Etikettarkiv: Statligt

Hitta drömjobbet inom IT i staten!

Statliga arbetsgivare är myndigheter, affärsverk och övriga verksamheter med anknytning till det statliga området.

Mot bakgrund av digitaliseringen av statsförvaltningen behöver många myndigheter anställa fler IT-specialister som kan bidra till att driva IT-utvecklingen framåt. IT-verksamheten är på ständig tillväxt och under de senaste åren har de som arbetar med IT-utveckling och IT-stöd i staten ökat med 44 procent och uppgår idag till cirka 13 600 personer.

Klicka här för att läsa mer om IT-jobb inom staten

Jobba statligt

Jobba statligt är ett initiativ av Arbetsgivarverkets cirka 250 medlemmar för att visa på karriär- och utvecklingsmöjligheter i statlig verksamhet.

Arbetet med Jobba statligt drivs av Arbetsgivarverket, de statliga arbetsgivarnas arbetsgivarorganisation. Syftet är att bygga ett starkt arbetsgivarvarumärke som kan bidra till att fler vill jobba inom staten. Målgruppen är dels Arbetsgivarverkets medlemmar, dels studenter och unga akademiker som söker intressanta och utvecklande jobb som kan bidra till samhällsnytta för alla som bor och verkar i Sverige.

arbetsgivarverket.se/jobba-statligtÄr du beredd att ta Sveriges viktigaste IT-jobb?

Om du vill ha ett vanligt IT-jobb, utan utmaningar, då kan du sluta läsa här. Men om du vill ha ett jobb där du påverkar människors liv och hela samhället? Då ska du läsa vidare.

Försäkringskassan har en av Sveriges största IT-avdelningar med över tusen medarbetare. Vi finns i Sundsvall, Kalix, Luleå, Söderhamn, Stockholm, Göteborg och Karlskrona.

Här tänker vi nytt och använder den senaste tekniken för att förenkla och förbättra, utveckla och leverera IT-tjänsterna för den svenska socialförsäkringen. Det är vi som gör det lätt att anmäla vab, ser till att ersättningar och bidrag betalas ut till rätt personer i rätt tid, och mycket mer.

Klicka här för att läsa mer om Försäkringskassan IT

Försäkringskassan

Försäkringskassan har en av Sveriges största IT-avdelningar med över tusen medarbetare. Vi finns i Sundsvall, Kalix, Luleå, Söderhamn, Stockholm, Göteborg och Karlskrona. Försäkringskassan IT använder den senaste tekniken för att förenkla och förbättra, utveckla och leverera IT-tjänsterna för den svenska socialförsäkringen. Dessutom arbetar vi för att öka det digitala utbytet av information, och vi har hand om säker IT-drift för flera mynd­igheter. Vi får Sverige att fungera.

Läs mer och se våra lediga tjänster här!

Driver digitalisering för enklare företagande

Patricia Knutsson, Stefan Ellström och Ayad Shaif på Bolagsverket. Saknas på bilden gör Erika Sjödin. Foto: Olle Melkerhed
Patricia Knutsson, Stefan Ellström och Ayad Shaif på Bolagsverket. Saknas på bilden gör Erika Sjödin. Foto: Olle Melkerhed

Bolagsverket är i en mycket spännande fas där myndighetens roll förändras från egen tjänsteutveckling till att skapa förutsättningar för utveckling av ett ekosystem där företagsdata flödar fritt för ett enklare företagande. För att lyckas behövs samverkan med olika aktörer och många nya kompetenser.

Digitaliseringen påverkar myndigheter i stor skala när gamla system behöver förnyas för att kunna erbjuda samhället moderna och effektiva tjänster.
– När data ska flöda fritt i samhället behövs en grundläggande digital infrastruktur som kan strukturera och säkerställa att all data är tillförlitlig, har hög kvalitet och hanteras på ett säkert sätt. Vi ligger långt fram och har fått flera stora regeringsuppdrag där vi utforskar nya tekniker och ser hur de kan ge största möjliga samhällsnytta, förklarar Patricia Knutsson, strategisk verksamhetsutvecklare på Bolags­verket.

