Etikettarkiv: PostNord

”Det här är ett företag som erbjuder stora utvecklingsmöjligheter”

Philip Höög, produktägare inom IT och Niki Addibpour, scrum master på PostNord. Foto: Gonzalo Irigoyen
Philip Höög, produktägare inom IT och Niki Addibpour, scrum master på PostNord. Foto: Gonzalo Irigoyen

Att få jobba med ny teknik och samtidigt vara en del av en viktig samhällsfunktion lockade Niki Addibpour och Philip Höög till PostNord. Idag känner de både stolthet och glädje över att vara en del av en koncern som hela tiden strävar efter att ligga i framkant.

E-handeln och paketvolymerna fortsätter att öka. Niki Addibpour och Philip Höög jobbar med de senaste teknikerna i en bransch som genomgår stora förändringar. Att de befinner sig i händelsernas centrum är något som de blir påminda om så gott som dagligen.
– Vi arbetar väldigt nära själva driften. När vi utvecklar något har det en direkt påverkan på slutresultatet för kunden. Vilket är väldigt spännande och ger en tyngd åt vårt arbete, säger Philip Höög, produktägare inom IT på PostNord.

Jobba med IT på PostNord. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Viktig samhällsfunktion
Efter en examen i företagsekonomi och systemvetenskap valde han att söka sig till PostNord.
– För mig var det viktigt att jobba med något som ger ett kännbart värde. Jag tycker att PostNord är ett företag som har en väldigt viktig funktion. Här är jag ett kugghjul i ett stort system som producerar något som alla kan relatera till, säger han.
Under de två år som han har varit på företaget har han fått möjlighet att utvecklas i den riktning han vill.
– Både med min närmsta chef och i organisationen i övrigt har jag kunnat prata om mina kortsiktiga och långsiktiga mål och jag har även fått det stöd som behövs för att kunna uppnå dem, säger Philip Höög.

Karriär- och utvecklingsmöjligheter
Även Niki Addibpour, som har en examen i affärssystem och tjänstedesign från Stockholms universitet, har känt av de karriär- och utvecklingsmöjligheter som företaget erbjuder. Hon började som utvecklare på PostNord men arbetar idag som scrum master.
– Jag sökte mig till PostNord för att det kändes tryggt att tillhöra en verksamhet som jag kände väl till. Under de två år som jag har varit här har jag fått möjlighet att testa olika roller och jag har nu hittat något som jag trivs jättebra med. Det här är ett företag som erbjuder stora utvecklingsmöjligheter vilket jag uppskattar, säger hon och berättar att hon under sina tonår arbetade extra på PostNord som terminalarbetare.
Hennes roll som scrum master innebär bland annat att hon samordnar, planerar och ser till att utvecklarna i hennes team får de allra bästa förutsättningarna att nå uppsatta mål.
– Min roll är väldigt rolig. Jag upplever att den är lite mjukare än många andra IT-roller. Eftersom vi arbetar i tvärfunktionella team samarbetar jag dagligen med många olika människor med olika kompetenser, säger Niki Addibpour.
Även i Philip Höögs roll som produktägare är samordning och projektledning central. I stora drag ser han till att det alltid finns en uppdaterad roadmap och att prioriteringarna blir rätt.

Agil miljö och senaste tekniken
De är båda överens om att det agila arbetssättet med korta cykler och snabba feedbackloopar är en spännande och stimulerande miljö att arbeta i. När marknaden förändras kan de snabbt ställa om sina mål. Att de dessutom får chans att arbeta med den senaste tekniken är ytterligare en faktor som gör jobbdagarna roliga.
– Ska PostNord vara lönsamt i framtiden måste vi ligga i framkant teknologiskt. Det är så vi kan hantera de utmaningar som vi har framför oss. Och därav är IT en extremt stor och viktig del av PostNords verksamhet, säger Philip Höög.
För att hänga med i den stora omställningen som bland annat drivs på av e-handeln och ökande konkurrens omdefinieras PostNords hela IT-landskap. Gamla tekniker ersätts med bland annat containerbaserade lösningar och integrationstekniker som till exempel Kafka. För dataanalys i molnet används verktyg i framkant som machine learning. Allt ska vara molnbaserat och processerna ska inte bara vara stabila utan även automatiskt kunna skala upp för att möta volymökningar.

