Etikettarkiv: Bolagsverket

Driver digitalisering för enklare företagande

Patricia Knutsson, Stefan Ellström och Ayad Shaif på Bolagsverket. Saknas på bilden gör Erika Sjödin. Foto: Olle Melkerhed
Patricia Knutsson, Stefan Ellström och Ayad Shaif på Bolagsverket. Saknas på bilden gör Erika Sjödin. Foto: Olle Melkerhed

Bolagsverket är i en mycket spännande fas där myndighetens roll förändras från egen tjänsteutveckling till att skapa förutsättningar för utveckling av ett ekosystem där företagsdata flödar fritt för ett enklare företagande. För att lyckas behövs samverkan med olika aktörer och många nya kompetenser.

Digitaliseringen påverkar myndigheter i stor skala när gamla system behöver förnyas för att kunna erbjuda samhället moderna och effektiva tjänster.
– När data ska flöda fritt i samhället behövs en grundläggande digital infrastruktur som kan strukturera och säkerställa att all data är tillförlitlig, har hög kvalitet och hanteras på ett säkert sätt. Vi ligger långt fram och har fått flera stora regeringsuppdrag där vi utforskar nya tekniker och ser hur de kan ge största möjliga samhällsnytta, förklarar Patricia Knutsson, strategisk verksamhetsutvecklare på Bolags­verket.

Klicka här för att besöka oss på LinkedIn

Klicka här för att se våra lediga tjänster

Gör det enklare att vara företagare
En viktig del i Bolagsverkets uppdrag handlar om att erbjuda information och tjänster som ska hjälpa företagarna så mycket som möjligt. I det arbetet behöver många parter vara inblandade.
– Vi behöver ett nytt synsätt där vi går från att bygga lösningar där vi själva har direktkontakt med en specifik kund, till att skapa tjänster där företagaren kan få stöd direkt i sitt eget affärssystem. De lösningar vi och våra partners erbjuder ska skala bort den administration som företagaren idag hanterar så att hen i stället kan ägna sig åt sin kärnverksamhet, säger Erika Sjödin, innovationsledare.
En framgångsfaktor är också att ha ett ständigt lärande i utvecklingsprocessen, och en viktig del är att få nya perspektiv. Det får Bolagsverket bland annat genom traineeprogrammet. Ayad Shaif, trainee på IT-avdelningen, berättar:
– Vi jobbar mycket nära tillsammans, både internt och externt, och jag får ett väldigt bra kontaktnät. Det är otroligt inspirerande att vara med och utveckla den nya infrastrukturen med tekniker som AI och automatisering. Att dessutom säkerställa framtidsperspektiv och samverkan genom standardiseringsarbetet är viktigt för hela samhället.
Bolagsverkets vision är ett näringsliv där företagsinformationen flödar fritt och skapar värde för samhället.
– Genom de många regeringsuppdrag vi fått så har vi stora möjligheter att påverka hela Sveriges digitalisering och vi välkomnar varmt alla som vill hjälpa oss i det spännande arbetet, avslutar Stefan Ellström, digital strateg.


Växlar upp – många nya kompetenser behövs!

Patrik Westman och Yvonne Odsberg på Bolagsverket. Foto: Pär Olert
Patrik Westman och Yvonne Odsberg på Bolagsverket. Foto: Pär Olert

Bolagsverkets digitala satsning och förändrade roll innebär att det finns många spännande utmaningar att lösa. Tekniken är en, där en modern och robust infrastruktur som kan garantera säkerheten och tillförligheten är en viktig del. En annan handlar om att ha tillgång till rätt kompetenser som vill vara med, kan driva och tänka nytt när framtidens lösningar ska designas.

Joel Tostar, chef på IT-avdelningen.
Joel Tostar, chef på IT-avdelningen.

Den fas som Bolagsverket är inne i innebär bland annat att modern teknik och nya arbetssätt blir en viktig del av framtidens lösningar. Det förändrar hela Bolagsverket som arbetsplats. Joel Tostar, chef på IT-avdelningen förklarar:
– Vi är mitt inne i en teknik- och kulturförflyttning där vi behöver mycket ny kompetens inom många olika områden. Därför förstärker vi nu med flera nya kompetenser och vi söker de som vill vara med och utveckla inte bara det svenska företagandet, utan också hela samhället.

