Etikettarkiv: Banksektorn

Utvecklingsmöjligheterna är fantastiska

Mattias Forsberg, CIO på Handelsbanken. Foto: Handelsbanken

Utvecklingsmöjligheterna för systemvetare och ingenjörer inom banksektorn är stora och spännande. Enligt Mattias Forsberg, CIO på Handelsbanken, finns det dessutom goda möjligheter att vara med och påverka omställningen till ett hållbart samhälle.

– Att jobba i en sektor som i grund och botten är digital och som har tillgång till en stor mängd data är jättespännande, säger Mattias Forsberg som sedan två år tillbaka arbetar som CIO på Handelsbanken.
Ytterligare en faktor som gör banksektorn så spännande enligt Mattias Forsberg är att den utgör en viktig del i omställningen till ett hållbarare samhälle. Avtrycket från bankerna i sig är ganska litet men genom bland annat utlåning, fonder och investeringar kan de påverka utvecklingen.
– Banker kan vara med och driva samhällsförändringar på många olika sätt. Under hösten har vi på Handelsbanken till exempel tagit fram rådgivningsmodeller för att minska ojämlika pensioner, säger Mattias Forsberg.

”Vi är mitt i en omställning där AI, molntjänster, moderna utvecklingsverktyg och arbeten i små agila team är viktiga beståndsdelar.”

Nya spännande roller
Den konkurrens som bankerna ställs inför genom fintechbolagens framfart är något som han välkomnar. Att banksektorn storsatsar på digitalisering och ny teknik öppnar upp för ännu fler spännande roller.
– Det är lätt att tänka att banksektorn är stordatorer och Cobol, och visst det finns kvar. Men samtidigt är vi mitt i en omställning där AI, molntjänster, moderna utvecklingsverktyg och arbeten i små agila team är viktiga beståndsdelar, säger Mattias Forsberg och påpekar att fördelen med de traditionella bankerna är att de redan har beprövade affärsmodeller samt en stabilitet och struktur som nya fintechbolag måste skapa.

Personlig utveckling
De kompetenser som efterfrågas inom branschen är bland annat arkitekter, data engineers, data scientists och programmerare inom framför allt Java.
– Utvecklingsmöjligheterna är fantastiska. Oavsett om du är intresserad av dataanalys, framtidens kvantdatorer eller vill vara med och digitalisera kundmöten finns det stora möjligheter att specialisera sig eller att bli chef, säger Mattias Forsberg.
I Framtidens Karriär – It & Datas undersökning svarar 7 av 10 att de kan tänka sig att arbeta inom bank, finans eller försäkring och att Handelsbanken rankas högt är inget som förvånar honom.
– Våra medarbetare arbetar med spännande utvecklingsfrågor i en företagsorganisation som har ett tydligt hållbarhetsfokus. Vi erbjuder dessutom våra medarbetare både trygghet och stabilitet, säger han.

Skulle du kunna tänka dig att arbeta inom bank, finans eller försäkring med it-utveckling, digitalisering eller datasäkerhet?

Vilka av följande stora företag inom bank, finans, försäkring skulle du kunna tänka dig att arbeta på? (Ange gärna flera.)

Om undersökningen

Framtidens Karriär – It & Data genomförde undersökningen 12–22 november 2021 mot ett slumpmässigt urval av de som tagit examen på teknisk högskola eller universitet inom datateknik, teknisk fysik, elektroteknik eller data- och systemvetenskap. Statistisk felmarginal är 2,5–4 procentenheter.

Digitaliseringen tar fart i banksektorn

Digitaliseringen skapar spännande utmaningar, anser Mattias Forsberg, CIO på Handelsbanken. Foto: Magnus Fond

Nu satsar storbankerna på ökad digitalisering för att komma ifatt de nya aktörerna på den finansiella marknaden. För kunderna väntar mer personliga tjänster. Mattias Forsberg, CIO på Handelsbanken, tror på spännande förändringar de kommande åren.

Hela vårt samhälle påverkas av digitaliseringen och banksektorn är inget undantag. Ärenden uträttas i allt större utsträckning i mobilen. Vi besöker alltmer sällan ett bankkontor eller använder kontanter.
– Något som har förändrat banksektorn är de nya aktörer som har dykt upp de senaste åren. De är oftast nischade på en tjänst och tar vara på digitala möjligheter, säger Mattias Forsberg.

”Det finns ett växande behov av olika typer av programmerare.”