Stort miljöfokus
Med hjälp av den senaste tekniken kan PostNord även ligga i framkant när det gäller hållbarhet.
– För mig personligen är det här viktigt. Sedan 2009 har PostNord minskat sina koldioxidutsläpp med 40 procent och vi ska vara helt fossilfria till 2030. Det tycker jag är ytterligare en sak som gör PostNord till en attraktiv arbetsgivare. Jag kan med stolthet säga att jag jobbar på ett företag som anstränger sig på den fronten, säger Niki Addibpour.

Jobba med IT på PostNord. Klicka här för att se våra lediga tjänster

PostNord

Vi gör vardagen enklare. PostNord är ledande inom paket- och logistiktjänster till, från och inom Norden. Vi säkerställer postservicen till alla privatpersoner och företag i Sverige och Danmark oavsett var de bor och verkar. PostNord kopplar ihop företag, myndigheter och privatpersoner och möjliggör affärer, handel och kommunikation i Norden. Genom vår expertis och ett starkt distributionsnät utvecklar vi förutsättningarna för morgondagens e-handel, distribution, logistik och kommunikation i Norden. 2020 hade koncernen cirka 28000 anställda och en omsättning på 38,7 miljarder SEK. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag med koncernkontor i Solna.

Besök oss på www.postnord.com

Digitala lösningar avgör kampen

Carsten Heitmann, chef för PostNords it-lösningar ut mot produktion. Foto: Gonzalo Irigoyen

Ändrade kundbehov, hård konkurrens och en ständigt växande paketvolym. Utmaningarna inom logistiksektorn är många och it är en viktig del av lösningen.
– PostNord är känt som ett logistikbolag men är numera lika mycket ett teknologibolag, säger Carsten Heitmann, chef inom it vid PostNord.

– När jag började på Posten 2013 levererade vi 110 miljoner paket och 5,9 miljarder brev och andra försändelser. Idag har vi mer än halverat brevvolymerna och nästan dubblat paketvolymen, säger Carsten Heitmann som är chef för PostNords it-lösningar ut mot produktion.
Trots de senaste årens paketexplosion, där e-handeln är den pådrivande faktorn, befinner sig logistikbranschen enbart i början av utvecklingskurvan enligt Carsten Heitmann. För att kunna hantera de stora volymerna är det viktigt med skalbara och robusta it-lösningar.
– Systemen måste klara av att hänga med i volymökningen och alltid vara tillgängliga eftersom verksamheten är helt beroende av fungerande it-system.

”Hemleveranser kräver it-stöd som gör att vi med hög träffsäkerhet kan leverera varan vid första försöket.”

Kundernas önskemål styr
Men en kanske ännu större utmaning som branschen står inför är förmågan att kunna möta marknadens efterfrågan av tjänster. I den hårt konkurrensutsatta e-handeln vill konsumenterna bemötas på det sätt som de har behov av.
– En tydlig trend som vi har sett de senaste åren är ökad efterfrågan på hemleveranser. Det kräver it-stöd som gör att vi med hög träffsäkerhet kan leverera varan vid första försöket på ett för mottagaren bra sätt, säger Carsten Heitmann och tillägger att varje omleverans innebär en missnöjd mottagare, och negativ miljöpåverkan.
Enligt Carsten Heitmann spelar it en nyckel­roll vid såväl digitalisering av processer som vid skalbarhet och analyser av data.

It viktigt för miljön
Även när det handlar om miljön har it-lösningar en viktig roll att spela.
– Med rätt it-lösningar kan fordonen köra så få kilometer som möjligt och vara så fullastade som möjligt. Därigenom uppnås miljö­vinster, säger han.
För att logistikbranschen ska klara utmaningarna är det viktigt att hitta medarbetare som kan analysera data, och bygga och förbättra it-lösningar.
– Vi går igenom en teknisk såväl som marknadsmässig transformation. Förändringen genomsyrar alla lager och då behövs det kompetenser som kan möta det behovet. PostNord är känt som ett logistikbolag men är numera lika mycket ett teknologibolag.

Var med och skapa morgondagens postlösningar!

