Etikettarkiv: Industri

Industrin sätter mjukvaran i centrum

Maria Gundersen, system­vetare och team manager på Atlas Copco Industriteknik. Foto: Mikael Sjöberg

I en uppkopplad industri spelar mjukvaruutvecklingen inte längre en biroll. Hos Atlas Copco och deras kunder är de en del av kärnprocessen.

– Även om våra produkter har varit uppkopplade i 20 år, så är det i en helt annan grad idag. Det handlar om generella protokoll, cloud-kopplingar med möjligheter till fjärrstyrningar med mera, säger Maria Gundersen, systemvetare och team manager på Atlas Copco Industriteknik.
Det har lett till att mjukvaruutvecklingen hamnat i allt skarpare fokus. Hos Atlas Copco Industrial Technique, som levererar tjänster, produkter och lösningar för uppkopplad, hållbar och flexibel industriell produktion, är mjukvaran numera en del av kärnprocessen.
– Det sker en ständigt pågående utveckling och förbättring av produkterna snarare än att en produkt är statisk fram till nästa release. Titta bara vad som händer med våra mobiltelefoner och bilar med over the air-uppdateringar och appar man köper och lägger till. Det innebär mer och mer avancerad licensiering och en differentiering av vad en produkt är, säger Maria.
Utvecklingen ger också industrin bättre information tidigare. Möjligheter till avancerade analyser effektiviserar både produktion och service.
– Analyser ger oss data om produktens användning och aktuella skick varpå vi kan avgöra om service behövs eller inte. Det ger en säkrare process, mindre stopp på linan och förutsättningar att göra rätt saker med mindre insats och få ut bättre kvaliteter. Det ger också mindre materialåtgång, färre transporter och en bra produktion med mindre spill.

”Att arbeta hos oss och mot industrin får man ofta vara med från ax till limpa.”

Du ser en direkt nytta
Det är en spännande och ständigt aktiv utvecklingsom, liksom inom de flesta sektorer, innebär ett växande kompetensbehov. Data science och data engineer är några av de nya fält som tillkommit. Men behov av fler system­vetare, dataingenjör och embedded-utvecklare finns likväl.
– Att arbeta hos oss och mot industrin får man ofta vara med från ax till limpa, berättar Maria. Man får vara med och se idéerna och koncepten. Man får se produkterna läggas ut, följa hur de används i praktiken och vara med och ta hand om dem och förbättra dem.
– Du får se den direkta nyttan med produkterna och det gör ditt arbete väldigt konkret, även som mjukvaruutvecklare.

Digitalisering är avgörande för industrins konkurrenskraft

Dan Ekholm, Vice President och CIO på Sandvik Machining Solutions. Foto: Henrik Gustafsson Nicander

Kombinationen av att arbeta med fysiska produkter och digital framtidsteknologi är unik för industrin, som storsatsar på digitalisering. Inom verkstadsindustrin finns goda möjligheter att vara med och utveckla framtidens uppkopplade spjutspetsteknologi på en global arena, ofta i kombination med ambitiösa hållbarhetsmål.

– Digitaliserings- och automationsutvecklingen är generellt sett långt framskriden i de svenska industribolagen. Många som kommer till oss blir förvånade över hur långt vi kommit och hur mycket spjutspetsteknologi som används i produktionsprocessen och inkluderas i våra produkter. Digitaliseringsutvecklingen är helt klart avgörande för att vi ska bibehålla vår globala konkurrenskraft. Industrin fokuserar förstås mycket på fysiska produkter, men för att vara konkurrenskraftig krävs digital intelligens kopplat till våra produkter, säger Dan Ekholm, Vice President och CIO på Sandvik Machining Solutions.

”Industrin kommer genomgå snabba och stora förändringar.”

Snabb AI-utveckling
Teknikutvecklingen är också ett viktigt verktyg i arbetet med att tackla industrins hållbarhetsutmaningar. Med smarta digitala verktyg kan industriföretagen även generera ringar på vattnet genom att hjälpa sina kunder att optimera sitt hållbarhetsarbete. Digitaliseringen öppnar för en ökad spårbarhet, så att energieffektiviseringsmöjligheter kan identifieras i hela kedjan från produktion till dess att produkten används ute hos kund.
– AI-utvecklingen bidrar till att optimera industrins produktutveckling via så kallad closed loop manufacturing, som ger snabb feedback och accelererar hela produktutvecklingsprocessen. RPA är ytterligare en teknologi som bland annat används för att automatisera enklare och repetitiva moment, säger Dan Ekholm.

