Etikettarkiv: Transportstyrelsen

Historisk IT-satsning hos Transportstyrelsen

Christofer Kärrdahl, strateg och Therese Johansson, IT-arkitekt på Transportstyrelsen. Foto: Richard Ström
Christofer Kärrdahl, strateg och Therese Johansson, IT-arkitekt på Transportstyrelsen. Foto: Richard Ström

Ett nytt vägtrafikregister för 1,8 miljarder med en implementeringstid på tio år skapar helt unika möjligheter inom IT-området. Nu nyanställer Transportstyrelsen 200 personer de kommande åren för att ro implementeringen i land.
– Det är inte varje dag man snubblar över en så rolig utmaning, säger Ingrid Cherfils, avdelningsdirektör.

Vägtrafikregistret skapades tidigt 1970-tal och används av en mängd aktörer, bland annat privatpersoner, myndigheter och försäkringsbolag. Ingrid Cherfils är programchef för projektet och ser att arbetet med det nya registret är en unik möjlighet.
– Det är ett av Sveriges viktigaste register, men livslängden börjar ta slut. Vi har chansen att bygga något som är mycket bättre både för oss själva och kunden. Det ska inte bli en utvecklad kopia av det gamla, utan vi strävar efter att bygga något helt nytt som tar höjd för bland annat digitaliseringen.
Therese Johansson är IT-arkitekt och ska hålla siktet på helheten i projektet.
– IT har genom årtionden genomgått olika faser med olika tankesätt utifrån vad man haft för teknik och förutsättningar. Idag lever vi med en bred skala av väldigt olika typer av utformningar, allt ifrån stordatortankesättet till alla de delar som avspeglas idag när man pratar om till exempel microservices. Utmaningen är att se helheten och vilka typer av funktioner vi ska ha, säger hon.

Vill du jobba med IT på Transportstyrelsen? Klicka här för att läsa mer och se våra lediga tjänster

Ingrid Cherfils, avdelnings­direktör på Transportstyrelsen. Foto: Liza Simonsson
Ingrid Cherfils, avdelnings­direktör på Transportstyrelsen. Foto: Liza Simonsson

Spännvidd på lösningar
Hennes jobb är att hela tiden titta på målet och riktningen.
– Jag triggas av att vi ser att vi har ett nuläge, och vi ska göra en förflyttning, hur gör vi för att ta oss till det nya? Om man jämför med hur systemutveckling och IT-arkitektur fungerade när man gick från analogt till automatiserade flöden, så började man ofta från ett blankt papper. Så är det inte nu, utan vi har en spännvidd på lösningar och utmaningen är att steg för steg leverera nytta med ett gemensamt sikte, säger Therese Johansson.
Kollegan Christofer Kärrdahl är strateg på myndigheten.
– Det är jätteviktigt för oss att titta i kristallkulan och veta vilka förändringar som är på gång, gällande lagstiftningar till exempel, men också tänka lite längre. Vad är det för samhällsutveckling som vi ser framför oss som vi behöver ta höjd för? Det är gammal teknik, det har gått lång tid sedan vi gjorde föregående lyft. Det vi gör nu ska hålla minst lika länge, då måste vi tänka långsiktigt, säger han.

Har nybyggaranda
Vad är det roligaste med projektet?
– Komplexiteten. Jag är övertygad om att vi kommer att fixa det här och göra något som är bättre och mer funktionellt i framtiden. Det triggar mig, jag kittlas att få vara med och förändra, säger Christofer Kärrdahl.
Transportstyrelsens IT-avdelningar finns huvudsakligen i Örebro. I år ska 100 personer anställas, och ytterligare 100 nästa år. Det handlar om bland annat arkitekter och utvecklare, och man vill få in både juniora och erfarna sådana.
– Vi vill ha personer som är drivna och har nybyggaranda. Här finns en möjlighet att komma med sina kompetenser och kunskaper och ha ett externt perspektiv. Vi kommer att jobba agilt och värdeskapande i team tillsammans med andra kompetenser på myndigheten. Att själv vara med och påverka utvecklingen är en stor chans, säger Ingrid Cherfils.
Christofer Kärrdahl håller med.
– Det finns ju få högskolekurser i vägtrafikregister, så vi behöver också plocka personer ur vår egen organisation och fylla luckor. Det finns en möjlighet att växa in i verksamheten underifrån. Det är viktigt att vara med i nybyggarandan och kunna höja blicken och tänka bortåt, ifrågasätta invanda sanningar, säger han.