Amarnath Das, Product Owner Data Analytics, Åsa Edde, Product Owner Automation och Emilio Marinone, Data Scientist på PostNord. Foto: Johan Marklund
Amarnath Das, Product Owner Data Analytics, Åsa Edde, Product Owner Automation och Emilio Marinone, Data Scientist på PostNord. Foto: Johan Marklund

Vill du arbeta med framtidens digitala lösningar på ett företag vars rötter sträcker sig nästan 400 år tillbaka? Välkommen till PostNord, där modern teknologi revolutionerar sättet vi skickar, transporterar och levererar brev och paket.

Ända sedan svenska postväsendet bildades 1636 har organisationen varit stadd i förändring för att möta samhällets ständigt skiftande behov och krav. Idag är det digitaliseringen som helt ändrar förutsättningarna för verksamheten.
– Det är fantastiskt att få vara med på den här resan. Ny teknik förändrar hela kundupplevelsen och våra arbetssätt. PostNord ligger verkligen i fronten, med avancerade, smarta lösningar. Kulturen är mycket innovativ, vilket gör det väldigt roligt att arbeta här, säger Åsa Edde, Product Owner Automation på Nordic Strategy and Solutions.
Åsa vet vad hon pratar om. Hon började redan 1981 på Postgirot, som då var en del av Posten, och har stannat kvar i koncernen sedan dess. Under de 40 år som gått har hon haft en rad olika roller och fått se en hisnande utveckling, från en mestadels manuell hantering och stora datahallar till dagens avancerade algoritmer, robotik och automatisering.
– Vi har alltid varit lite av teknologiska ”early adapters” och ingen tid har väl varit så spännande som nu. Under hela min karriär har kunderna varit mitt viktigaste fokus. Här kan jag arbeta med ett långsiktigt, strategiskt perspektiv och tillämpa ny teknologi för att automatisera och effektivisera kundmötet och affärsprocesserna. Jag kan verkligen inte tänka mig ett mer kreativt och utvecklande jobb.

Vill du jobba med IT på PostNord? Klicka här för att se våra lediga tjänster.

Många människor påverkas
En ny, spännande teknologi är Natural Language Understanding, där AI används för att hjälpa datorer att förstå och tolka mänskligt språk. Civilingenjören Emilio Marinone, som har examen från Milanos polytekniska universitet och en master i robotik och autonoma system från KTH, arbetar med att utveckla algoritmer inom just det området. Han började på PostNord i december i fjol och arbetar på samma avdelning som Åsa.
– Det är ett väldigt intressant fält, där vi kommer att se en snabb utveckling inom de närmaste åren. Vad jag verkligen gillar med att jobba här på PostNord är att mitt arbete påverkar miljontals människor i deras vardag. Det finns också så enormt mycket data att arbeta med, vilket ger ständigt nya utmaningar, säger han.
Förutom möjligheten att utveckla och arbeta med teknologi i framkant tycker Emilio att en av de stora fördelarna på PostNord är det öppna, nyfikna och tillåtande arbetsklimatet.
– Vi har en öppen, lösningsorienterad dialog och mina förslag och min kunskap tas tillvara. Dessutom är det stimulerande att arbeta i en så internationell miljö, mångfalden gör att man får ut det bästa av varje medarbetare.

Agila, tvärfunktionella team
Emilio får medhåll av Amarnath Das, Product Owner Data Analytics. Han har en examen i elektronik och kommunikation samt en master i industriell ekonomi från hemlandet Indien. Amanath har arbetat i Sverige i fyra år, bland annat inom telekommunikationsindustrin. Till PostNord kom han för tre år sedan och han arbetar med avancerad analys, Business Intelligence och rapportering.
– Det är en väldigt dynamisk, komplex och snabbrörlig miljö, med tvärfunktionella och agila team. Det är tillåtet att pröva nya idéer och ingen katastrof om man inte lyckas varje gång. Här på PostNord får jag dessutom arbeta med både teknologi och verksamhetsstrategi, vilket är väldigt roligt, säger han.
– En extra dimension är att PostNord har en så lång historia och att jag får vara med och forma framtiden för ett anrikt och samhällskritiskt företag. Förändring är en konstant faktor hos PostNord och nu är vi mitt i den digitala revolutionen och skapar morgondagens lösningar.
PostNord söker löpande engagerade talanger som vill vara med och driva företagets utveckling att bli ännu mer effektiv, hållbar och kundfokuserad. PostNord erbjuder en rad karriärmöjligheter inom bland annat molnteknologi, data analytics, business analyst, AI, mobilitet och webbutveckling.
– Här uppmuntras man att våga sig på nya uppgifter, säger Åsa. Min egen karriär illustrerar verkligen utvecklingsmöjligheterna. På PostNord behöver man inte byta arbetsgivare för att få nya utmaningar och växa.