Efterfrågan på automationsingenjörer
De svenska industribolagen fortsätter att investera stort i digitaliserings- och automatiseringsutveckling, vilket bland annat innebär att de har ett stort behov av utvecklare, data scientists och automationsingenjörer som automatiserar alltifrån produktionsflöden till testautomation. It-arkitekter och säkerhetsexperter råder det för närvarande brist på i många industribolag, så även där är efterfrågan hög.
– Andra kompetenser som behövs för att utveckla framtidens industri är specialister inom integration och förflyttning till molnet. Eftersom digitaliseringsutvecklingen berör hela industrins verksamhet är det också attraktivt med systemvetare och dataingenjörer som lägger kompetens inom exempelvis ekonomi eller Leanproduktion till sin examen. Industrin kommer att genomgå snabba och stora förändringar de kommande åren. Det kommer helt klart att vara en bransch som attraherar duktiga och drivna personer inom digital utveckling, säger Dan Ekholm.

Digitalisering ger hållbara lösningar i industrin

Björn Jonsson, Regional Division Manager på ABB:s division Process Industries i Sverige. Foto: Jonas Bilberg

Inom den svenska högteknologiska industrin pågår ett omfattande skifte, mot digitaliserade, automatiserade och elektrifierade produktionssystem. Omställningen ger enorma avtryck i arbetet mot ett hållbart samhälle.

– Man ska inte förringa något hållbarhetsarbete; alla insatser behövs. Men det finns nog ingen annan sektor där omställningen ger så stora positiva effekter som inom industrin. Här finns den viktigaste nyckeln till det fossilfria samhället, och elektrifiering och automation är två viktiga parametrar att fokusera på för att öka hållbarheten, säger Björn Jonsson, Regional Division Manager på ABB:s division Process Industries i Sverige.
Björn Jonsson är civilingenjör i elektroteknik med telekominriktning, och hamnade på ABB efter krisen i telekombranschen vid millennieskiftet. Han började som trainee och har haft flera olika roller i Sverige och internationellt. Idag är han regionalt ansvarig för automations-, elektrifierings- och digitaliseringsleveranser inom bland annat gruvnäringen, pappers- och massaindustrin och stålindustrin.
– Efter 18 år på ABB är arbetet fortfarande oavbrutet roligt och det har nog aldrig varit mer intressant än nu. Vi är inne i en spännande tid, där utvecklingen går snabbt, med svensk industri i bräschen för hållbar, högteknologisk produktion.
Med ny digital teknik kan vi idag knyta ihop alla system genom hela värdekedjan och samla in och dra nytta av all data som genereras för att kunna ta bättre och smartare beslut, säger han.

”Vi rekryterar kontinuerligt och behöver en blandning av erfarna personer och individer med nya idéer och den senaste kunskapen.”

Arbetar i partnerskap
Ett exempel är den svenska gruvindustrin, där LKAB tillsammans med ABB och andra ledande leverantörer i det svenska gruvklustret skapar en ny världsstandard för fossilfri, effektiv och autonom underjordisk gruvdrift. Tillsammans med andra satsningar hos LKAB kommer detta att minska LKAB:s globala CO2-avtryck motsvarande 2/3 av hela Sveriges CO2-utsläpp.
De innovationer som krävs för att nå ända fram är inget som en enskild aktör har möjlighet att ta fram. Därför är en stark trend idag att industriföretag arbetar i partnerskap. Det ger ett agilt arbetssätt, där nära samarbete ersätter den traditionella kund-leverantörsrelationen, som ofta bygger på specifikationer som snabbt hinner bli föråldrade i dagens dynamiska, högteknologiska industriproduktion.
– De nya, väldigt komplexa teknologierna kräver nya arbetsformer. ABB arbetar i nära allians med kunder och andra aktörer för att ta fram hållbara konkurrenskraftiga lösningar till industrin. Digitaliseringen möjliggör de här nya formerna för värdeskapande, säger Björn Jonsson.

