Etikettarkiv: Bostadsutveckling

Här får medarbetare vara med och göra skillnad

Linda Scherdin, samhällsplanerare och projektutvecklare och Linda Gyllroth, civilingenjör och projektledare.
Linda Scherdin, samhällsplanerare och projektutvecklare och Linda Gyllroth, civilingenjör och projektledare.

Stockholmshem är Stockholms största bostadsföretag. Företaget har drygt 26 000 bostäder i sitt bestånd och trappar nu upp sitt nybyggande till 1 000 bostäder per år, vilket medför en omväxlande arbetsmiljö med många spännande utmaningar.

Civilingenjören och projektledaren Linda Gyllroth har arbetat hos Stockholmshem i snart fem år. Hon betonar att den positiva stämningen bland kollegor och de flexibla arbetsuppgifterna är en stor anledning till att hon trivs på Stockholmshem.
– Vi bygger och förvaltar hyresbostäder, såväl studentbostäder som vanliga hyresprojekt, förskolor och lokaler. Inom ramarna för det har vi en oerhört omväxlande arbetsdag som omfattar byggkedjans alla delar och där vi träffar allt från arkitekter och hyresgäster till stadsbyggnadskontor och projektörer.

Påverka stadens framväxt
På Stockholmshem kan medarbetare vara med och påverka stadens framväxt, och Linda understryker att hon är stolt över att hon får vara med och göra skillnad. Där får hon medhåll från kollegan Linda Scherdin, samhällsplanerare och projektutvecklare, som har arbetat för Stockholmshem i 1,5 år.
– Det finns en långsiktighet här – vi bygger för egen förvaltning och därför bygger vi hållbart på alla plan, såväl invändigt som utvändigt. Det uppskattas i staden och vi får hjälpa till att bidra och förbättra. Stockholmshems goda renommé var faktiskt det som attraherade mig när jag började här.

Flexibelt arbetsklimat
Eftersom bolaget har fördubblat sina mål för nybyggnationer från 500 till 1 000 bostäder per år finns det ett stort behov av ingenjörer med intresse för stadsplanering och bostadsutformning. Med det sagt finns även en tydlig förståelse inom organisationen för behovet att kunna kombinera arbete med privatliv.
– Vi sätter de flesta av våra deadlines själva och har ett rörligt och öppet arbetsklimat, där alla stöttar varandra och utbyter kunskap. Den flexibiliteten går igen även vad gäller aspekter som fortbildning och utveckling. Det går att växa här, avslutar de.

Stockholmshem

Stockholmshem är Stockholms största bostadsföretag. Företaget bildades 1937 och har sedan dess varit en av de största aktörerna i huvudstadens utbyggnad och framväxt. Idag har Stockholmshem drygt 300 anställda som arbetar med allt från teknik, stadsutveckling, förvaltning och fastighetsservice till kommunikation, IT och hållbarhet.

AB Stockholmshem
Hornsgatan 128
102 71 Stockholm
Tel: 08-508 39 000
E-post: epost@stockholmshem.se
www.stockholmshem.se

Utvecklas och bygg ett hållbart samhälle på Skanska

Alexandra Lauren, vice VD och affärsutvecklingsdirektör hos Skanska. Foto: Gonzalo Irigoyen
Alexandra Lauren, vice VD och affärsutvecklingsdirektör hos Skanska. Foto: Gonzalo Irigoyen

Alexandra Lauren sökte sig till Skanska för att hon ville arbeta nära produktionen på ett värderingsdrivet företag med stark fokus på hållbarhet. Efter snart 20 år är hon fortfarande kvar.
– Det har varit otroligt roliga och omväxlande år. Här på Skanska satsar man verkligen på sina medarbetare och låter dem utvecklas, säger hon.

