Etikettarkiv: IoT

IoT möjliggör effektiv realtidsövervakning

Helena Forsmark, vd för HiQ Stockholm. Foto: Mikael Teng
Helena Forsmark, vd för HiQ Stockholm. Foto: Mikael Teng

IoT, Internet of things, är resultatet av långsiktig teknikutveckling, avancerad hårdvara och avancerade applikationer som sammantaget kan lösa olika problem och möjliggöra effektiv realtidsövervakning.

IoT fyller en nyckelfunktion i den pågående digitaliseringen av samhället, men visionen om det helt uppkopplade samhället kan dröja ett par år.
– Några av de främsta fördelarna med IoT är att tekniken kan spara liv när uppkopplade fordon kan undvika svåra situationer, och när uppkopplad medtechutrustning kan övervaka patienter och dosera medicin. IoT innebär även färre onödiga resor till fungerande prylar. Dessutom kan prylarna säga till innan de går sönder och kan då stoppas för att minska effekter av haveri. IoT-applikationer kan även bidra till hållbarhet eftersom prylarna håller längre och haverier kan undvikas, säger Helena Forsmark, vd för HiQ Stockholm och tidigare vice ordförande för organisationen IoT Sverige. Hon är civilingenjör med inriktning mot elektroteknik och har tidigare arbetat som bland annat systemarkitekt, teknisk projektledare och affärsområdeschef.

”Utvecklingen inom IoT kommer att gå snabbt under de kommande åren”

5G accelerator för IoT
Den främsta acceleratorn för IoT-utvecklingen blir, enligt Helena Forsmark, när 5G lanseras på bred front. 5G öppnar upp nya möjligheter till att utveckla IoT-tillämpningar som bidrar till verklig verksamhetsnytta, exempelvis genom att kunna agera säkrare och snabbare på realtidsinformation.
– Utvecklingen inom IoT kommer att gå snabbt under de kommande åren. Industrin, sjukvården och många andra sektorer kommer att utveckla många IoT-tillämpningar som på olika sätt effektiviserar verksamheten. Däremot dröjer det nog ytterligare ett par år innan visionen om det helt uppkopplade samhället förverkligas. Vi har en rad utmaningar att ta tag i innan dess, bland annat vad gäller säkerhet, etik och integritet, säger Helena Forsmark.

Säkerhetsrisker och sårbarhet
– Den främsta svagheten med IoT är att när sensorer sprids överallt så blir systemet förstås mer sårbart. Dessa sensorer har dessutom tidigare varit relativt kostsamma. Nu börjar dock prisnivåerna gå ner, men problematiken med säkerhetsrisker och sårbarhet kvarstår, säger Helena Forsmark.
Hon är övertygad om att IoT kommer att fungera som en katalysator för en mängd olika innovationer och disruptiva tillämpningar när 5G-tekniken får ett brett genomslag.

Exempel på användningsområden för IoT


• Att övervaka flöden av trafikanter i kollektivtrafiken
• Övervakning av uppvärmningssystem och avloppssystem i realtid
• Att kartlägga seniorers rörelsemönster för att på så sätt kunna förebygga exempelvis fallskador.
• Att monitorera tillverkningsutrustning för att kunna förutse underhållsbehov i exempelvis industrin.
• Sensorer på avfallskärl som signalerar när kärlen är fyllda och redo att tömmas.

Digitaliseringsrevolution för konsumentprodukter

JP Iversen, CIO på Electrolux. Foto: Electrolux
JP Iversen, CIO på Electrolux. Foto: Electrolux

Konsumentprodukter för hemmet står inför en spännande revolution i spåren av digitalisering, IoT och AI. För Electrolux, som är världens ledande tillverkare av hushållsapparater, innebär digitaliseringen bland annat en närmare konsumentdialog och nya möjligheter att underlätta människors vardag.

– Konsumenternas ratings och kommentarer på våra produkter online ger oss en direkt feedback som öppnar nya möjligheter för oss. Vi har idag en betydligt tätare länk till konsumenterna jämfört med för fem-tio år sedan. Genom att installera sensorer i våra produkter kan vi exempelvis se vilka funktioner som används mest hemma hos konsumenten, säger JP Iversen, CIO på Electrolux.
I arbetet med att kanalisera konsumenternas önskemål in i produktutvecklingen används AI och data science som viktiga verktyg. Den kontinuerliga interaktionen med konsumenten, som bland annat sker via sensorer på produkterna, banar väg för nya tjänster inom röststyrning och annan sofistikerad teknik som kan integreras i produkterna. AI och data science gör det möjligt att erbjuda en mer skräddarsydd användarupplevelse med funktioner som underlättar konsumentens vardag.