Karriärmöjligheter
Den tekniska utvecklingen ger spännande karriärmöjligheter för ett brett spektrum av personer med it-expertis.
– På ABB finns utrymme för all sorts it-talang, från mjukvaruutvecklare till molnplattformspecialister och it-arkitekter. Med dessa kompetenser, tillsammans med den domän­kunskap som finns inom ABB, skapar vi morgondagens lösningar. Vi rekryterar kontinuerligt, och behöver en blandning av erfarna personer och individer med nya idéer och den senaste kunskapen, säger Björn Jonsson.
Han märker av ett ökande intresse, inte minst bland unga it-talanger, för att arbeta inom industrin och bidra till de värden som skapas där.
– Om man brinner för att skapa nya lösningar och en bättre mer hållbar värld så är det inom industrin man ska jobba. Här kan man göra skillnad, på riktigt.

Fordonsindustrin behöver AI- och UX-kompetens

Anna Westerberg, Senior Vice President, Volvo Group Connected Solutions.
Anna Westerberg, Senior Vice President, Volvo Group Connected Solutions.
Fordonsindustrin är inne i ett stort teknikskifte. Industrin är mycket långt framme när det gäller uppkopplade fordon och Internet of Things. Nu blir det allt viktigare med artificiell intelligens och dataanalys.

Uppkopplade fordon med tillhörande tjänster är ett av de viktigaste områdena i fordonsindustrins digitala utveckling. Det är ett mycket brett område som hela tiden växer, säger Anna Westerberg, Senior Vice President, Volvo Group Connected Solutions.
Anna Westerberg har en mycket bred och internationell yrkesbakgrund. Hon har bland annat arbetat som managementkonsult i ett svensk-amerikanskt bolag baserat i Stockholm och New York, och varit vd för ett startup-företag med verksamhet i England och Frankrike. Sedan 2009 har hon haft flera positioner inom Volvokoncernen.

Uptime-tjänster och fleet management-lösningar
Data från Volvokoncernens uppkopplade fordon och maskiner ger Volvo värdefull kunskap om hur produkterna används. Informationen används idag för att erbjuda kunder uptime-tjänster och fleet management-
lösningar.
– Produktivitet, tillgänglighet, bränsleeffektivitet och säkerhet är mycket viktigt för våra kunder. Genom mjukvarubaserade tjänster och lösningar kan vi leverera detta på nya sätt som är anpassade till kundernas affärsbehov. I takt med att lastbilar och maskiner blir alltmer integrerade i större logistiksystem blir det också viktigare att hjälpa kunderna att optimera sin produktivitet och effektivitet.
– När det gäller IoT har branschen kommit mycket långt. Betydelsen av AI och dataanalys kommer att öka på det här området och inom många andra områden i branschen. Just när det gäller AI kommer det att hända väldigt mycket under de närmaste åren.

Självkörande fordon
En av de allra viktigaste trenderna inom fordonsindustrin är självkörande fordon. På Volvo är man övertygad om att automatisering kommer att omdefiniera de kommersiella transportlösningar som de flesta av oss är beroende av varje dag.
– Automatisering är fördelaktigt för både Volvos kunder och samhället och genererar ökad produktivitet, säkerhet och energi- och bränsleeffektivitet. Vilken automatiseringsnivå som är mest idealisk avgörs av mervärdet för kunderna och samhället. Volvokoncernen kommer därför att införa automatiseringslösningarna successivt.
Anna Westerberg nämner ett exempel på ett pågående projekt i Volvokoncernen som heter Vera. Det är ett system där självkörande elektriska fordon koordineras för att få så effektiva och säkra transporter som möjligt. Systemet är tänkt att användas inom områden med korta avstånd, stora volymer och hög leveransprecision, till exempel mellan logistiska nav.