Alexandra, som tog sin examen som högskoleingenjör i konstruktion från Mälardalens högskola 1997, kom till Skanska Teknik 1998 för att arbeta med projektering och konstruktion av hus. Idag är hon vice VD med ansvar för affärsutveckling och är en del av Skanska Sveriges ledningsteam.
– Jag har haft många roliga och varierande uppgifter här på Skanska och det har varit och är fortfarande en fantastisk resa. Men jag har faktiskt aldrig haft några särskilda karriärmål, utan min drivkraft har varit att utmana mig själv och bidra till att utveckla företaget. Här finns så många möjligheter och ett genuint stöd från chefer och ledning. För den som är intresserad av en spännande och utvecklande karriär kan jag inte tänka mig en bättre arbetsplats än Skanska, säger hon.
Efter några år på Skanska Teknik avancerade Alexandra till gruppchef och fick då lyfta blicken från ett renodlat teknikfokus till övergripande ledarskapsfrågor. Den erfarenheten hade hon sedan nytta av när hon 2010 fick tjänsten som distriktschef med ansvar för entreprenadverksamheten i Sörmland.
– Det var ett stort steg, men jag fick möjlighet att växa in i rollen och kände mig trygg med att axla nya och okända ansvarsområden. Ett enormt plus här på Skanska är att här jobbar så kompetenta medarbetare som stöttar och hjälper varandra.

Samhälle och politik
Alexandra fortsatte att utmana sig själv och tillträdde för fyra år sedan en tjänst som regionchef för bostadsutveckling i Stockholm. Där kom nya dimensioner in i arbetet. Alexandra fick en mer utåtriktad roll, med mycket fokus på politik och samhällskontakter.
– För mig var det ett nytt perspektiv som var otroligt spännande. Skanska är ett företag med stor inverkan på samhällsutvecklingen och det var roligt att få vara med och påverka och ta långsiktiga beslut. Eftersom hållbarhet är en ledstjärna för både Skanska och mig så var det kul att få arbeta med sådana frågor på ett sätt som verkligen gör skillnad, berättar hon.
Dessa olika erfarenheter har varit ovärderliga för Alexandra i den roll hon nu har. Hon lyfter fram företagskulturen på Skanska och menar att den uppmuntrar medarbetarna att våga pröva sina vingar i olika roller.
– Det är väldigt prestigelöst och man hjälper varandra, oavsett vilken funktion man har. Jag har hela tiden haft chefer som fått mig att våga lämna komfortzonen och som har lyft fram mina styrkor och hjälpt mig att utveckla dem. Det har varit avgörande när jag blivit erbjuden nya utmaningar, säger hon.

Inkluderande kultur
Hon menar att det finns en stolthet hos medarbetarna över att få vara med och bidra till att utveckla företaget och det samhällsbygge som Skanska är en vital del av. Människor, miljö och en hållbar samhällsutveckling är ständigt i fokus liksom ansvar för kommande generationer. Skanska arbetar aktivt med mångfald och med att skapa en inkluderande företagskultur.
– Vi har en väldigt bra mix av människor, både vad gäller bakgrund och kompetens. Här finns det roliga karriärmöjligheter för såväl specialister som generalister och det finns också möjlighet till internationella uppdrag. En av de stora fördelarna med ett ledande, globalt företag är att det finns så många olika vägar att gå.
I den årliga Företagsbarometern som görs av Universum, har Skanska flera år i rad utsetts till branschens bästa arbetsgivare. Skanska är även ett av Sveriges bästa företag att göra karriär i enligt organisationen Karriärföretagen. Skanska rekryterar kontinuerligt civilingenjörer och högskoleingenjörer och erbjuder unika möjligheter till kompetensutveckling, ledarskapsutbildning, internationellt utbyte och personlig utveckling.

Skanska

Skanska utvecklar och bygger infrastruktur, bostäder, kommersiella lokaler och projekt i offentlig-privat samverkan. Just nu med tusentals projekt i Norden, Centraleuropa, UK och USA. Vi är stolta över att vara ett av världens största byggföretag. Vår framgång bygger på starka värderingar och att vi ska vara ledande inom hållbarhet. Vårt lag består idag av 48 500 duktiga, kunniga och passionerade medarbetare, varav drygt 10 300 i Sverige. Precis som i allt annat vi gör, utvecklar vi laget hållbart och långsiktigt.