Vill du jobba med IT på PostNord? Klicka här för att se våra lediga tjänster.

Postnord

Vi gör vardagen enklare! PostNord är den ledande leverantören av kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden. Vi säkerställer postservicen till privatpersoner och företag i Sverige och Danmark. Genom vår expertis och ett starkt distributionsnät utvecklar vi förutsättningarna för morgondagens kommunikation, e-handel, distribution och logistik i Norden. 2019 hade koncernen cirka 29 000 anställda och en omsättning på 38,3 miljarder SEK. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag med koncernkontor i Solna.

Besök oss på www.postnord.com

Paradigmskifte ställer nya krav

Anne-Christine Lane, ansvarig för analytics och automation på Postnord. Foto: Fond&Fond

Logistiksektorn befinner sig mitt i ett spännande paradigmskifte, med den stadigt ökande e-handeln som främsta drivkraft. Logistikbolagen utvecklas i allt större utsträckning till servicebolag som ska kombinera effektiva logistikprocesser med leveranser på kundens villkor. Det ställer nya krav på bolagens it-infrastruktur och dataanalys.

– Den ökade e-handeln och handelssektorns omställning från fysisk till digital handel har bidragit till kraftigt ökade paketvolymer i logistiksektorn. Hos oss på Postnord har paketvolymen exempelvis ökat med 30 procent under coronapandemin. Det här är en långsiktig utveckling som accelererat i samband med pandemin och som kommer att fortsätta även när pandemin klingat av, säger Anne-Christine Lane, ansvarig för analytics och automation på Postnord. Hon har en examen i informationsteknologi och en MBA och har tidigare jobbat bland annat som affärsutvecklare, försäljningsdirektör och ansvarig för ombudsnätet på Postnord.

”Vi ser en starkt ökad efterfrågan på miljö­vänlig hemleverans på kundens villkor.”

AI och machine learning
Logistiksektorns främsta utmaning just nu är, enligt Anne-Christine Lane, att kombinera effektiva logistikprocesser med en hög servicenivå samt att kontinuerligt minska miljöpåverkan i sin verksamhet.
– Vår sektor har allt mer specifika tekniska behov. Bolagen förfogar över stora mängder data som kan analyseras och användas för att effektivisera processerna. Efterfrågan på specialister inom AI, machine learning och data engineering är därför hög. Bolagen behöver även it-specialister som är bra på att presentera och testa innovativa affärsmässiga tillämpningar av it-teknik. Business analysts och RPA-utvecklare är andra exempel på kompetenser som efterfrågas, säger hon.

Utmaning och möjlighet
– Det vi ser nu är ett permanent skifte i konsumtionsmönster som både innebär nya möjligheter och utmaningar för logistikbolagen. Vi ser bland annat en starkt ökad efterfrågan på miljövänlig hemleverans på kundens villkor, vilket förstås ställer helt nya krav på stora logistikbolag vars organisation i första hand är uppbyggd för att kunna hantera storskaliga volymer, säger Anne-Christine Lane.
Hon tror att fler logistikbolag framöver kommer att använda sig av data för att kunna agera mer prediktivt och upplysande gentemot sina kunder.
– AI och dataanalys innebär fantastiska utvecklings- och effektiviseringsmöjligheter för logistiksektorn. Samtidigt är det viktigt att analysera data med eftertanke, för om det blir fel riskerar det att få stor inverkan på logistikprocessen.

