Etikettarkiv: Arbetsförmedlingen

Myndigheternas it-medarbetare är mitt i händelsernas centrum

Krister Dackland, it-direktör på Arbetsförmedlingen. Foto: Johan Marklund

De svenska myndigheterna befinner sig mitt i en intensiv digitaliseringsutveckling. Digitaliseringen är den drivande kraften för myndigheternas verksamhetsutveckling, ett stort investeringsområde och ett område där det pågår en långsiktigt intensiv rörelse. Som systemvetare eller it-ingenjör fyller man en nyckelfunktion i myndigheternas digitala transformation.

– Myndigheternas snabba digitaliseringstakt har förstås accelererat ytterligare under pandemin, liksom användarnas krav på digitala tjänster. Hur långt verksamheterna har kommit varierar, men många större myndigheter har kommit relativt långt. Processen handlar till stor del om att digitalisera och effektivisera flöden och automatisera repetitiva moment. När AI och andra teknologier används för att optimera ärendehanteringen kan medarbetarna fokusera på process­optimering och mer krävande och komplexa arbetsuppgifter, säger Krister Dackland, it-direktör på Arbetsförmedlingen. Han har tidigare varit forskare inom akademin och it-chef på bland annat Tele2, Ericsson, TDC, SL och Försäkringskassan.

”På myndigheter får man vara med och utveckla tjänster som verkligen gör skillnad.”

Underlättar människors vardag
På Arbetsförmedlingen pågår ett arbete med att byta ut samtliga tekniska system och implementera ett processtyrt och flödesorienterat arbetssätt.
– I dagsläget hanteras drygt 35 procent av alla ärenden via vår digitala plattform. Målet är att komma upp till så nära 100 procent det går, säger Krister Dackland.
Han rekommenderar dataingenjörer och systemvetare med ett genuint samhällsintresse och en vilja att vara en viktig byggsten i ett större samhällsbygge att söka sig till myndighetssfären.
– På myndigheter får man vara med och utveckla tjänster som verkligen gör skillnad och underlättar många människors vardag. Som it-medarbetare på en myndighet har man med andra ord en unik möjlighet att vara med och förflytta hela verksamheten in i framtiden, säger Krister Dackland.

Dataanalytiker efterfrågas
Många myndigheter har stora it-avdelningar och rekryterar därmed relativt brett. Några av it-kompetenser som efterfrågas mest är tjänstedesigners, it-medarbetare med juridisk kompetens, mjukvaruutvecklare, tekniker, dataanalytiker och informationssäkerhetsspecialister. Eftersom allt fler myndigheter tillämpar agila arbetssätt är erfarenhet av agilitet också mycket efterfrågat.
– För it-medarbetare som vill utvecklas till specialister har myndigheterna mycket att erbjuda. Som designer kan man exempelvis vidareutvecklas till systemarkitekt, informationsarkitekt eller säkerhetsarkitekt. Många växlar också mellan att arbeta på flera olika myndigheter, säger Krister Dackland.

Samhällsnytta och teknik i framkant

Mattias Bielsa, AI-arkitekt och Beatrice Sablone, Chief Digital Officer på Arbetsförmedlingens IT-avdelning. Foto: Johan Marklund
Mattias Bielsa, AI-arkitekt och Beatrice Sablone, Chief Digital Officer på Arbetsförmedlingens IT-avdelning. Foto: Johan Marklund

På Arbetsförmedlingens stora IT-avdelning formas framtiden, med bland annat AI. Utvecklingsmöjligheterna är många, och vardagen spännande.
– Vi hanterar stora volymer data varje månad. Exempelvis används eventdata från 30 miljoner klick och information om 700000 unika användare som kontinuerligt flödar in i en AI-modell som ger rekommendationer, säger Mattias Bielsa, AI-arkitekt.

På Arbetsförmedlingens IT-avdelning i Solna arbetar över 1000 personer. Mattias Bielsa, som utbildade sig på KTH, har jobbat där i 14 år. Nu utvecklar han, tillsammans med kollegor, AI-teknik bakom en av Sveriges största webbplatser.
– AI har en stor betydelse i den organisation som vi är på väg mot. Det är en av flera nyckelfaktorer som datadrivna myndigheter behöver ha som grund. En viktig roll som myndigheter kan bidra med är demokratisering av data, men också spännande insikter som kommer när vi använder och tillgängliggör den här typen av teknik, säger Mattias Bielsa.
Han var med och startade upp avdelningen som sedan 2018 snabbt vuxit från 3 till 17 personer.
– Det är nästan som att starta ett företag i företaget, att utveckla något från idé till att bygga upp en verksamhet och skala upp, säger Mattias Bielsa.

