Etikettarkiv: Samhällsnytta

Att göra nytta för samhället och medborgarna

Anna Günhter Hanssen, biträdande it-chef på Polisen.
Anna Günhter Hanssen, biträdande it-chef på Polisen.

Ett växande intresse för samhällsfrågor samt en vilja att bidra konkret till ökad trygghet och säkerhet är några faktorer som gör staten till en intressant arbetsgivare för it-akademiker. 3 av 4 it-akademiker kan tänka sig att arbeta hos en statlig myndighet.

– Andelen it-akademiker som kan tänka sig att arbeta statligt är högre än jag trott, vilket förstås är glädjande. Undersökningsresultatet återspeglar det faktum att myndigheter numera betraktas som moderna arbetsgivare som bedriver it-utveckling i framkant. Att många myndigheter kan erbjuda bra villkor vad gäller lön, semester och föräldraledighet kan också ha bidragit till det stora intresset. Flera myndigheter har dessutom blivit bättre på att marknadsföra sina karriärmöjligheter inom it, vilket givit resultat, säger Anna Günhter Hanssen, biträdande it-chef på Polisen.
69 procent av de som kan tänka sig att arbeta statligt anger att de vill göra nytta för samhället och medborgarna, medan 65 procent anger att arbeta med samhällsviktiga funktioner som främsta skäl till att söka jobb i staten. Polisen, Säkerhetspolisen, Försvarsmakten, Trafikverket och FRA är de populäraste statliga arbetsgivarna bland it-akademikerna.

Bidra till samhällsnytta
– Vi märker definitivt att viljan att bidra med samhällsnytta har ökat, i synnerhet bland något yngre it-akademiker. Drivkraften att bidra till ett säkrare och tryggare samhälle har också blivit tydligare, det märks inte minst på att Polisen, Säkerhetspolisen och Försvaret rankas högst bland de myndigheter där it-akademiker helst vill jobba. Det stora intresset för Polisen och Försvarsmaktens verksamheter beror nog även delvis på en ökad brottslighet och en skärpt hotbild mot Sverige som nation, inte minst digitalt. Allt fler vill bidra till att vända utvecklingen och stärka samhällssäkerheten, säger Anna Günhter Hanssen.
– Att vara delaktig i samhällets utveckling är viktigt för många. Jag upplever även att många vill använda sin it-kompetens till att göra konkret skillnad för medarbetarna ute i verksamheten, exempelvis för poliser, tjänstemän på Skatteverket eller Trafikverket, avslutar Anna Günhter Hanssen.

Kan du tänka dig att arbeta hos en statlig myndighet med IT-utveckling, digitalisering eller informationssäkerhet?
Varför skulle du kunna tänka dig att arbeta för en statlig myndighet?

1. Göra nytta för samhället och medborgarna
2. Arbeta med samhällsviktiga funktioner
3. En trygg arbetsgivare
4. Intressanta arbetsuppgifter
5. Goda arbetsvillkor
6. Goda utvecklingsmöjligheter
7. Satsar mycket på teknik för ökad digitalisering
8. Annat

Hos vilka av följande myndigheter skulle du helst vilja arbeta med it, digitalisering, teknikutveckling eller datasäkerhet?
Om undersökningen

Framtidens Karriär – It & Data genomförde en undersökning mot ett slumpmässigt urval av it/dataingenjörer och systemvetare 31 januari – 4 februari 2020. Statistisk felmarginal är 2,5–4 procentenheter.

Arbetsförmedlingen mångsidig myndighet i framkant

Malin Augustsson, junior dataingenjör och Delshad Khoshpasand, produktägare på Arbetsförmedlingens it-avdelning. Foto: Johan Marklund
Malin Augustsson, junior dataingenjör och Delshad Khoshpasand, produktägare på Arbetsförmedlingens it-avdelning. Foto: Johan Marklund

Med fokus på ny teknik, självledarskap och samhällsnytta ger it-avdelningen på Arbetsförmedlingen dig möjligheten att utveckla både dig själv och samhället.