”Vi jobbar även fokuserat och långsiktigt med jämställdhet”

It-arkitekter och data scientists
It-akademiker med spetskompetens inom data science och AI står förstås högt i kurs på Electrolux. Tekniker med fokus på cloud computing samt olika typer av it-arkitekter efterfrågas också, liksom supply chain managers med erfarenhet av avancerad logistikplanering.
– En gemensam nämnare för alla som vill arbeta med it i vår bransch är förmågan att kombinera en gedigen it-kompetens med intresse och förståelse för vår affär och konsumentens drivkrafter, säger JP Iversen.

Jämställdhet
– Vi jobbar även fokuserat och långsiktigt med jämställdhet, bland annat via initiativet Women in Electrolux och via kravet på att minst 50 procent av kandidaterna i företagets it-rekryteringsprocesser ska vara kvinnor. En drivkraft bakom arbetet med jämställdhet och mångfald är att spegla företagets målgrupp; minst 50 procent av våra kunder är ju just kvinnor, säger JP Iversen.

Påverka människors vardag
– Vår sektor är av många skäl intressant för it-akademiker. Gemensamt för samtliga bolag i vår bransch är att de verkligen påverkar människors vardag och liv. Vi tillverkar produkter som merparten av alla människor använder som en del av sitt dagliga liv. Det är roligt att jobba med it kopplat till produkter som man handgripligen kan ta på, säger JP Iversen.
Konsumentproduktsektorn är it-tung i såväl produktutveckling som tillverkning och supply chain. För den som arbetar med it finns goda möjligheter att växla mellan dessa områden, avslutar JP Iversen.

Digital transformation i svensk industri

Petra Sundström, ordförande för IoT Sverige.
Petra Sundström, ordförande för IoT Sverige.
Det är länge sedan it var en separat funktion som stöttade produktion och affärer i den svenska industrin. Idag blir IoT och AI alltmer integrerade i hela verksamheten. Nu krävs proaktiva beslut, så att digitaliseringen av industrin och samhället i stort möter verkliga framtida behov.

De stora svenska industriföretagen ligger betydligt längre fram i sin digitalisering än vad många, till och med it-ingenjörer, inser. Det menar Petra Sundström, Head of Digital Business Development Crushing and Screening på Sandvik. Hon är inte förvånad att ett tungt industribolag som Sandvik rankas lågt på listan av företag som it-specialister tror ligger i framkant i den digitala utvecklingen.
– De traditionella svenska industriföretagen är kända för sina framgångsrika produkter men många människor har inte förstått vilken oerhörd digital transformation som skett under senare år. Generellt var svenska företag lite långsamma i starten, men nu har de vaknat. AI är inte något som kan bli verklighet i framtiden, det är något vi jobbar med här och nu och något som är relevant i alla processer och produkter. Men vi kan nog bli bättre på att berätta om vår digitala resa, säger hon.
– Det gäller inte minst ett företag som Sandvik, vars produkter är stora och dyra. Det kostar kunderna oerhörda summor om det skulle bli ett driftsstopp. Därför har de höga förväntningar på oss att vi genom AI och IoT kan underhålla och reparera maskinerna och förutse när olika delar kan behöva bytas ut. Avancerad data blir ett klister mellan aktörer, behov och tjänster.

Titta på verkliga behov
Petra Sundström är också ordförande för IoT Sverige, som är ett strategiskt innovationsprogram som initierats av Vinnova och Formas. Syftet är att främja innovativ IoT i offentlig sektor i samarbete med svenska företag. Idag finns hubbar i 13 svenska kommuner.
– Det händer mycket inom exempelvis välfärden vad gäller att utnyttja ny teknik. Med den snabba utvecklingen av digitala lösningar är det väsentligt att såväl samhället som näringslivet är proaktiva och tittar på verkligheten för att definiera behoven utifrån den. För detta krävs multidisciplinär kompetens. Det är vi människor som ska forma framtidslösningarna, inte teknologin som ska styra oss, säger hon.