Klicka här för att besöka oss på LinkedIn

Klicka här för att se våra lediga tjänster

Stor portion av kreativitet och nytänkande
De nya behoven i kombination med användandet av ny teknik förändrar hur Bolagsverket arbetar med system­utveckling. Kreativitet och nytänkande är två nyckelbegrepp. Yvonne Odsberg, systemförvaltare, berättar:
– Jag fungerar som en översättare mellan verksamheten och IT och skapar lösningar utifrån verksamhetens och kundernas behov. Det är ett otroligt roligt och intressant jobb, särskilt då vi har stort eget ansvar och stor kreativ frihet i arbetet.
Även IT-infrastrukturen förändras snabbt och förmågan att koppla ihop infrastrukturen med de applikationer och IT-tjänster som utvecklas är viktig.
– Vi jobbar inte med förvaltning, vi jobbar i spetsen av en snabb utveckling där vi får testa nya komplexa tekniker. Jag lär mig något nytt varje dag, berättar Patrik Westman, IT-arkitekt.
Både Patrik och Yvonne lyfter också fram den goda stämningen som finns både i de egna teamen och inom Bolagsverket som helhet.
– Hos oss är teamet viktigt och att vi kan ha roligt samtidigt som vi löser våra utmaningar. Vi har kontinuerlig kompetensutveckling – jag har själv gått från att vara trainee till IT-arkitekt, på relativt kort tid. Bolagsverket ger oss den typen av utvecklingsmöjligheter, säger Patrik Westman.

Bolagsverket

#viärbolagsverket – Bolagsverket skapar förutsättningar för ett näringsliv där man kan lita på varandra. Vi har moderna lokaler i Sundsvall och har drygt 600 anställda på flera platser i landet. Vi arbetar ständigt med att utveckla arbetsmiljön, har hälsa i fokus och generösa förmåner. Hos oss arbetar vi med agila arbetssätt där vi vill utvecklas och ha roligt tillsammans.

bolagsverket.se

”IT-avdelningen är helt avgörande”

Joel Tostar, IT-chef på Bolagsverket.
Joel Tostar, IT-chef på Bolagsverket.

”På Bolagsverket har vi siktet inställt på digitalisering och innovation.” Orden är generaldirektörens och IT-chefen Joel Tostar ser ljust på sitt uppdrag: – Kunskapen om digitaliseringens möjligheter är hög på Bolagsverket!

I IT-staden Sundsvall finns Bolagsverket, och är du företagare har du på något sätt haft kontakt med myndigheten. Varje vecka registrerar de 1 000 nya företag och mottar varje år cirka 600 000 årsredovisningar, varav en växande andel digitalt. Med ett fokus på innovation ska nu digitaliseringsarbetet på myndigheten ta ordentlig fart. En strategisk färdplan med stark bäring på IT-verksamheten har fastställts, där Bolagsverket ska skapa samhällsnytta i ännu större utsträckning.
– Bolagsverket har börjat en resa mot en stor digital förnyelse, säger Joel Tostar, IT-chef. I vår instruktion från regeringen står det att vi ska utveckla digitala tjänster så långt det är möjligt, och här blir IT-avdelningens arbete helt avgörande för att vi ska nå våra mål.

Jobba med oss på Bolagsverket. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Ny teknik förväntas
Med den strategiska färdplanen i ryggen tittar man på nya sätt att göra det enklare att vara företagare i Sverige.
– För att nå målen i vår strategiska färdplan jobbar vi med att förnya vår teknik med bland annat containerteknik, AI och machine learning, säger Joel Tostar. Ett exempel på det är att vi tittar på om AI och maskininlärning kan granska och godkänna företagsnamn för en snabbare hantering. Men det pågår också arbeten om hur datan i våra register kan förädlas och analyseras, och därmed kanske motverka ekonomisk brottslighet.

En starkare IT-verksamhet
På IT-avdelningen finns en mängd olika roller som systemutvecklare, arkitekter och infrastrukturutvecklare och sysselsätter idag 120 personer. Och fler ska det bli. Under 2021 ska ett 20- tal personer anställas för att säkra en långsiktig förmåga i arbetet mot myndighetens vision.
– Vi har långsiktiga behov av att ha en stark IT-verksamhet för att kunna nå målet att förenkla och digitalisera företagandet i Sverige. Därför behöver vi stärka upp med personer som kan vara med och realisera de idéer som kommer fram. Kunskapen om digitaliseringens möjligheter är hög på Bolagsverket och för mig som chef är det roligt att jobba med så IT-mogen personal.

