Etikettarkiv: Skatteverket

Ger maximerad användarnytta

Peder Sjölander, it-direktör på Skatteverket. Foto: Skatteverket

De viktigaste frågorna just nu vad gäller myndigheternas digitalisering är att optimera teknikens möjligheter genom att få ut så mycket verksamhetsnytta som möjligt för de pengar man investerar i it-utveckling. Det anser Peder Sjölander, it-direktör på Skatteverket.

Några av de digitaliseringsutmaningar som samtliga myndigheter delar är, enligt Peder Sjölander, it-säkerhetsfrågan, arbetet med att förebygga cyberattacker och skydda värdefulla data. Ytterligare en utmaning är att få alla medarbetare att förstå värdet av den information myndigheterna har om medborgare, företag och liknande.
– Vi delar också juridiska utmaningar i form av ett regelverk som inte utvecklats i takt med tekniken. De juridiska utmaningarna är särskilt viktiga för myndigheter eftersom vi har många lagar och regler att förhålla oss till, säger Peder Sjölander. Han arbetade som it-direktör i näringslivet i tjugo år innan han blev it-direktör på Pensionsmyndigheten och senare Migrationsverket. Sedan ett drygt år tillbaka arbetar han på Skatteverket.

Agila arbetssätt och molntjänster
Han betraktar agila arbetssätt som en nödvändighet för framtidens effektiva myndigheter. Ett tvärfunktionellt arbetssätt bidrar till att it-investeringarna genererar maximal användarnytta. Ytterligare en anledning till att myndigheterna behöver introducera agila arbetssätt är, enligt Peder Sjölander, ett behov av att öka automatiseringsgraden.
– Myndigheterna ökar också användandet av molntjänster. En utmaning på det området är de nya vägledande domar som gör det svårt för myndigheter att nyttja amerikanska molntjänster. En utmaning med just molntjänster är att det krävs rätt kompetens för att upphandla tjänster som dels uppfyller juridiska och säkerhetsmässiga krav, dels är funktionella. Det är viktigt att säkerställa molntjänsteleverantörernas förmåga att uppfylla lagkrav, säger han.

”Det är viktigt att säkerställa molntjänsteleverantörernas förmåga att uppfylla lagkrav.”

Samverkan ger medborgarnytta
Statliga myndigheter samverkar på olika sätt, bland annat genom Verksamt och MinPension. Syftet med dessa gemensamma portaler är att göra det lättare för företag och medborgare att snabbt hitta rätt bland myndigheterna och smidigt kunna utföra de ärenden de är i behov av.
– Med den här typen av tjänster blir det lättare för medborgaren att navigera och göra rätt. Jag är övertygad om att den här typen av samverkan är här för att stanna. Via E-samverkansprogrammet har 25 myndigheter gått samman för att generera den här typen av tjänsteorienterad samverkan. Samordnad it-drift över myndighetsgränserna kommer förmodligen också att bli vanligare framöver, säger Peder Sjölander.

Gör nytta för samhället
It-arkitekter, förändringsledare, säkerhetsexperter, tjänstedesigners och AI-experter är några av de kompetenser som kommer att efterfrågas mest på myndigheter framöver.
– På myndigheter får man jobba med aktuella samhällsfrågor. Man gör dagligen nytta för samhället. Det är intressant att vara med och påverka kedjan från politiska beslut till utförande. Det finns många myndigheter att välja mellan, och de är dessutom spridda geografiskt. Jag upplever det också som relativt okomplicerat att byta mellan olika myndigheter och att göra intern karriär på en myndighet för den som vill, säger Peder Sjölander.

Positivt jobba i offentlig sektor
När Peder Sjölander började arbeta inom offentlig sektor 2009 visade det sig att hans fördomar om att tempot skulle vara lägre och att organisationerna var trögrörliga inte stämde.
– Jag blev positivt överraskad av hur det är att jobba på en myndighet. Arbetstempot är minst lika högt som i näringslivet och det är verkligt stimulerande att inte ha som mål att maximera vinsten utan istället se till att medborgarna får maximal nytta för sina skattepengar. Somliga myndigheter befinner sig i början av sin digitaliseringsutveckling, andra har hunnit en bra bit. På Skatteverket har vi exempelvis digitaliserat drygt 80 procent av våra ärenden, avslutar Peder Sjölander.