Stort behov av teknisk kompetens
Behovet av teknisk kompetens inom fordonsindustrin har varit och är fortfarande stort. Inom området uppkopplade tjänster har Volvo ett växande behov av mjukvaruutvecklare som är vana vid att arbeta nära användare och kunder. Även tjänstedesigners, UX-utvecklare och data scientists med AI-kompetens är centrala roller när det gäller att öka portföljen av uppkopplade tjänster och ta till vara ny teknik.
– Vi är inne i ett mycket spännande teknikskifte. De som söker sig till den här branschen har chans att verkligen få arbeta med teknik i framkant. Karriärmöjligheterna är stora i fordonsindustrin.
Enligt en undersökning som har gjorts av Framtidens Karriär – It & Data ligger Volvo Group i framkant inom it-utvecklingen. Bland 24 företag hamnade företaget på fjärde plats.
– Det var roligt att höra. Det är viktigt för oss att vi hamnar högt upp på listan. Det visar att vi är en attraktiv arbetsgivare med spännande jobb som kan attrahera de nya medarbetare vi behöver, säger Anna Westerberg.

Skulle du kunna tänka sig att arbeta med it-/mjukvaruutveckling inom industrin?

Om undersökningen
Framtidens Karriär – It & Data genomförde en undersökning mot ett slumpmässigt urval av it/dataingenjörer och systemvetare 27 december 2018 – 2 januari 2019. Statistisk felmarginal är 2,5–4 procentenheter.

Digital transformation i svensk industri

Petra Sundström, ordförande för IoT Sverige.
Petra Sundström, ordförande för IoT Sverige.
Det är länge sedan it var en separat funktion som stöttade produktion och affärer i den svenska industrin. Idag blir IoT och AI alltmer integrerade i hela verksamheten. Nu krävs proaktiva beslut, så att digitaliseringen av industrin och samhället i stort möter verkliga framtida behov.

De stora svenska industriföretagen ligger betydligt längre fram i sin digitalisering än vad många, till och med it-ingenjörer, inser. Det menar Petra Sundström, Head of Digital Business Development Crushing and Screening på Sandvik. Hon är inte förvånad att ett tungt industribolag som Sandvik rankas lågt på listan av företag som it-specialister tror ligger i framkant i den digitala utvecklingen.
– De traditionella svenska industriföretagen är kända för sina framgångsrika produkter men många människor har inte förstått vilken oerhörd digital transformation som skett under senare år. Generellt var svenska företag lite långsamma i starten, men nu har de vaknat. AI är inte något som kan bli verklighet i framtiden, det är något vi jobbar med här och nu och något som är relevant i alla processer och produkter. Men vi kan nog bli bättre på att berätta om vår digitala resa, säger hon.
– Det gäller inte minst ett företag som Sandvik, vars produkter är stora och dyra. Det kostar kunderna oerhörda summor om det skulle bli ett driftsstopp. Därför har de höga förväntningar på oss att vi genom AI och IoT kan underhålla och reparera maskinerna och förutse när olika delar kan behöva bytas ut. Avancerad data blir ett klister mellan aktörer, behov och tjänster.

Titta på verkliga behov
Petra Sundström är också ordförande för IoT Sverige, som är ett strategiskt innovationsprogram som initierats av Vinnova och Formas. Syftet är att främja innovativ IoT i offentlig sektor i samarbete med svenska företag. Idag finns hubbar i 13 svenska kommuner.
– Det händer mycket inom exempelvis välfärden vad gäller att utnyttja ny teknik. Med den snabba utvecklingen av digitala lösningar är det väsentligt att såväl samhället som näringslivet är proaktiva och tittar på verkligheten för att definiera behoven utifrån den. För detta krävs multidisciplinär kompetens. Det är vi människor som ska forma framtidslösningarna, inte teknologin som ska styra oss, säger hon.

Många utmaningar
Med digitaliseringen kommer stora möjligheter, men också utmaningar, framhåller Petra Sundström. En är att de stora it-bolagen, med sina plattformar, finns i USA och Asien, framför allt Kina, inte i Europa.
– Politiker och företagsledare måste fundera på vad det kan få för konsekvenser. Det är en varningsklocka att avancerad it, som integreras i våra samhällen och industrier, är beroende av plattformar som ägs utanför EU. Idag vet vi inte om det kan bli ett problem, men det är definitivt något som måste analyseras.
En annan utmaning är för företag och offentlig sektor att förnya sina organisationsmodeller och sitt ledarskap för att passa en digitaliserad miljö. Klassiska hierarkier och silotänkande fungerar inte när alla processer blir sammanlänkande.
– Vi måste våga tänka i helt nya banor och skapa matrisorganisationer, som bygger på samarbete mellan funktioner, snarare än separata enheter. Digitalisering påverkar alla delar och alla människor i en organisation och det är hög tid att våga pröva nya modeller och nya sätt att arbeta.

