidens Karriär – It & Datas undersökning från januari 2019 hamnade Skatteverket i topp på frågan om vilken statlig myndighet som yrkesverksamma inom data- och it-sektorn ansåg låg långt framme inom it och digitalisering.
– Skatteverket liksom många andra myndigheter har stort fokus på it-frågorna. Vi har fördelen av att vårt arbete syns, inte minst i form av handfasta tjänster på vår hemsida. Medborgarna kan själva se utvecklingen, inte minst när det är dags att deklarera.
Systemvetare, dataingenjörer och andra it-specialister tillhör de yrkesgrupper som är högvilt på arbetsmarknaden. Karin Westling Palm vill gärna slå ett slag för jobben inom statsförvaltningen.
– Många myndigheter håller på med stora digitala förändringar vilket innebär stora utvecklingsmöjligheter både på längden och bredden, inte minst inom teknikområdet. Om man liksom jag trivs med att arbeta i en verksamhet där det man gör kommer till nytta för många i samhället är statsförvaltningen i allmänhet, och Skatteverket i synnerhet, rätt plats!


Skapar förutsättningar för digitalisering

eSams medlemmar driver utvecklingsintitiativ i samverkan för att underlätta för privatpersoner och företag i olika livshändelser och för att underlätta medlemmarnas egen digitala transformation och effektivisering.

Medlemmarna bemannar också olika grupperingar som arbetar för att skapa goda förutsättningar för digitaliseringen. eSam samlar kompetenser inom komplexa och gemensamma områden för att ta fram till exempel vägledningar och annat stöd som skapar nytta för medlemmarna.

eSam består av 27 myndigheter och Sveriges Kommuner och Regioner:


• Arbetsförmedlingen
• Boverket
• Bolagsverket
• Centrala studiestödsnämnden
• Domstolsverket
• eHälsomyndigheten
• Försäkringskassan
• Jordbruksverket
• Kriminalvården
• Kronofogdemyndigheten
• Lantmäteriet
• Migrationsverket
• Naturvårdsverket
• Pensionsmyndigheten
• Polisen
• Riksarkivet
• Sida
• Skatteverket
• Skolverket
• Sveriges Kommuner och Regioner
• Statens servicecenter
• Statens tjänstepensionsverk
• Statistiska centralbyrån
• Tillväxtverket
• Trafikverket
• Transportstyrelsen
• Tullverket
• Universitets- och högskolerådet