Vi vill hela tiden bli bättre, vi behöver hela tiden bli fler. Är du bra på det du gör?

Välkommen att bygga ett bättre samhälle tillsammans med oss. www.skanska.se

Sundsvall – expansiv stad med många möjligheter

Malin Holmkvist, Mo Tian och Daniel Jonsson. Foto: Pär Olert
Malin Holmkvist, Mo Tian och Daniel Jonsson. Foto: Pär Olert

Sundsvall växer så det knakar och är just nu en av Sveriges byggkranstätaste städer.
På Stadsbyggnadskontoret har medarbetarna fullt upp med en rad stora och spännande bostads- och gatuutvecklingsprojekt som kommer att sätta sin prägel på staden för lång tid framöver.

Malin Holmkvist, projektledare vid mark- och exploateringsavdelningen arbetar med det nya stadsdelsprojektet Katrinehill. Ett område som omfattar 85 hektar, motsvarande 125 fotbollsplaner, och kommer att rymma flera hundra bostäder när hela etappen är klar.
– Det är kul att vara med om ett så stort projekt och som kommer att påverka Sundsvall under lång tid, stadsdelen ska ju finnas i flera hundra år.
Daniel Jonsson, projektledare vid gatuavdelningen nickar instämmande. Efter nära 20 år som byggprojektledare i näringslivet började han för två månader sedan på Stadsbyggnadskontoret.
– Efter att ha ägnat stora delar av mitt yrkesliv åt att arbeta med delprojekt i större byggen ville jag ha nya utmaningar och arbeta mer holistiskt. Här är jag med från projektstart och hela vägen fram till mål. Just nu är jag projektledare för Hållplats Stenstan, där vi bygger en helt ny hållplats där vi bland annat ska lägga markvärme över hela kvarteret.

I framkant
Mo Tian, GIS-ingenjör på Stadsbyggnadskontoret arbetar med digitala verktyg för att analysera, beräkna och presentera geografisk information.
– Jag jobbar mycket med 3D, just nu är det stort fokus på Katrinehill, vårt nya resecentrum och de andra stora projekten där min uppgift är att illustrera vad som komma skall och visa medborgarna hur framtidens Sundsvall kommer att se ut.
För att klara det använder sig Mo och hennes kollegor av den senaste tekniken.
– Här finns stora möjligheter att göra saker, dels beroende på att vi får gå olika kurser och arbeta i teknikens framkant men här finns även ett tillåtande arbetsklimat där man uppmuntras till att förverkliga sina idéer.
På frågan om de kan rekommendera andra ingenjörer att söka sig till Sundsvall blir svaret ett unisont ”absolut”!
– Hos oss får man en bra arbetsgivare och många roliga människor som kollegor. Det finns också mycket samlad kompetens vilket gör att det alltid finns någon att prata och bolla idéer med. Att Sundsvall är inne i en expansiv fas ger stora möjligheter till spännande och utvecklande arbetsuppgifter, både för erfarna och nyutexaminerade nya kollegor, fastslår Malin.

Stadsbyggnadskontoret Sundsvalls kommun

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och närmare 100 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Sundsvalls kommun
Tel: 060-19 10 00
www.sundsvall.se

Bygg smart och prisvärt för morgondagens urbaniter!

Christofer Sjöstrand och Israel Andino på SSM. Foto: Gonzalo Irigoyen
Christofer Sjöstrand och Israel Andino på SSM. Foto: Gonzalo Irigoyen

SSM är den ledande bostadsutvecklaren i Sverige inom smarta och prisvärda bostäder och noterades på Nasdaq Stockholm 2017. Bolagets vision är en bostadsmarknad med plats för så många människor som möjligt och målsättningen är att producera 60 procent bostadsrätter, 30 procent hyresrätter och 10 procent studentbostäder. Bolaget söker nu ingenjörer som vill utvecklas och vara en del av bolagets fortsatta tillväxt.