Jobba med oss på Arbetsförmedlingens IT-avdelning. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Klicka här för att besöka vår LinkedIn

Samarbete med andra
Hans främsta uppdrag som AI-arkitekt är att arbeta överbryggande mellan olika initiativ och se helheten mellan olika projekt.
– AI har utvecklats hastigt senaste åren och allt fler inser potentialen och tar tjänsterna för självklara. Den snabba utvecklingstakten gör att tekniken förändras fort. Ett viktigt mål är att från ett helhetsperspektiv strukturera och etablera en bra grund som lätt går att skala upp.
Arbetsförmedlingen arbetar också tillsammans med andra myndigheter, framför allt i Sverige men också utomlands. Mattias Bielsa har till exempel varit i Kambodja som expert och hjälpt myndigheter där att komma vidare i sin utveckling.
Mattias Bielsa rekommenderar jobb på Arbetsförmedlingens IT-avdelningen till den som är nyfiken, orädd och förtjust i att skapa samhällsnytta.
– Min egen resa här har inneburit väldigt många olika roller och möjligheter att ständigt få prova på nya saker, säger han.

Gör samhällsnytta
Kollegan Beatrice Sablone, som är CDO, Chief Digital Officer, kan bara hålla med.
– Gillar man kombinationen av modern teknik och samhällsnytta och att arbeta med förändring är Arbetsförmedlingen en bra arbetsplats. Man lär sig väldigt mycket och det är en stor arbetsgivare; du kan ha en karriär inom myndigheten.
Hon arbetade i början av sitt arbetsliv med grafisk form men bytte snart spår till allt mer IT-tunga postar. Beatrice Sablone har jobbat på Arbetsförmedlingen i 1,5 år och dessförinnan hos privata aktörer, som Microsoft och H&M.
– Jag driver förändring inom området data. Jag tycker att det är roligt att ge mig in i områden som är komplexa och där jag kan använda alla mina olika erfarenheter. Jag ser till exempel ett antal luckor som behöver fyllas och driver på för att allt ska fungera bättre. Man behöver ha en holistisk syn för att se var det brister, säger Beatrice Sablone.
Hon driver specifika frågor som spänner över hela verksamheten.
– Det finns ett ständigt förändrande behov. Det roligaste är när man löser komplexa frågor och ser att det blir nytta av det man gör. Jag gillar uppstart, avslut och resultat.

Ligger i framkant
Hennes dagar ser omväxlande ut, hon är till exempel med i styrgruppen för det nationella AI-uppdraget som representant för Arbetsförmedlingen.
– Vi tittar på hur man kan jobba bättre administrativt och göra mer nytta av skattepengar. Samhällsnytta skapas inte bara genom Arbetsförmedlingens huvudmål, att hjälpa folk att få arbete, utan också genom att bidra till en effektivare offentlig förvaltning. Det tycker jag är stimulerande, säger Beatrice Sablone.
Hon rekommenderar att söka sig till Arbetsförmedlingens IT-avdelning.
– Man ska ha tålamod, människokännedom och intresse för ny teknik och inte vara rädd för saker som man inte kan. Jag vill alltid ha någon kurs jag läser parallellt, man måste hela tiden vara nyfiken och inte stagnera i ett fixed mindset. Man kanske inte tror att det är så mycket ny teknik inom en myndighet, men här är IT-kompetenser efterfrågade och Arbetsförmedlingen ligger verkligen i framkant.

Jobba med oss på Arbetsförmedlingens IT-avdelning. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Klicka här för att besöka vår LinkedIn

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen är en statlig förvaltningsmyndighet under Arbetsmarknadsdepartementet. Mynd­ighetens ansvar omfattar offentlig arbetsförmedling och arbetsmarknadspolitisk verksamhet. I regeringens uppdragsbeskrivning finns bland annat Etablering av nyanlända, Arbetslivsinriktad rehabilitering och att Fler med funktionsnedsättning ska ges jobb. Den första statliga arbetsförmedlingen inrättades 1940, men Arbetsförmedlingen som den fungerar idag har funnits sedan 2008. Arbetsförmedlingens huvudkontor ligger i Solna utanför Stockholm och hade vid 2019 års utgång 11100 anställda. Av dessa arbetar 1000 på IT-avdelningen.

