Etikettarkiv: Sandvik

Utveckla framtidens industri med Sandvik

Johanna Alkberg, director enterprise architecture and digital transformation services på Seco Tools. Foto: Henrik Mill
Johanna Alkberg, director enterprise architecture and digital transformation services på Seco Tools. Foto: Henrik Mill

Med sin ledande position på marknaden och revolutionerande teknik är Sandvik med och leder utvecklingen av den moderna industrin. Här smälter det fysiska och det digitala samman och skapar nya värden.

På Sandvik produceras såväl maskiner och verktyg som tjänster och tekniska lösningar för bland annat tillverkande företag och gruv- och anläggningsindustrin. Det anrika företaget, som grundades i Sandviken utanför Gävle för 160 år sedan, är idag en global koncern och en ledande aktör i digitaliseringen av industrisektorn.
Inte långt från Sandviken, i Ockelbo, sitter Johanna Alkberg. Som director enterprise architecture and digital transformation services på Seco Tools, en division inom Sandvik Machining Solutions, har hon ett globalt ansvar för att bidra till ditaliseringen inom företaget men också att ta fram nya digitala lösningar för kunder. Det sistnämnda inkluderar bland annat att ta fram lösningar som bidrar till förbättrade processer, ökad lönsamhet och mer hållbara lösningar.
– En av våra innovationer som nu mynnat ut i ett flertal projekt har potential att revolutionera hela tillverkningsindustrin – riktig industri 4.0, säger Johanna.
Innovationen kallas Data matrix och är en satsning på att möjliggöra en hög grad av spårbarhet och datainsamling på individnivå genom hela livscykeln hos deras produkter. Tekniken används internt för att identifiera förbättringsmöjligheter i den egna produktions­cykeln, optimera outputen och minimera spill. Och även externt för att säker­ställa att deras kunder kan optimera sina tillverkningsprocesser och få ut maximal nytta av sina verktyg.
– Genom denna spårbarhet och datainsamling har vi öppnat en port till helt nya möjligheter och användningsområden. Exempelvis bidrar det till utökad och förbättrad kapabilitet för omslipning och återanvändning och enklare och renare återvinning för båda parter, säger hon.
I ett annat projekt används advanced analytics och machine learning för att förutspå marknadens efterfrågan på Sandviks verktyg och lösningar.
– Ett jättelyft och ett bra exempel på hur teknik kan appliceras på vår industri för att förbättra genom hela kedjan för nöjdare parter, framför allt kunderna i slutändan.

Bli en av oss. Klicka här föra att se våra lediga tjänster

Smälter samman it och produktion
På divisionen Sandvik Coromant i Gimo ansvarar Björn Molin, manager digital platform, för att utveckla digitala plattformar för produktion. Det sker till stor del i en internationellt uppmärksammad teknikpark där industri 4.0-teknik testas i olika tillämpningar, genererar information och skapar nya värden. Anläggningen har beskrivits som ett lighthouse för den globala utvecklingen av World Economic Forum.
– Vi arbetar i gränslandet mellan OT och it, kan man säga. Vi arbetar både maskinnära och med enterprise architecture för att föra samman det fysiska med det digitala. Vi använder mycket templates och modeller för att simulera arbeten på fabriksgolven, generera information och göra den begriplig. Därigenom kan vi skapa nya applikationer, utöka användandet av molnet, med mera, säger Björn.
– Utmärkelsen från World Economic Forum var såklart en fjäder i hatten, men det finns fortfarande mycket att göra inom det här området, säger Björn.