SSM har en 25-årig historia och många spännande projekt i produktion och under planering. Christofer Sjöstrand, projekteringsledare hos SSM med civilingenjörsexamen inom samhällsbyggnad från KTH, berättar att han har lärt sig oerhört mycket sedan han anställdes hos SSM 2012.
– Under min anställning har jag fått prova på en mängd olika arbetsuppgifter och utvecklats från produktionsledare till projekteringsledare. De kunskaper och den insikt jag har fått i hela produktionskedjan är sådant som jag alltid kommer att ha nytta av, oavsett vilken roll jag axlar framöver.

Gränserna sätter du själv
Christofer berättar att det finns omfattande möjligheter till fortbildning och omväxling genom att ansvara för olika uppgifter, och betonar att det i mångt och mycket är individen själv som sätter gränserna för sin utveckling. Där får han medhåll av kollegan Israel Andino, högskoleingenjör i byggteknik och design, som började på SSM efter sin examen 2015.
– SSM har en kultur som ger stor frihet under ansvar och beroende på projekt har vi förmånen att få vara delaktiga i hela processen, från projektering till slutfas. Egna initiativ uppmuntras och det är både givande och intressant att få vara delaktig i såväl utmaningar som lösningar. Dessutom satsar bolaget kraftigt på kompetensutveckling, vilket är något jag verkligen uppskattar med mitt arbete här, säger Israel.

Omfattande erfarenhetsutbyte
Båda är överens om att en positiv aspekt av anställningen inom SSM är den goda stämningen och den dynamiska blandningen av människor. Här finns både äldre och yngre ingenjörer och bolaget satsar på ett program för erfarenhetsutbyte, där unga eller nyutexaminerade ingenjörer får chansen att träffa andra i samma situation för att utbyta erfarenheter och förstå varandras roller.
– Klimatet är öppet och stöttande och det märks verkligen att alla strävar åt samma håll. Bra kollegor är en viktig komponent för att man ska trivas och det är en trygghet att veta att andra genomgår samma sak. Det gör att individen kan växa och utvecklas i sin egen takt, avslutar de.

SSM

SSM är den ledande bostadsutvecklaren i Sverige inom prisvärda och funktionssmarta bostäder. Bolagets vision är en bostadsmarknad med plats för så många människor som möjligt och målsättningen är att producera 60 procent bostadsrätter, 30 procent hyresrätter och 10 procent studentbostäder. SSM riktar sig till målgruppen – morgondagens urbaniter. Bolagets bostadsprojekt utmärker sig genom att ta hänsyn till social interaktion och bostäderna är yteffektiva med hög andel gemensamhetsytor samt delade tjänster. De är belägna utanför city med närhet till god spårbunden kommunikation. I maj 2018 finns cirka 6 800 byggrätter i portföljen, varav 1 324 bostäder i produktion, med en försäljningsgrad om 96,4 procent i bostadsrättsprojekten. SSM noterades på Nasdaq Stockholm (Mid-Cap) den 6 april 2017.

www.ssmlivinggroup.com
www.linkedin.com
E-post: hr@ssmliving.se

Peab Bostad verkar för jämställdare byggbransch

Emelia Antonsson och Jenny Sjöborg ser gärna fler kvinnor i byggbranschen.
Emelia Antonsson och Jenny Sjöborg ser gärna fler kvinnor i byggbranschen.
Byggsektorn är en kraftigt mansdominerad bransch, vilket inte bara påverkar arbetsklimatet – det ger även sämre lönsamheten. På Peab Bostad arbetar man aktivt med jämställdhetsfrågor och har 56 procent kvinnor i Sverige, vilket gör bolaget till en förebild i branschen.