Arbetsförmedlingen
Elektrogatan 4
113 99 Solna
Tel: 0771–60 00 00
arbetsformedlingen.se

Digitaliseringen reformerar verksamheten

Krister Dackland, it-direktör på Arbetsförmedlingen. Foto: Johan Marklund

Många myndigheter befinner sig mitt i ett omfattande generationsskifte vad gäller teknik och arbetssätt. För it-specialister som vill vara delaktiga i ett stort förändringsarbete och jobba med ny teknik som skapar verklig samhällsnytta har myndigheter mycket att erbjuda.

– På flera myndigheter pågår nu ett intensivt arbete med att digitalisera kärnprocesserna. Detta medför att it-verksamheten smälter samman med övrig verksamhet. Utmaningarna är många och intressanta, inte minst it-säkerhetsmässigt, då digitala kanaler öppnas mot externa aktörer och kunder. Ytterligare en utmaning är att den tekniska utvecklingen har föregått den juridiska utvecklingen, vilket innebär att det juridiska ramverket behöver hinna ikapp, säger Krister Dackland, it-direktör på Arbetsförmedlingen. Han har tidigare varit forskare inom datavetenskap samt it- och utvecklingschef på bland annat Tele2, Ericsson, TDC, Trafikverket, SL och Försäkringskassan.

”På många myndigheter råder en utpräglad nybyggaranda som drivs av en vilja att underlätta människors vardag med hjälp av it.”

Utpräglad nybyggaranda
Han rekommenderar systemvetare och dataingenjörer som vill arbeta med digitalutveckling som bidrar till samhällsutveckling och samtidigt vara delaktiga i ett stort teknikskifte att söka sig till en myndighet.
– På många av de myndigheter som genomgår ett intensivt teknikskifte råder en utpräglad nybyggaranda som drivs av en vilja att underlätta människors vardag med hjälp av it. I förlängningen bidrar man till samhällsnytta på många olika nivåer, säger Krister Dackland.
Han är övertygad om att automatiserade och flödesorienterade kärnprocesser kommer att vara så självklara framöver att man inte längre behöver använda begreppet digitalisering.
– Specialister inom UX, it-säkerhet, AI, it-juridik, arkitektur och tjänstedesign kommer att vara efterfrågade kompetenser på myndigheter framöver. Även programmerare efterfrågas, säger Krister Dackland.

Stor it-avdelningar
Arbetsförmedlingens förändringsarbete ska resultera i ett processorienterat arbetssätt där varje arbetssökande flödar genom en väldefinierad process. Arbetet med att utveckla systemstöd för detta kundflöde har kommit långt, till exempel är sedan en tid tillbaka processmotorer och AI tillämpningar i produktion.
– Vi har en av Myndighetssveriges största it-avdelningar med otroliga utvecklingsmöjligheter för individer som vill vara delaktiga i vårt arbete med att reformera hela verksamheten med hjälp av it. Vi är dessutom den myndighet som ligger längst fram i Sverige vad gäller tillämpningen av AI, säger Krister Dackland.

Arbetsförmedlingen i utvecklingens främre led

Andreas Horndahl, AI-utvecklare på Arbetsförmedlingens AI-center. Foto: Johan Marklund
Andreas Horndahl, AI-utvecklare på Arbetsförmedlingens AI-center. Foto: Johan Marklund

Med teknik i framkant och myndighetsöverskridande samarbeten har Arbetsförmedlingen en framträdande roll i utvecklingen av både arbetsmarknad och samhälle. Nedan berättar två av myndighetens medarbetare om deras uppdrag och arbetsplats.

AI automatiserar och förnyar
Andreas Horndahl är AI-utvecklare på Arbetsförmedlingens AI-center. Han är nyanställd (december 2020) och har på grund av coronapandemin knappt sett sin nya arbetsplats. Kollegorna har han endast träffat digitalt.
– Intrycket jag fått är att det finns en stark vilja att automatisera och nyttja nya digitala tekniker för att förstå arbetsmarknaden och underlätta för arbetssökande, säger han.
Han är civilingenjör datateknik, har drivit flera startupföretag och arbetat på Totalförsvarets Forskningsinstitut FOI med beslutsstödsystem, AI och maskininlärning.
– Det var flera faktorer som påverkade mitt val att komma till AI-center. Jag såg att de jobbade med både nya rön och praktiska tillämpningar. De låg också ganska långt fram på flera områden. Jag tyckte det var positivt att man hade identifierat både utmaningar och möjligheter med AI.