Skulle du kunna tänka dig att arbeta hos en statlig myndighet med it, digitalisering, teknikutveckling eller datasäkerhet?
Hos vilka av följande myndigheter skulle du helst vilja arbeta med it, digitalisering, teknikutveckling eller datasäkerhet? (Ange gärna flera.)
Om undersökningen:

Framtidens Karriär – It & Data genomförde undersökningen mot ett slumpmässigt urval av dataingenjörer och data- och systemvetare 10–13 februari 2021. Statistisk felmarginal är 2,5–4 procentenheter.

Skatteverket en arbetsplats för ständig utveckling

Ayse Celebi, sektionschef på en enhet med inriktning kundmötet. Foto: Johan Persson
Ayse Celebi, sektionschef på en enhet med inriktning kundmötet. Foto: Johan Persson

På Skatteverkets it-avdelning är samverkan en ledstjärna. Det gör att både medarbetarna och verksamheten hela tiden utvecklas.

Skatteverket tar omkring 36 miljoner beslut per år. 92 procent av dem är automatiserade. Det gör myndighetens it-avdelning, med närmare 900 anställda, till en starkt integrerad del av verksamheten. Det är även tydligt i hur avdelningen är organiserad och i sättet kollegorna arbetar.
It-avdelningen är uppbyggd för att spegla verksamhetens olika områden. Här finns exempelvis enheter för skattefrågor, kundmöten och intern ärendehantering. Avgränsningen är dock bara organisatorisk, arbetet utmärks nämligen av en öppen samverkan mellan samtliga verksamhetsområden och kompetenser.
– Vi arbetar med många olika tekniker och områden. Automatisering av tester, OCP, AI och molntjänster är bara några exempel. Merparten av all utveckling sker inom det agila ramverket SAFe. Det möjliggör för olika agila team och så kallade utvecklingsvärdeströmmar att samverka och arbeta synkroniserat, förklarar Ayse Celebi, sektionschef inom enheten som arbetar med kundmötet.
– Vår vision är att tillsammans gör vi samhället möjligt. Det ska vara enkelt, rätt och tryggt för alla. Vi pratar mycket om att bidra med förutsättningar i kundens miljö. Därför arbetar vi kundoch behovsdrivet, och då är det en jättefördel att vi arbetar i tvärfunktionella team, fortsätter hon.

Vill du jobba med IT på Skatteverket? Klicka här för att se våra lediga tjänster.

Tvärfunktionell approach
Peter Nordström, molnstrateg på controllerenheten, är ett tydligt exempel på hur myndigheten samverkar. Peter håller ihop en molngrupp bestående av elva experter från olika områden, däribland juridik, it-säkerhet och inköp. Tillsammans tittar de på molntjänster från olika perspektiv. Syftet är att undersöka när och hur det är lämpligt att använda molnet samt vilka krav myndigheten ska ha på tjänsterna.
– Det är en tvärfunktionell approach som utan tvekan är en del av våra framgångar. Både vår generaldirektör och it-direktör står bakom att vi ska ha en ledande roll när det kommer till molntjänster. Det gör att vi kan vara rätt modiga när vi tar oss fram, säger han.

Ülker Kaymakci, testautomatiserare i teamet Skattat och klart och Peter Nordström, molnstrateg på controllerenheten. Foto: Johan Marklund
Ülker Kaymakci, testautomatiserare i teamet Skattat och klart och Peter Nordström, molnstrateg på controllerenheten. Foto: Johan Marklund

Utveckling en del av vardagen
Omfattningen och mångfalden inom itavdelningen i kombination med det agila och samverkande arbetssättet SAFe underlättar kompetensöverföringen mellan alla kollegor. Det ger möjligheter till både personlig och professionell utveckling.
– I de olika utvecklingsvärdesströmmarna får medarbetarna möjlighet att prova på olika roller. Det kan vara scrum master, produktägare, epic-ägare och arkitekturroller. Arbetssättet ger verkligen utrymme för egna initiativ, säger Ayse Celebi som får medhåll av Peter Nordström:
– Jag har arbetat 15 år i it-branschen, varav ett och ett halvt år på Skatteverket. Tack vare hur vi arbetar har jag förmodligen lärt mig mer här än jag gjorde sammanlagt under åren innan jag kom hit, säger han.