Andelen kvinnor i byggbranschen ligger stadigt runt 8,5 procent visar siffror från Byggnads. Även om antalet kvinnor i styrelser och chefspositioner ökat på senare år är de fortfarande i klar minoritet − något som kan slå hårt mot företagens ekonomi visar bland annat en internationell studie från PIIE. Att ha färre kvinnor i ledningen leder också till att det är svårare att rekrytera rätt kompetens.
– Mångfald och jämställdhet är jätteviktiga frågor för oss här på Peab Bostad och grunden för att vara en attraktiv och kompetent arbetsgivare. I vår organisation ska alla kunna göra karriär på lika villkor, oavsett kön, etnisk bakgrund eller annat, säger Jenny Sjöborg som är personalchef på Peab Bostad och tillägger att man gärna ser flera kvinnor i de olika chefsrollerna.

Olika karriärvägar lockar
Men det är svårt att rekrytera kvinnor till byggbranschen. Att man på Peab Bostad har en större andel kvinnor i bolaget, beror delvis på aktivt jämställdhetsarbete, men också på att utveckling och produktion skiljer sig åt generellt när det gäller könsfördelningen.
– Att utveckla nya bostadsområden är ett spännande jobb där man får vara med och utforma samhället, vilket naturligtvis tilltalar både män och kvinnor. Här finns också goda utvecklingsmöjligheter och många olika karriärvägar, inom både Peab Bostad och övriga Peabkoncernen, säger Jenny Sjöborg.

Varierande arbetsuppgifter
En som gjort karriär inom Peab Bostad är Emelia Antonsson. Efter avslutade studier på programmet Affärsutveckling och entreprenörskap vid Chalmers tekniska högskola fick hon jobb som Trainee på Peab. Därefter har hon arbetat som arbetsledare, entreprenadingenjör och projektutvecklare innan hon för ett drygt halvår sedan blev projektchef.
– Jag visste inte att jag skulle arbeta inom byggbranschen när jag började på Chalmers, men jag har varit här i 13 år nu. Det är väldigt roligt att vara delaktig i alla olika delar av processen, alltifrån att köpa råmark till kalkylering, projektering och försäljning av bostäder, säger hon och berättar att de varierande arbetsuppgifterna passar henne bra.
– Det är också ett flexibelt jobb där jag har frihet under ansvar och får gehör för mina önskemål, fortsätter hon.

Utbildning i likabehandling
Trots att jämställdheten inom Peab Bostad är hög är man medveten om jargonger som kan finnas på framför allt byggarbetsplatserna som kan skrämma bort kvinnor. För att förbättra arbetsklimatet har Peab låtit flera tusen medarbetare genomgå en utbildning kring likabehandling. På Peab Bostad arbetar man också kontinuerligt med dessa frågor.
– Byggbranschen har gjort en ordentlig resa när det gäller jämställdhetsfrågor och mångfald, men naturligtvis finns det fortfarande mycket kvar att göra. Här spelar ledarskapet en avgörande roll tillsammans med våra värderingar, säger Jenny Sjöborg.
När Emelia Antonsson varit ute på byggarbetsplatserna har hon dock inte märkt av någon speciellt jargong utan alltid känt sig välkommen.
– Jag har redan från början haft möjlighet att arbeta med kompetent och tillmötesgående personal. Har man inställningen att man vill lära sig och visar intresse är det oftast inga konstigheter, säger hon och tillägger att det som saknas i branschen är framför allt kvinnliga förebilder.

Branschen får anpassa sig
– När jag har varit ute och föreläst för studenter på tekniska utbildningar märker jag att det finns flera unga tjejer som är nyfikna på byggsektorn. Men branschen måste bli bättre på att anpassa sig efter dem och deras behov, säger Emelia Antonsson.
Jenny Sjöborg är inne på samma linje.
– Jag märker i arbetsintervjuer med framför allt unga, att bra arbetsmiljö och flexibla arbetstider har hög prioritet, säger hon och fortsätter:
– Konkurrensen om duktiga medarbetare är extremt hård inom vår bransch. Att vi ändå lyckas behålla så stor del av våra medarbetare ser vi som ett gott betyg på att vi faktiskt gör rätt saker, avslutar hon.

