Etikettarkiv: FOI

Spännande utmaningar på FOI:s telekrigsenhet

Johannes Lindblom och Lars Norin på FOI. Foto: Lasse Hejdenberg
Johannes Lindblom och Lars Norin på FOI. Foto: Lasse Hejdenberg

Att arbeta som forskare inom telekrigverksamheten innebär ständigt nya utmaningar. Ett jobb i teknikens absoluta framkant med sikte på ett rörligt mål eftersom teknik och hotbild är under ständig förändring. Det kan låta frustrerande, men för en forskare också helt underbart.

Johannes Lindblom, som läst till civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik vid Linköpings universitet, hade disputerat inom kommunikationssystem när han började på telekrigverksamheten vid FOI i Linköping. Sedan dess har det gått fem år och Johannes säger att han inte ångrar sitt yrkesval, tvärtom.
– Jag arbetar med signalbehandling för radiokommunikation. Till viss del hade jag en aning om vad telekrig innebar men mycket har varit helt nytt.
Eftersom telekrigverksamheten hanterar hemlig information kan han inte berätta exakt vad arbetet innebär.
– Om vi kunde berätta mer om vad vi gör skulle jobbannonserna kunna vara ännu mer lockande för tekniska doktorer, men vissa saker får man bara veta om man aktivt jobbar i sådana projekt.
Lars Norin, civilingenjör i teknisk fysik från Uppsala universitet som disputerat inom rymdfysik, hade redan flera års yrkeserfarenhet när han sökte sig till FOI.
– Jag lockades av den gedigna expertisen i verksamheten. En annan drivkraft var samhällsnyttan. Telekrigverksamheten gör en viktig insats för Sveriges säkerhet och jag ville gärna vara med och bidra.

Vill du också göra nytta för försvar och säkerhet? Klicka här för att se våra lediga tjänster

Klicka här för att besöka vår LinkedIn-sida

Samhällsnytta
Den stora tjusningen med att arbeta som forskare inom telekrigverksamheten är att det finns ständigt nya problem att lösa, menar både Lars och Johannes.
– Om vi skulle lyckas lösa en utmaning och förstå till exempel en viss radarsignal dröjer det kanske ett år, sedan har motståndaren ändrat signalen. Då är vi tillbaka på ruta noll och har ett nytt problem framför oss, säger Lars.
Johannes konstaterar att de ständigt nya utmaningarna gör jobbet forskningsmässigt högintressant, och ibland även lite frustrerande.
– Men frustrationen vägs upp av alla nya spännande utmaningar och av att våra projekt kommer till direkt nytta för Sveriges försvar och säkerhet. På universitetet jobbar du med hypoteser och antaganden; här måste du hela tiden ha praktiken i åtanke. Gillar man den typen av forskning i kombination med samhällsnytta så är FOI:s telekrigverksamhet helt rätt plats!

Vill du också göra nytta för försvar och säkerhet? Klicka här för att se våra lediga tjänster

Klicka här för att besöka vår LinkedIn-sida

Totalförsvarets forskningsinstitut – Enheten för Telekrig

Telekrig handlar om militära åtgärder för att upptäcka, utnyttja, påverka, försvåra eller förhindra motståndarens användning av telemedel som utnyttjar elektromagnetisk vågutbredning, samt egna åtgärder för att minska verkan av motståndarens telekrigföring. Inom FOI:s telekrigverksamhet i Linköping omfattar forskningsprojekten bland annat störning och signalspaning mot kommunikation och radar, samt metoder för skydd av egna system.

Vill du vara med och söka svaren för en säkrare värld? Besök foi.se/jobb och se vilka spän­nande jobb vi kan erbjuda dig!

Sök svaren för en säkrare värld

Matts Björck och Åsa Andersson trivs på FOI. Foto: Lasse Hejdenberg
Matts Björck och Åsa Andersson trivs på FOI. Foto: Lasse Hejdenberg

Lockas du av tillämpad forskning på hög nivå? Vill du samtidigt bidra till Sveriges säkerhet och försvar? På FOI i Linköping finns spännande karriärmöjligheter för nyfikna och drivna civilingenjörer och forskare.

Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, bedriver framför allt uppdragsforskning för Försvarsmakten och Försvarets materielverk. Verksamheten spänner över ett brett fält – allt från samhällsvetenskaplig försvarsanalys till forskning om kemiska stridsmedel. Kärnan i verksamheten är att söka svaren för en säkrare värld.
– Vi har ett brett spektrum av forskningsområden och en blandning av större, långsiktiga forskningsprojekt och kortare uppdrag. Det är väldigt varierande, säger Åsa Andersson, som forskar om radarsystem och radarsignaturer. Åsa har civilingenjörsexamen i teknisk fysik och har doktorerat i teoretisk fysik vid Linköpings universitet. Till FOI i Linköping kom hon 2003.
– Samhällsnyttan ger en viktig dimension till arbetet här på FOI. Det är väldigt roligt att bidra till forskning som fyller ett verkligt behov och som kan komma Försvarsmakten till nytta både i framtiden och ”här och nu”, säger hon.

Jobba med oss på FOI. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Utvecklar kompetens
Hennes kollega Matts Björck instämmer. Efter civilingenjörsexamen i teknisk fysik och disputation i fysik i Uppsala ägnade han sig åt akademisk forskning i flera år, för att därefter gå över till industrin. För 1,5 år sedan började han på FOI, där han forskar på lasersystem.
– Jag längtade tillbaka till forskningen och här på FOI kan jag jobba med stor frihetsgrad i fältet mellan universitetsvärlden och industrin. Det är enormt intressanta frågeställningar, där man snabbt utvecklar sin kunskap och kompetens och bidrar med lösningar för Sveriges försvarsförmåga. Dessutom är det en väldigt trevlig arbetsplats, med väldigt kompetenta kolleger. Det känns som att jag har kommit hem, konstaterar han.

Söker nya medarbetare
FOI i Linköping rekryterar nu civilingenjörer och forskare som brinner för högteknologisk forskning som bidrar till ett säkrare samhälle. En lämplig bakgrund är civilingenjör i teknisk fysik, datateknik, elektroteknik eller systemvetenskap.
– Här behöver man inte ha en perfekt inriktning från början, för mycket av det vi arbetar med kan man inte läsa på universiteten. Man bygger sin expertis här, framhåller Åsa och Matts.
– Man bör trivas med att jobba i projektform och gilla problemlösning. Vårt fokus är alltid att stödja våra uppdragsgivare på kort och lång sikt.

Jobba med oss på FOI. Klicka här för att se våra lediga tjänster

FOI

FOI är en statlig myndighet under Försvarsdepartementet och ett av Europas ledande forskningsinstitut inom försvar och säkerhet. Merparten av verksamheten är uppdragsfinansierad och största uppdragsgivare är Försvarsmakten, FMV, Regeringskansliet och MSB. FOI finns på fyra orter: Kista, Linköping, Grindsjön och Umeå. Hos oss behövs civilingenjörer, tekniker och signalexperter som vill vara med och söka svaren för säkerhet och försvar. Mycket av ditt arbete på FOI handlar om att utveckla teknik som ännu inte finns.

Följ oss gärna på LinkedIn

Vill du veta mer? Gå till www.foi.se

På FOI kan jag göra skillnad på riktigt!

Caroline Bildsten, Ulrika Uppman, Jonas Ask och Teodor Sommestad trivs alla bra på FOI i Linköping. Foto: Lisa Öberg
Caroline Bildsten, Ulrika Uppman, Jonas Ask och Teodor Sommestad trivs alla bra på FOI i Linköping. Foto: Lisa Öberg
– När jag började på FOI var det främst teknik och spännande arbetsuppgifter som lockade. Med tiden har jag fått större överblick och sett hur det vi gör kommer till samhällsnytta. I dag är det målet med forskningen som driver mig, säger Ulrika Uppman, forskare inom robust radio och telekommunikation.