”Smäller högt”
Therese Johansson har jobbar på Transportstyrelsen sedan 2003 och stortrivs.
– Det finns så oerhört mycket att lära sig hela tiden, det här är en bra plats om man inte vill stå still utan ständigt kunna utvecklas och göra nya saker. Man kommer in i nya sammanhang och situationer och har aldrig tråkigt, säger hon.
Transportstyrelsen värnar också om medarbetarna, och deras balans mellan arbete och fritid, bland annat genom möjligheten att delvis jobba på distans.
– Det här är en komplex och bred organisation med stora möjligheter för medarbetarna att utvecklas inom olika områden. Och har man dessutom varit med och byggt ett helt nytt vägtrafikregister så smäller det ganska högt i IT-världen, säger Ingrid Cherfils.

Vill du jobba med IT på Transportstyrelsen? Klicka här för att läsa mer och se våra lediga tjänster

Transportstyrelsen

Hos Transportstyrelsen får du chans att skapa och modernisera unika system. Miljontals medborgare, företag och organisationer är beroende av oss dygnet runt, året om. Vi är över 300 medarbetare på it-avdelningen med en central roll inom Transportstyrelsen och som utgör ett viktigt strategiskt och operativt stöd för all verksamhet oavsett om det är till sjöss, på land eller i luften.
Hos oss använder vi den senaste tekniken där du och din förmåga att hitta lösningar bidrar till utvecklingen. Vi har ett arbetsklimat där dina idéer får ta form. Vi arbetar agilt, involverar medarbetarna och driver utvecklingen tillsammans.
Här är det enkelt att bli inspirerad och motiverad, prova på nya arbetsuppgifter och arbetssätt. Projektet med det nya vägtrafikregistret är det största i myndighetens historia.
Välkommen att bli en i vårt lag!

www.transportstyrelsen.se

Flexibilitet sätter medarbetarna i förarsätet hos Transportstyrelsen

Anders Toms, it-arkitekt i på Transportstyrelsen. Foto: Ulrika Lundholm Ericsson
Anders Toms, it-arkitekt i på Transportstyrelsen. Foto: Ulrika Lundholm Ericsson

Hos Transportstyrelsens it-avdelning är möjligheten att fokusera på det varje medarbetare kan bäst lika stor som möjligheten att vidga sin kompetens och utvecklas inom nya fält.

Transportstyrelsens uppdrag är att möjliggöra god tillgänglighet, hög kvalitet och miljöeffektivitet inom samtliga trafikslag. Myndigheten har med andra ord en central roll i Sveriges infrastruktur. Och dess it-avdelning är i högsta grad en möjliggörare till det.
– Vill man känna att man är med och påverkar transportsektorn och vara med där det händer, då ska man verkligen söka sig hit. Det är ofta Transportstyrelsen som utformar regelverken, och vi har ett ansvar att möjliggöra morgondagens resor och transporter. De system vi bygger på it-avdelningen har ett stort antal intressenter, såväl inom verksamheten som hos andra myndigheter och medborgare, säger Anders Toms.
Anders har en magisterexamen i datavetenskap och har arbetat inom den akademiska världen och på några av landets stora konsultbyråer. Idag är han it-arkitekt på Transportstyrelsen och delaktig i att dels ta fram nya system, dels anpassa de befintliga utifrån nya krav.
– Jag tycker det är spännande att vi ligger i framkant i vissa områden samtidigt som det också finns ett arv av gamla it-system. Som myndighet ställs vi dessutom ständigt inför nya utmaningar. Till exempel kommer det hela tiden nya lagkrav som it-systemen snabbt behöver anpassas till, i vissa fall behöver vi utveckla helt nya system för att kunna efterleva dem, säger han.

Jobba med oss på Transportstyrelsen. Klicka här för att se våra lediga tjänster.