Peab Bostad
Peab Bostad AB är en av Sveriges största bostadsutvecklare och en del av Peabkoncernen. Bolaget har 150 medarbetare och en omsättning på cirka 6 miljarder. Peab Bostad ingår i affärsområde Projektutveckling som ansvarar för koncernens förvärv, utveckling och avyttring av bostäder och kommersiella fastigheter.
I Peab blir du delaktig i det spännande arbetet att bygga framtidens hållbara samhälle. Vi engagerar oss i sociala frågor och i frågor som rör miljön för de människor som nu och i framtiden påverkas av det vi bygger och anlägger. Det är viktigt för oss att du delar våra kärnvärden jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga eftersom de är grundläggande för det vi gör. Hos oss finns stora möjligheter till personlig utveckling.

I en nyligen genomförd undersökning från den amerikanska tankesmedjan Peterson Institute for International Economics, där 22 000 företag i 91 länder granskats, visade att företag med minst 30 procent kvinnor i ledningen hade upp till 6 procent högre vinst än de som saknade kvinnliga chefer.
www.peabbostad.se

www.peabbostad.se

Ett litet bostadsbolag med stort uppdrag

Erik Windt Wallenberg, byggchef och Annika Carlsson, projektutvecklare på Egnahemsbolaget. Foto: Patrik Bergenstav
Erik Windt Wallenberg, byggchef och Annika Carlsson, projektutvecklare på Egnahemsbolaget. Foto: Patrik Bergenstav
Egnahemsbolaget i Göteborg är ett litet, men unikt bostadsbolag. Här är de sociala vinsterna viktigare än de ekonomiska. Nu satsar bolaget på bostads- och äganderätter i områden med många hyresrätter.

– Jag känner mig stolt när jag åker till jobbet, säger Erik Windt Wallenberg, byggchef på Egnahemsbolaget.
Han kom till bolaget för två år sedan, från konsultjobb inom industri och infrastruktur. Det sociala uppdraget var en avgörande faktor för att han tog jobbet.
– Jag lever med föreställningen att vi gör nytta, på riktigt. Att vi faktiskt skapar värden för människor i områden där inte så många andra är intresserade av att engagera sig, säger Erik Windt Wallenberg.
Vi träffas i Gårdsten, ett område där Egnahemsbolaget agerat spjutspets.

Andra följer efter
– Här var vi bland de första. Nu kommer fler exploatörer in och det är jätteroligt, ett bra exempel på vad vi gör och försöker göra i ytterområden med många hyresrätter, säger projektledare Annika Carlsson, som började på bolaget som projektutvecklare för tre år sedan.
Egnahemsbolaget har bara 30 anställda. Här får projektledarna ett stort egen­ansvar i processen ”från ax till limpa”.
– Jag jobbar med allt från detaljplan till färdig bostad, även kundkontakter efter besiktningen, säger Annika Carlsson.
– Hela kedjan, alltså! Och det gör det här jobbet absolut roligast, framför allt att se glädjen hos köparna när de får den bostad de har tänkt sig och är nöjda i slutänden.
För att ge fler människor möjlighet att kunna köpa sin egen bostad anpassas produkten och upplåtelseformen efter analyser av marknaden och dess betalningsförmåga. Detta görs för varje projekt.

Flera projekt i ytterområden
– Till exempel valde vi att göra Kryddhyllan i Gårdsten som bostadsrätter i stället för äganderätter, för att fler skulle få chansen. Många kan betala en månadsavgift, men klarar inte att låna flera miljoner, säger Annika Carlsson.
Både Erik och Annika är väg- och vatteningenjörer, från Luleå tekniska högskola respektive Chalmers i Göteborg. Men det är inget krav att vara civilingenjör för att projektleda på Egna­hemsbolaget.
– Den kunskapen och erfarenheten kan man få från andra håll, säger Annika Carlsson.
Det sociala uppdraget har Egnahemsbolaget haft ända sedan 1930-talet. Nu är man inne i en ovanligt intensiv period med byggande i ytterområden, för att stärka områdena och göra dem socialt hållbara. Flera projekt är på gång i Länsman­gården, Bergsjön, Gårdsten och Lövgärdet.