Ny teknik med människor i fokus
I teamet Skattat och klart arbetar Ülker Kaymakci som testautomatiserare. Innan hon kom till Skatteverket arbetade hon som konsult på flera stora byråer med uppdragsgivare som uteslutande var offentliga kunder, bland dem Skatteverket. På så vis fick Ülker inblick i möjligheterna på myndigheten, och lockades av fokuset på senaste tekniker och goda arbetsförhållanden. Sedan 2019 arbetar hon nu på Skatteverket och ångrar inte steget hon tog.
– Här finns så många kompetenta kollegor, och det är aldrig några problem att få den information jag behöver. Att med nya tekniker få utveckla lösningar som verkligen möter människors och företags behov är jättespännande. Jag behöver inte alltid gå på kurs för att utvecklas, här lär jag mig nya saker varje dag, säger hon.
Peter Nordström lägger till:
– Skatteverket är verkligen en Rolls Royce inom offentlig it. Här finns musklerna för att göra verklig förändring. För både samhället och för en själv.

Vill du jobba med IT på Skatteverket? Klicka här för att se våra lediga tjänster.

Skatteverket

Skatteverket har 10 500 medarbetare och finns över hela Sverige. Dess uppdrag är att bidra till att säkerställa finansieringen av den offentliga sektorn, att bidra till ett väl fungerande samhälle för medborgare och näringsliv samt att motverka brottslighet. Myndighetens it-avdelning arbetar med it-strategiska policyer, arkitektur, riktlinjer och principer. I avdelningens uppdrag ingår även utveckling, drift och underhåll av exempelvis Kronofogdens, Valmyndighetens och DIGG:s it-system. It-avdelningen finns i Solna, Malmö, Umeå, Göteborg, Östersund, Visby och Västerås. I januari 2021 hade avdelningen 869 anställda.

skatteverket.se

Myndigheten som blickar in i framtiden

Andreas Voxberg, ADA-teamet på Skatteverket i Solna. Foto: Gonzalo Irigoyen
Andreas Voxberg, ADA-teamet på Skatteverket i Solna. Foto: Gonzalo Irigoyen

Skatteverket driver digitaliseringen framåt för att skapa nytta för medborgare och företag. Här finns stora möjligheter för breda utvecklare som är nyfikna på nya tekniker. It-verksamheten behöver nu rekrytera lagspelare som vill arbeta agilt och nytänkande.

För Skatteverket kommer artificiell intelligens, AI, att få stor betydelse i framtiden. Målet är att bättre kunna förutse och möta kunders olika behov samt underlätta kontakter med myndigheten. AI bedöms även vara viktig i arbetet med att förhindra och bekämpa brottslighet. Moderna tekniker och nya idéer krävs när Skatteverket ska utforska på vilket sätt AI ska användas på ett sätt som både skapar nytta och är rättssäkert.
– Skatteverket har verkligen gjort en förflyttning under de senaste åren. Tidigare skulle vi befinna oss i teknikens mittfåra och använda beprövade teknologier. Nu är ambitionen i stället att ligga i framkant avseende såväl teknik som arbetssätt, berättar Andreas Voxberg som har jobbat på myndigheten i 19 år.

Aleksander Bertvig, ADA-teamet på Skatteverket i Visby.
Aleksander Bertvig, ADA-teamet på Skatteverket i Visby.

Tjänster som löser utmaningar
Tillsammans med Aleksander Bertvig och Petros Leventis ingår Andreas Voxberg i det elva personer starka ADA-teamet (Avancerad Data Analys) som jobbar med AI. Andreas Voxberg fortsätter:
– Det finns ett mer övergripande strategiskt arbete som tar hand om de breda penseldragen. I vårt team löser vi olika konkreta verksamhetsutmaningar genom att skapa tjänster. Gruppen har en mix av olika kompetenser från verksamhets- och it-sidan.