Det är nio år sedan Ulrika Uppman, civilingenjör i datateknik, gjorde sitt examensarbete på FOI i Linköping. Sedan dess har det hänt en hel del.
– Tiden har gått enormt fort, mycket beroende på att jag har varit involverad i många olika projekt och haft stor variation i mina arbetsuppgifter. I ett projekt kanske man tittar på något teoretiskt för att i ett annat göra simuleringar eller fältförsök där vi till exempel är ute och sätter upp antenner för att göra mätningar av olika slag. Jag trivs både med omväxlingen och med att arbeta i hela forskningskedjan, från start till mål.
Jonas Ask, även han civilingenjör i datateknik och förste forskningsingenjör inom telekrig mot radiosystem, nickar instämmande. Själv har han arbetat på FOI i Linköping sedan 2007.
– Elva år på samma arbetsplats kan låta mycket men jobbet är enormt utvecklande samtidigt som det jag gör har betydelse för Sverige och samhället i stort. Här kan jag göra skillnad på riktigt.
Trevlig arbetsmiljö, goda möjligheter till flexibel arbetstid och kunniga kollegor är andra fördelar som Ulrika lyfter fram.
– Många har arbetat här länge och är väldigt duktiga. Det är både kul och lärorikt att jobba med experter inom olika områden.
Jonas flikar in att de även har många nyutexaminerade ingenjörer som kollegor.
– Många gör som jag själv gjorde, börjar med ett ex-jobb och kommer in i verksamheten den vägen.
Både Jonas och Ulrika tycker att jobbet blir allt roligare.
– Ju längre man jobbar ju mer förståelse får man för helheten och de övergripande frågorna. Mycket av det vi arbetar med är hemligt, i takt med att kunskap och erfarenhet ökar öppnas nya dörrar och man får veta och lära sig mer om spännande saker och ting, säger Jonas.

Cybersäkerhet
FOI har sedan 2008 byggt upp en av de allra första europeiska träningsanläggningarna speciellt anpassade för cyberförsvar. Tillsammans med verksamhetens huvudkunder Försvarsmakten och MSB har FOI en unik anläggning för att öva IT-säkerhet på alla nivåer, från nybörjare till erfarna systemadministratörer. Här återfinns bland annat förste forskare Teodor Sommestad.
– Jag läste datateknik på KTH och kom under mina doktorandstudier i kontakt med FOI i Linköping. I deras experimentanläggning för cybersäkerhet kunde jag få ut data som inte gick att få någon annanstans, vilket gjorde valet lätt när jag efter en tid fick ett anställningserbjudande.
Med facit i hand vet han att det var helt rätt beslut.
– När jag började 2011 hade jag bestämt mig för att inte stanna i mer än fem år. Jag såg alla gubbar i skägg som gick runt i korridorerna med shorts och sandaler, sådan ville jag inte bli. Men jobbet är så kul att det inte går att sluta. Här får man i princip studera det man vill, så länge det handlar om något som är relevant för försvaret, och det under väldigt fria tyglar. Ett drömjobb för min del.

Utvecklingsmöjligheter
Även Caroline Bildsten trivs med sitt yrkesval. Efter avslutade studier till civilingenjör IT arbetade hon ett antal år som informationssäkerhetskonsult.
– Efter ett tag var det dags att gå vidare, samtidigt som jag ville fortsätta stärka IT-säkerheten både i försvaret och civilt. Därför sökte jag mig förra året till FOI i Linköping. Idag arbetar jag med att stödja Försvarsmakten i förbättringsarbetet av metoder som används för att ta fram IT-system som är motståndskraftiga mot IT-attacker.
Teodor liknar sitt jobb vid FOI vid att fortsätta studera, fast med bra lön.
– Här är du både forskare och konsult och blir också väldigt attraktiv på arbetsmarknaden. Det är lätt att byta jobb om man skulle vilja, men faktum är att det vi gör är så roligt att de flesta stannar väldigt länge.
– Ja, det är ett stimulerande arbete med noll risk för att bli uttråkad. Här finns ständigt nya och intressanta utvecklingsmöjligheter i kombination med att allt vi gör har ett syfte, att stärka Sverige och landets försvar. Det vi gör känns viktigt och jag ser idag inte någon annan arbetsplats jag hellre skulle vilja vara på, fastslår Caroline.