Finansiella ekosystem
En annan viktig förändring är att konsumenter finns på allt fler digitala platser som har finansiella tjänster knutna till sig.
– Det är spännande att se hur kinesiska WeChat har gått från att vara en social medie­app till ett helt ekosystem med bland annat betalningstjänster. Det blir även intressant att se vad de stora techjättarna som Facebook, Amazon, Google eller Apple hittar på. Självklart tittar de på denna ganska lukrativa marknad och vill ha egna finansiella tjänster. Bankerna behöver nu finna sin roll i de finansiella ekosystem som skapas. Kunden slutar inte använda sin husbank, men börjar använda olika finansaktörer som komplement.
– Vi lever i en appekonomi, där appen är paketering av tjänster i finansiella ekosystem. De stora bankerna behöver erbjuda digitala personliga tjänster och rådgivning som komplement till de transaktioner som idag går att utföra i apparna. Det har vi under lång tid jobbat med på Handelsbanken och har väldigt nöjda kunder; till exempel har vår app Sveriges nöjdaste kunder. Dock tar vi nu nästa steg och gör stora satsningar på att med hjälp av ett datadrivet arbetssätt i små agila team öka vår utvecklingstakt där vi utnyttjar möjligheterna från molntjänster och artificiell intelligens.

Programmerare eftertraktade
På frågan vilken kompetens som är mest eftertraktad i bankvärlden, svarar Mattias Forsberg:
– Det finns ett växande behov av olika typer av programmerare. Det kan handla om allt från gränssnitt och kod i bankens app till avancerade AI-algoritmer, styrning av våra molntjänster eller säkerhetslösningar. På Handelsbanken med 2 000 duktiga personer inom IT, finns det stora möjligheter att kunna få en personlig utveckling och jobba med teknik i framkant.

Bankerna söker tekniker som kan kundbeteende

Lotta Lovén, chef för Digital Banking på Swedbank. Foto: Swedbank
Lotta Lovén, chef för Digital Banking på Swedbank. Foto: Swedbank
De stora bankerna blir i allt högre grad avancerade it-bolag som driver digitaliseringen i samhället framåt. Men de är bara i början av den här resan. Det kommer att hända mycket under de närmaste åren.

Banksektorn är inne i en mycket stor digital transformation. De nya teknologierna omvandlar banksektorn i grunden. De förändrar affärsprocesser, yrkesroller, arbetssätt och kundkontakter. Idag sker 95 procent av bankernas kundmöten via digitala kanaler.
– Kommunikationen ska vara enkel, bekväm och personaliserad samt trygg och säker. Generellt sett är bankerna i Norden mycket duktiga på att anpassa sig till kundernas beteendemönster, säger Lotta Lovén, chef för Digital Banking på Swedbank.
Lotta Lovén har under sin karriär arbetat på bank i många olika roller, bland annat som kontorschef och marknadschef. På Swedbank har hon arbetat med digitalisering sedan 2006.

De viktigaste trenderna
– De viktigaste tekniska trenderna är artificiell intelligens och dataanalys, fortsätter hon. Dessa teknologier stöttar många delar av verksamheten. De kan till exempel användas till att göra förutsägelser om kunders beteenden, och skapa, utveckla och automatisera processer och tjänster.
Det blir allt vanligare med virtuella assistenter och mjukvarurobotar som med stöd av AI kan svara på kundernas frågor. Swedbanks virtuella assistent får ungefär 100 000 frågor i månaden och kan svara på 85 procent av dem. I dag kan robotar även svara på personliga frågor, till exempel ”vad har jag för Swish-limit?”. Hittills har robotar främst kommunicerat via chatt, men det blir allt vanligare med röstkommunikation.
– Vi är fortfarande bara i början av den här resan. Inom en ganska snar framtid kan virtuella assistenter lösa avancerade problem och svara på komplexa frågor.

Stort kompetensbehov
Enligt Lotta Lovén finns det i dag en stor efterfrågan på kompetens inom framför allt AI, dataanalys, UX-design och beteendevetenskap.
– De som vill arbeta med digitalisering inom banksektorn ska fokusera på kopplingen mellan kundbeteendet och tekniken. De som är expert på båda dessa områden har en kompetens som är mycket efterfrågad i bankvärlden.
Enligt Framtidens Karriär – It & Datas undersökning anger 34 procent av it-/dataingenjörer och systemvetare att bank- och försäkringssektorn tillhör de sektorer som driver digitaliseringen och it-utvecklingen framåt.
– Det tycker jag är en för låg siffra. De stora bankerna i dag är avancerade it-bolag som definitivt driver digitaliseringen i samhället framåt, säger Lotta Lovén.

