Etikettarkiv: Polisen

It-avdelningen som ger ett tryggare Sverige

Robert Gran, Tilde Arvedson, Erik Nylander, Sanne Appelqvist, Michael Hörnell och Julia von Heijne. Foto: Gonzalo Irigoyen
Robert Gran, Tilde Arvedson, Erik Nylander, Sanne Appelqvist, Michael Hörnell och Julia von Heijne. Foto: Gonzalo Irigoyen

Hos polismyndigheten spelar it-avdelningen en avgörande roll i polisverksamhetens framgångar. Nu söker myndigheten fler inom it som vill bidra till ett tryggare Sverige.

Polismyndighetens it-avdelning är ett rikt tekniskt ekosystem som täcker alla skrån. Här arbetar alla områden – från infrastruktur, utveckling och säkerhet till support, inköp och it-juridik – tätt integrerade med varandra. Och ofta direkt kopplat till den operativa polisverksamheten.
– Jag ser varje dag vilken otrolig påverkan it har i den operativa polisverksamheten. Det är ett samspel som är unikt ur ett it-perspektiv, säger Robert Gran, gruppchef och produktägare på gruppen specialiststöd som vänder sig till polisens specialistverksamhet.
Det är tydligt även inom kollegan Julia von Heijnes arbetsgrupp fordonssystem, där hon arbetar som uppdragsledare och UX-designer. Sedan en tid tillbaka har gruppen utvecklat en ny it-plattform för nästa generation polisbil, Titan. Utvecklingen har skett i tätt samarbete med poliskollegor från ingrip­ande enheter. När tillfälle har getts har utvecklarna själva suttit med i bilarna för att fånga upp hur tekniken används.
– Plattformen ska förenkla så mycket som möjligt för poliserna i fält. Vid utryckning är det ofta snabba puckar och det krävs fokus på situationen man är på väg in i. Systemet vi utvecklar minimerar teknikstressen och förenklar arbetsuppgiften, berättar hon.
En av poliserna som deltagit i kravställningen är Michael Hörnell, som arbetar på ingripande verksamheten i Uppsala.
– Med det nya systemet får vi in mer polisiära system i bilen i stället för de externa stand-alone-lösningar som tidigare använts. Vi kommer då att kunna göra registerslagningar, kontrollera radar eller kameror utan att distrahera kollegan bakom ratten, och massor med annat som underlättar och effektiviserar i vår vardag, säger Michael Hörnell.

Vill du också jobba på polisens IT? Klicka här för mer information

Ger stor samhällsnytta
Det nära samarbetet mellan it och den operativa verksamheten har varit en lika stor framgångsfaktor i projektet Samla, där gruppen för utredningssystem utvecklar en app för mobil avrapport­ering. I appen kan polisen rapportera information kring en händelse och föra vidare informationen till andra system. Appen syftar till att sänka avrapport­eringstid och säkerställa att alla data har en viss kvalitet.
– Att få vara med och arbeta så nära it är så otroligt värdefullt för oss. Det är en stor anledning till att de här systemen effektiviserar vår arbetsvardag så pass mycket som de gör, säger Sanne Appelqvist, polis på ingripande verksamheten i Solna som har varit med i utvecklingen av Samla.
– Efter varje gång vi lämnar av en berusad eller psykiskt sjuk person till annan vård, måste vi åka in och avrapportera det direkt för att rapporten ska hålla rätt kvalitet. Med Samla kan det ske direkt i bilen, säger Sanne.
– Bara i Stockholm lämnas 40 pers­oner per dag, vilket innebär 40 avrapporteringar som måste göras. Och tittar man på glesbygden där avstånden är längre är tidsbesparingen enorm, säger Erik Nylander, en av utvecklarna bakom appen.