Lokalerna på Arbetsförmedlingens huvudkontor på Elektrogatan 4 i Solna är så nya att de fortfarande doftar nytt virke. Arkitekturen är modern och väl genomtänkt för att passa myndighetens agila arbetssätt. Här sitter bland annat it-avdelningen – 500 anställda som med moderna tekniker lägger grunden för myndighetens digitala transformation och förflyttning.

Samhällsnytta i väggarna
– Arbetsförmedlingen handlar om att hjälpa människor, och det gör vi verkligen här, säger Malin Augustsson som är junior dataingenjör och arbetar på enheten Datadriven analys och AI.
Hennes uppgifter omfattar bland annat att hantera de stora mängder data som cirkulerar i Arbetsförmedlingens tjänster. Det innebär allt från att ta hand om myndighetens data lake till att vara med och diskutera integritet och hållbarhet kring AI.
Delshad Khoshpasand som efter en tid i den privata sektorn är tillbaka på Arbetsförmedlingens it-avdelning som produktägare, instämmer med Malin. Som myndighet är det en självklarhet att samhällsnyttan är i fokus, men här känns det verkligen i väggarna, menar hon.
– Det är syftet i allt vi gör. Vi arbetar alltid kundfokuserat och vi utgår alltid från faktiska behov för att underlätta för våra handläggare och arbetssökande, säger Delshad.
Hon ansvarar för utvecklingen av ett verktyg som ger stöd åt de arbetsförmedlare som deltar på handläggningsmöten med arbetssökanden som varit borta från arbetsmarknaden en längre tid. Genom bland annat BERT-modellen hjälper verktyget till att rekommendera passande tjänster.
– Verktyget gör det möjligt för arbetsförmedlarna att hålla en mer empatisk dialog. Istället för att sitta och scrolla, öppna nya fönster och leta information under mötet får de allt automatiserat i ett och samma gränssnitt, säger Delshad.
– AI är så bra på att hitta mönster, det gör att vi kan arbeta mer enhetligt, att vi kan se vilka grupper vi behöver fokusera på, och på vilka områden vi behöver sätta in extra insatser, säger Malin.

Jobba hos oss på Arbetsförmedlingen IT. Klicka här för mer information

Teknik i framkant
De många fördelar AI tillför myndighetsarbetet gör att tekniken har stort fokus på Arbetsförmedlingen just nu. Men många andra tekniker cirkulerar i korridorerna, som augmented reality, social robotik och olika moderna datalagringslösningar.
– När jag först var här på intervju fick jag höra om all ny teknologi inom datalagring, big data och AI som används här, och det imponerade på mig. Vi är till exempel första svenska myndigheten med en data lake. Då ligger man långt fram, säger Malin.
– Det är nog många som kan ha en mossig syn på myndigheter, men vi ligger verkligen i framkant. Vi jobbar med ny teknik och nya arbetssätt, och vi har arbetat mycket med att bygga upp en nytänkande kultur, säger Delshad.
– Dessutom är chefer och andra som inte arbetar direkt med utveckling ofta väldigt tekniskt insatta, vilket gör det lättare att börja titta på och implementera nya tekniker, tillägger Malin.

Tillitsfullt och utvecklande
Trots it-avdelningens storlek råder en stark sammanhållning här. Det finns en påtaglig känsla av att alla känner alla vilket bidrar till en prestigelös arbetsplats med högt i tak. Här är det tryggt, jämställt och välkomnande, berättar de.
– Alla litar på att alla tar ansvar, både för sina egna uppgifter och för helheten. Vi har också en platt organisation som gör det lätt att komma framåt när vi jobbar, säger Delshad.
– Sedan har vi ju en del bekvämligheter som ganska flexibla arbetstider och möjlighet att ibland jobba hemifrån, vilket vi it-människor ofta uppskattar, säger Malin med ett leende.
Det ges dessutom stora utrymmen för omvärldsbevakning och självledarskap. Och det uppmuntras till sidoprojekt och engagemang i hackathons och andra externa utvecklarevents, vilka it-avdelningen ibland även sponsrar.
– Det finns goda utvecklingsmöjligheter att bygga sin karriär här, då vi har möjligheten att prova på olika roller utan att behöva byta arbetsgivare, säger Delshad.