Egnahemsbolaget
Egnahemsbolaget startade 1933 som ”Småstugebyrån”, med uppdrag att bygga småhus för en bredare allmänhet. Idag tar bolaget ett socialt ansvar genom att bygga bostäder med ägande- eller bostadsrätt i områden där hyresrätter dominerar.
Satsningarna ska skapa bättre förutsättningar för området vad gäller framtidstro, trygghet och social hållbarhet. I uppdraget ingår att bostäderna ska vara energisnåla, byggda i hållbara material och med god inomhusmiljö. Egnahemsbolaget var 2001 först i Sverige med att bygga passivhus; de så kallade kroppsvärmehusen i Lindås Park blev uppmärksammade runt om i världen.
Egnahemsbolaget ingår i Framtidenkoncernen i Göteborgs Stad.

Egnahemsbolaget
Box 4034
422 04 Hisings Backa
Besöksadress: S:t Jörgens väg 2
Tel: 031-707 70 00
www.egnahemsbolaget.se

www.egnahemsbolaget.se

Hållbart byggande är en nyckelfråga

Per Löfgren, hållbarhetschef hos JM.
Per Löfgren, hållbarhetschef hos JM.
JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av hållbara bostäder och bostadsområden. Företaget är engagerat i en mängd olika uppdrag med stor variation och hanterar hela kedjan från markförvärv till försäljning.

JM har sedan sin etablering 1945 förädlats från byggföretag till projektutvecklare och idag är företaget såväl byggherre som byggentreprenör.
– Vi hanterar hela byggprocessen från ax till limpa och är verksamma i större delen av Norden. Därutöver har vi entreprenadverksamhet och projektutveckling av kommersiella lokaler. Allt detta hanterar vi i egen regi, berättar hållbarhetschefen Per Löfgren.
Detta borgar för en varierad och lärorik arbetsmiljö med omväxlande utmaningar och ständigt nya erfarenheter. Resultatet är en rik flora av kompetenser och ett starkt varumärke som grundar sig i ett långvarigt arbete med hållbarhetsfrågor.
– Vi är Sveriges största projektutvecklare av bostäder men jämfört med många konkurrenter har vi en väl avgränsad och greppbar verksamhet. Det medför att vi kan ha korta beslutsvägar och högt i tak, med en sammanhållen, prestigelös arbetskultur.

Hållbarhet är en kärnfråga
Per betonar att hållbarhet är ett brett grepp som hos JM omfattar såväl förbättringar av arbetsmiljö och företagskultur som affärsutveckling i tidiga skeden, projektutformning, byggproduktion, och eftermarknadsfrågor.
– Eftersom vi har hela kedjan från markförvärv till försäljning kan vi påverka alla delar av byggprocessen. På så vis har vi möjligheten att ta ansvar för det vi gör på ett helt annat sätt. Vi bygger trots allt framtidens hållbara samhälle.
En förutsättning för att skapa det ansvarstagande arbetssätt som JM:s ingenjörer tar sitt avstamp i, är ett gott och strukturerat ledarskap. Därför satsar företaget stora resurser på att utbilda sina medarbetare, till exempel via ledarskapsutbildningar och program med löpande fortbildningar för olika yrkesgrupper. För närvarande har företaget ett behov av fler medarbetare och söker framförallt nyckelkompetenser.
– Vi söker i första hand erfarna projektledare, projekteringsledare, platschefer, BIM-ledare och mättekniker, men vi välkomnar också andra yrkesgrupper, exempelvis inköpare. Överlag finns det många spännande möjligheter hos JM och med tanke på den rådande konjunkturen är vi verksamma i en framtidsbransch, avslutar han.

JM
JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet.

JM AB
Gustav III:s boulevard 64
169 74 Solna
Tel: 08-782 87 00
E-post: info@jm.se
www.jm.se

www.jm.se

Vill du utveckla morgondagens bostäder?