Klicka här för att besöka oss på LinkedIn

Klicka här för att se våra lediga tjänster

Gör det enklare att vara företagare
En viktig del i Bolagsverkets uppdrag handlar om att erbjuda information och tjänster som ska hjälpa företagarna så mycket som möjligt. I det arbetet behöver många parter vara inblandade.
– Vi behöver ett nytt synsätt där vi går från att bygga lösningar där vi själva har direktkontakt med en specifik kund, till att skapa tjänster där företagaren kan få stöd direkt i sitt eget affärssystem. De lösningar vi och våra partners erbjuder ska skala bort den administration som företagaren idag hanterar så att hen i stället kan ägna sig åt sin kärnverksamhet, säger Erika Sjödin, innovationsledare.
En framgångsfaktor är också att ha ett ständigt lärande i utvecklingsprocessen, och en viktig del är att få nya perspektiv. Det får Bolagsverket bland annat genom traineeprogrammet. Ayad Shaif, trainee på IT-avdelningen, berättar:
– Vi jobbar mycket nära tillsammans, både internt och externt, och jag får ett väldigt bra kontaktnät. Det är otroligt inspirerande att vara med och utveckla den nya infrastrukturen med tekniker som AI och automatisering. Att dessutom säkerställa framtidsperspektiv och samverkan genom standardiseringsarbetet är viktigt för hela samhället.
Bolagsverkets vision är ett näringsliv där företagsinformationen flödar fritt och skapar värde för samhället.
– Genom de många regeringsuppdrag vi fått så har vi stora möjligheter att påverka hela Sveriges digitalisering och vi välkomnar varmt alla som vill hjälpa oss i det spännande arbetet, avslutar Stefan Ellström, digital strateg.


Växlar upp – många nya kompetenser behövs!

Patrik Westman och Yvonne Odsberg på Bolagsverket. Foto: Pär Olert
Patrik Westman och Yvonne Odsberg på Bolagsverket. Foto: Pär Olert

Bolagsverkets digitala satsning och förändrade roll innebär att det finns många spännande utmaningar att lösa. Tekniken är en, där en modern och robust infrastruktur som kan garantera säkerheten och tillförligheten är en viktig del. En annan handlar om att ha tillgång till rätt kompetenser som vill vara med, kan driva och tänka nytt när framtidens lösningar ska designas.

Joel Tostar, chef på IT-avdelningen.
Joel Tostar, chef på IT-avdelningen.

Den fas som Bolagsverket är inne i innebär bland annat att modern teknik och nya arbetssätt blir en viktig del av framtidens lösningar. Det förändrar hela Bolagsverket som arbetsplats. Joel Tostar, chef på IT-avdelningen förklarar:
– Vi är mitt inne i en teknik- och kulturförflyttning där vi behöver mycket ny kompetens inom många olika områden. Därför förstärker vi nu med flera nya kompetenser och vi söker de som vill vara med och utveckla inte bara det svenska företagandet, utan också hela samhället.

Klicka här för att besöka oss på LinkedIn

Klicka här för att se våra lediga tjänster

Stor portion av kreativitet och nytänkande
De nya behoven i kombination med användandet av ny teknik förändrar hur Bolagsverket arbetar med system­utveckling. Kreativitet och nytänkande är två nyckelbegrepp. Yvonne Odsberg, systemförvaltare, berättar:
– Jag fungerar som en översättare mellan verksamheten och IT och skapar lösningar utifrån verksamhetens och kundernas behov. Det är ett otroligt roligt och intressant jobb, särskilt då vi har stort eget ansvar och stor kreativ frihet i arbetet.
Även IT-infrastrukturen förändras snabbt och förmågan att koppla ihop infrastrukturen med de applikationer och IT-tjänster som utvecklas är viktig.
– Vi jobbar inte med förvaltning, vi jobbar i spetsen av en snabb utveckling där vi får testa nya komplexa tekniker. Jag lär mig något nytt varje dag, berättar Patrik Westman, IT-arkitekt.
Både Patrik och Yvonne lyfter också fram den goda stämningen som finns både i de egna teamen och inom Bolagsverket som helhet.
– Hos oss är teamet viktigt och att vi kan ha roligt samtidigt som vi löser våra utmaningar. Vi har kontinuerlig kompetensutveckling – jag har själv gått från att vara trainee till IT-arkitekt, på relativt kort tid. Bolagsverket ger oss den typen av utvecklingsmöjligheter, säger Patrik Westman.

Bolagsverket

#viärbolagsverket – Bolagsverket skapar förutsättningar för ett näringsliv där man kan lita på varandra. Vi har moderna lokaler i Sundsvall och har drygt 600 anställda på flera platser i landet. Vi arbetar ständigt med att utveckla arbetsmiljön, har hälsa i fokus och generösa förmåner. Hos oss arbetar vi med agila arbetssätt där vi vill utvecklas och ha roligt tillsammans.

bolagsverket.se

Självledarskap och flexibilitet på Kronofogden

Nebojša Mitrović, områdesarkitekt på IT-avdelningen hos Kronofogden.
Nebojša Mitrović, områdesarkitekt på IT-avdelningen hos Kronofogden.

En halvdag i veckan för kompetensutveckling, flexibla arbetsformer och möjlighet att jobba från var som helst i Sverige – Kronofogden satsar stort på sina medarbetare.
– Vi har ett stort ansvar att själva styra och ha inflytande över arbetet, och det finns utrymme att prova nya saker, säger Nebojša Mitrović, områdesarkitekt på IT-avdelningen.