Ett logistikföretag i framkant

Mikael Qvist, Automation Analyst på PostNord i Stockholm och Alma Söderqvist, Business Analyst på PostNord i Köpenhamn. Foto: Gonzalo Irigoyen
Mikael Qvist, Automation Analyst på PostNord i Stockholm och Alma Söderqvist, Business Analyst på PostNord i Köpenhamn. Foto: Gonzalo Irigoyen
PostNord är världsledande på digitalisering i sin bransch och många spännande utmaningar väntar framöver. Bland annat kommer Artificiell Intelligens (AI) att bidra till att potentiella problem upptäcks och åtgärdas i tid.

För att ytterligare effektivisera utvecklingsarbetet inom PostNord har de samlat arbetet med digitalisering och automation på en central avdelning, och där jobbar Alma Söderqvist.
– Jag sitter på kontoret i Köpenhamn och jobbar idag som Business Analyst. Tidigare var jag på HR-avdelningen, men i samband med att jag gick det nordiska Mentorsprogrammet inom PostNord så blev jag erbjuden det här jobbet. Det är ett exempel på den positiva utvecklingskultur som finns inom företaget. Man får mycket uppmuntran i att söka sig nya vägar och utvecklas i den riktning som känns intressant, konstaterar hon.

Ökad digitalisering till nytta för kunderna
På hennes avdelning har de över 60 automationsprocesser igång, som innebär att tidigare rutinmässiga göromål robotiseras. Det ger tid till att jobba med mer komplicerade uppgifter som i sin tur skapar en bättre service för kunderna.
– Ett exempel på en process som automatiserats med goda resultat är eftersökning av värdepaket som kommit på avvägar. Det går idag betydligt snabbare, till stor glädje för kunderna, och bara den automationsprocessen sparar dessutom ca 24 miljoner per år, förklarar Alma Söderqvist.
Hennes kollega Mikael Qvist jobbar som Automation Analyst på kontoret i Stockholm och har jobbat på PostNord i tre år.
– Tidigare jobbade jag bland annat på IBM i många år och kan konstatera att arbetet här på PostNord är betydligt mer dynamiskt, något som kanske kan förvåna. Men det finns en stor förändringsvilja inom företaget och det bedrivs ett mycket strukturerat utvecklingsarbete som det är otroligt kul att vara en del av.

Uppmuntras till personlig utveckling
Som en del i hans personliga utveckling har han just bytt till automationsavdelningen, tidigare var han Service&Delivery Manager på avdelningen för Logistics and Mail Systems.
– Bytet är en följd av att jag var inblandad i ett implementeringsprojekt inom AI och maskininlärning och blev då så intresserad av det nya området att jag bad att få jobba vidare med utvecklingen av det inom PostNord. Och då det är ett nytt område för mig så går jag nu genom jobbet två on-lineutbildningar, en på Helsingfors universitet och en på Stanton University i Kalifornien.
Att använda AI och maskininlärning för processer inom PostNord är än så länge i ett tidigt skede, men de ser stor potential för nya användningsområden.
– Det vi kommer att kunna använda maskininlärning och AI till är bland annat att i tidiga faser kunna upptäcka att något inte fungerar normalt i IT-systemen. Det kan vara att ett system börjar indikera onormalt stora mängder data en tisdag, något som vanligen inte inträffar en tisdag. Då kollas det upp och om det blivit något fel i systemet så åtgärdas det innan problemet orsakar en störning i produktionen.
Därigenom kommer deras incidenthanteringen att bli betydligt mer effektiv och lösningstiderna sjunka ordentligt.

Kul att gå till jobbet
Både Alma Söderqvist och Mikael Qvist vittnar om ett mycket öppet och inkluderande arbetsklimat, något som båda uppskattar.
– Vi har stora friheter inom ramen för våra jobb. Ett exempel är att vi kan jobba hemifrån ibland. Det viktiga för våra chefer är att jobbet blir gjort; var och hur vi gör det väljer vi själva. Det är ett stort förtroende de visar oss, något som i sin tur stärker oss och gör att vi får ännu mer energi på jobbet. Det är en skön känsla att vakna upp på morgonen och se fram emot att få gå till jobbet, konstaterar Alma Söderqvist med ett leende.
Det innebär också att det finns många medarbetare som varit länge inom företaget, men i olika roller.
– Många byter relativt ofta arbete internt och får därigenom en stor personlig utveckling. Vi är även inne i en föryngringsprocess då det är många pensionsavgångar, så det är en härlig blandning av äldre erfarna medarbetare och yngre som bär med sig nya impulser, avslutar Mikael Qvist.