Utvecklar både individ och omvärld
It-arbetet inom Sandvik är alltså både stort och brett och globalt sett arbetar idag 1000 personer med it. Och fler behöver de bli. Bland annat efterfrågas kompetenser inom automation, integration, systemutveckling, arkitektur och säkerhet.
– Vi behöver personer och kompetenser som förmår koppla ihop allting. Vår kunskap och information ska hänga ihop med andra företag och det kräver människor som har förmågan att tänka större, säger Johanna.
– Det finns stora möjligheter att utvecklas inom många nya områden, som till exempel digitalisering, vilket är under utveckling och uppbyggnad, säger Björn.
Koncernen har också en tydlig ambition att göra skillnad, med engagemang kring människan och vår omgivning. Även här finns stora möjligheter att påverka, menar Johanna och Björn.
– Vi vill ligga i framkant även här. Vi är bland annat med i Science Based Targets Initiative som handlar om att reducera växthusgaser med faktabaserad approach, säger Johanna.
– Vi kan sätta press på våra leverantörer och ta fram lösningar som får en enorm spridning i världen. Så det man gör här kan få en enorm slagkraft, säger Björn.

Björn Molin, manager digital platform på Sandvik Coromant.
Björn Molin, manager digital platform på Sandvik Coromant.

Bli en av oss. Klicka här föra att se våra lediga tjänster

Sanvik

Sandvik är en högteknologisk och global industrikoncern med omkring 37000 anställda. Verksamheten är baserad på unik kompetens inom materialteknik, omfattande kunskap om industriella processer och nära samarbete med kunder. Vi är världsledande inom verktyg och verktygssystem för skärande metallbearbetning, lösningar och tjänster för gruv- och anläggningsindustrin samt avancerade produkter för industriell värmning. Sandvik grundades 1862 och har sitt huvudkontor i Stockholm.

www.home.sandvik

Digitalisering är avgörande för industrins konkurrenskraft

Dan Ekholm, Vice President och CIO på Sandvik Machining Solutions. Foto: Henrik Gustafsson Nicander

Kombinationen av att arbeta med fysiska produkter och digital framtidsteknologi är unik för industrin, som storsatsar på digitalisering. Inom verkstadsindustrin finns goda möjligheter att vara med och utveckla framtidens uppkopplade spjutspetsteknologi på en global arena, ofta i kombination med ambitiösa hållbarhetsmål.

– Digitaliserings- och automationsutvecklingen är generellt sett långt framskriden i de svenska industribolagen. Många som kommer till oss blir förvånade över hur långt vi kommit och hur mycket spjutspetsteknologi som används i produktionsprocessen och inkluderas i våra produkter. Digitaliseringsutvecklingen är helt klart avgörande för att vi ska bibehålla vår globala konkurrenskraft. Industrin fokuserar förstås mycket på fysiska produkter, men för att vara konkurrenskraftig krävs digital intelligens kopplat till våra produkter, säger Dan Ekholm, Vice President och CIO på Sandvik Machining Solutions.

”Industrin kommer genomgå snabba och stora förändringar.”

Snabb AI-utveckling
Teknikutvecklingen är också ett viktigt verktyg i arbetet med att tackla industrins hållbarhetsutmaningar. Med smarta digitala verktyg kan industriföretagen även generera ringar på vattnet genom att hjälpa sina kunder att optimera sitt hållbarhetsarbete. Digitaliseringen öppnar för en ökad spårbarhet, så att energieffektiviseringsmöjligheter kan identifieras i hela kedjan från produktion till dess att produkten används ute hos kund.
– AI-utvecklingen bidrar till att optimera industrins produktutveckling via så kallad closed loop manufacturing, som ger snabb feedback och accelererar hela produktutvecklingsprocessen. RPA är ytterligare en teknologi som bland annat används för att automatisera enklare och repetitiva moment, säger Dan Ekholm.