Säkerhet i alla hörn av avdelningen
Även inom it-avdelningen är det nära samarbetet en avgörande faktor. Att myndigheten har som policy att prioritera insourcing framför outsourcing, bidrar också till en kontinuitet och en stark samverkan mellan områdena.
Tilde Arvedson arbetar med it- och informationssäkerhet på it-säkerhetsenheten. Här sitter 50–60 personer med behörighetshantering, certifikatshantering, PKI, spårbarhetsloggning och mycket annat för att säkerställa att utveckling, infrastruktur och inköp uppfyller säkerhetskraven.
– Vårt arbete är väldigt integrerat inom it-avdelningen. Ambitionen är att varje utvecklingsuppdrag ska ha en it-säkerhetsspecialist knuten till sig, säger Tilde.
Ett arbete som, med tanke på myndighetens natur, är en balansakt.
– Vi har ett förtroende att hantera information om medborgare, brotts­utredningar och information som kommer från andra länder. Det är känslig information, som ändå behöver vara tillgänglig för polisen när den behövs. Och med ett hundratal it-system inom myndigheten är det ett stort ansvar, säger Tilde.
– Tilde och hennes enhet är ett jätte­viktigt bollplank för oss under hela utvecklingstiden, säger Julia. Utan it-säk kan vi inte leverera någonting, säger Julia von Heijne.
– Eftersom vi har egen drift, utveckling och säkerhet, och mycket sam­arbete mellan varandra så lär vi mycket av varandra hela tiden. Det finns en väldigt stark gemenskap och delat engagemang för den nytta vi gör, säger Tilde.

Vill du också jobba på polisens IT? Klicka här för mer information

Polisens it-avdelning

På polisens it-avdelning bidrar cirka 1000 medarbet­are dagligen till samhällsnytta genom att utveckla och förvalta it-system som förebygger brottslighet och underlättar polisens samhällsviktiga verksamhet i hela Sverige och internationellt. Polisens it-avdelning karakteriseras av ett agilt arbetssätt, en nära verksamhetsanknytning och en prestigelös arbetsplatskultur med många utvecklingsmöjligheter. Just nu finns ett behov av nya medarbetare inom en ett stort antal områden. Läs mer på polisen.se/it för mer information.

www.polisen.se/it

Bidra till ett bättre samhälle hos polisen

Tomas Herlestam, Lina Bjurhager, Maria Waldö, Mattias Karlsson och Christoffer Strömblad. Foto: Johan Marklund
Tomas Herlestam, Lina Bjurhager, Maria Waldö, Mattias Karlsson och Christoffer Strömblad. Foto: Johan Marklund

På Polismyndigheten arbetar du inte bara med teknologi i framkant och tar fram lösningar som får en omedelbar tillämpning i verksamheten. Du bidrar också till ett tryggare samhälle, med effektivare brottsbekämpning och större rättssäkerhet.

IT hos polisen är långt ifrån endast en stödfunktion. Den är i högsta grad verksamhetsnära, och innovativa, digitala lösningar blir i allt större utsträckning en integrerad del av den polisiära vardagen. Ett exempel är utvecklandet av en app för ordningsböter. Det är ett modernt, mobilt verktyg som ersätter dagens pappershantering och effektiviserar polisens arbete. Den bötfällde skriver under direkt på skärmen och domen vinner omedelbart laga kraft.
– Vi arbetar i nära dialog med verksamheten och är regelbundet ute i verksamhetspraktik, där vi kan följa processer på nära håll. Det är väldigt roligt att skapa lösningar som snabbt får en konkret tillämpning och underlättar polisens arbete men som även stärker rättssäkerheten, berättar Tomas Herlestam, civilingenjör i elektroteknik.

Bättre samhälle
Han får medhåll av Lina Bjurhager, som också arbetar med den verksamhetsnära IT-utvecklingen. Hon är systemvetare och kom till polisen för snart 14 år sedan. Lina menar att samhällsnyttan i arbetet ger ett värde och stimulans som är svårslagen.
Eftersom vi så tydligt har lagen och rättssäkerheten att förhålla oss till blir det en annorlunda och intressant dimension av IT-utveckling jämfört med många andra arbetsplatser. Det handlar inte bara om teknik, utan lika mycket om att förbättra polisens arbetssätt och i förlängningen skapa ett bättre samhälle för medborgarna.
Maria Waldö är polisassistent och har varit delaktig i pilotprojektet för utvecklingen av appen för ordningsböter. Hon menar att samarbetet med IT-avdelningen gör stor skillnad.
– Det är så tacksamt för oss som arbetar ute på fältet att ha tillgång till digitala verktyg som verkligen fungerar. Den här appen gör vårt jobb mycket enklare och frigör viktig tid till annat, säger hon.