Jobba på FOI. Se våra lediga tjänster och ansök här

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, är ett av Europas ledande forskningsinstitut inom försvar och säkerhet. Hos oss arbetar cirka 930 kompetenta medarbetare med varierande bakgrunder. Här finns allt från fysiker, kemister, civilingenjörer, samhällsvetare, matematiker och filosofer till jurister, ekonomer och IT-tekniker. Vi finns i Kista, Grindsjön, Linköping och Umeå.

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm
Tel: 08-555 030 00
www.foi.se

Systemarkitekt/systemutvecklare inom cybersäkerhet till FOI i Linköping

FOI_2

Till FOI i Linköping söker vi en driven systemarkitekt och systemutvecklare som är intresserad av cybersäkerhet. Hos oss får du vara med och arbeta med viktiga utmaningar i en verksamhet som bidrar till Sveriges cyberförsvarsförmåga.

Du får arbeta på en av Europas främsta anläggningar för utbildning, träning, övning och experiment kopplade till cybersäkerhet, CRATE.

Arbetsuppgifter
Vi erbjuder ett omväxlande arbete med hela kedjan från utredning av användares behov till färdig exekverbar programvara. Slutresultaten kan spänna från avgränsade prototyper för att illustrera forskningsresultat till delar av omfattande simuleringsmiljöer. Du får även bidra till genomförandet av experiment och tester kopplade till cybersäkerhetsegenskaper.

Din profil
Vi söker dig som har flerårig erfarenhet av arbete som systemarkitekt och –utvecklare samt ett uttalat intresse för cybersäkerhet. Du är civilingenjör eller master inom datateknik, datorteknik, informationsteknik eller motsvarande. Alternativt civilingenjör eller master i ett annat område (ex. teknisk fysik) med en specialisering mot datateknik eller informationsteknik.

Du har god förmåga att uttrycka dig muntligt och skriftligt, är ansvarstagande, noggrann, problemlösningsorienterad, kommunikativ samt har god samarbetsförmåga.

För mer information om tjänsten och ansökan, klicka här

Vi erbjuder
Att arbeta som forskare på FOI är omväxlande med stora möjligheter till personlig utveckling inom mjukvaruutveckling för simulerings- och cybersäkerhetstillämpningar. Vi har stor frihet att formulera förslag till vetenskapliga studier samt att ta fram nya metoder och tekniska lösningar utifrån den allra senaste tekniken. Hos oss får du möjlighet till kontinuerlig personlig kompetensutveckling som anpassas så att både du som person och vi som organisation kan växa tillsammans. Vi underlättar för våra anställda att kombinera arbetet med föräldraskap. FOI tillämpar individuell lönesättning.

Arbetsplats
Enheten är en del av avdelningen för Ledningssystem som till helhet fokuserar på att ta fram mesta möjliga informationsmängd från enskilda sensorer och sätta samman informationen från många sensorer i syfte att öka förståelsen och kunna fatta korrekta beslut. Forskningen spänner över hela kedjan från sensorer till beslutsstöd

Tjänstgöringsort är Linköping. Arbetet innefattar en del kortare tjänsteresor avseende kund- och projektmöten, konferenser såväl inom som utom landet.

För mer information om tjänsten och ansökan, klicka här

Om FOI
FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, är ett av Europas främsta institut för tillämpad forskning inom försvar och säkerhet. FOI är en myndighet under Försvarsdepartementet och vi har till uppgift att bedriva forskning, metod- och teknikutveckling samt utredningsarbete för totalförsvaret och till stöd för nedrustning, icke-spridning och internationell säkerhet. Verksamheten bedrivs på uppdrag av i första hand Regeringskansliet, Försvarsmakten, Försvarets materielverk (FMV) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). På FOI är vi cirka 950 anställda, varav drygt 770 arbetar direkt med forskning och utveckling. Våra kompetenser spänner över hela fältet från naturvetenskap och teknik till samhälls- och statsvetenskap.

www.foi.se


Senior systemingenjör till modellering och simulering på FOI i Linköping

FOI bild 2

FOI i Linköping söker dig som vill arbeta med modellering och simulering av verkliga system som gör skillnad för säkerheten.