Jobba på PostNord! Se våra lediga tjänster och ansök här

PostNord
PostNord är den ledande leverantören av kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden. Genom vår expertis och ett starkt distributionsnät utvecklar vi förutsättningarna för morgondagens kommunikation, e-handel, distribution och logistik i Norden. 2017 hade koncernen 31000 anställda och en omsättning på 37 miljarder SEK. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag med koncernkontor i Solna.

www.postnord.se

PostNord logotype

Behov av data scientists i logistikbranschen

Jenny Fagerstedt Boman, chef för IT Delivery på PostNord. Foto: Gonzalo Irigoyen
Jenny Fagerstedt Boman, chef för IT Delivery på PostNord. Foto: Gonzalo Irigoyen
Logistikbranschen förändras i snabb takt av digitaliseringen och den fortsatt växande e-handeln. Samtidigt ökar antalet aktörer på marknaden.

Logistikbranschen har sitt ursprung i en mer traditionell transportverksamhet.
– Därför påverkas branschen extra mycket av den pågående digitaliseringen. Samtidigt förändras den av den fortsatt växande e-handeln. Än så länge finns det inga tecken på att tillväxten börjar plana ut, säger Jenny Fagerstedt Boman, chef för IT Delivery, PostNord.
Jenny Fagerstedt Boman har en lång karriär bakom sig inom logistiksektorn och detaljhandeln. I många år har hon arbetat i Europa med Sverige som bas, bland annat på DHL. Efter ett par år på KF kom hon till PostNord där hon har arbetat i snart fyra år.
– Idag kompletteras en mycket stor del av de fysiska leveranserna med digital information, till exempel var ett paket finns i leverans­kedjan vid en viss tidpunkt, fortsätter hon.

Nya aktörer på marknaden
Det dyker upp många nya aktörer på marknaden för paketleveranser. En stor del av dem väljer ofta en viss nisch som kan vara lönsam för dem.
Samtidigt fortsätter den traditionella brevmarknaden att minska. De fysiska försändelserna kompletteras med digitala alternativ. Kunderna kan välja hur de ska adressera sina mottagare.
De viktigaste av de nya teknologierna som används i branschen är artificiell intelligens (AI) och Robotic Process Automation (RPA).
– Vi använder AI bland annat för att automatisera våra datacenter. RPA använder vi för automatisering av våra administrativa processer.

Data science och data mining
Det teknikområde som kanske ökar snabbast i betydelse inom branschen är dataanalys, särskilt i form av data science och data mining.
– I vårt fall handlar det om att använda olika metoder för att utvinna kunskap och insikter ur de stora mängder data som våra system genererar. Det underlättar vårt arbete med att förbättra våra produkter och tjänster.
Enligt Jenny Fagerstedt Boman finns det mycket goda karriärmöjligheter i logistikbranschen för ingenjörer inom it.
– Om jag ska lyfta fram ett område som vi har ett särskilt stort och växande behov av kompetens på i den här branschen är det data science.
Jenny Fagerstedt Boman har ett karriärråd till ingenjörer inom it som vill arbeta i logistikbranschen.
– Du måste ständigt vara beredd på att vidareutveckla dig, säger hon. I den här branschen går det oerhört fort och det är ingen risk för att utvecklingen börjar stagnera.

På PostNord är det förändring som gäller

Petter Fahlström, chef för User support office och Jenny Fagerstedt, chef för IT-delivery. Foto: Gonzalo Irigoyen
Petter Fahlström, chef för User support office och Jenny Fagerstedt, chef för IT-delivery. Foto: Gonzalo Irigoyen
Den som vill arbeta i en organisation där ett förändringsarbete pågår på alla nivåer ska söka sig till PostNord. Här utvecklas både den befintliga verksamheten parallellt med att nya digitala tjänster skapas.

Rekryteringen av Charlotte Svensson till PostNord kan ses som ett uttryck för att digitalisering har högsta prioritet inom företaget. Sedan i augusti är hon chef för affärsområdet Communication Services. Hon kommer närmast från en roll som CTO i Bonnierkoncernen där hon drivit ett flertal digitaliseringsprojekt.

