Etikettarkiv: Handelsbanken

Spännande arbetsuppgifter när storbanken digitaliseras

Mattias Karlsson, Anna Philippi och Line Weimer ser fram emot de förändringar som Handelsbanken står inför. – Det kommer bli en spännande tid fram­över så är det någon gång man ska hoppa på tåget så är det nu, säger Line Weimer. Foto: Johan Marklund
Mattias Karlsson, Anna Philippi och Line Weimer ser fram emot de förändringar som Handelsbanken står inför. – Det kommer bli en spännande tid fram­över så är det någon gång man ska hoppa på tåget så är det nu, säger Line Weimer. Foto: Johan Marklund

Handelsbanken digitaliseras men den personliga servicen ska finnas kvar. Med hjälp av stora mängder data, den senaste tekniken och knivskarpa kollegor skapar Anna, Line och Mattias framtidens banklösningar.

Avdelningen Data och automatisering rymmer Handelsbankens samlade data. Möjligheterna är oändliga och avdelningschef och Chief Data Officer Mattias Karlsson ser ljust på framtiden.
– Jag ser fram emot två delar. Dels förflyttningen av det personliga kundmötet till våra digitala mötesplatser. Dels den tekniska förflyttningen när vi går mer mot cloud. Att få vara med på den här resan känns väldigt spännande, säger han.

Vill du bli en av oss? Klicka här för att se våra lediga tjänster

Inspirerande samarbeten
För att storbanken ska kunna ta nästa stora kliv in i framtiden är ett brett samarbete viktigt.
– Vi jobbar i agila team med en mix av kompetenser. Här finns allt från väldigt programmeringstunga till mer kommunikativa roller, säger Mattias Karlsson.
På avdelningen arbetar bland annat data engineers med fokus på utveckling av data warehouses och data lakes, data scientists som arbetar med hur Handelsbanken ska kunna utnyttja ML och AI-algoritmer, samt kompetenser inom data management som fokuserar på hantering, utveckling och styrning av data. Dessutom finns det även mer kommunikativa roller.
Det gemensamma mål som alla strävar mot är att Handelsbanken ska fortsätta att vara en relationsbank. För att banken ska kunna erbjuda proaktiva och skräddarsydda kundlösningar är hantering och utnyttjande av data centralt. Men det är även viktigt att samarbetet med koncernens övriga delar fungerar.
– Vi är möjliggörare. Men det är även otroligt viktigt att utvecklingssidan har ett nära samarbete med affärssidan. Det är när de två delarna arbetar tillsammans som vi når framgång, säger Mattias Karlsson.

Varierande arbetsuppgifter
En av medarbetarna på Data och automatisering är Line Weimer. Hon är utbildad civilekonom med en master i IT och management. Hennes dagliga arbete kretsar kring data management-frågor som hur banken ska hantera sin data och hur den ska tas om hand på ett varsamt och värde­skapande sätt.
– Jag jobbar mycket med internutbildning och förbättring av processer och rutiner för att hantera data. Det jag tycker är allra roligast är när jag är ute och pratar med anställda på Handelsbanken och ser hur polletten trillar ner. När de inser hur viktig vår data är och att det är ett fundament för vår fortsatta digitalisering, säger hon.
Line Weimer har arbetet på företaget i två år och hon är glad över att hon hoppade på talangprogrammet som förde henne till avdelningen.
– Jag har stortrivts sedan min allra första dag. Det är högt i tak och oavsett om du kommer in som junior eller senior så tas du emot med öppna armar. Ingen fråga är för dum och folk ställer upp, säger hon.
Även Anna Philippi, som är utbildad systemvetare, kom in via bankens talangprogram. De höga förväntningar hon hade när hon började på företaget har infriats.
– Jag jobbar med business intelligence och IBM Cognos men fokuserar mycket på användarutbildning inom self service. Målet är att användare i koncernen inte bara ska använda fasta rapporter utan kunna ta fram egna, säger hon.
En stor del av hennes arbete handlar om att bygga broar mellan IT och resten av koncernen. Det är ett arbete som är både roligt och intressant.
– Jag försöka måla upp IT med värme, glädje och prestigelöshet så att våra kollegor känner att IT är ett kul ställe att vända sig till för hjälp, stöd och samarbeten, säger hon.

Stora utvecklingsmöjligheter
Ytterligare en stor fördel som Anna Philippi ser med sitt arbete är de många utvecklingsmöjligheterna.
– Under de två år som jag har arbetat här har jag hunnit vara Scrum Master, utvecklat en massa, utbildat en massa, börjat titta på processutveckling och förbättringar, nu ska jag även börja titta på kravanalys. För mig personligen har känslan av att kunna prova på saker utan att behöva byta roll varit väldigt positiv.
Line Weimer håller med. Att det dessutom finns stora möjligheter att byta roll inom Handelsbanken är något som hon uppskattar.
– Handelsbanken är en stor koncern både inom IT men även med många verksamhetsnära enheter. I och med att Handelsbanken värdesätter personliga egenskaper finns det stora möjligheter att flytta runt i banken och på det sättet få en ännu bredare grund att stå på, säger hon.

