Etikettarkiv: Svenska Kraftnät

Bli en del av samhällsviktig IT på Svenska kraftnät

Tina Stödberg, avdelningschef för IT-utveckling och Victor Larsen, Change Manager på Svenska kraftnät. Foto: Johan Marklund
Tina Stödberg, avdelningschef för IT-utveckling och Victor Larsen, Change Manager på Svenska kraftnät. Foto: Johan Marklund

På Svenska kraftnät är du inte bara med och utvecklar dagens och framtidens IT-lösningar för Sveriges elöverföring. Du är också en del av en verksamhet som ser till att lamporna alltid lyser och som skapar förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling.

– Det ger en extra dimension till arbetet när man vet att det man gör är avgörande för hela samhället. Det var nog detta som lockade mig allra mest med Svenska kraftnät, säger Tina Stödberg, som är avdelningschef för IT-utveckling.
Tina är systemvetare i botten och hade erfarenhet från flera olika företag när hon kom till Svenska kraftnät för elva år sedan. På Svenska kraftnät har hon arbetat i en rad olika roller, bland annat som förvaltningsledare för datakommunikation, enhetschef för datakommunikation och gruppchef inom systemutveckling.
– Det är en organisation under förändring, vilket innebär att det finns väldigt goda möjligheter att utvecklas professionellt och pröva nya roller. Här finns en lyhördhet för nya idéer och utrymme för att driva initiativ utanför ens eget ansvarsområde. Det är väldigt varierande och man får hela tiden möta nya utmaningar, säger hon.

Jobba med oss på Svenska kraftnät. Klicka här för att se våra lediga tjänster.

Brett spektrum
Kollegan Victor Larsen, Change Manager, instämmer. Han är civilingenjör i industriell ekonomi, med inriktning mot energisystem, och började på Svenska kraftnät 2019. Då hade han arbetat inom flera olika branscher och han sökte sig till Svenska kraftnät därför att han ville arbeta just inom energisektorn.
– Energibranschen är otroligt spännande och dynamisk. Den är så viktig för hela samhället och väldigt framtidsfokuserad. Vi är med och bidrar till samhällsomställningen, säger han.
Victor lyfter fram att Svenska kraftnät arbetar över ett brett spektrum.
– Många kanske inte riktigt känner till Svenska kraftnäts verksamhet, men vi är så mycket mer än elledningar. Svenska kraftnät har en viktig roll i den svenska elmarknaden och aktivt på många arenor, inte minst internationellt i utvecklingen av en gemensam europeisk elmarknad. Vi balanserar kraftsystemet så att det alltid finns rätt mängd el att tillgå. Myndigheten är också en central aktör i samhällets omställning till förnybar energi. IT-avdelningen är en grundläggande och drivande del av verksamheten och det är riktigt kul att få bidra till det.

Starka team
Som medarbetare på IT-sidan är du med och skapar förutsättningarna för allt detta, i sammansvetsade, tvärfunktionella team.
Vi gör mycket ”in-house” och tar ett helhetsgrepp om IT-verksamheten, ansvarar själva för nästan all drift och förvaltning, samt bedriver utveckling av egna lösningar i allt högre utsträckning.
– Det finns en tydlig fokus på teamarbete och den kollektiva förmågan. Vi löser utmaningarna tillsammans, och tar vara på alla de olika perspektiv som våra medarbetare bidrar med. Trots att Svenska kraftnät har vuxit från cirka 300 personer när jag först började till cirka 800 medarbetare idag så är sammanhållningen lika stark som när jag först kom hit, säger Tina.

Söker talanger
Nu växer IT-organisationen kraftigt och det finns behov av en bredd av olika ITtalanger, som vill vara med och utveckla framtidens energilösningar. Här får du ett spännande arbete med goda möjligheter till kompetensutveckling genom såväl interna som externa utbildningar och ledarskapsprogram. Som statlig myndighet erbjuder Svenska kraftnät bra förmåner, med friskvårdsbidrag, en aktiv fritidsförening, flexibel arbetstid, löneväxling och annat. Det finns en genuin omtanke om medarbetarna, så att de ska må bra och hitta balans mellan arbete och fritid.
– Som småbarnsförälder upplever jag att det verkligen går att få ihop livspusslet här. Det betyder oerhört mycket, säger Victor och Tina håller med.
Inte minst – på Svenska kraftnät kommer du till en kreativ, stöttande och välkomnande miljö, där du snabbt blir en i gänget och växer professionellt.
– Det är verkligen en varm kultur, med engagerade, tillmötesgående kollegor, menar Tina och Victor. Här är det lätt att trivas!