Många utmaningar
Med digitaliseringen kommer stora möjligheter, men också utmaningar, framhåller Petra Sundström. En är att de stora it-bolagen, med sina plattformar, finns i USA och Asien, framför allt Kina, inte i Europa.
– Politiker och företagsledare måste fundera på vad det kan få för konsekvenser. Det är en varningsklocka att avancerad it, som integreras i våra samhällen och industrier, är beroende av plattformar som ägs utanför EU. Idag vet vi inte om det kan bli ett problem, men det är definitivt något som måste analyseras.
En annan utmaning är för företag och offentlig sektor att förnya sina organisationsmodeller och sitt ledarskap för att passa en digitaliserad miljö. Klassiska hierarkier och silotänkande fungerar inte när alla processer blir sammanlänkande.
– Vi måste våga tänka i helt nya banor och skapa matrisorganisationer, som bygger på samarbete mellan funktioner, snarare än separata enheter. Digitalisering påverkar alla delar och alla människor i en organisation och det är hög tid att våga pröva nya modeller och nya sätt att arbeta.

AI, IoT och säkerhet

It-/dataingenjörer och systemvetare svarade i en undersökning på frågan vilka trender just nu är de viktigaste inom it-utveckingen.

En fjärdedel nämde AI/maskininlärning och IoT/deep learning som några av de viktigaste trenderna.
En lika stor del tar upp enkelheten i digitalisering. Användaren ska stå i centrum och vara med i utvecklingen. Mobilitet, att kunna göra det man vill – var man vill – när man vill. Det ska inte vara kanalspecifika tjänster utan det ska vara lika enkelt att utföra på datorn som på mobiltelefonen.
Exempel på förenklande trender: digitala signaturer, online-tjänster, digitalisering av samhällstjänster, röststyrning, självkörande bilar, digitalisering av ekonomiska tjänster, e-handel och integrerade sjukvårdssystem.
”Digitaliseringen ska göra livet enklare.”

Säkerhet
En viktig del i utvecklingen av nya trender och användningsområden inom it-sektorn är säkerhetsaspekten.
Vi måste kunna garantera längre livslängd än idag på nya digitaliseringsformer. Tekniken kommer närmare privatpersonen och då måste teknikens säkerhet kunna garanteras, exempelvis med molnlagring. Informationssäkerhet är också en mycket viktig del då digitaliseringen utvecklas inom samhällstjänster och sjukvård. IoT för att få säkrare betalnings- och identifieringstjänster där ID-kapning redan är ett problem.
”Viktigast just nu är öka säkerheten inom IoT.”

Öppna källkoder
Öppna källkoder och andra distribuerade databastekniker är en trend som också nämns i kommentarerna. Även verksamhetsutveckling, som växer exempelvis inom stat och kommun.
”Trenden att röra sig mot att bli en digital medborgare är både på gott och på ont.”

Trender inom it-sektorn:
1. AI och IoT
2. Digitalisering som blir enkel för användaren
3. Säkerhet
4. Öppna källkoder
5. Verksamhetsutveckling

Om undersökningen
Framtidens Karriär – It & Data genomförde en undersökning mot ett slumpmässigt urval av it/dataingenjörer och systemvetare 27 december 2018 – 2 januari 2019. Statistisk felmarginal är 2,5–4 procentenheter.

Stort genombrott för artificiell intelligens

Victor Carls, projektledare på Management Events.
Victor Carls, projektledare på Management Events.
För ett år sedan var företagen intresserade av AI. Nu har många börjat implementera AI-lösningar. Andra heta teknikområden är digitala affärer, Internet of Things och blockkedjor.

Detta framgår av rapporten ”Investment and Project Profiles” som har tagits fram inför eventet 600Minutes Executive IT 2019. Den visar hur investeringar och projekt fördelar sig på olika teknikområden inom Sveriges största företag och organisationer. Rapporten baseras på personliga intervjuer med 363 beslutsfattare.
– Det hetaste enskilda teknikområdet är AI. Idag är det många företag som faktiskt implementerar AI-lösningar. Därför kan man säga att AI fick sitt stora genombrott under förra året, säger Victor Carls, projektledare på Management Events.