Stor rörelsefrihet…
På it-avdelningen arbetar cirka 280 medarbetare och 140 konsulter vilka utgör en rik mångfald av kompetenser. Arbetsättet är agilt och här är möjligheten att fokusera på de frågor varje medarbetare kan bäst lika stor som möjligheten att röra sig inom nya fält.
Sofie Kinell är kravanalytiker och har arbetat på Transportstyrelsen sedan 2014. Hit kom hon direkt efter examen på systemvetenskapliga linjen på Örebro universitet, och har under åren arbetat i både projekt och förvaltning. Det har hon gjort både som ensam kravanalytiker och i större team med andra i samma skrå.
– Jag kom in som nyexaminerad och junior kravanalytiker och fick verkligen testa mina vingar, säger Sofie.
– Det finns sådana möjligheter att påverka sin arbetssituation här. Samtidigt finns det möjligheter att vara med och påverka arbetssättet genom kravhanteringsprocessen, stödjande och styrande dokument med mera, fortsätter hon.
Hon får medhåll av Sara Hoffback. Sara har en bakgrund i fintech- och telecom- sektorerna och kom till Transportstyrelsen 2019. Här arbetar hon som både testare och Scrum master inom förvaltningen, det vill säga coach för team som arbetar inom det agila ramverket Scrum. Hon sitter även med i ett testcenter som arbetar centralt med metoder och arbetssätt.
– Det finns mycket att välja på och det finns en god översikt så det är lätt att hitta till vad man brinner för. Jag kan variera mig i min profession och röra mig inom olika kärnverksamheter och tekniker, säger Sara.

Sofie Kinell, kravanalytiker och Sara Hoffback, testare och Scrum master på Transportstyrelsen. Foto: Lasse Persson
Sofie Kinell, kravanalytiker och Sara Hoffback, testare och Scrum master på Transportstyrelsen. Foto: Lasse Persson

…utvecklar både verksamhet och medarbetare
En positiv effekt av sådan rörelsefrihet är givetvis de goda utvecklingsmöjligheterna som uppstår. Under en lyhörd ledning ges alla medarbetare individuella möjligheter att röra sig mot vad de själva känner driver dem framåt.
– Jag trodde till exempel aldrig jag skulle bli Scrum master, utan har trivts ganska bra med att andra har haft den rollen. Men efter att jag fick möjligheten att testa på rollen visade det sig att det är jättekul. Nu får jag jobba mer med processer och människor, coacha och facilitera – ja styra teamet lite och leverera rätt saker vid rätt tillfällen, säger Sara Hoffback och fortsätter:
– Jag trivs bäst när jag får utmaningar och känna att jag själv lär mig hela tiden. Och med alla valmöjligheter hur jag kan utföra mitt arbete på bästa sätt – både för mig själv och för Transportstyrelsen – har jag utvecklats enormt sedan jag kom hit.

Jobba med oss på Transportstyrelsen. Klicka här för att se våra lediga tjänster.

Transportstyrelsen

Transportstyrelsen utvecklar ett tillgängligt transportsystem med hänsyn till säkerhet, miljö och hälsa. Med respekt för konsekvenser för medborgare och näringsliv utformar de regler och följer upp att de efterlevs. Myndigheten förser även samhället med uppgifter om transportmedel och förare. Transportstyrelsen finns på 13 orter i landet och har idag cirka 2 000 medarbetare. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro. It-avdelningen är i huvudsak belägen i Örebro men myndigheten har ett behov av fler it-kompetenser även på andra orter i landet.

transportstyrelsen.se

Automatiserar med robotiseringslösningar och AI

Peter Book, it-direktör på Transportstyrelsen. Foto: Transportstyrelsen

Många myndigheter befinner sig just nu i en intensiv verksamhetsförändring med it i fokus. Målet är en ökad effektivitet och servicegrad samt att ge medarbetarna möjlighet att fokusera på mer komplexa arbetsuppgifter och ärenden.

Kompetensförsörjningen inom it är verksamhetskritisk och möjligheterna många för it-specialister som vill vara delaktiga i myndigheternas digitala utveckling.
– Medborgare och företag ställer höga krav på myndigheternas tillgänglighet och service­grad, vilket bidrar till att accelerera digitaliseringstakten. Ett av myndigheternas mål är också att erbjuda säkra digitala lösningar som möter samhällets behov, vilket ytterst handlar om att leva upp till förväntningarna på en modern myndighet, säger Peter Book, it-direktör på Transportstyrelsen. Han har arbetat som konsultchef och vd inom flera konsultbolag, varit it-direktör på Karolinska institutet och är sedan drygt tre år tillbaka it-direktör på Transportstyrelsen.