Jobba med oss på Svenska kraftnät. Klicka här för att se våra lediga tjänster.

Svenska kraftnät

Svenska kraftnät är den myndighet som ansvarar för att elöverföringssystemet är säkert, miljöanpassat och kostnadseffektivt – i dag och i framtiden. Vi ansvarar för att handeln med el kan ske så smidigt som möjligt i Sverige och med andra länder i Europa, övervakar och styr kraftsystemet och bygger ut transmissionsnätet för att möta samhällets behov av el. Här finns en rad spännande karriärmöjligheter för IT-specialister som vill vara med och utveckla lösningar i framkant.

Läs mer på www.svk.se

Mer förnybar energi ger nya utmaningar

Foto: Tomas Ärlemo

– Övergången till förnybar energi har skapat ett ännu större behov av it-systemstöd för att klara balansen mellan produktion och förbrukning. Verksamheten är på väg in i en helt ny teknikfas, säger Lars Jansson, CIO på Svenska Kraftnät.

Svenska kraftnät har i uppdrag att underhålla och utveckla det svenska transmissionsnätet för el. I uppdraget ingår även att balansera produktion och förbrukning i systemet, ett arbete som förr i tiden skedde analogt och numera sköts med hjälp av it-system. Men i takt med att allt mer sol- och vindkraft kommer in i systemet krävs nya och mer sofistikerade åtgärder för att hålla elnätet i balans.
– Elnäten är komplicerade system där man i förväg måste veta hur produktions- och förbrukningssidan kommer att se ut. Vi arbetar med prognoser som är uppdelade i korta intervaller. Utmaningen är bland annat att veta hur vinden kommer att blåsa kommande period, hur förbrukningen kommer att se ut och samtidigt säkerställa produktionstäckningen. I utmaningen ingår även att få de som levererar el att förstå när de behöver leverera. Vi på SVK har ju bara hand om själva stamnätet, förklarar Lars Jansson.

”Vi arbetar med it-säkerhet i allt vi gör, från start till överlämning och utifrån en mängd olika infallsvinklar.”

Ny digital teknik
För att kunna ställa rätt prognoser och säkerställa behoven även i framtiden driver SVK flera spännande utvecklingsprojekt med inriktning på ny teknik.
– Ett stort projekt är Den nordiska balanseringsmodellen som sker i samarbete med norska Stattnet, och handlar om att säkerställa övergången till förnyelsebarbar el och korta ner prognoscyklerna till 15-minutersintervaller. Projektet omfattar ny digital teknik och komponenter som AI, Mesh Learning och RAW.

Ny generation it-stöd
Energiomställningen har fört med sig att Svenska Kraftnät är på väg in i en ny generation av it-stöd, vilket inneburit en stor omställning för hela it-organisationen.
– För ett år sedan var it uppdelat på två avdelningar under en stödfunktion; idag är vi en egen division som växer kraftigt. Många organisationer skalar ner i dessa tider, men vi fortsätter att rekrytera även kommande år. Vi behöver personal på alla håll och kanter även om vissa områden som är kopplade till det prognosmässiga arbetet, till exempel it-säkerhet, data-science och data-engineering, är mer kritiska än andra.
Eftersom it är en förutsättning för balansering av elnätet är det också it som numera är den största säkerhetsrisken i verksamheten.
– För 20 år sedan var hackarna dataintresserade tonåringar som tyckte det var coolt att försöka ta sig in i näten. Idag är det en helt annan skala på brottsligheten, och hotet har flyttat sig väldigt långt. För vår del innebär det att vi arbetar med it-säkerhet i allt vi gör, från start till överlämning och utifrån en mängd olika infallsvinklar, avslutar Lars Jansson.

Lars Jansson, CIO på Svenska Kraftnät. Foto: Johan Alp