Etikettarkiv: Försvarssektorn

Stort intresse för försvarssektorn

Per-Ola Johansson, stf chef för FMTIS.

8 av 10 it-akademiker kan tänka sig att arbeta med it-utveckling i försvarssektorn. I sektorn ingår bland andra Försvarsmakten, FMV, FRA, FOI samt de privata försvarsföretagen.

– Det känns otroligt positivt att över 80 procent av it-akademikerna kan tänka sig att arbeta i försvarssektorn. Försvarssektorns personal är direkt avgörande för att vi ska kunna genomföra militära operationer i luften, till havs och på marken. Det stora intresset är ett kvitto på att vi är en attraktiv och intressant arbetsgivare, säger Per-Ola Johansson, stf chef för FMTIS, Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband.

”Säkerhetskraven innebär att behovet av spetskompetens är omfattande.”

Strategisk it-kompetens
Uppdraget att försvara Sverige mot kvalificerade motståndare ställer höga krav på att befinna sig i teknikutvecklingens frontlinje med datadriven information och hög automationsgrad.
– Försvarsmakten är i tillväxt och behöver ständigt ett inflöde av it-kompetenser. Hos oss jobbar personer som är lösningsorienterade och nyfikna på att lära sig system på både bredden och djupet. Gemensamt för våra anställda är att alltid inkludera säkerhetsperspektivet i allt vi gör. Våra system måste klara högre konfliktnivåer, säger Per-Ola Johansson.

Cybersäkerhet
Ett av de främsta fokusområdena är cyber­säkerhet.
– Säkerhetskraven innebär att behovet av spetskompetens är omfattande och vi erbjuder unika möjligheter för den som vill fördjupa sig inom ett specifikt teknologiområde – här kan man verkligen utvecklas som specialist. Våra medarbetare gör ofta intern karriär i Försvarsmakten och förutsättningarna för kompetensutveckling är goda, säger Per-Ola Johansson.
Försvarssektorn har ett stort behov också av civila chefer med teknisk kompetens då verksamheten omfattar allt från flygindustri till signalskydd och ubåtsförsvar. Utvecklingsmöjligheterna är många för de som trivs med att arbeta i team som ägnar sig åt komplex problemlösning som stärker Sveriges försvarsförmåga.

Skulle du kunna tänka dig att arbeta med it, digitalisering, teknikutveckling eller säkerhet inom försvarssektorn?

Om undersökningen

Framtidens Karriär – It & Data genomförde undersökningen 12–22 november 2021 mot ett slumpmässigt urval av de som tagit examen på teknisk högskola eller universitet inom datateknik, teknisk fysik, elektroteknik eller data- och systemvetenskap. Statistisk felmarginal är 2,5–4 procentenheter.

Extrema systemkrav gör försvarssektorn intressant

Rebecca Ihrfors, chef för verksamhetsområde ledningssystem på FMV. Foto: FMV / Ola Jacobsen

Att arbeta med it hos någon av försvarsmyndigheterna är att dagligen bidra till Sveriges samhällssäkerhet. Extrema kravställningar, komplexa projekt och möjligheten att ingå i specialistteam är några av de faktorer som utmärker försvarsmyndigheternas karriärmöjligheter.

Försvarsmyndigheterna är alla stora it-arbetsgivare som erbjuder ett brett spektrum av inriktningar. Som it-medarbetare på försvarsmyndigheterna möter man det svenska försvarets behov i såväl fred som kris och krig.
– En grundläggande aspekt är att systemen ska vara otroligt robusta och fungera även under extrema förhållanden. Hos oss på FMV får man arbeta med problemlösning med höga säkerhetskrav och samtidigt verka för hög kvalitet i alla led, säger Rebecca Ihrfors, chef för verksamhetsområde ledningssystem på FMV.

Lösa komplexa uppgifter
– I våra it-organisationer ingår man alltid i ett större sammanhang; vi jobbar ofta i specialistteam som tillsammans ska lösa komplexa uppgifter. Det kan exempelvis handla om att utforma ett it-system eller en produkt som ska klara av extrema situationer, alltifrån ökenstormar till sträng kyla, men som också ska ha både skydd och verkan. De extrema kravställningarna är en faktor som gör det så intressant att jobba med it hos FMV och försvaret, säger Rebecca Ihrfors.

”Vår verksamhet har ett högt skyddsvärde och genomgår samtidigt en snabb digitalisering.”