Anser du bank & försäkring tillhör de drivande sektorer inom digitalisering och it-utveckling?

Om undersökningen
Framtidens Karriär – It & Data genomförde en undersökning mot ett slumpmässigt urval av it/dataingenjörer och systemvetare 27 december 2018 – 2 januari 2019. Statistisk felmarginal är 2,5–4 procentenheter.

Stark it-innovation inom bank och finans

Tuva Palm, CTO på Nordnet. Foto: Peter Holmgren
Tuva Palm, CTO på Nordnet. Foto: Peter Holmgren
Den digitala revolutionen har bara börjat och några av framtidens mest kreativa it-jobb finns inom bank och finans.
– Som it-expert har man verkligen möjlighet att påverka och förbättra människors liv, säger Tuva Palm, CTO på Nordnet.

När Tuva Palm började på KTH för snart 20 år sedan visste hon inte riktigt vad hon ville ägna sig åt. Hon valde att läsa datateknik, som då var ett ganska litet program, eftersom det verkade kunna leda till spännande jobb. Och på den vägen är det. Hon gjorde sitt ex-jobb på Appeal Software Solutions, som senare köptes upp av Oracle. Där blev hon kvar i 13 år i en rad olika roller.
– Det var otroligt lärorika och utmanande år och jag fick en tung teknisk grund att stå på, säger Tuva.
Därifrån blev Tuva headhuntad till Klarna, där hon fick en publik roll med fokus på kommunikationen med slutkunden. Det är en erfarenhet som hon har nytta av i sin nuvarande tjänst som CTO för nätbanken Nordnet, där hon leder ombyggnaden av bankens tekniska plattform.
– Bank- och finanssektorn har släpat lite efter i digitaliseringen, mycket beroende på stränga regelverk. Men idag sker en oerhört snabb transformation av hur kunderna sköter sina bankaffärer. Tidigare lösningar blir snabbt daterade och vi ser en väldigt tydlig trend mot större kundfokus och personifiering, säger hon.

AI och robotar
De stora tekniska trenderna är den snabba utvecklingen av artificiell intelligens, AI, och robotar. AI kan till exempel hjälpa kunden att fatta kloka ekonomiska beslut och förutse framtida behov, baserade på stora mängder datapunkter i tidigare transaktioner. Om AI kan ses som en hjärna, så är det robotar som sköter det praktiska.
– Roboten gör jobbet åt dig, till exempel tar hand om ditt sparande, din aktieportfölj eller dina bolån. Tillsammans utgör AI och robotar grunden i det vi kallar UX, user experience. Produkter och tjänster blir förfinade, enklare och snabbare och skräddarsys utifrån kundens behov, önskemål och riskprofil. Den traditionella banken har utvecklat mjukvara med fokus på krav och implementering. UX börjar i andra änden och tittar på kundens behov av information och produkter, förklarar Tuva.
Finanssektorns behov av it-kompetens är stora och många av de mest utmanande it-jobben finns där, framhåller Tuva.
– Vi står fortfarande på tröskeln av den digitala revolutionen. Här finns extremt kreativa jobb i teknikens framkant och möjlighet att verkligen påverka människors liv och ge dem möjlighet att ta kontroll över sin ekonomi.

SEB vågar tänka nytt och kreativt kring IT-lösningar

William Jonsson och Annika Uddgård på SEB. Foto: Gonzalo Irigoyen
William Jonsson och Annika Uddgård på SEB. Foto: Gonzalo Irigoyen

Inom SEB:s IT-verksamhet finns en enorm bredd av system, tjänster och lösningar. Banken har gått från en traditionell infrastruktur med gamla legacysystem till en agil arbetsmiljö som ligger i den digitala utvecklingens absoluta framkant.