Efterfrågan på automationsingenjörer
De svenska industribolagen fortsätter att investera stort i digitaliserings- och automatiseringsutveckling, vilket bland annat innebär att de har ett stort behov av utvecklare, data scientists och automationsingenjörer som automatiserar alltifrån produktionsflöden till testautomation. It-arkitekter och säkerhetsexperter råder det för närvarande brist på i många industribolag, så även där är efterfrågan hög.
– Andra kompetenser som behövs för att utveckla framtidens industri är specialister inom integration och förflyttning till molnet. Eftersom digitaliseringsutvecklingen berör hela industrins verksamhet är det också attraktivt med systemvetare och dataingenjörer som lägger kompetens inom exempelvis ekonomi eller Leanproduktion till sin examen. Industrin kommer att genomgå snabba och stora förändringar de kommande åren. Det kommer helt klart att vara en bransch som attraherar duktiga och drivna personer inom digital utveckling, säger Dan Ekholm.

Digital transformation i svensk industri

Petra Sundström, ordförande för IoT Sverige.
Petra Sundström, ordförande för IoT Sverige.
Det är länge sedan it var en separat funktion som stöttade produktion och affärer i den svenska industrin. Idag blir IoT och AI alltmer integrerade i hela verksamheten. Nu krävs proaktiva beslut, så att digitaliseringen av industrin och samhället i stort möter verkliga framtida behov.

De stora svenska industriföretagen ligger betydligt längre fram i sin digitalisering än vad många, till och med it-ingenjörer, inser. Det menar Petra Sundström, Head of Digital Business Development Crushing and Screening på Sandvik. Hon är inte förvånad att ett tungt industribolag som Sandvik rankas lågt på listan av företag som it-specialister tror ligger i framkant i den digitala utvecklingen.
– De traditionella svenska industriföretagen är kända för sina framgångsrika produkter men många människor har inte förstått vilken oerhörd digital transformation som skett under senare år. Generellt var svenska företag lite långsamma i starten, men nu har de vaknat. AI är inte något som kan bli verklighet i framtiden, det är något vi jobbar med här och nu och något som är relevant i alla processer och produkter. Men vi kan nog bli bättre på att berätta om vår digitala resa, säger hon.
– Det gäller inte minst ett företag som Sandvik, vars produkter är stora och dyra. Det kostar kunderna oerhörda summor om det skulle bli ett driftsstopp. Därför har de höga förväntningar på oss att vi genom AI och IoT kan underhålla och reparera maskinerna och förutse när olika delar kan behöva bytas ut. Avancerad data blir ett klister mellan aktörer, behov och tjänster.

Titta på verkliga behov
Petra Sundström är också ordförande för IoT Sverige, som är ett strategiskt innovationsprogram som initierats av Vinnova och Formas. Syftet är att främja innovativ IoT i offentlig sektor i samarbete med svenska företag. Idag finns hubbar i 13 svenska kommuner.
– Det händer mycket inom exempelvis välfärden vad gäller att utnyttja ny teknik. Med den snabba utvecklingen av digitala lösningar är det väsentligt att såväl samhället som näringslivet är proaktiva och tittar på verkligheten för att definiera behoven utifrån den. För detta krävs multidisciplinär kompetens. Det är vi människor som ska forma framtidslösningarna, inte teknologin som ska styra oss, säger hon.

Många utmaningar
Med digitaliseringen kommer stora möjligheter, men också utmaningar, framhåller Petra Sundström. En är att de stora it-bolagen, med sina plattformar, finns i USA och Asien, framför allt Kina, inte i Europa.
– Politiker och företagsledare måste fundera på vad det kan få för konsekvenser. Det är en varningsklocka att avancerad it, som integreras i våra samhällen och industrier, är beroende av plattformar som ägs utanför EU. Idag vet vi inte om det kan bli ett problem, men det är definitivt något som måste analyseras.
En annan utmaning är för företag och offentlig sektor att förnya sina organisationsmodeller och sitt ledarskap för att passa en digitaliserad miljö. Klassiska hierarkier och silotänkande fungerar inte när alla processer blir sammanlänkande.
– Vi måste våga tänka i helt nya banor och skapa matrisorganisationer, som bygger på samarbete mellan funktioner, snarare än separata enheter. Digitalisering påverkar alla delar och alla människor i en organisation och det är hög tid att våga pröva nya modeller och nya sätt att arbeta.