Robotisering och AI
Transportstyrelsen är en myndighet som hanterar stora mängder data och register, bland annat på fordon och körkort. Många ärendeflöden lämpar sig väl för automatisering, vilket skett successivt sedan myndigheten bildades 2009. Allt fler pappersbaserade utskick blir digitala vilket är positivt ur ett hållbarhets- såväl som ett ekonomiskt perspektiv. Nu befinner sig Transportstyrelsen och många andra myndigheter också på tröskeln till att börja implementera robotiseringslösningar som kan automatisera ännu flera av myndighetens mer frekventa ärendeflöden. Även områden inom AI som chat­botar och stöd för analys av stora data­mängder är områden i fokus för en möjlig framtida implementering.

”När man arbetar med it på en myndighet hamnar man i verksamhetsutvecklingens absoluta mittpunkt.”

Säkerhetsfrågan i fokus
Digitaliseringsutvecklingen innebär också att säkerhetsfrågan hamnar i fokus. För Transportstyrelsen handlar det om att hitta rätt balans mellan att erbjuda en hög tillgänglighet till data som medborgare, företag och myndighet behöver ta del av, och att hantera skyddsvärd information på ett korrekt sätt. En viktig del av myndighetens informationssäkerhetsarbete handlar därför om att löpande utbilda samtliga medarbetare och konsulter i informationssäkerhet.

Kompetensförsörjningen
– Kompetensförsörjningen, inte minst inom it, är en av myndigheternas absolut största utmaningar. It-verksamheten blir allt mer strategisk och integrerad i myndigheternas kärnverksamhet och utveckling, vilket innebär att kompetensbehovet ökar, säger Peter Book.
De kompetenser som står högst i kurs just nu är systemutvecklare, säkerhetsspecialister, dataanalytiker samt specialister inom infrastruktur och kommunikation.
– När man arbetar med it på en myndighet hamnar man i verksamhetsutvecklingens absoluta mittpunkt. Våra it-medarbetare har en mycket nära samverkan med våra verksamhetsspecialister. Tillsammans bidrar de dagligen med samhällsnytta och får samtidigt bidra till en utveckling som sätter tonen för vår framtida verksamhet, säger Peter Book.

Transportstyrelsen erbjuder flerfiliga karriärvägar inom IT

Jasmin Krhan, systemutvecklare, Towe Johansson, förvaltningsledare IT, Vilhelm Borgedahl, systemutvecklare och Maria Banck, sektionschef IT på Transportstyrelsen. Foto: Richard Ström
Jasmin Krhan, systemutvecklare, Towe Johansson, förvaltningsledare IT, Vilhelm Borgedahl, systemutvecklare och Maria Banck, sektionschef IT på Transportstyrelsen. Foto: Richard Ström

Att jobba på Transportstyrelsens IT-avdelning handlar om att med hjälp av olika tekniker möjliggöra morgondagens resor och transporter. En arbetsplats som erbjuder flerfiliga karriärvägar där olika kompetenser samarbetar för att utveckla transportsystem som får samhällets hjul att rulla.

Transportstyrelsens IT-avdelning skapar system som verkligen har betydelse för framtiden och dagligen gör nytta för privatpersoner och företag. Verksamheten förändras kontinuerligt utifrån utvecklingen inom teknik och samhälle. Under senare år har it-avdelningen bland annat varit delaktig i myndighetens spännande drönarprojekt. It utgör ett centralt stöd för verksamheten och där det i kraft av det breda uppdraget går att utvecklas åt många olika håll. Maria Banck, sektionschef IT, började i verksamheten som projektcontroller. Sedan dess har det gått snart 14 år.
– Jag är byggnadsingenjör i botten, omskolade mig till systemvetare och jobbade några år som it-projektledare innan jag sökte mig till Transportsstyrelsen, dåvarande Vägverket. Anledningen var att jag ville arbeta med stora projekt i teknikens framkant.
Efter två år på myndigheten blev Maria erbjuden en tjänst som sektionschef, och efter det har hon haft en rad olika ledarpositioner.
–Jag har bland annat varit enhetschef på olika avdelningar, både inom kärnverksamheten och på it-sidan. Under en period tog jag också en paus från chefskapet och arbetade med säkerhetsfrågor innan jag åter slog in på ledarspåret.
En av de stora fördelarna med Transportstyrelsen, menar Maria, är att det går att hitta ständigt nya utmaningar.
– Transportstyrelsen är en plats att växa på, det finns många ingångar och man kan göra karriär både på höjden och bredden.