Jobba hos oss på Arbetsförmedlingen IT. Klicka här för mer information

Arbetsförmedlingen

]Arbetsförmedlingen är en statlig förvaltningsmyndighet under Arbetsmarknadsdepartementet. Myndighetens ansvar omfattar offentlig arbetsförmedling och arbetsmarknadspolitisk verksamhet. I regeringens uppdragsbeskrivning finns bland annat Etablering av nyanlända, Arbetslivsinriktad rehabilitering och att Fler med funktionsnedsättning ska ges jobb. Den första statliga arbetsförmedlingen inrättades 1940, men Arbetsförmedlingen som den fungerar idag har funnits sedan 2008. Arbetsförmedlingens huvudkontor ligger i Solna utanför Stockholm och hade vid 2018 års utgång 13 700 anställda. Generaldirektör är Maria Mindhammar.

Arbetsförmedlingen
Elektrogatan 4
113 99 Solna
Tel: 0771–60 00 00
arbetsformedlingen.se

arbetsformedlingen.se

Samhällsviktiga myndigheter

3 av 4 it-/dataingenjörer och systemvetare anger i en undersökning att de kan tänka sig att jobba hos en statlig myndighet. Som främsta motivation anges drivkraften att göra skillnad för medborgare.

”Om jag är en del av digitaliseringen inom statlig verksamhet kan jag personligen försäkra mig om att medborgarnas integritet skyddas.” Man menar att det känns betydelsefullt att få vara med och bidra till utveckling av tjänster och verktyg som påverkar så många människor. Stabilitet och säkerhet behövs i större utsträckning inom detta område och det är ett viktigt arbete med framtidsfokus.
”Digitalisering är ett intressant område som ger både utmaningar och kunskap.”

Samhällsviktiga funktioner
Här menar många att man utför ett viktigt samhällsnyttigt arbete. Myndigheternas tjänster och informationssäkerhet är mycket viktiga. Man vill göra det enklare för de som har teknik som arbetsredskap och samtidigt göra det billigare för skattebetalarna. Man menar också att det skulle vara spännande att påverka samhällets funktioner och kunna modernisera dem och göra dem effektivare. Det är samhällsviktigt i kombination med teknisk problemlösning.
Ett antal av de tillfrågade arbetar nu inom statlig verksamhet. Anledningarna som nämns är att det är ett intressant arbete som gynnar många människor.

Statlig digitalisering i framkant
Den offentliga sektorn bör ligga i nivå med den privata inom digitalisering. Man menar att flera statliga myndigheter är i stort behov av modernisering och förändring av sina it-system. Statliga myndigheter bör också ligga i framkant för att möta sina invånares förväntningar och krav på ett digitalt samhälle. Bra digitaldesign förhindrar felaktig information online.
”Det offentliga har ett viktigt arbete för samhället och medborgarnas bästa.”

Därför vill it-/dataingenjörer och systemvetare jobba hos en statlig myndighet
1. Göra skillnad för samhället och medborgarna.
2. Arbete med samhällsviktiga funktioner.
3. Statlig digitalisering i framkant.
4. Intressant och utmanande arbete.

Om undersökningen
Framtidens Karriär – It & Data genomförde en undersökning mot ett slumpmässigt urval av it/dataingenjörer och systemvetare 27 december 2018 – 2 januari 2019. Statistisk felmarginal är 2,5–4 procentenheter.

Samordnad digitalisering driver utvecklingen framåt

Anna Eriksson, generaldirektör på Myndigheten för digital förvaltning. Foto: Petra Berggren/DIGG
Anna Eriksson, generaldirektör på Myndigheten för digital förvaltning. Foto: Petra Berggren/DIGG
När myndigheternas digitalisering samordnas kommer utvecklingen inom det offentliga att få en ordentlig skjuts, vilket kommer att gynna även näringslivets sektorer. Det menar Anna Eriksson, generaldirektör på Myndigheten för digital förvaltning.