Nebojša Mitrović, som nyligen började sin tjänst som IT-arkitekt, arbetar för Kronofogden från Jönköping. Satsningen på flexibla arbetsformer var en av sakerna som lockade.
– Att man kan styra sin arbetstid till viss del själv rimmar väl med mitt liv och min familjesituation. Balans mellan arbete och fritid är en prioriterad fråga inom Kronofogden, säger han.

Jobba med oss på Kronofogden. Klicka här föra att se våra lediga tjänster

Ser helheten
På Kronofogden jobbar Nebojša Mitrović bland annat med att se till att verksamhetens behov av IT-lösningar säkerställs. Som områdesarkitekt har han en viktig roll i utvecklingsarbetet.
– Med utgångspunkt i våra övergripande mål och strategier hjälper jag till att säkerställa att vi har rätt teknik och säkerhetsnivå inom Kronofogden. Det ingår i en IT-arkitekts ansvar att kunna se helhetsperspektiven och omsätta dessa till krav på teknik och säkerhet. Kronofogden är nu inne i en expansiv plan när det gäller att utvidga sina e-tjänster mot medborgarna, och då är det viktigt att säkerhetsaspekten följer med i det arbetet.

Gör samhällsnytta
Nebojša Mitrović tycker också att det gör arbetet extra meningsfullt att jobba på en myndighet som gör samhällsnytta.
– Kronofogden har ett viktigt samhällsuppdrag, att se till att Sverige har en fungerande kredit- och betalmarknad och att folk inte hamnar i onödigt hög skuldsättning; Kronofogden gör mycket proaktivt arbete.
Karriärsmöjligheterna är goda inom Kronofogden. Satsningen på kompetensutveckling är stor.
– Vi har en halvdag i veckan reserverad för kompetensutveckling, och mitt intryck är att man brukar få ett ja på att gå olika kurser. Det är väldigt kul, säger Nebojša Mitrović.

Hög kompetens
Medarbetarnas inflytande på arbetet är stort.
– Självledarskap är ett nyckelord, och arbetsgivaren har ett stort förtroende för oss, så det finns utrymme att prova på nya saker.
Utbytet med kollegor är också viktigt.
– Vi är en stor skara med väldigt kunniga medarbetare på IT-avdelningen – här finns en hög kompetens. Även fast många jobbar från olika orter finns en stor hjälpsamhet kolleger emellan, och man är väldigt prestigelös. Jag är hedrad över att få vara en del av laget på Kronofogden.

Jobba med oss på Kronofogden. Klicka här föra att se våra lediga tjänster

Kronofogden

På Kronofogden finns närmare 200 medarbetare som arbetar med IT-utveckling. Det pågår en mängd olika projekt, som handlar om allt ifrån att ersätta äldre och komplexa system till projekt med automatiseringsfokus och moderna e-tjänster för medborgarna. Medarbetarna på Kronofogdens IT-avdelning har möjlighet till flexibla arbetsformer – du kan arbeta hemma och på något av Kronofogdens kontor som finns över hela landet.

www.kronofogden.se

Tar geografiska data till nästa nivå

Hos Lantmäteriet är it en central del av verksamheten. Det finns en tydlig strategisk agenda för den digitala utvecklingen – både när det gäller att använda de senaste teknologierna och att leverera hållbara it-lösningar som gynnar samhället. Här ges it-akademiker möjlighet att bidra med samhällsnytta.

– Det som lockade mig med Lantmäteriet är att det är en myndighet som kommit långt med sitt agila arbetssätt och en digitaliseringsprocess där verksamheten och it samverkar i symbios, säger Anna Granström, CIO på Lantmäteriet sedan fyra år tillbaka.

”Vi har en tydlig strategisk agenda för vår digitala verksamhetsutveckling med ambitionen att all vår data ska vara öppen.”

Anna Granström, CIO på Lantmäteriet. Foto: Katinka Igelberg

It-verksamhet i egen regi
De drygt 300 medarbetarna på Lantmäteriets it-avdelning finns i Gävle, Kiruna och Stockholm. Eftersom myndigheten hanterar all it-utveckling och drift i egen regi är de i behov av allt från systemutvecklare till it-arkitekter. Lantmäteriet har jobbat med AI sedan 2017. De har bland annat utvecklat en chattbott, en digital medarbetare som är tillgänglig för medborgarna dygnet runt, och haft flera utvecklingsuppdrag med fokus på texttolkning.
– Vi bidrar med samhällsnytta på daglig basis, där många företag, organisationer och privatpersoner är beroende av vår data för att kunna genomföra sina projekt på ett så effektivt och säkert sätt som möjligt, säger Anna Granström.
Myndigheten förfogar även över stora mängder geografiska data och verkar för att digitalisera samhällsbyggnadsprocessen tillsammans med bland annat Boverket.
– It är en central del av vår verksamhetsutveckling, och vi har därför valt att integrera it-avdelningen med vår övriga verksamhet. Vi har en tydlig strategisk agenda för vår digitala verksamhetsutveckling med ambitionen att all vår data ska vara öppen, tillgänglig, användbar och säker. Samtidigt jobbar vi kontinuerligt för att implementera tillämpningar i vår verksamhet som baseras på de senaste teknikerna, säger Anna Granström.