Jobba på Arbetsförmedlingens IT-avdelning. Klicka här för mer information

Nya möjligheter
Andreas arbete handlar bland annat om språk- och textanalys som kan användas för att ta vara på den information som finns i ostrukturerad form i platsannonser och ansökningshandlingar. Det handlar dels om att automatisera uppgifter för handläggare och arbetssökande, dels om helt nya tillämpningar.
– Ett exempel är hur man kan nå ökad förståelse för en arbetssökandes ställning på arbetsmarknaden och vad man kan göra för att förbättra läget. Genom tidigare statistik finns möjligheten att få en indikation på hur långt man är från en anställning. Det skulle vara ett värdefullt beslutsunderlag för våra handläggare.
Arbetet sträcker sig även utanför myndigheten. Bland annat i Vinnovafinansierade projektet Språkmodeller för svenska myndigheter. Här skapas en modell för digital språkförståelse, i vilken AI kan tränas till att sortera och kategorisera mejl, rapporter och dokument och se till att rätt handläggare har tillgång till rätt information. Projektet drivs i samarbete mellan RISE, Arbetsförmedlingen, Skatteverket och Tillväxtverket samt AI Sweden, Luleå tekniska universitet och Peltarion.

Delad data för samman myndigheter

Anna Ekegren, produkt- ägare i myndighetsöverskridande projekt. Foto: Johan Marklund

Anna Ekegren har arbetat hos Arbetsförmedlingen i närmare fyra år. Idag sitter hon på enheten för öppna data som produktägare i myndighetsöverskridande projekt.

– Vi har ett viktigt uppdrag på Verksamhetsområde IT. Det finns väldigt mycket att göra för att underlätta för handläggare, arbetsgivare och andra myndigheter, men framförallt för medborgarna. En viktig del i det är samarbetet med andra myndigheter. Där underlättar vi till exempel för medborgare att interagera med flera myndigheter utan att de själva ska behöva upprepa sina uppgifter varje gång.
En av de produkter Anna arbetar med är en myndighetsgemensam tjänst för arbetskraftsinvandring. Tjänsten låter användaren hantera alla nödvändiga steg hos alla inblandade myndigheter på en och samma plattform. Hon driver också utvecklingen av bastjänster för smidig och säker informationsdelning mellan olika myndigheter. Det kan handla om information från en myndighet som behöver vara aktuell och säker och lättillgänglig för våra handläggare

En stark gemenskap
Som myndighet har Arbetsförmedlingen varit föremål för en del kritik. Anna tror det grundar sig i att en stor del av den samhällsnytta myndigheten bidrar till inte alltid når fram.
– Vi som jobbar har ju tyckt annorlunda. Och därför har vi tagit i lite extra för att visa vad det är vi gör – och nyttan med det. Det har gett en stark gemenskap.
Engagemanget hos Anna och hennes kollegor går inte obemärkt förbi. Tillsammans med den stora variationen av ny teknik och den tydligare samhällsnytta deras arbete ger, har Arbetsförmedlingen gått från en kritiserad myndighet till en attraktiv arbetsplats.
– Här finns utrymme för att göra mycket. Det finns alltid nya utmaningar och möjligheten att röra sig mellan olika områden och inom Verksamhetsområde IT är stor. Det är stor mångfald, bra chefer, kompetenta kollegor och en trevlig fysisk arbetsmiljö. Men viktigast av allt, vi gör något viktigt.

Jobba på Arbetsförmedlingens IT-avdelning. Klicka här för mer information

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen är en statlig förvaltningsmyndighet under Arbetsmarknadsdepartementet. Myndighetens ansvar omfattar offentlig arbetsförmedling och arbetsmarknadspolitisk verksamhet. I regeringens uppdragsbeskrivning finns bland annat Etablering av nyanlända, Arbetslivsinriktad rehabilitering och att Fler med funktionsnedsättning ska ges jobb. Den första statliga arbetsförmedlingen inrättades 1940, men Arbetsförmedlingen som den fungerar idag har funnits sedan 2008. Arbetsförmedlingens huvudkontor ligger i Solna utanför Stockholm och hade vid 2019 års utgång 11 100 anställda. Av dessa arbetar 500 på it-avdelningen.