Digitaliseringen omvandlar industrins kompetensbehov

Foto: Saab AB
Foto: Saab AB
Nu har digitaliseringen börjat ta riktig fart inom industrin. Trots att den här mognaden har kommit hos företagen behöver de hjälp, eftersom det är fråga om stora förändringar som genomsyrar den totala verksamheten.

Lars Ydreskog, vice vd på Combitech AB.
Lars Ydreskog, vice vd på Combitech AB.
Det betonar Lars Ydreskog, vice vd på Combitech AB, det obundna konsultbolaget inom Saab-koncernen med verksamhet inom teknik, miljö och säkerhet.
– Det har hänt oerhört mycket med digitaliseringen inom industrin bara under det senaste året, säger han. Företagen har mognat när det gäller hur man ska använda digitaliseringen för att utveckla nya produkter och tjänster, och att möjliggöra en effektivare verksamhet.
Lars Ydreskog kommer senast från Saabs affärsområde Aeronautics där han var chef för Operations där bland annat stridsflygplanet Gripen har utvecklats. Han har varit den drivande kraften bakom Saabs arbete inom modellbaserade arbetssätt och digitalisering.
– Den snabba utvecklingen innebär att vi har kommit ett steg förbi det som man kallar Industri 4.0. Det begreppet hängde nära samman med IoT och standarder kring hur maskiner, komponenter eller fordon ska kopplas upp.

Strategier för ekosystem
Idag har många företag skapat strategier för att bygga industriella ekosystem inom sina egna branscher.
– Ett konkret exempel från media är att taxitjänsten Uber köper upp till 24 000 självkörande bilar av Volvo. Volvo säljer alltså inte bilar till privatpersoner utan ett ekosystem med självstyrande fordon.
Artificiell intelligens, AI, har en viktig roll i den här utvecklingen inom industrin.
– Det som möjliggör den växande användningen av AI idag är i princip två faktorer. Dels möjligheten att få data distribuerad genom de trådlösa systemen 3G, 4G och 5G. Dels utvecklingen av högpresterande och kostnadseffektiva processorer.
Redan runt år 2000 pratade man om ”den nya ekonomin”. Då skulle många stora industriföretag använda internet för att bygga nya produkter och tjänster.
– De flesta av dessa projekt dog. Idag, 17 år senare, har många företag i princip samma vision. Skillnaden är att nu kommer det faktiskt att hända. Men trots dagens mognad hos företagen är det viktigt att förstå att de behöver hjälp, eftersom de står inför mycket stora förändringar som kommer att genomsyra den totala verksamheten, både tekniskt och kulturellt.

Kompetensförsörjningen till industrin
Mot den här bakgrunden är karriärmöjligheterna för ingenjörer mycket stora. Men det finns problem, inte minst med kompetensförsörjningen till industrin – och de måste lösas så fort som möjligt.
– Många av de ingenjörer som utexamineras idag från traditionella ingenjörsutbildningar vid högskolor och universitet har inte den profil som behövs för att utveckla de nya digitala produkterna och tjänsterna. Samverkan mellan industri och universitet och högskolor är avgörande för att kunna utveckla den kompetens som behövs för att Sverige ska kunna vara ledande inom digitaliseringen, säger Lars Ydreskog.

9 av 10 it-akademiker vill jobba inom industrin

Vi har kartlagt it-/dataingenjörers och systemvetares intresse av att jobba inom industrin och deras bedömning av industrins digitalisering.

Hur viktig är digitalisering och mjukvaruutveckling för industrins framtid och konkurrenskraft?

Skulle du kunna tänka sig att arbeta med it-/mjukvaruutveckling inom industrin?

Om undersökningen
Framtidens Karriär It & Data genomförde en trendundersökning riktad mot ett slumpmässigt urval av 4 000 it/dataingenjörer och systemvetare. Undersökningen genomfördes 26–30 januari 2018.