Historisk IT-satsning hos Transportstyrelsen

Christofer Kärrdahl, strateg och Therese Johansson, IT-arkitekt på Transportstyrelsen. Foto: Richard Ström
Christofer Kärrdahl, strateg och Therese Johansson, IT-arkitekt på Transportstyrelsen. Foto: Richard Ström

Ett nytt vägtrafikregister för 1,8 miljarder med en implementeringstid på tio år skapar helt unika möjligheter inom IT-området. Nu nyanställer Transportstyrelsen 200 personer de kommande åren för att ro implementeringen i land.
– Det är inte varje dag man snubblar över en så rolig utmaning, säger Ingrid Cherfils, avdelningsdirektör.

Vägtrafikregistret skapades tidigt 1970-tal och används av en mängd aktörer, bland annat privatpersoner, myndigheter och försäkringsbolag. Ingrid Cherfils är programchef för projektet och ser att arbetet med det nya registret är en unik möjlighet.
– Det är ett av Sveriges viktigaste register, men livslängden börjar ta slut. Vi har chansen att bygga något som är mycket bättre både för oss själva och kunden. Det ska inte bli en utvecklad kopia av det gamla, utan vi strävar efter att bygga något helt nytt som tar höjd för bland annat digitaliseringen.
Therese Johansson är IT-arkitekt och ska hålla siktet på helheten i projektet.
– IT har genom årtionden genomgått olika faser med olika tankesätt utifrån vad man haft för teknik och förutsättningar. Idag lever vi med en bred skala av väldigt olika typer av utformningar, allt ifrån stordatortankesättet till alla de delar som avspeglas idag när man pratar om till exempel microservices. Utmaningen är att se helheten och vilka typer av funktioner vi ska ha, säger hon.

Vill du jobba med IT på Transportstyrelsen? Klicka här för att läsa mer och se våra lediga tjänster

Ingrid Cherfils, avdelnings­direktör på Transportstyrelsen. Foto: Liza Simonsson
Ingrid Cherfils, avdelnings­direktör på Transportstyrelsen. Foto: Liza Simonsson

Spännvidd på lösningar
Hennes jobb är att hela tiden titta på målet och riktningen.
– Jag triggas av att vi ser att vi har ett nuläge, och vi ska göra en förflyttning, hur gör vi för att ta oss till det nya? Om man jämför med hur systemutveckling och IT-arkitektur fungerade när man gick från analogt till automatiserade flöden, så började man ofta från ett blankt papper. Så är det inte nu, utan vi har en spännvidd på lösningar och utmaningen är att steg för steg leverera nytta med ett gemensamt sikte, säger Therese Johansson.
Kollegan Christofer Kärrdahl är strateg på myndigheten.
– Det är jätteviktigt för oss att titta i kristallkulan och veta vilka förändringar som är på gång, gällande lagstiftningar till exempel, men också tänka lite längre. Vad är det för samhällsutveckling som vi ser framför oss som vi behöver ta höjd för? Det är gammal teknik, det har gått lång tid sedan vi gjorde föregående lyft. Det vi gör nu ska hålla minst lika länge, då måste vi tänka långsiktigt, säger han.

Har nybyggaranda
Vad är det roligaste med projektet?
– Komplexiteten. Jag är övertygad om att vi kommer att fixa det här och göra något som är bättre och mer funktionellt i framtiden. Det triggar mig, jag kittlas att få vara med och förändra, säger Christofer Kärrdahl.
Transportstyrelsens IT-avdelningar finns huvudsakligen i Örebro. I år ska 100 personer anställas, och ytterligare 100 nästa år. Det handlar om bland annat arkitekter och utvecklare, och man vill få in både juniora och erfarna sådana.
– Vi vill ha personer som är drivna och har nybyggaranda. Här finns en möjlighet att komma med sina kompetenser och kunskaper och ha ett externt perspektiv. Vi kommer att jobba agilt och värdeskapande i team tillsammans med andra kompetenser på myndigheten. Att själv vara med och påverka utvecklingen är en stor chans, säger Ingrid Cherfils.
Christofer Kärrdahl håller med.
– Det finns ju få högskolekurser i vägtrafikregister, så vi behöver också plocka personer ur vår egen organisation och fylla luckor. Det finns en möjlighet att växa in i verksamheten underifrån. Det är viktigt att vara med i nybyggarandan och kunna höja blicken och tänka bortåt, ifrågasätta invanda sanningar, säger han.