Under de senaste fem åren har SEB genomgått en stor resa med ett tydligt mål: att utnyttja de senaste lösningarna för att driva en avancerad IT-verksamhet med stort fokus på nytänkande och utveckling. Det finns fortfarande förbättringsområden men resan har gått över förväntan och resultaten har inte låtit vänta på sig.
– Vissa delar av vår IT-verksamhet har kommit väldigt långt medan andra delar först nu gör ett skifte. Många har en förutfattad mening om hur IT fungerar på bank, men hos oss finns inga givna sätt att arbeta utan vi har riktat in oss på gemensamma mål och oavsett vad man är intresserad av finns det något att hämta här, konstaterar teamchefen William Jonsson, som kom till SEB via bankens IT Young Professionals Program. Se filmen om SEB Young IT professionals
SEB:s digitala arbete har, med stöd från ledningen, i stadig takt omvandlats till att snarare påminna om ett storföretag inom IT än en bank. Arbetet har bland annat inkluderat att minska ner storleken på projekt, introducera ny teknik och att ha en öppnare och mer flexibel arbetsmiljö. Klimatet uppmuntrar till samarbete och engagemang i frågor man är intresserad av och kan bidra till.
– Vi har gått från att vara kalkylerande och att slå vakt om nya initiativ till att se potentialen i att inte veta hur marknaden ser ut i morgon. Det gör att vi vågar satsar mer och prova nya saker, och lyckligtvis har vi de finansiella musklerna som krävs för detta. Det skapar massor av möjligheter för oss att testa våra idéer och, viktigast av allt, ger oss modet att misslyckas.

SEB går mot open source
– Hela SEB:s IT-verksamhet genomsyras av en framtidstro, som framförallt präglas av en beslutsamhet att se möjligheter snarare än problem. Till skillnad från många andra aktörer har banken till exempel valt att anamma konceptet med open source, vilket gör den bättre förberedd på det kommande införandet av PSD2. Länge ansågs open source som något riskabelt, men SEB fokuserar redan på ”inner source”, där all kod ska kunna delas mellan alla våra utvecklingsavdelningar. Dessutom inväntar vi ett godkännande från ledningen att gå helt open source, så när PSD2 introduceras nu 2018 kommer vi redan att vara på banan. Det finns enorma fördelar med att samarbeta med fristående aktörer, inte minst för att vi då kan dra nytta av varandras innovationer och förstärka den lärande miljö vi redan har.

Rätt attityd är avgörande
William poängterar att ett kontinuerligt lärande är en hörnsten i bankens IT-verksamhet och att alla sporras till utbildning, såväl genom kurser, konferenser och utbildningar som genom att hitta egna metoder till kunskapsinhämtning. På så vis blir rätt attityd och engagemang för teknik och IT lika avgörande som formella kunskaper. Vi ser hur andra IT-bolag arbetar och lär oss av både deras misstag och deras framgångar, samtidigt som vi hela tiden strävar efter att utveckla nydanande lösningar. På SEB finns cirka 120 utvecklingsteam varav mitt eget team stöttar de cirka 50 som fokuserar på Microsoft-relaterad utveckling. Vi arbetar med Continuous Delivery för att automatisera IT-infrastruktur-relaterade processer.

En nytänkande kultur
Annika Uddgård började på SEB som COBOL-programmerare 2015 och inledde sin karriär med både förvaltning och nyutveckling. Under 2017 fick hon tillsammans med några kollegor i uppdrag att ta över och driva ett helt nytt system och hon har lärt sig mycket nytt om teknik och IT.
– Det finns många initiativ kring ny teknik inom SEB, exempelvis blockchain-tekniken, stora satsningar på big data och dataanalys för att kunna ligga steget före. Verksamheten börjar mer och mer inse värdet av IT och vi pratar mycket om hur digitaliseringen skapar nya möjligheter för oss och våra kunder.
Hon berättar att det finns en nytänkande kultur på SEB där idéer från medarbetarna fångas upp och förverkligas.
– Det senaste året har det arrangerats två hackathons som varit öppna för alla och via Innovation Lab kan vi som medarbetare utveckla och presentera våra uppslag med möjlighet att förverkliga dem på riktigt. Samtalet om teknik är närvarande, oavsett om det är i fikarummet eller på formella möten, så jag tror att vi går en spännande framtid till mötes, avslutar Annika.

SEB
SEB är en av Nordens ledande affärsbanker med ett brett utbud av finansiella tjänster och med representation i ett 20-tal länder runt om i världen. Koncernen har drygt 15 000 anställda. Visionen är att alltid leverera service i världsklass till kunderna och där spelar IT en avgörande roll. IT är affärsdrivande och integrerat i hela verksamheten.
Förutom SEB IT Young Professional Program finns även ett internationellt traineeprogram som erbjuder roller inom hela SEB.

För ansökningstider och mer information: www.sebgroup.com/career