Du får nyttja teoretiska kunskaper, interagera med kollegor och uppdragsgivare samt vara med i hela utvecklingskedjan, från problemformulering till slutleverans inklusive presentation för våra uppdragsgivare.

Vi söker dig till en omväxlande tjänst på enheten för Telekrigvärdering i Linköping som arbetar med värdering och simulering av mikrovågssystem (radar), optroniska system (IR, laser, mörkerseende system) och kommunikationssystem.

Arbetsuppgifter
I arbetet kommer du att utveckla simuleringsmodeller för att värdera duellen mellan sensorer och system som används av försvarsmakten. Du kommer huvudsakligen använda Matlab Simulink för att åstadkomma detta. Även Visual Studio och hårdvara i loopen nyttjas på enheten och vi har medarbetare med kompetenser inom både hårdvara och mjukvaruutveckling som du kommer att samverka med. Arbetet förutsätter att du kan arbeta självständigt såväl som tillsammans med andra och ställer krav på initiativförmåga

Din profil
Vi ser gärna att du är civilingenjör inom Teknisk Fysik, Elektroteknik, Datateknik, Medieteknik eller motsvarande med goda kunskaper om modellering och Matlab Simulink. Kunskap om Radar och Telekrig är meriterande. Det är även kunskaper om C++ eller Java, inbyggda system, elektronikkonstruktion eller hårdvarunära programmering, då verksamhet inom dessa områden sker på enheten.

Vi vill att du är självgående, gillar problemlösning och har ett analytiskt tillvägagångssätt i ditt arbete. Du har lätt för att samarbeta och kan presentera framtagna resultat för kollegor. Nyfikenhet en viktig egenskap tillsammans med ett brett tekniskt intresse.

För med information om tjänsten och ansökan, klicka här

Vi erbjuder
Vi har stor frihet att skapa tekniska lösningar utifrån den allra senaste tekniken. Hos oss kommer du att ges möjlighet till kontinuerlig personlig kompetensutveckling som anpassas så att både du som person och vi som organisation kan växa tillsammans.

Vi underlättar för våra medarbetare och chefer att kombinera arbetet med föräldraskap. Arbetsplatsen är förlagd i Linköping. Resor förekommer både inom Sverige och utomlands. FOI tillämpar individuell lönesättning.

Arbetsplatsen
Enheten för Telekrigvärdering i Linköping är en del av avdelningen för Ledningssystem som till helhet fokuserar på att ta fram mesta möjliga informationsmängd från enskilda sensorer och sätta samman informationen från många sensorer i syfte att öka förståelsen och kunna fatta korrekta beslut. Forskningen spänner över hela kedjan från sensorer till beslutsstöd.

Resultaten av vår forskning och utveckling bidrar direkt till att säkerställa svenska soldaters säkerhet i pågående och framtida insatser, samt stöttar försvarsmakten i utvecklandet av våra nationella förmågor. Våra huvudkunder är Försvarsmakten och Försvarets materielverk.

För med information om tjänsten och ansökan, klicka här

Om FOI
FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, är ett av Europas främsta institut för tillämpad forskning inom försvar och säkerhet. FOI är en myndighet under Försvarsdepartementet och vi har till uppgift att bedriva forskning, metod- och teknikutveckling samt utredningsarbete för totalförsvaret och till stöd för nedrustning, icke-spridning och internationell säkerhet. Verksamheten bedrivs på uppdrag av i första hand Regeringskansliet, Försvarsmakten, Försvarets materielverk (FMV) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). På FOI är vi cirka 950 anställda, varav drygt 770 arbetar direkt med forskning och utveckling. Våra kompetenser spänner över hela fältet från naturvetenskap och teknik till samhälls- och statsvetenskap.

www.foi.se