Jobba med IT på Polisen. Klicka här för mer information och ansök

Gränsövervakning
En annan viktig del av IT-avdelningens arbetsfält är att utveckla säkra system för gränsövervakning och passagerarkontroll. Även om systemen är nationella finns ett nära internationellt samarbete, inte minst med övriga EU-länder.
– Vi utvecklar tekniska lösningar som kan leta mönster och avvikelser avseende personer som reser in i landet och som förser bland annat gränspolisen och tullen med uppgifter. Brottsligheten är i hög grad globaliserad och det blir ett alltmer komplext arbete att bevaka Sveriges gränser och kontrollera vilka som kommer hit. Det händer väldigt mycket inom teknikutvecklingen på det här området och vi är inne i en väldigt spännande och dynamisk period, berättar Mattias Karlsson, som kom till polisen i augusti efter att ha arbetat inom telekombranschen.

Upptäcka cyberhot
Svenska myndigheter utsätts kontinuerligt för cyberattacker och polisen är inget undantag. Därför är cybersäkerhet ett grundläggande område för IT-avdelningen. Utvecklingen går snabbt.
– På bara tio år har polisen gått från att knappt ha internetåtkomst ute i verksamheten till att vara högt digitaliserad. Det ökar sårbarheten och det är helt väsentligt att skydda polisens IT-system och bevara det digitala fortet. Den tekniska infrastrukturen måste vara robust och vi måste ligga steget före så att vi upptäcker och avvärjer angrepp, säger Christoffer Strömblad, som sedan tio år arbetar hos polisen med cybersäkerhet och med att kartlägga och förstå cyberhoten som riktas mot myndigheten.
Lina, Tomas, Mattias och Christoffer framhåller att IT hos polisen är innovativt, dynamiskt, agilt och snabbfotat. Polisen har några av de mest avancerade systemen och lösningarna bland svenska myndigheter. För den som drivs av ett starkt samhällsintresse och vill bidra till IT-utvecklingen hos en av våra viktigaste myndigheter finns en lång rad spännande karriärmöjligheter. Den formella bakgrunden är mindre viktig än analytisk skärpa, kreativitet och driv. Bredden är stor och det finns goda utvecklingsmöjligheter, oavsett om man vill arbeta som generalist eller specialist.
– Det är en agil och modern arbetsplats, som inte alls är stelbent eller så byråkratisk som man skulle kunna tro. Det är lätt att trivas här, säger Lina.

Jobba med IT på Polisen. Klicka här för mer information och ansök

Polisens IT-avdelning

På polisens IT-avdelning bidrar cirka 900 medarbetare dagligen till samhällsnytta genom att utveckla och förvalta IT-system som förebygger brottslighet och underlättar polisens samhällsviktiga verksamhet i hela Sverige och internationellt. Polisens IT-avdelning karakteriseras av ett agilt arbetssätt, en nära verksamhetsanknytning och en prestigelös arbetsplatskultur med många utvecklingsmöjligheter.

www.polisen.se/IT

Gör en insats för samhället på polisens it-avdelning

Linus Ek, systemutvecklare på polisens it-avdelning och Marie Axelsson Wetterhall, forensisk laborant på NFC. Foto: Lasse Hejdenberg
Linus Ek, systemutvecklare på polisens it-avdelning och Marie Axelsson Wetterhall, forensisk laborant på NFC. Foto: Lasse Hejdenberg

Som medarbetare på polisens it-avdelning är man delaktig i utvecklingen inom många spännande verksamhetsområden. Här kan man göra skillnad – för en effektivare polisverksamhet och för ett rättssäkert och demokratiskt samhälle.