Besök oss gärna på LinkedIn

Arbetsförmedlingen
Tel: 0771–60 00 00
arbetsformedlingen.se

Arbetsförmedlingen mångsidig myndighet i framkant

Malin Augustsson, junior dataingenjör och Delshad Khoshpasand, produktägare på Arbetsförmedlingens it-avdelning. Foto: Johan Marklund
Malin Augustsson, junior dataingenjör och Delshad Khoshpasand, produktägare på Arbetsförmedlingens it-avdelning. Foto: Johan Marklund

Med fokus på ny teknik, självledarskap och samhällsnytta ger it-avdelningen på Arbetsförmedlingen dig möjligheten att utveckla både dig själv och samhället.

Lokalerna på Arbetsförmedlingens huvudkontor på Elektrogatan 4 i Solna är så nya att de fortfarande doftar nytt virke. Arkitekturen är modern och väl genomtänkt för att passa myndighetens agila arbetssätt. Här sitter bland annat it-avdelningen – 500 anställda som med moderna tekniker lägger grunden för myndighetens digitala transformation och förflyttning.

Samhällsnytta i väggarna
– Arbetsförmedlingen handlar om att hjälpa människor, och det gör vi verkligen här, säger Malin Augustsson som är junior dataingenjör och arbetar på enheten Datadriven analys och AI.
Hennes uppgifter omfattar bland annat att hantera de stora mängder data som cirkulerar i Arbetsförmedlingens tjänster. Det innebär allt från att ta hand om myndighetens data lake till att vara med och diskutera integritet och hållbarhet kring AI.
Delshad Khoshpasand som efter en tid i den privata sektorn är tillbaka på Arbetsförmedlingens it-avdelning som produktägare, instämmer med Malin. Som myndighet är det en självklarhet att samhällsnyttan är i fokus, men här känns det verkligen i väggarna, menar hon.
– Det är syftet i allt vi gör. Vi arbetar alltid kundfokuserat och vi utgår alltid från faktiska behov för att underlätta för våra handläggare och arbetssökande, säger Delshad.
Hon ansvarar för utvecklingen av ett verktyg som ger stöd åt de arbetsförmedlare som deltar på handläggningsmöten med arbetssökanden som varit borta från arbetsmarknaden en längre tid. Genom bland annat BERT-modellen hjälper verktyget till att rekommendera passande tjänster.
– Verktyget gör det möjligt för arbetsförmedlarna att hålla en mer empatisk dialog. Istället för att sitta och scrolla, öppna nya fönster och leta information under mötet får de allt automatiserat i ett och samma gränssnitt, säger Delshad.
– AI är så bra på att hitta mönster, det gör att vi kan arbeta mer enhetligt, att vi kan se vilka grupper vi behöver fokusera på, och på vilka områden vi behöver sätta in extra insatser, säger Malin.

Jobba hos oss på Arbetsförmedlingen IT. Klicka här för mer information

Teknik i framkant
De många fördelar AI tillför myndighetsarbetet gör att tekniken har stort fokus på Arbetsförmedlingen just nu. Men många andra tekniker cirkulerar i korridorerna, som augmented reality, social robotik och olika moderna datalagringslösningar.
– När jag först var här på intervju fick jag höra om all ny teknologi inom datalagring, big data och AI som används här, och det imponerade på mig. Vi är till exempel första svenska myndigheten med en data lake. Då ligger man långt fram, säger Malin.
– Det är nog många som kan ha en mossig syn på myndigheter, men vi ligger verkligen i framkant. Vi jobbar med ny teknik och nya arbetssätt, och vi har arbetat mycket med att bygga upp en nytänkande kultur, säger Delshad.
– Dessutom är chefer och andra som inte arbetar direkt med utveckling ofta väldigt tekniskt insatta, vilket gör det lättare att börja titta på och implementera nya tekniker, tillägger Malin.

Tillitsfullt och utvecklande
Trots it-avdelningens storlek råder en stark sammanhållning här. Det finns en påtaglig känsla av att alla känner alla vilket bidrar till en prestigelös arbetsplats med högt i tak. Här är det tryggt, jämställt och välkomnande, berättar de.
– Alla litar på att alla tar ansvar, både för sina egna uppgifter och för helheten. Vi har också en platt organisation som gör det lätt att komma framåt när vi jobbar, säger Delshad.
– Sedan har vi ju en del bekvämligheter som ganska flexibla arbetstider och möjlighet att ibland jobba hemifrån, vilket vi it-människor ofta uppskattar, säger Malin med ett leende.
Det ges dessutom stora utrymmen för omvärldsbevakning och självledarskap. Och det uppmuntras till sidoprojekt och engagemang i hackathons och andra externa utvecklarevents, vilka it-avdelningen ibland även sponsrar.
– Det finns goda utvecklingsmöjligheter att bygga sin karriär här, då vi har möjligheten att prova på olika roller utan att behöva byta arbetsgivare, säger Delshad.