Jobba med oss på Transportstyrelsen. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Intern karriär
Hon får medhåll av Towe Johansson, förvaltningsledare IT, som även hon kan se tillbaka på en lång karriär inom Transportstyrelsen. Ständigt nya utmaningar har kommit i takt med att kunskap och erfarenhet ökat.
–Jag började som tekniker i servicedesken för nio år sedan. Efter det har jag varit samordnare på incidenthanteringen, supervisor för servicedesken, service delivery manager för infrastruktur, uppdragsledare och leveranskoordinator med fokus på it-drift.
Sedan 2018 är jag förvaltningsledare IT vilket innefattar att jag leder flera team som arbetar med bland annat processer, ramverk och rutiner kring systemutveckling.

Prestigelös arbetskultur
Jasmin Krhan som har en examen i data-vetenskap från Linköpings universitet hade arbetat som it-konsult i fem år när han i höstas började som systemutvecklare på Transportstyrelsen. Ett beslut han inte har ångrat.
– Jag ville testa något nytt och längtade efter att arbeta med lite större och mer långsiktiga projekt. Idag jobbar jag med förvaltning av en massa olika system inom sjö- och luftfart.
Inte heller Vilhelm Borgedahl, utbildad systemvetare, har ångrat sitt karriärbyte som innebar att han för fem månader sedan, efter elva år som it-konsult inom privat sektor, började som systemutvecklare på Transportstyrelsen.
– Jag hade tröttnat på konsultrollen och ville arbeta mer långsiktigt. Precis som Jasmin arbetar jag med system runt luft- och sjöfart samt certifikat och tillsyn av dessa två delar. Det är mycket nytt att sätta sig in i men det har blivit väldigt bra. Jag har också två små barn och upplever att det finns en stor förståelse hos arbetsgivaren för att man har ett liv utanför jobbet.
Både Vilhelm och Jasmin kan varmt rekommendera andra med intresse för systemutveckling att följa deras exempel.
– Det är en trevlig arbetsplats med väldigt bra kollegor och en avslappnad, prestigelös arbetskultur med stora möjligheter att utvecklas åt många olika håll. Utbildningsbakgrunden är inte den viktigaste eftersom vi arbetar så brett med systemutveckling. Det är många specialiteteter och kunskaper som måste till för att skapa en bra helhet, fastslår de båda kollegorna.

Jobba med oss på Transportstyrelsen. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Transportstyrelsens IT-avdelning

Transportstyrelsen har en stor it-avdelning med cirka 250 medarbetare, vilket ger dig möjlighet att fokusera på de frågor du är bäst på samtidigt som du kan utbyta erfarenheter och kompetens med andra erfarna medarbetare inom alla områden. Hos oss använder vi olika tekniker där du och din förmåga att hitta lösningar bidrar till utvecklingen. Vi arbetar agilt, involverar våra medarbetare och driver utvecklingen tillsammans.

www.transportstyrelsen.se

Transportstyrelsen påverkar miljoner människors vardag

Mattias Lyrén, it-arkitekt och Maria Karlsson, systemutvecklare på Transportstyrelsen. Foto: Richard Ström
Mattias Lyrén, it-arkitekt och Maria Karlsson, systemutvecklare på Transportstyrelsen. Foto: Richard Ström

Transportstyrelsen har en mängd samhällsviktiga funktioner, vilket ställer stora krav på dess it-infrastruktur och digitala processer. Det medför en uppsjö spännande utmaningar och stor bredd för myndighetens it-verksamhet.

Är man nyfiken på stora, samhällsviktiga system är Transportstyrelsen en av de tveklöst intressantaste arbetsgivarna. Myndighetens digitala strukturer är komplexa och spänner hela vägen från gamla kärnsystem till modern teknik och funktioner i områdets absoluta framkant.
– Det finns en enorm bredd i verksamheten här, vilket var en av orsakerna till att jag 2014 sökte mig hit efter hela 14 år som konsult. Här behöver vi ha ett helhetsperspektiv för att kunna förstå verksamhetens behov och omsätta dem till lösningar i system. Just nu arbetar vi med en av de största utmaningarna inom it-Sverige, nämligen att förnya ett av våra centrala, äldre system. Det är väldigt spännande, berättar Mattias Lyrén, it-arkitekt på Transportstyrelsen.
Mattias kollega, systemutvecklaren Maria Karlsson, har en snarlik bakgrund – även hon arbetade som konsult under en längre tid innan hon för cirka sex år sedan sökte sig till Transportstyrelsen. Liksom Mattias betonar hon myndighetens bredd och variation som en avgörande orsak till att hon valde att lägga konsultlivet bakom sig.
– Förutom alla engagerande tekniska frågeställningar märker man en stor bredd på själva medarbetarna. Här samsas många olika människor med lika olika bakgrunder. It kan ibland bli ganska stereotypt, men det upplever jag inte här. Dessutom tycker jag att det är roligt att ha ett yrke där jag får jobba med saker som många människor kan relatera till och som har en stor påverkan på vårt samhälle. Det har jag hittat på Transportstyrelsen.