Sett till var och en, har myndigheterna kommit väldigt långt inom verksamhetsutveckling och utveckling av medborgartjänster. Men digitaliseringen av det offentliga har skett isolerat inom respektive instans. Det offentliga måste bli bättre på att hantera data gemensamt för att bli bättre, fungera bättre och skapa bättre tjänster för medborgarna. Informationsutbytet mellan myndigheter och medborgare, men även mellan det offentliga och branscher som bank, industri och it, är en knäckfråga.
– Medborgare ska inte behöva lämna samma uppgifter flera gånger till olika myndigheter, säger Anna Eriksson.
Svaret är en samordnad digitalisering, menar hon.

Minskat avstånd
På vägen ska inte säkerheten glömmas bort. För att de digitala tjänsterna ska ge samhällsnytta, krävs det att medborgarna känner tillit till tjänsterna. Idag är förtroendet för myndigheterna högt, och det offentliga behöver behålla det förtroendet.
I utvecklingen växer också nya tekniska roller fram, framförallt inom datahantering och AI. Men det kanske viktigaste behovet, åtminstone på kort sikt, är att stärka den allmänna förståelsen av vad digitaliseringen innebär. Det innebär att verksamheten behöver förstå digitaliseringens möjligheter, men också att teknikerna måste förstå hur verksamheten fungerar. Om avstånden minskar mellan verksamhet och teknik, mellan myndighet och myndighet samt mellan det offentliga och näringslivet, då kan Sverige digitaliseras gemensamt, menar Anna Eriksson.
– Dagens nätverks- och co-operationskultur, där samarbeten över yrkesgruppsgränser är självklart, är ett första steg i detta.

Allt fler vill bidra
Idag kan 76% av de it- och dataingenjörer samt systemvetare Framtidens Karriär – It & Data tillfrågat, tänka sig att jobba inom en statlig myndighet, något Anna Eriksson ser som en del av en växande trend på arbetsmarknaden.
– Jag tror att allt fler vill bidra med något, och det är därför, säger hon.

FRA, Försvaret och Polisen populäraste it-arbetsgivarna

Anna Günther-Hanssen, biträdande it-chef på Polisen och Charlotte Lindgren, chef för FRA:s cyberverksamhet.
Anna Günther-Hanssen, biträdande it-chef på Polisen och Charlotte Lindgren, chef för FRA:s cyberverksamhet.
FRA, Försvarsmakten och Polisen är de statliga it-arbetsgivare som de flesta har ett positivt intryck av. Undersökningen visar också att 3 av 4 it-akademiker kan tänka sig att arbeta för en statlig myndighet.

Ett av de främsta skälen till att så många it-akademiker kan tänka sig att jobba statligt är nog att många myndigheter har tagit stora kliv framåt vad gäller digitalisering på senare år. Det finns mycket spännande ny teknik att arbeta med men många akademiker generellt sett anser nog också att det erbjuds mer komplexa och utmanande arbetsuppgifter i den offentliga sektorn än i den privata. Det faktum att myndigheter är trygga och stabila arbetsgivare kan också bidra till populariteten, säger Anna Günther-Hanssen, biträdande it-chef på Polisen.
Andra faktorer som gör statliga arbetsgivare attraktiva för många it-akademiker är, enligt Anna Günther-Hanssen, att de erbjuder bra villkor när det gäller semesterersättning, föräldraledighet och pensionsavsättningar.

Bidra till trygghet
– Det allra starkaste argumentet till att vilja jobba statligt är ändå möjligheten att på ett konkret sätt bidra med samhällsnytta med hjälp av it. Jag upplever att många it-akademiker vill känna att de gör skillnad och bidrar till ett tryggare och bättre samhälle. Att Polisen, FRA och Försvarsmakten rankas högst kan bero på att vi lever i ett oroligt samhällsklimat där viljan att bidra till trygghet och en positiv samhällsutveckling är stor, säger Anna Günther-Hanssen.
Att stora myndigheter som Trafikverket, Polisen och Försäkringskassan rankas bland de fem mest attraktiva myndigheterna kan bero på att stora myndigheter har större it-avdelningar än mindre statliga arbetsgivare och därmed också kan erbjuda fler karriär­vägar. Polisen och Försäkringskassan är också två exempel på myndigheter som genomfört stora it-satsningar på senare år.
– Möjligheterna att effektivisera myndigheternas arbete med hjälp av modern it-teknik är ofta mycket stora. Det kan också bidra till att just myndigheter är intressanta arbetsgivare för många it-akademiker, säger Anna Günther-Hanssen.