Jobba med oss på Bolagsverket. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Bolagsverket

Bolagsverket kvalitetssäkrar och tillgängliggör företagsinformation, och står inför en strategisk förflyttning och en modernisering av arbetssätt och teknik. Flera spännande initiativ är på gång där exempelvis en enhet inriktad mot ekobrott startades under 2017. På IT-avdelningen växlas arbetet upp genom nyrekryteringar och användning av nya tekniker för att nå målen om att förenkla för företagare. Avdelningen består av enheterna IT-arkitektur, metod och kvalitet, IT-tjänsteleverans och IT-produktion.

www.bolagsverket.se

Fokus på både människor och teknik

Gunnel Modin, Stefan Ellström, Annika Axelborn och Lars Rahm på Bolagsverket. Foto: Olle Melkerhed
Gunnel Modin, Stefan Ellström, Annika Axelborn och Lars Rahm på Bolagsverket. Foto: Olle Melkerhed

Bolagsverkets utvecklings- och it-verksamhet har fördelen av att ha all verksamhet samlad under ett och samma tak.
– Vi är inte så låsta i våra enheter och roller vilket ger stora möjligheter att avancera och gå vidare inom de områden man känner sig inspirerad av, säger Lars Rahm, enhetschef.

Bolagsverket är i färd med att genomföra en digital förflyttning. Nya arbetssätt och ny teknik ska utvecklas för att möta framtiden och omvärldens krav på verksamhetens tjänster. Inom Bolagsverket ser man att satsningen är utöver det vanliga.
Gunnel Modin, tf. chef på enheten för Digital förnyelse och arkitektur, berättar om den resa som har påbörjats.
– Vi har mycket spännande på gång där visionen är att företagsinformationen ska flöda fritt och skapa värde för samhället. För att komma dit krävs samverkan, både över professions-, myndighets- och nationsgränser, vilket skapar en dynamisk verksamhet med många olika karriärvägar.
Stefan Ellström, digital strateg på enheten för Digital förnyelse och arkitektur, fortsätter.
– Under vår förflyttning kommer vi också att modernisera stora delar av vår applikationsplattform. Den digitala förflyttningen kommer att innebära innovation och satsning på ny teknik, där vi har påbörjat arbete med AI.

Jobba med oss på Bolagsverket. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Laganda och delaktighet
Stefan har, med ett kort uppehåll, arbetat på Bolagsverket sedan 1996.
– Vi har gjort en häftig resa inom digitalisering sedan dess, och resan fortsätter. Bolagsverket är en härlig arbetsplats där man har möjlighet att påverka hela utvecklingskedjan, vilket ger en stark känsla av delaktighet i resultatet. Det, tillsammans med en bra lag-anda, gör att jag trivs väldigt bra.
Lars Rahm, enhetschef för it-arkitektur, metod och kvalitet, är inne på samma spår.
– Jag har en bakgrund inom konsultvärlden men sökte mig hit eftersom jag ville vara del av en verksamhet som bedriver sin egen verksamhets- och systemutveckling.
Förväntningarna har infriats med råge.
– Här får jag vara del av ett större sammanhang där även jag som chef är med och påverkar vad och hur vi väljer att utveckla. Kombinationen av teknik och ledarskap ger chefsrollen en extra dimension. Om man gillar problemlösning och vill arbeta i en verksamhet som bryr sig om både människor och teknik kan jag varmt rekommendera Bolagsverket. Är du nyutexaminerad kan jag också tipsa om vårt it-traineeprogram. Här finns alla möjligheter.

Jobba med oss på Bolagsverket. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Bolagsverket

Bolagsverket står inför en spännande förflyttning där vi med nya arbetssätt och ny teknik ska förbättra befintliga och utveckla framtidens verksamhet och it-system för att möta omvärldens krav. Pågående initiativ finns kring bland annat containerteknik, AI, continuous delivery och devops, testdriven utveckling samt agilt och värdedrivet arbetssätt i hela organisationen.

www.bolagsverket.se