Har ett agilt arbetssätt
Det finns hos Transportstyrelsen en aktiv strävan framåt inom det digitala området, ett måste för alla aktörer som vill hålla sig à jour med utvecklingen. Allt fler funktioner och tjänster automatiseras och lagändringar eller nya behov hos verksamheterna kräver ett bra, rörligt och tydligt samarbete inom organisationen, något som underlättas av verksamhetens agila arbetssätt. Några exempel på löpande projekt är automatisering samt digitalisering av blanketter och konsumenttjänster. Ett annat projekt som pågår rör ny infrastruktur, med ett privat, lokalt moln i form av Microsofts Azure Stack som en av de tänkta målplattformarna.
– Vi behöver titta såväl kortsiktigt som långsiktigt för att skapa it-strukturer som motsvarar den ständigt skiftande digitaliseringen och därför gick vi över till ett agilt arbetssätt för några år sedan. Det har inneburit stora förändringar, som idag börjar komma till sin rätt. Det går dock inte att nöja sig där, utan vi fortsätter att utveckla nya metoder och system för automatisering och effektivisering, konstaterar Mattias.

Satsar på kompetensutveckling
Allt jobb inom it kräver en kontinuerlig kompetensutveckling, och på Transportstyrelsen ges möjligheten att utifrån eget ansvar driva sin kompetens framåt. Bland annat ger myndigheten möjlighet att medverka på relevanta konferenser och utbildningar. Därutöver har varje medarbetare en kontinuerlig dialog med sin chef för att identifiera förbättringsområden och karriärmöjligheter.
– Det finns alla möjligheter att utvecklas inom Transportstyrelsen. De som vill fördjupa sig har chansen att göra det, medan de som vill gå vidare till nya roller eller kanske fortbilda sig till exempelvis förvaltningsledare eller projektledare kan göra det. Cheferna är väldigt lyhörda, så du kan alltid påverka din situation och komma med egna initiativ, så länge de är relevanta för arbetet, säger Maria.

Öppen och lyhörd stämning
Just lyhördheten är något som både Maria och Mattias är överens om. De understryker att det till exempel går alldeles utmärkt att kombinera arbetsliv och familjeliv, något som de upplever som en stor trygghet. Myndigheten uppmuntrar dessutom till återhämtning och friskvård, och stämningen präglas av öppenhet och kunskapsutbyte.
–Majoriteten av våra projekt påverkar en stor mängd människor och därför är det viktigt att man som medarbetare inom it både är öppen och nyfiken på nya saker, och trivs med social interaktion. Vi gör skillnad för samhället varje dag, och har chansen att påverka utvecklingen. Det är verkligen positivt, avslutar de.

Jobba med IT på Transportstyrelsen. Se våra lediga tjänster och ansök här

Transportstyrelsen
Vill du varje dag jobba med it som påverkar 6,3 miljoner människors vardag? Vi får samhället att fungera för människor på väg, på räls, i luften och på sjön. Därför behöver vi den bästa kompetensen hos oss. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten. Vi finns på 13 orter i landet och har idag cirka 2 000 medarbetare. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro.

Transportstyrelsen
Tel. vxl: 0771-503 503
E-post: kontakt@transportstyrelsen.se
transportstyrelsen.se

Transportstyrelsen logotype

Digitalisering högprioriterat på Transportstyrelsen

Amy Nylander och Carl Behrn på Transportstyrelsen. Foto: Richard Ström
Amy Nylander och Carl Behrn på Transportstyrelsen. Foto: Richard Ström
Övergången från en traditionell stordatormiljö till en modern it-miljö är genomförd och nu tas nästa steg på Transportstyrelsen. Automatisering är ledordet. Allt för att utveckla nya e-tjänster och förbättra de existerande.