”Smäller högt”
Therese Johansson har jobbar på Transportstyrelsen sedan 2003 och stortrivs.
– Det finns så oerhört mycket att lära sig hela tiden, det här är en bra plats om man inte vill stå still utan ständigt kunna utvecklas och göra nya saker. Man kommer in i nya sammanhang och situationer och har aldrig tråkigt, säger hon.
Transportstyrelsen värnar också om medarbetarna, och deras balans mellan arbete och fritid, bland annat genom möjligheten att delvis jobba på distans.
– Det här är en komplex och bred organisation med stora möjligheter för medarbetarna att utvecklas inom olika områden. Och har man dessutom varit med och byggt ett helt nytt vägtrafikregister så smäller det ganska högt i IT-världen, säger Ingrid Cherfils.

Vill du jobba med IT på Transportstyrelsen? Klicka här för att läsa mer och se våra lediga tjänster

Transportstyrelsen

Hos Transportstyrelsen får du chans att skapa och modernisera unika system. Miljontals medborgare, företag och organisationer är beroende av oss dygnet runt, året om. Vi är över 300 medarbetare på it-avdelningen med en central roll inom Transportstyrelsen och som utgör ett viktigt strategiskt och operativt stöd för all verksamhet oavsett om det är till sjöss, på land eller i luften.
Hos oss använder vi den senaste tekniken där du och din förmåga att hitta lösningar bidrar till utvecklingen. Vi har ett arbetsklimat där dina idéer får ta form. Vi arbetar agilt, involverar medarbetarna och driver utvecklingen tillsammans.
Här är det enkelt att bli inspirerad och motiverad, prova på nya arbetsuppgifter och arbetssätt. Projektet med det nya vägtrafikregistret är det största i myndighetens historia.
Välkommen att bli en i vårt lag!

www.transportstyrelsen.se

En allomfattande förändring

Daniel Anbarestani, mjukvaruarkitekt och scrum master, Lama Ziegelwagner, produktansvarig och Görgen Säv­hammar (sittande), enhetschef på Migrationsverket. Foto: Martin Roth
Daniel Anbarestani, mjukvaruarkitekt och scrum master, Lama Ziegelwagner, produktansvarig och Görgen Säv­hammar (sittande), enhetschef på Migrationsverket. Foto: Martin Roth

Migrationsverket lyfter utvecklingen till nya nivåer genom att förändra sitt sätt att arbeta.

Migrationsverkets digitala resa går mot att bli en lättrörlig och snabbare verksamhet.
Fokus ligger på frikopplade it-lösningar och hög grad av automatisering, framför allt i handläggningsprocessen. För att nå dit arbetar myndigheten som den lär, det vill säga snabbfotat och beslutsmässigt. Det har förändrat allt från ledarskapet till hur man organiserar sig runt en uppgift och driver igenom idéer.
Utvecklingen sker i 18 utvecklingsteam och i nära samverkan med i stort sett alla delar av verksamheten.
– Vi är tydliga med åt vilket håll vi ska och vilken vinning vi vill åt och sen försöker vi ta oss dit på bästa sätt tillsammans. Och alla som kan bidra till en bättre lösning är med, inte bara utvecklare. Vi vill att verksamheten, jurister och många fler ska vara med. Det ger en gemensam förståelse för både behovet och vad det innebär att utveckla lösningen, säger Görgen Sävhammar, enhetschef på Migrationsverket.
– I kombination med det agila arbetsättet blir vägen till färdig lösning mycket mer explorativ, förklarar han.
Kollegan Daniel Anbarestani är mjukvaruarkitekt och scrum master i ett av utvecklingsteamen. Han instämmer.
– Det går inte att separera it från verksamheten längre. För allt vi gör påverkar processen och hur våra användare använder tjänsterna. Genom att jobba verksamhetsnära och med det agila arbetssättet tillåts vi testa det vi utvecklar tillsammans med användarna, vilket ger lösningar som är förankrade i verkligheten, säger Daniel och lägger till:
– Migrationsverket är dessutom i ett snabbrörligt landskap med till exempel lagändringar som behöver implementeras väldigt snabbt. Det gör vi bäst när vi delar information med varandra och samarbetar på alla nivåer.