Medarbetarna vid polisens it-avdelning svarar för att tillhandahålla it-stöd till hela polismyndigheten och dess omkring 30000 medarbetare. Detta medför en mycket omväxlande arbetsplats där inget uppdrag är det andra likt och där det pågår ett tätt utbyte med andra avdelningar. Systemutvecklaren Linus Ek har arbetat med it-verksamheten för Nationellt forensiskt centrum (NFC) sedan 1995, och han berättar att arbetet omfattar allt från att undersöka lagringsmedier till att utveckla nya metoder, system och verktyg för att förbättra analys-arbetet.
– Jag har arbetat med it- och systemutvecklingsfrågor hela livet, bland annat inom räddningstjänsten och här hos polisen. Det är ett oerhört varierat jobb eftersom polisväsendet inbegriper väldigt många olika ämnesområden och därmed också ständigt medför nya och spännande utmaningar. Ena dagen kan vi bygga system för dna-analyser, nästa utvecklar vi verktyg för vapenundersökningar. Varje nytt uppdrag blir nästan som att arbeta för ett nytt företag.

Effektiviserar handläggning
Det senaste uppdraget var att bygga ett nytt system, SlimDrog, för digital administration åt droganalyssektionen på NFC. Syftet var att kraftigt effektivisera handläggning och analys av beslagtagna substanser, bland annat för att snabbare kunna klassificera nya droger genom att inledningsvis föra över information från instrument direkt till ärende-systemet.
– Vi hanterar omkring 50000 ärenden varje år och det ställer krav på vår verksamhet att ständigt vara à jour och i förändring framåt. I nuläget sköts resultathantering vid våra instrument manuellt, så SlimDrog kommer att både spara enormt mycket tid och modernisera verksamheten. Denna effektivisering utgör en del av en rationaliseringsresa som pågått under en längre tid, som också inkluderar ökad specialisering, kortare handläggningstider och höjd kvalitet, berättar Marie Axelsson Wetterhall, forensisk laborant på NFC, där hon arbetat sedan 1994.

Agil systemutveckling
Systemet utformades i nära samarbete mellan it-avdelningen och droganalyssektionen NFC, och arbetet genomfördes på ett agilt sätt. Förutom Marie och Linus var ytterligare två kollegor, en från varje avdelning, inblandade i att rita upp en prototyp.
– Vi samverkade redan från början genom att specificera våra behov och genom täta avstämningsmöten. Det ledde till korta beslutsvägar mellan användare och utvecklare och ett väldigt effektivt arbetsflöde. Vi har en komplex verksamhet, så för oss som användare var det väldigt positivt att få chansen att förklara vilka krav som fanns. Samarbetet har varit en stor framgång, betonar Marie.
– Utvecklingen har justerats efterhand och när frågetecken har dykt upp har vi genast kommunicerat det med varandra. I förlängningen handlar det om tillgänglighet och tydlig dokumentation i kombination med att vi som medarbetare har haft mandat att utforma ett system som verkligen tillgodoser reella behov, lägger Linus till.
Såväl Marie som Linus understryker att det goda samarbete de har haft kring SlimDrog är en återspegling av klimatet mellan avdelningarna.

Stort engagemang
Linus berättar att it-avdelningen präglas av en bra arbetsmiljö med stort medarbetarinflytande, där delaktighet välkomnas. Det finns också mycket god potential till fortbildning och att prova på nya positioner inom organisationen. Bland annat finns satsningen ”Exploration Day”, där medarbetarna två gånger om året kan avsätta tre heldagar för att utforska något helt nytt inom verksamheten.
– Engagemanget bland medarbetarna är väldigt stort och det är verkligen roligt. Till syvende och sist gör vi en oerhört viktig insats för samhället och det ger en enorm arbetstillfredsställelse, avslutar de.

Jobba på Polisens IT-avdelning. Se våra lediga tjänster och ansök här

Polisens it-avdelning
Polisens it-avdelning levererar it-stöd till hela Polismyndigheten och dess cirka 30 000 medarbetare. Fokus är att generera verksamhetsnytta – med hög utvecklingstakt och modern teknik, utifrån agila principer och förhållningssätt. Här sköter cirka 800 anställda utveckling, drift och underhåll av it-stödet till myndighetens olika verksamhetsområden.
Avdelningen ansvarar även för att införskaffa it-system och it-applikationer och införa dem i Polismyndighetens verksamhet. It-avdelningen har även ett funktionsansvar för den del av säkerhets- och verksamhetsskyddet som omfattar it- och digital informationssäkerhet samt signalskydd.

www.polisen.se/lediga-jobb

Polisen logotype