Brittmarie Sagnil och Olle Persson, projektchefer på SSM. Foto: Gonzalo Irigoyen
Brittmarie Sagnil och Olle Persson, projektchefer på SSM. Foto: Gonzalo Irigoyen
Vill du vara med och utveckla bostäder för morgondagens urbaniter? Inom SSM får du möjlighet att jobba med några av Storstockholms mest innovativa och spännande urbana bostadsprojekt.

SSM är den ledande bostadsutvecklaren i sin nisch i Stockholmsregionen och har sin egen tydliga profil. Visionen är att bygga så att så många människor som möjligt har möjlighet att bo bra. Därför bygger SSM funktionssmarta, mindre lägenheter för ett aktivt liv. Devisen är ”Bo mindre. Lev större.” och målgruppen är morgondagens urbaniter. För närvarande utvecklar SSM en rad spännande bostadsprojekt i citynära lägen och med goda allmänna kommunikationer inom Storstockholm.
– Vi har verkligen unika projekt – vi bygger hyresrätter, bostadsrätter och studentbostäder. Utmärkande är att varje projekt har en egen stark identitet och att SSM satsar mycket på utrymmen för gemenskap och ett aktivt liv, till exempel gym, spa, pool, cykelparkering, cykelverkstad, bilpool eller orangeri. Här finns stor variation i arbetsuppgifter och ett starkt kvalitetstänkande, säger projektchef Brittmarie Sagnil, som är byggingenjör och kom till SSM för ett par år sedan. Idag ansvarar hon för fyra projekt i olika stadier i Danderyd, Täby och Solna.

Stark utveckling
Kollegan Olle Persson arbetade tidigare som byggingenjör på ett större byggföretag innan han kom till SSM för snart två år sedan. Nu är han projektchef och projekteringsledare för tre olika projekt i Nacka, Sundbyberg och Täby. Han lockades av att SSM är ett företag i en stark utvecklingsfas. Bara under hans tid på företaget har personalstyrkan nästan fördubblats, från 40 till närmare 80 medarbetare.
– Det är ett otroligt spännande företag som expanderar snabbt, där beslutsvägarna är korta och där det finns möjlighet att påverka. Vi har stor frihet och får gehör för våra idéer, samtidigt som det finns tydliga värderingar och gemensamma mål, säger han.
SSM:s olika bostadsprojekt är sinsemellan väldigt olika, med allt från konvertering av gamla, anrika byggnader som Turbinhallen i Nacka, till renodlad nyproduktion.
SSM erbjuder spännande karriärmöjligheter för den som vill vara en del av ett värderingsdrivet företag, som växer snabbt och är en viktig del av samhällsutvecklingen i Stockholm, framhåller Brittmarie och Olle.
– Här finns fokus på kompetensutveckling och möjlighet att utvecklas inom bolaget. För den som vill arbeta med riktigt roliga och omväxlande projekt är SSM en arbetsgivare i särklass.

SSM
SSM är den ledande bostadsutvecklaren i sin nisch inom Storstockholmsområdet och har idag närmare 6 000 byggrätter i sin bostadsportfölj. Bolaget producerar funktionssmarta och prisvärda bostäder med attraktiva gemensamhetsytor, nära allmänna kommunikationer i citynära lägen till bolagets målgrupp – morgondagens urbaniter. Bolagets vision är en bostadsmarknad med plats för så många människor som möjligt och bolaget har som målsättning att producera 60 procent bostadsrätter, 30 procent hyresrätter och 10 procent studentbostäder.
SSM har som målsättning att produktionsstarta 1 000 bostäder under 2017 för att därefter successivt utöka till 1 800 produktionsstarter under 2021.
SSM noterades på Nasdaq Stockholm (Mid-cap) den 6 april 2017.
www.ssmlivinggroup.com
www.facebook.com/ssmliving
www.instagram.com/ssmliving
www.linkedin.com


www.ssmlivinggroup.com