Jobba med IT hos oss på Migrationsverket. Klicka här för att läsa mer och se våra lediga tjänster

Förändringar är välkomna
I utvecklingsprocessen är det högt i tak. Förändringar är välkomna och det gäller genom hela processen. Något som Lama Ziegelwagner menar ger stor effekt. Hon är produktansvarig med ansvar för två team inom kundnära områden.
– Vi är agila på riktigt nu. I våra team har vi med alla perspektiv från ett tidigt stadium och har bra kommunikation mellan alla parter: kund, krav, design och utveckling. Istället för en lösning och krav får teamet mål som ska uppnås. Sen gör vi samma saker som tidigare: analyser, tar fram hypoteser, kravar, bygger, testar och förbättrar. Stora skillnaden idag är att vi gör det i korta iterationer med feedback från målgruppen. Förändringar sker hela tiden så hypotesen eller idén är mjukrörlig och förändras under resans gång. Det som är fast är målet och effekten, säger Lama.

Stora framtidsmöjligheter
Migrationsverkets digitala transformation har nått långt, men än finns mycket kvar att göra. För att fortsätta den goda utvecklingen behöver myndigheten stärka upp med fler kompetenser. Några av de mer centrala nyckelrollerna är skarpa utvecklare inom olika områden samt produktansvariga och arkitekter.
– Det är en stor organisation och du får jobba i många olika roller. Jag har själv gått från systemutvecklare till mjukvaruarkitekt och scrum master, och det har varit en väldigt utvecklande resa. Du får din röst hörd här och får se hur ditt arbete påverkar. Dessutom finns det både ett stort system-legacy att lära sig av och en massa ny spännande teknik, säger Daniel.
Han får medhåll av Görgen Sävhammar:
– Jag slås ofta av vilken hög kompetens det finns här. Det finns nyfikenhet och framåtanda som gör att man vågar testa nya saker. Det är högt i tak och man är öppen med att diskutera nya lösningar.
– När du arbetar på detta sätt får du ta del av kompetensen från många olika roller: inom processledning, handläggning, jurister och många fler. Det är väldigt lärorikt och värdefullt för den egna utvecklingen. Sedan är Migrationsverket givetvis en jätteviktig samhällsfunktion, och att få vara med och modernisera myndigheten och dess arbetssätt är en väldigt rolig resa att få vara en del av, avslutar Lama.

Jobba med IT hos oss på Migrationsverket. Klicka här för att läsa mer och se våra lediga tjänster

Migrationsverket

Migrationsverket är en av Sveriges största myndigheter med drygt 5000 medarbetare och verksamhet över hela landet. Verket ansvarar för frågor som rör bland annat uppehållstillstånd, arbetstillstånd, visering, medborgarskap och återvandring. Verksamheten påverkas i stor utsträckning av vad som händer i omvärlden och erbjuder en händelserik arbets­plats med goda möjligheter till kompetens- och karriärsutveckling.

www.migrationsverket.se

Teknik som får Sverige att snurra

Julia Kushnir och Jonas Werne, systemutvecklare på Lantmäteriet. Foto: Alexander Lindström
Julia Kushnir och Jonas Werne, systemutvecklare på Lantmäteriet. Foto: Alexander Lindström

Lantmäteriets moderna IT-avdelning utvecklar tjänster som stöder samhällskritiska funktioner där en kontinuerlig drift är avgörande. Användningen av den senaste tekniken i en kreativ miljö bidrar till avancerade IT-tjänster i framkant.

Ett exempel på en samhällskritisk funktion de stöder är hela fastighetsregistret. Om det slutade fungera skulle ingen kunna köpa, sälja eller ta lån på fastigheter.
– Det är väldigt inspirerande och stimulerande att få jobba med den typen av samhällsnyttiga tjänster för hela landet, förklarar Julia Kushnir, system­utvecklare på Lantmäteriet.
I hennes jobb ingår att skriva kod för kartprogram i det geografiska informationssystem (GIS) som används för inhämtning, analys och visualiseringar av information som är kopplad till en plats.
– Jag tycker det är superkul när man ser att det händer något på kartan när jag kodar, att få en praktisk bild av att jobbet man gör fungerar, förklarar hon.
Hon läste programmet Systemutveckling mot GIS på Högskolan i Gävle och har jobbat på Lantmäteriet i fem år.
– Förutom själva tekniken så uppskattar jag det agila arbetssättet vi har, att utveckling och reella tester pågår parallellt så man ständigt får en återkoppling på vad som fungerar i verkligheten innan man går vidare.
Jonas Werne, systemutvecklare mot webbtjänster, började som trainee för 1,5 år sedan efter en utbildning till system­vetare vid Lunds universitet.
– Jag gillar att vi får jobba så brett i teamen med den allra senaste tekniken och därigenom driva utvecklingen framåt.