Alla som besöker Transportstyrelsens webbplats finner en mängd e-tjänster, som alla syftar till att erbjuda den bästa servicen till medborgarna. Bland e-tjänsterna märks allt från att beställa registreringsbevis, söka fordonsuppgifter, ställa av eller ställa på ett fordon till att ansöka om körkortstillstånd.
Förutsättningen för myndighetens alla e-tjänster är den tekniska plattformens förmåga att effektivt hantera stora mängder data om bland annat 10 miljoner fordon och nästan 7 miljoner körkortsinnehavare.

Ständiga förbättringar
Men Transportstyrelsen strävar hela tiden att förbättra existerande e-tjänster, genom att förbättra och förenkla funktionaliteten, och att utveckla nya. Ett av målen är att få bort all pappershantering gentemot medborgarna. Digitalisering är en prioriterad fråga på myndigheten och med den nya it-infrastrukturen kan digitaliseringen ta stora steg framåt. I den här processen spelar it-avdelningen, med omkring 260 medarbetare, en central roll.
En av medarbetarna inom it är Carl Behrn, som leder en grupp som kallas effektiv systemutveckling eller Effsys.
Den stora migreringen från en stordatormiljö till en modern Windowsmiljö är genomförd och gruppens uppgift nu är att att skapa en bättre förvaltningsbarhet.
– Med det menas att automatisera uppdateringar och nya releaser. Vi vill se till att produktionssättningen av dem sker utifrån samma mallar. Ytterst syftar det självfallet till att förbättra för våra medborgare, säger Carl Behrn.

Följer hela processen
Parallellt med det arbetar it-avdelningen också med att effektivisera testningen av det som nyutvecklas. Tidigare låg fokus på systemutveckling och när den var klar förväntades det att driften skulle ta hand om produktionssättningen.
– Idag tar vi hand om hela processen fram till dess att koden är i produktion, säger Carl Behrn.
Ett annat fokus idag för Effsys-gruppen är att utveckla molntjänster. Just nu testas en molntjänst internt. Detta är i mångt och mycket en arkitekturfråga.
– Utgångspunkten för mycket av vår utveckling är hur vår leverans ska se ut i framtiden.
Transportstyrelsens it-avdelning har, liksom de flesta aktörer inom it-branschen, ett ständigt behov att få in ny kompetens i organisationen. Det gäller egentligen på alla nivåer och inte minst kompetens inom molnteknik, till exempel dotnet-utvecklare som förstår en tjänsteorienterad arkitektur.

Lång erfarenhet
Carl Behrn har en gedigen erfarenhet av it-branschen och började 2008 som konsult på Vägverket. Sedan fem år är han anställd på Transportstyrelsen. Han upplever att det finns goda möjligheter till egen kompetensutveckling, både genom att delta i olika projekt och genom externa kurser. Dessutom finns det en plan för kompetensutveckling för varje individ.
Amy Nylander är betydlig nyare, både i it-branschen och på myndigheten. Hon arbetar som systemutvecklare och det är hennes första jobb efter examen som dataingenjör från Örebro universitet.
När hon sökte sitt första jobb hade hon valet att börja på ett konsultföretag eller att börja på Transportstyrelsen. Det valet ångrar hon definitivt inte idag.
– Att jag är kvar efter drygt fyra år visar väl tydligt att jag valde rätt. När jag intervjuades kändes det som om man ville ha mig personligen och det var något jag uppskattade, säger Amy Nylander.
Hon upplever att hon hela tiden får arbeta med nya utmanande uppdrag.
– Jag har en chef som direkt märker när jag upplever att jag arbetar med något som jag börjar kunna och behöver ha nya utmaningar. Här finns mycket goda möjligheter att utvecklas för den som vill.

Transportstyrelsen
Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg.
Myndigheten utvecklar ett tillgängligt transportsystem med hänsyn till säkerhet, miljö och hälsa. Med respekt för konsekvenser för medborgare och näringsliv utformar Transportstyrelsen regler och följer upp att de efterlevs.
Arbetet utgår ifrån helhetssyn och effektivitet och har hög servicenivå i kontakten med omvärlden. Myndigheten finns på 14 orter i landet och har idag cirka 2 000 medarbetare, varav omkring 260 inom it-verksamheten. Den största delen av Transportstyrelsens verksamhet finns i Borlänge, Norrköping och Örebro.

Transportstyrelsen
601 73 Norrköping
Tel vxl: 0771-503 503
www.transportstyrelsen.se