3 av 4 kan tänka sig försvaret
72 procent av dataingenjörerna och systemvetarna kan tänka sig att arbeta inom försvarssektorn.
– Det är verkligen roligt att intresset är så stort, det tyder på att många fått upp ögonen för den mångfald av spännande karriärmöjligheter som försvarssektorn kan erbjuda. Vår verksamhet har ett högt skyddsvärde och genomgår samtidigt en snabb digitalisering. It fyller dessutom en central funktion i merparten av vår verksamhet, säger Rebecca Ihrfors.
Försvarssektorn är relativt stor och har därmed ett omfattande behov av it-kompetens de kommande åren. It-säkerhetskompetens står förstås högt i kurs, alltifrån nischad specialistkompetens med fokus på exempelvis specifika krypton till mer generell it-säkerhetskompetens som arkitekter, men vi behöver också spetskompetens inom spektral miljö, radio, och telekrig.

Stötta samhället vid kriser
– Försvarssektorn fyller även en viktig stödjande funktion i samband med olika typer av samhällskriser. Under coronapandemin har Försvarsmakten och FMV exempelvis varit med och byggt upp tillfälliga fältsjukhus och stött Socialstyrelsen med upphandlingar av sjukvårds- och skyddsmateriel, avslutar Rebecca Ihrfors.

Skulle du kunna tänka dig att arbeta med it, digitalisering, teknikutveckling eller säkerhet inom försvarssektorn?
Om undersökningen:

Framtidens Karriär – It & Data genomförde undersökningen mot ett slumpmässigt urval av dataingenjörer och data- och systemvetare 10–13 februari 2021. Statistisk felmarginal är 2,5–4 procentenheter.

Leder samhällets teknikutveckling

Kalle Hagström, ansvarig för Information Management & Technology på BAE Systems i Sverige. Foto: BAE Systems

Försvarsindustrin är en framåtlutad industri som utvecklar spjutspetsteknologi utifrån högt ställda krav på säkerhet, funktionalitet och precision. Hela försvarssektorn kombinerar en hög digitaliseringstakt med komplexa kravställningar och intressanta säkerhetsmässiga utmaningar.

– Det som är absolut mest intressant med försvarssektorn är den höga förändringstakten, spjutspetsteknologin och det faktum att sektorn kan erbjuda otroligt många utvecklingsmöjligheter, säger Kalle Hagström, ansvarig för Information Management & Technology på försvarsföretaget BAE Systems i Sverige. Han är civilingenjör i datavetenskap och har jobbat tidigare med olika ledningsroller inom it hos BAE Systems.

Leder samhällets teknikutveckling
72 procent av dataingenjörerna och systemvetarna kan tänka sig att arbeta i försvarssektorn.
– De faktorer som gör försvarssektorn intressant för så många är förmodligen möjligheten att arbeta i en verksamhet som är med och leder samhällets teknikutveckling. I försvarssektorn finns goda möjligheter till ett arbete med många internationella kontakter. Jag tror också att många tilltalas av att arbeta i en dynamisk miljö både internt och externt med kunder som har mycket specifika och högt ställda krav, säger Kalle Hagström.
Ytterligare ett skäl till att många intresserar sig för försvarssektorn är, enligt Kalle Hagström, de varierade utvecklingsmöjligheterna på många olika områden. En tydlig trend är det ökade intresset för cybersäkerhetskompetens, vilket är ett område som sektorn av naturliga skäl investerar mycket i.

”Många tilltalas av att arbeta i en dynamisk miljö.”

It- och verksamhetskompetens
– It-kompetens i kombination med någon form av verksamhetskompetens står högt i kurs i försvarssektorn just nu. Personer som exempelvis kombinerar sin it-kompetens med erfarenhet av verksamhetsutveckling och projektledning är attraktiva i försvarssektorn framöver. Cybersäkerhetskompetens är självklart också mycket efterfrågat, liksom systemingenjörer och produktionstekniker. Försvarssektorns it-verksamhet handlar de kommande åren minst lika mycket om att genomföra verksamhetsförändringar via digitalisering som att arbeta med teknikorienterade frågeställningar, säger Kalle Hagström.

Skulle du kunna tänka dig att arbeta med it, digitalisering, teknikutveckling eller säkerhet inom försvarssektorn?
Om undersökningen:

Framtidens Karriär – It & Data genomförde undersökningen mot ett slumpmässigt urval av dataingenjörer och data- och systemvetare 10–13 februari 2021. Statistisk felmarginal är 2,5–4 procentenheter.