Jobba med oss på Lantmäteriet. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Klicka här för att besöka vår LinkedIn

Stort förtroende från ledningen
Båda två uppskattar att de på teknikavdelningarna får stort ansvar att själva utveckla nya tjänster, att de ses som experter på det de gör.
– Vi har också en väldigt varm och mysig stämning, och finns alltid där för varandra. Det gör att man även vågar misslyckas, vilket är en förutsättning för att lyckas, förklarar Julia Kushnir.
För Jonas Werne är det betydelsefullt att det finns så många medarbetare med mycket kunskap som de gärna delar med sig av.
– Det känns mycket tryggt när man som jag är relativt nyutbildad att alltid känna att det finns folk att fråga och som stöder en i att utvecklas vidare. Vi uppmuntras också till kompetens­utveckling genom både interna och externa kurser, förklarar han.

Lantmäteriet

Lantmäteriet kartlägger verkligheten, sätter gränserna och säkrar ägandet. Vår expertis och våra tjänster är grunden för att samhällsplanering, fastighetsmarknad och information om natur, vägar och platser ska fungera och vara tillförlitlig. På Lantmäteriet är du med och gör samhällsnytta.

Lantmäteriet
Tel: 0771-63 63 63
lantmateriet.se

Var med och skapa ett tryggare samhälle!

Joakim Lidstedt och Nathalie Johansson på Kriminalvården. Foto: Martin Roth
Joakim Lidstedt och Nathalie Johansson på Kriminalvården. Foto: Martin Roth

Vill du kombinera ett rikt utbud av kompetensutveckling och karriärvägar med att göra verklig samhällsnytta? Välkommen till Kriminalvården, där du som har kunskaper och erfarenheter inom IT kan vara med och driva digitaliseringen och skapa framtidens lösningar.

Inom Kriminalvården sker stora förändringar, med digitalisering och smart teknik som motor i utvecklingen. Ytterst handlar det om att utveckla innovativa lösningar som underlättar arbetet med att rehabilitera brottsdömda och minska risken för återfall i brott. Därmed skapas ett tryggare samhälle.
– Det är den starka kopplingen till samhällsnytta som driver mig och som gör arbetet här så spännande och men­ingsfullt. Jag vill vara med och påverka samhällsutvecklingen på ett positivt sätt, genom att tillvarata digitaliseringens möjligheter, säger Nathalie Johansson. Nathalie är systemvetare i botten och har erfarenhet av bland annat krav­analys och projektledning, både inom en annan statlig myndighet och det privata näringslivet.

Krim:Tech är myndighetens resa mot en mer digital kriminalvård. Klicka här för att läsa mer och se våra lediga tjänster

Jobbar nära kärnverksamhet
Nathalie kom till Kriminalvården för sju månader sedan och arbetar idag som chef för en grupp systemutvecklare för det egenbyggda systemet Kriminalvårdsregistret, KVR. Detta är betydelsefullt för verksamheten, eftersom det stödjer kärnverksamhetens arbete med intagna och används av medarbetare med många olika roller inom Kriminalvården.
– Vårt arbete inom IT är helt centralt för att kärnverksamheten ska fungera optimalt. Genom att skapa bra förutsättningar för alla våra anställda och se till att de får rätt information i rätt tid frigör vi resurser för det viktiga arbetet med klienterna. Digitaliseringen är ett verktyg som effektiviserar många arbetsmoment och vi har ambitionen att arbeta väldigt nära kärnverksamheten och lyssnar in deras behov. I slutändan handlar det om våra intagna och att de ska få de bästa möjligheterna att återanpassas till samhället, förklarar Nathalie.

Prova olika roller
Kollegan Joakim Lidstedt kom till Kriminalvården direkt efter civilingenjörsexamen i datateknik från Linköpings universitet. Det var ett traineeprogram som gjorde att han fick upp ögonen för Kriminalvården.
– Det var ett perfekt sätt att komma in i arbetslivet och en chans att få arbeta med många olika uppgifter och pröva på olika roller. Det var verkligen lärorikt och jag trivdes väldigt bra, berättar han.
När traineeprogrammet var klart efter ett drygt halvår fick Joakim en tjänst som integrationsutvecklare, där han var med och byggde integrationslösningar för en rad olika IT-system. När han hösten 2021 fick erbjudandet att axla rollen som säkerhets­expert i IT-arkitektur tvekade han inte eftersom detta är ett område som han intresserat sig för ända sedan studietiden. Inför den nya tjänsten fick han möjlighet att gå en utbildning i arkitektur­utveckling.
– Kriminalvården satsar mycket på kompetensutveckling och olika internutbildningar och jag upplever verkligen att man får stöd och uppmuntran av chefer och ledning att växa professionellt. Många inom IT tar chansen att prova olika roller och funktioner och göra intern karriär. Det finns verkligen otroligt många olika möjligheter här, berättar han.