Teknik, trivsel och arbetssätt
Kreativiteten är stor i teamet som utvecklar lösningar med modern teknik. Det råder inga tvivel om att trivseln är utomordentlig, tack vare goda förutsättningar att göra ett bra jobb.
– För mig som utvecklare är det väldigt roligt att få skapa nytta och jobba med de senaste verktygen. När jag började på Skatteverket för tre år sedan, blev jag positivt överraskad över att de flesta verktyg vi använder är i toppklass, säger Aleksander Bertvig.
Petros Leventis instämmer och berättar om fler framgångsfaktorer:
– Jag har fått möjlighet att utvecklas under alla mina år på Skatteverket men på senare tid har det hänt extra mycket spännande. Förutom nya verktyg och plattformar, är arbetssättet ett exempel. Vi har jobbat agilt inom it-verksamheten länge men nu har vi även en bredare representation från verksamheten. När verksamheten och it-utvecklare jobbar i samma projekt, stärks förmågan att omsätta utmaningar till produkter och tjänster.

Jobba med oss på Skatteverket. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Stora planer för AI
Genom att använda AI kan Skatteverket effektivisera verksamheten och skapa utrymme för medarbetarna att ta hand om mer avancerade uppgifter. Redan idag kan AI användas för att svara på frågor från kunder. I framtiden är förhoppningen att tekniken ska kunna ge stöd till såväl medborgare och företag som handläggare. Bland annat pågår ett arbete med att skapa bättre sökmöjligheter genom AI på Skatteverkets webbplats för Rättslig vägledning. Med stöd av AI kan Skatte-verket ta ytterligare steg i att ”det ska vara lätt att göra rätt och svårt att göra fel”.
ADA-teamet jobbar med flera projekt för att på olika sätt omvandla data till konkret nytta.
– Det senaste året har vi jobbat med att underlätta för kunder att skicka e-post till oss. Kunden ska inte behöva veta vilken kategori ärendet tillhör. I stället analyserar tjänsten innehållet och skickas mejlet till rätt handläggare och rätt kompetens. Du får snabbare service och högre kvalitet, säger Andreas Voxberg.
Ett annat exempel är AI-roboten Skatti på myndighetens webbplats. Skatteverket ser sin chattbot som en möjlighet att nå fler kunder i en ny kanal.

Petros Leventis, ADA-teamet på Skatteverket i Göteborg. Foto: Julia Sjöberg
Petros Leventis, ADA-teamet på Skatteverket i Göteborg. Foto: Julia Sjöberg

Möjligheter för utvecklare
De tre kollegorna är överens om att Skatteverket har mycket att erbjuda breda it-utvecklare som vill jobba med nya tekniker.
– Det finns alla möjligheter att jobba med det du är intresserad av. Du får gå olika utbildningar och kan byta projekt. Det finns många olika system, team och tekniker att välja mellan. Jag har jobbat på Skatteverket i tre år och är inne på mitt tredje uppdrag, säger Aleksander Bertvig.
– Jag tycker att Skatteverket är en fantastisk myndighet. Det är högt i tak och jag är stolt över att vara på Skatteverket eftersom alla här jobbar för att göra det bästa för samhället, avslutar Petros Leventis.

Jobba med oss på Skatteverket. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Skatteverket

Skatteverkets uppdrag är att bidra till att säkerställa finansieringen av den offentliga sektorn, bidra till ett väl fungerande samhälle för medborgare och näringsliv samt motverka brottslighet. Vi tror att AI kommer att hjälpa myndigheten att klara sitt uppdrag i framtiden. För att utforska hur AI kan användas på bästa sätt, behöver Skatteverket rekrytera nyfikna utvecklare som vill använda nya tekniker. Här finns stora möjligheter att prova olika roller och projekt. Vi söker teamspelare som vill arbeta tillsammans med andra för att skapa samhällsnytta.
Skatteverkets it-avdelning är en av Sveriges största med närmare 1300 medarbetare (varav en del konsulter). Vi ansvarar för utveckling, drift och förvaltning av Skatteverkets it-system och finns idag på sju orter: Göteborg, Malmö, Solna, Visby, Västerås, Umeå och Östersund.

www.skatteverket.se