Utvecklingsdriven
Affärsområdet inrymmer den traditionella postverksamheten och alla nya e-tjänster, samt Strålfors. Det går inte att ta miste på att hon i grunden är utvecklingsdriven.
– Vi utvecklar både vår befintliga verksamhet och skapar nya digitala tjänster. Vi ska tillfredsställa alla våra kunder, både de som vill ha kvar de traditionella brevtjänsterna och de som vill vara helt digitala, säger Charlotte Svensson.
Valfrihet är det som gäller, och i år kommer PostNords kunder att märka flera nya e-tjänster. En av de mest populära idag är en tjänst där man kan skapa och skicka riktiga vykort utifrån sina bilder i Instagram.
– Den som söker sig till oss måste gilla utmaningar, exempelvis att utveckla nya tjänster ur ett affärsperspektiv, och att arbeta i agila team mycket nära verksamheten.

Utveckling genomsyrar
Att utveckling och förändring är en inställning som genomsyrar hela organisationen är Jenny Fagerstedt ett exempel på. Hon är idag chef för IT-delivery och leder en grupp som utvecklar, förvaltar och sköter drift av PostNords it-infrastruktur.
– Jag vill påstå att den transformation som PostNord nu är mitt uppe i är ett av de största förändringsprojekten som just nu pågår inom det svenska näringslivet, säger Jenny Fagerstedt.
Hon tar som exempel att man förra året drog igång 80 nya förändringsprojekt och att man bytte ut de största externa it-partners och tecknade helt nya avtal. Hon är också stolt över att PostNords app fick Svenska Designpriset förra året.
Förändringsbenägenheten genomsyrar hela organisationen och Jenny är själv ett lysande exempel på karriärmöjligheterna som finns. För två år sen anställdes hon som chef för infrastruktur och har nu ansvar för utveckling, förvaltning och drift.
Hon nämner två program för karriärutveckling inom företaget: PostNord Professional och Top Talent, och framhåller speciellt möjligheten att göra karriär även som specialist.
– Man kan komma vidare i karriären utan att bli chef. Om du vill växa som individ har du definitivt kommit till rätt företag.

Stora resurser att förverkliga idéer
Hon framhåller också att PostNord visserligen är ett stort företag med allt vad det innebär, men att det är lätt att få gehör för nya idéer och att få dem testade.
– Vår storlek innebär ju också att när en idé väl ska genomföras, så finns verkligen resurserna att genomföra den, säger Jenny Fagerstedt.
En av Jennys medarbetare är Petter Fahlström. Han är chef för User support office, och den genomgripande digitalisering som PostNord nu är mitt uppe i var det som lockade honom att söka sig hit. Tidigare arbetade han hos en it-leverantör.
– Det räcker inte med att vi har ett fungerande it-stöd för våra produkter. Vårt mål är att bli ledande. Vår digitalisering innebär också att it går från att vara en stödfunktion till att bli avgörande för all utveckling, säger Petter Fahlström.

Är världsledande
Ett av målen är att kunderna ska ha kontroll över helheten vid e-handel.
– Parallellt med att vi själva digitaliserar hjälper vi också våra kunder att digitalisera sin verksamhet eller att tjänstefiera hela det logistiska flödet.
Att PostNord är ett av Nordens största företag medför också att digitaliseringen som pågår är ett av de största digitaliseringsprojekten som pågår idag.
– Hela vår kärnverksamhet håller på att förändras i grunden och jag vågar påstå att vi är världsledande på digitalisering inom vår bransch. Det är en fantastisk plats att vara på för den som gillar utmaningar, säger Petter Fahlström.

PostNord
PostNord är den ledande leverantören av kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden. Vi säkerställer också post-
servicen till privatpersoner och företag i Sverige och Danmark. Genom vår expertis och ett starkt distributionsnät utvecklar vi förutsättningarna för morgondagens kommunikation, e-handel, distribution och logistik i Norden. 2016 hade koncernen 33 000 anställda och en omsättning på 38,5 miljarder SEK. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag med koncernkontor i Solna.
www.postnord.se