Söker många kompetenser
Nu söker kriminalvården nya engagerade IT-medarbetare som vill vara med och utveckla verksamheten. Det finns behov av ett brett spektrum av kompetens inom systemutveckling, arkitektur, projektledning och IT-infrastruktur. Här kan du utvecklas professionellt i kompetenta, sammansvetsade team, där det är högt i tak, lösningsorienterat och stödjande.
– Som medarbetare här kan man vara med och påverka utvecklingen. Det tas emot positivt om man har egna idéer och kommer med förslag eftersom det finns ett starkt fokus på att driva verksamheten framåt. Dessutom är det trevligt rent socialt. Vi har bra stämning och kul ihop, säger Joakim.
Nathalie avslutar:
– Om du är nyfiken på Kriminalvården och vill utvecklas i ett jobb där du faktiskt gör skillnad på riktigt, så tveka inte att söka hit. De personliga egenskaperna är minst lika viktiga som de formella meriterna. Vi letar alltid efter nya talanger inom IT!

Krim:Tech är myndighetens resa mot en mer digital kriminalvård. Klicka här för att läsa mer och se våra lediga tjänster

Kriminalvården

Kriminalvården är en del av rättsväsendet. Vi har ansvar för fängelser, frivård och häkten. Vi arbetar för att göra samhället säkrare och tryggare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott – att bryta den onda cirkeln. Krim:Tech är myndighetens resa mot en mer digital kriminalvård. Med hjälp av den senaste tekniken och forskningen ska initiativet stödja myndighetens utveckling av nya och förbättrade digitala lösningar. Kriminalvårdens IT-avdelning har cirka 200 anställda och är placerad i Norr­köping. Under 2022 fortsätter vi att växa och planerar att rekrytera cirka 50 nya medarbetare till spännande roller inom IT. Läs mer om oss på:

www.krimtech.se

Myndigheternas it-medarbetare är mitt i händelsernas centrum

Krister Dackland, it-direktör på Arbetsförmedlingen. Foto: Johan Marklund

De svenska myndigheterna befinner sig mitt i en intensiv digitaliseringsutveckling. Digitaliseringen är den drivande kraften för myndigheternas verksamhetsutveckling, ett stort investeringsområde och ett område där det pågår en långsiktigt intensiv rörelse. Som systemvetare eller it-ingenjör fyller man en nyckelfunktion i myndigheternas digitala transformation.

– Myndigheternas snabba digitaliseringstakt har förstås accelererat ytterligare under pandemin, liksom användarnas krav på digitala tjänster. Hur långt verksamheterna har kommit varierar, men många större myndigheter har kommit relativt långt. Processen handlar till stor del om att digitalisera och effektivisera flöden och automatisera repetitiva moment. När AI och andra teknologier används för att optimera ärendehanteringen kan medarbetarna fokusera på process­optimering och mer krävande och komplexa arbetsuppgifter, säger Krister Dackland, it-direktör på Arbetsförmedlingen. Han har tidigare varit forskare inom akademin och it-chef på bland annat Tele2, Ericsson, TDC, SL och Försäkringskassan.

”På myndigheter får man vara med och utveckla tjänster som verkligen gör skillnad.”

Underlättar människors vardag
På Arbetsförmedlingen pågår ett arbete med att byta ut samtliga tekniska system och implementera ett processtyrt och flödesorienterat arbetssätt.
– I dagsläget hanteras drygt 35 procent av alla ärenden via vår digitala plattform. Målet är att komma upp till så nära 100 procent det går, säger Krister Dackland.
Han rekommenderar dataingenjörer och systemvetare med ett genuint samhällsintresse och en vilja att vara en viktig byggsten i ett större samhällsbygge att söka sig till myndighetssfären.
– På myndigheter får man vara med och utveckla tjänster som verkligen gör skillnad och underlättar många människors vardag. Som it-medarbetare på en myndighet har man med andra ord en unik möjlighet att vara med och förflytta hela verksamheten in i framtiden, säger Krister Dackland.

Dataanalytiker efterfrågas
Många myndigheter har stora it-avdelningar och rekryterar därmed relativt brett. Några av it-kompetenser som efterfrågas mest är tjänstedesigners, it-medarbetare med juridisk kompetens, mjukvaruutvecklare, tekniker, dataanalytiker och informationssäkerhetsspecialister. Eftersom allt fler myndigheter tillämpar agila arbetssätt är erfarenhet av agilitet också mycket efterfrågat.
– För it-medarbetare som vill utvecklas till specialister har myndigheterna mycket att erbjuda. Som designer kan man exempelvis vidareutvecklas till systemarkitekt, informationsarkitekt eller säkerhetsarkitekt. Många växlar också mellan att arbeta på flera olika myndigheter, säger Krister Dackland.