Digitala affärer
Efter AI kommer digitala affärer. Detta område är högt upp på listan eftersom i stort sett alla företag håller på med någon form av digital transformation.
– Affärerna görs i allt större utsträckning via digitala kanaler. Därför har den förändrade kundresan hamnat på it-avdelningens bord.
Det tredje hetaste enskilda området är Internet of Things som ligger något år före AI i utvecklingen. Idag är det många företag som sedan en tid har aktiva IoT-lösningar.
De flesta av investeringarna och projekten sker dock inom IT Management. Det beror på att detta är ett mycket övergripande område som inkluderar en stor del av den totala it-verksamheten.
– Projekten inom IT Management och den förändrade kundresan innebär att CIO eller it-chefen och hela it-avdelningen arbetar betydligt närmare den övriga organisationen än tidigare.

Blockkedjor allt hetare
Förra året var cybersäkerhet högst upp på listan efter IT Management. Nu har detta område halkat ned flera platser.
– Det har inte blivit ett mindre viktigt område. Men där har många företag redan fungerande systemlösningar och en utbyggd säkerhetsorganisation.
Dataanalys har också halkat ned på listan. Även här har många företag gjort sina investeringar sedan tidigare.
– Ett allt hetare område är blockkedjor. Än så länge vågar företagen inte satsa på det fullt ut. Men det är mycket möjligt att blockkedjor kommer en bit upp på listan nästa år, säger Victor Carls.

600Minutes Executive IT
600Minutes Executive IT är ett årligt event för it-beslutsfattare på Sveriges största företag och organisationer som arrangeras av Management Events. Det äger rum den 27 mars på Stockholm Waterfront i Stockholm. Eventet presenterar ett brett spektrum av it-utveckling och infrastruktur i moderna organisationer. Ett exempel på en talare är Jason Crusan, Director of Advanced Exploration Systems på USA:s rymdfartsstyrelse NASA.

Mest prioriterade områden inom it:

Artificiell intelligens och robotik:

1. AI-baserade affärsmodeller och tjänster
2. Maskininlärning
3. Robotic Process Automation (RPA)
4. Virtuella assistenter och robotar
5. Algoritmer
6. Naturlig språkbehandling
7. Servicerobotar

Digital Business:

1. Digital strategi
2. Digitalisering av affärsprocesser
3. Digitala plattformar och lösningar
4. Digitala affärsmodeller
5. Mobila plattformar och applikationer
6. Lean och agil tjänsteutveckling
7. E-handelsutveckling
8. UX-design

Fakta
Graferna visar antalet investeringar/projekt inom olika områden i 363 av de största företagen och organisationerna i Sverige under 2018. Ett projekt eller en investering kan ibland räknas in i mer än ett område.

IoT-marknaden drar åt sig nya aktörer

Magnus Melander (Foto: Marie Linnér) och Eric Michelsén, vd för Vinnter (Foto: Jan Nordén).
Magnus Melander (Foto: Marie Linnér) och Eric Michelsén, vd för Vinnter (Foto: Jan Nordén).
Marknaden för Internet of Things, IoT, är glödhet och nu har både molnleverantörer och mobiloperatörer gått in på marknaden. Det handlar om små datamängder från små prylar och utvecklingen förutsätter energieffektivitet.

Det amerikanska analysbolaget IHS uppskattar att 20 miljarder prylar nu är uppkopplade. Konsultbolaget Bain uppskattar att den totala marknaden för IoT förra året var värd 235 miljarder dollar. Några officiella uppskattningar av den svenska marknaden finns inte.

Mobiloperatörer in på IoT
För att IoT-utvecklingen skulle komma igång krävdes alltså elsnål nätverksteknik. Det gjorde att det franska företaget Sigfox, som utvecklat en egen nätverksteknik, etablerades. Parallellt finns också leverantörer som använder den öppna standarden LoRa. Mobiloperatörernas svar är lågenergiteknik NB IoT. I Sverige har både Telia och 3 nyligen lanserat nationellt täckande nät.
Serieentreprenören Magnus Melander har deltagit i IoT-utvecklingen från början och han delar upp användningen i tre steg.
– Det börjar med uppkopplingen, som följs av operativa nyttor, det vill säga att man gör saker som man gjort men på ett mycket effektivare sätt. Där på steg två är vi idag. Det tredje och verkligt intressanta är när vi får strategiska nyttor, och företag och industrier förändras i grunden. Men där är IoT-utvecklingen inte än, säger Magnus Melander.
När det gäller branscher lyfter han till exempel fram biltillverkning, energi och logistik som viktiga för IoT-tillämpningar.
– Utvecklingen av våra städer blir ett stort område, men störst av allt tror jag vård och omsorg blir, säger Magnus Melander.