Jobba hos oss på Arbetsförmedlingen IT. Klicka här för mer information

Arbetsförmedlingen

]Arbetsförmedlingen är en statlig förvaltningsmyndighet under Arbetsmarknadsdepartementet. Myndighetens ansvar omfattar offentlig arbetsförmedling och arbetsmarknadspolitisk verksamhet. I regeringens uppdragsbeskrivning finns bland annat Etablering av nyanlända, Arbetslivsinriktad rehabilitering och att Fler med funktionsnedsättning ska ges jobb. Den första statliga arbetsförmedlingen inrättades 1940, men Arbetsförmedlingen som den fungerar idag har funnits sedan 2008. Arbetsförmedlingens huvudkontor ligger i Solna utanför Stockholm och hade vid 2018 års utgång 13 700 anställda. Generaldirektör är Maria Mindhammar.

Arbetsförmedlingen
Elektrogatan 4
113 99 Solna
Tel: 0771–60 00 00
arbetsformedlingen.se

arbetsformedlingen.se

Vi står inför ett paradigmskifte

Filippa Jennersjö, CIO på Arbetsförmedlingen. Foto: Arbetsförmedlingen
Filippa Jennersjö, CIO på Arbetsförmedlingen. Foto: Arbetsförmedlingen
Efter flera år som verksamhetsutveckling- och it-chef på ICA hoppade Filippa Jennersjö på utmaningen att utveckla digitaliseringen på Arbetsförmedlingen. Med erfarenhet från både näringslivet och offentlig sektor kan hon se fler olikheter, men också likhheter.

När Filippa Jennersjö avslutade sina studier inom teknisk fysik och företagsekonomi var siktet inställt på näringslivet. Efter 5 år som it-konsult tog hon anställning på ICA där hon stannade i 13 år.
̶ Det passade mig väldigt bra att arbeta för ett företag där it är strategiskt viktigt för affären, med stora volymer och snabba cykler, säger hon.

It-avdelningen integreras i verksamheten
När Arbetsförmedlingen kontaktade henne för jobbet som CIO trodde hon först att man ringt fel. Men under intervjuerna gick hon igång på idén att jobbet skulle tjäna till ett högre syfte, där hon kunde göra skillnad. Filippa Jarrensjö sticker dock inte under stol med att det är en utmaning att utveckla en så stor och utskälld myndighet som Arbetsförmedlingen. Dessutom med bristfällig kommunikation mellan verksamheten och it-avdelningen.
̶ Det vi ser är ett paradigmskifte där it-avdelningen inte längre är leverantör av tjänster, utan integrerade i hela verksamheten och driver utvecklingen framåt. För att lyckas krävs kompetensutveckling och god kommunikation, säger hon och berättar att det finns både olikheter men också likheter mellan den offentliga sektorn och näringslivet.

Kulturella skillnader
̶ Själva it-transformationen och utmaningarna är förvånansvärt lika varandra. Den stora skillnaden är den kulturella delen. I näringslivet är man ivrig att testa nya tekniker, medan myndigheter kräver flera utredningar innan. Det är en utmaning då utvecklingen går i rasande tempo, fortsätter hon.
Målet med digitaliseringen av Arbetsförmedlingen är att göra myndigheten så tillgänglig som möjligt för användarna med bättre matchning på arbetsmarknaden.
̶ Fördelen med ökad tillgänglighet är att medborgarna får större möjlighet att själva påverka sin process. Genom nya tekniker kan den sökande få bättre riktade insatser efter kompetens, säger hon och tillägger att säkerhetstänket inom myndigheter är en extra dimension.
̶ Det vi skapar ska vara både lättillgängligt, öppet och användarvänligt. Den stora utmaningen ligger i att balansera dessa bitar samtidigt som vi ska följa lagar och regler. Men det gör också det här jobbet superspännande, avslutar hon.

Filippas tips
• Var nyfiken. Fråga dig själv: Vad brinner jag för och tycker är roligt. Inte vad andra tycker att du borde göra.
• Nya tekniker kommer hela tiden. Se arbetet som ett livslångt lärande där du hela tiden testar nya tekniker och vågar misslyckas.