Meningsfullt och samhällsnytta
– Inom staten är målen ofta långsiktiga och arbetsuppgifterna är uppenbart meningsfulla och utgår från samhällsnytta. Det är lockande för många, säger Charlotte Lindgren, chef för FRA:s cyberverksamhet.
– Jag tror att många förväntar sig att statliga it-verksamheter erbjuder arbetsplatser med kollegor med hög teknisk kompetens. Omvärldsförändringarna tror jag också gör att allt fler vill bidra till det öppna samhället, dess trygghet och integritet. Förutom det meningsfulla i arbetet erbjuder vi också tekniskt spännande miljöer. Men jag vill understryka att sådana insatser kan man göra på myndigheter som kommer långt ner på rankningen också, säger Charlotte Lindgren.

Uppslutning kring myndigheter
– Behoven av våra tjänster för ett demokratiskt och tryggt samhälle manifesteras ju tyvärr ofta dessa dagar. Uppslutningen kring våra myndigheter är just nu stor både bland medborgarna och i politiken. Det märks särskilt inom cyberområdet där just våra myndigheter har ett tydligt uppdrag att bygga upp ett svenskt cyberförsvar, avslutar Charlotte Lindgren.

Vilka av följande statliga myndigheter har du positivt intryck av, som it-arbetsgivare? Ange gärna flera.

Om Undersökningen
Framtidens Karriär – It & Data genomförde en trendundersökning riktad mot ett slumpmässigt urval av it/dataingenjörer och systemvetare. Undersökningen genomfördes 26–30 januari 2018. Statistisk felmarginal 2,5-4 procentenheter.

Han tog chansen att vara med från början

Johan Acharius, CIO på Kronofogdemyndigheten. Foto: Sara Burman
Johan Acharius, CIO på Kronofogdemyndigheten. Foto: Sara Burman
Johan Acharius var verksam som managementkonsult i ett privat konsultbolag, men när han fick möjligheten att gå in som CIO på Kronofogden nappade han direkt.

Kronofogdemyndighetens it-verksamhet är ung. Från att tidigare ha legat hos Skatteverket togs den över i egen regi så sent som 2014. Johan Acharius var involverad i förarbetet i rollen som managementkonsult och när han fick erbjudandet att bli CIO nappade han direkt.
– Det är sällan man får möjligheten att vara med och utveckla en verksamhet från grunden. Ett sådant erbjudande tackar man inte nej till, säger Johan Acharius.

Chans att göra samhällsnytta
Hans uppdrag nu är det första inom staten och visst kan han erkänna att han hade vissa fördomar om att arbeta statligt, men han har ändrat sig. Idag jämför han den politiska styrningen med den styrning som aktieägare skapar i privat verksamhet.
– Skillnaden här är att jag kan känna att jag gör samhällsnytta. Det finns något nästan vackert med att arbeta inom staten eftersom det är en del av demokratin.
Sedan 2014 driver alltså Kronofogden, med omkring 2 300 medarbetare, it-verksamheten i egen regi. It-organisationen har drygt 200 medarbetare och konsulter. Driften sköts av Skatteverket.
Just nu pågår ett genomgripande förändringsarbete som innebär att it-verksamheten transformeras från en traditionell stordatormiljö till en modern miljö där Java och Dotnet är utvecklingsmiljöerna.

Skapa tjänster för självbetjäning
Johan Acharius beskriver det som att ta klivet från en miljö i mångt och mycket baserad på pappersrutiner till att ta steget in i den digitala världen.
– Det är både utmanande och kul att vi utvecklar allt fler självbetjäningstjänster. Det är flödesbaserade självbetjäningssystem där kunderna kan ta del av sina ärenden.
I fortsättningen ska kunderna alltså bättre kunna följa statusen på sina ärenden. Kunderna är de som vill ha betalt och de som ska betala. Det omfattar både andra myndigheter, företag och privatpersoner.
– Det är ett omfattande arbete att ersätta äldre applikationer, och utvecklingen sker i nära samarbete med verksamheten i självstyrande team.