Ny krav på säkerhetslösningar
Eric Michelsén är vd för konsultföretaget Vinnter, som är specialister på IoT, och möter dagligen kunder inom industrin.
– Vi befinner oss i början av andra varvet. Uppkopplingen är klar och hajpen är förbi för många, säger Eric Michelsén.
Nu är det inte ovanligt att han träffar kunder som har svårt att få ihop affären för sin IoT-tillämpning.
– Säkerhetsfrågan har blivit en realitet, men det går inte med automatik att använda befintliga it-säkerhetslösningar. Här är det små uppkopplade enheter, vilket gör att befintliga lösningar kräver anpassningar.

5G skapar kompetensbehov

Erik Ekudden, CTO i Ericsson-koncernen. Foto: Gonzalo Irigoyen
Erik Ekudden, CTO i Ericsson-koncernen. Foto: Gonzalo Irigoyen
– Lanseringen av den femte generationens mobilnät innebär ett större teknikskifte än de tidigare generationsskiftena. För industrin skapar 5G ett nytt landskap med fantastiska möjligheter.

Det säger Erik Ekudden, CTO i Ericsson-koncernen sedan juli förra året.
– Magnituden av förändringarna för konsumenter och företag de kommande fem–tio åren blir åtminstone ett lika stort steg för hela industrin som när vi skapade en massmarknad för mobiltelefonin i början av 1990-talet. 5G är en nyckelkomponent i digitaliseringen av hela samhället.

Blixtsnabb dataöverföring
Syftet med 5G är framför allt att klara av mobil dataöverföring med mycket stor bandbredd. Dataöverföringen går blixtsnabbt. Fördröjningarna blir inte större än enstaka millisekunder i stället för flera tiotals millisekunder som i dagens mobilnät.
– Om tidigare generationer mobilkommunikation byggdes för mänskliga interaktioner är 5G byggt för att också klara kraven för industrier och maskiner. Genom den superkorta fördröjningen och pålitliga kommunikationen i 5G-nätverk kan man till exempel inom tillverkningsindustrin för första gången skapa flexibel produktion när man inte längre behöver förlita sig på kablar. Tillförlitlig trådlös kommunikation har inte tidigare varit möjlig.

Flytta intelligens till molnet
En annan stor möjlighet med 5G är att man kan göra produkter smartare och flytta mer av intelligensen bort från maskinen upp i molnet och i realtid konfigurera, uppdatera och styra maskinen. Det möjliggör billigare capex-investeringar, snabbare releaser och produkter samt erbjudanden av nya tjänster.
– De nya 5G-näten ska vara så robusta att de klarar av betydligt mer kritiska applikationer än vad som har varit möjligt hittills. Det måste till exempel finnas inbyggd redundans i näten för att de ska vara säkra och ständigt tillgängliga.
I industrin blir 5G en effektiv global skalbar plattform för digitaliseringen.
– 5G skapar ett nytt och annorlunda landskap med spännande och fantastiska möjligheter för industriföretagen.
– Genom utbyte av information mellan självkörande bilar och 5G-nät kan bilarna köras och styras säkert och effektivt. Fordonen måste läsa in mycket data, bland annat för att kunna förbättra de självkörande egenskaperna.

Mycket efterfrågad kompetens
Teknikskiftet kommer att påverka arbetsmarknaden och karriärmöjligheterna för ingenjörer. Det gäller företag inom mobil kommunikation, men också företag inom alla andra branscher som digitaliseras. 5G hänger ihop med flera starka tekniktrender. Några av dem är mobilitet, molnteknik, Internet of Things, maskinintelligens och automation.
– För de som brinner för ett eller flera av dessa områden öppnas enastående karriärmöjligheter. Sådan kompetens är mycket efterfrågad.
– 5G är ett teknik- och affärsprojekt som kommer att pågå under många år. Än så länge har vi bara tagit de första stegen. Under 2018 får vi se de första kommersiella implementeringarna av 5G, säger Erik Ekudden.