Vill du bli en av oss? Klicka här för att se våra lediga tjänster

Handelsbanken

Handelsbanken präglas av en decentraliserad struktur med korta beslutsvägar. Ett arbetssätt som gör det möjligt för våra medarbetare att själva påverka sitt arbete och sin utveckling i banken. Det ska vara lätt att våga ta nästa steg i karriären oavsett om det är mot en chefsroll, ett annat verksamhetsområde eller att utvecklas som specialist.

www.handelsbanken.se

Utvecklingsmöjligheterna är fantastiska

Mattias Forsberg, CIO på Handelsbanken. Foto: Handelsbanken

Utvecklingsmöjligheterna för systemvetare och ingenjörer inom banksektorn är stora och spännande. Enligt Mattias Forsberg, CIO på Handelsbanken, finns det dessutom goda möjligheter att vara med och påverka omställningen till ett hållbart samhälle.

– Att jobba i en sektor som i grund och botten är digital och som har tillgång till en stor mängd data är jättespännande, säger Mattias Forsberg som sedan två år tillbaka arbetar som CIO på Handelsbanken.
Ytterligare en faktor som gör banksektorn så spännande enligt Mattias Forsberg är att den utgör en viktig del i omställningen till ett hållbarare samhälle. Avtrycket från bankerna i sig är ganska litet men genom bland annat utlåning, fonder och investeringar kan de påverka utvecklingen.
– Banker kan vara med och driva samhällsförändringar på många olika sätt. Under hösten har vi på Handelsbanken till exempel tagit fram rådgivningsmodeller för att minska ojämlika pensioner, säger Mattias Forsberg.

”Vi är mitt i en omställning där AI, molntjänster, moderna utvecklingsverktyg och arbeten i små agila team är viktiga beståndsdelar.”

Nya spännande roller
Den konkurrens som bankerna ställs inför genom fintechbolagens framfart är något som han välkomnar. Att banksektorn storsatsar på digitalisering och ny teknik öppnar upp för ännu fler spännande roller.
– Det är lätt att tänka att banksektorn är stordatorer och Cobol, och visst det finns kvar. Men samtidigt är vi mitt i en omställning där AI, molntjänster, moderna utvecklingsverktyg och arbeten i små agila team är viktiga beståndsdelar, säger Mattias Forsberg och påpekar att fördelen med de traditionella bankerna är att de redan har beprövade affärsmodeller samt en stabilitet och struktur som nya fintechbolag måste skapa.

Personlig utveckling
De kompetenser som efterfrågas inom branschen är bland annat arkitekter, data engineers, data scientists och programmerare inom framför allt Java.
– Utvecklingsmöjligheterna är fantastiska. Oavsett om du är intresserad av dataanalys, framtidens kvantdatorer eller vill vara med och digitalisera kundmöten finns det stora möjligheter att specialisera sig eller att bli chef, säger Mattias Forsberg.
I Framtidens Karriär – It & Datas undersökning svarar 7 av 10 att de kan tänka sig att arbeta inom bank, finans eller försäkring och att Handelsbanken rankas högt är inget som förvånar honom.
– Våra medarbetare arbetar med spännande utvecklingsfrågor i en företagsorganisation som har ett tydligt hållbarhetsfokus. Vi erbjuder dessutom våra medarbetare både trygghet och stabilitet, säger han.

Skulle du kunna tänka dig att arbeta inom bank, finans eller försäkring med it-utveckling, digitalisering eller datasäkerhet?

Vilka av följande stora företag inom bank, finans, försäkring skulle du kunna tänka dig att arbeta på? (Ange gärna flera.)

Om undersökningen

Framtidens Karriär – It & Data genomförde undersökningen 12–22 november 2021 mot ett slumpmässigt urval av de som tagit examen på teknisk högskola eller universitet inom datateknik, teknisk fysik, elektroteknik eller data- och systemvetenskap. Statistisk felmarginal är 2,5–4 procentenheter.

Handelsbanken går in i molnet

Evelita Zakaityte, ställföreträdande chef för Automation and Processes och Björn Fagerstedt, avdelningschef för Cloud and Innovation. Foto: Johan Marklund
Evelita Zakaityte, ställföreträdande chef för Automation and Processes och Björn Fagerstedt, avdelningschef för Cloud and Innovation. Foto: Johan Marklund

Handelsbanken är inne i en spännande digitaliseringsresa som innebär en omfattande migration av befintliga system till molnbaserade driftlösningar. En omställning som inte bara handlar om att implementera ny teknik i verksamheten – att införa nya tankesätt är minst lika viktigt.

– Handelsbanken har drivit sin egen ITverksamhet i egna datacenter i decennier. Att lägga drift någon annanstans innebär en stor mental omställning, även om det bara handlar om en ny fysisk plats. Vi kommer fortfarande att sköta om driften själva, säger Björn Fagerstedt, avdelningschef för Cloud and Innovation.
Björns avdelning är också i full gång med att bygga upp ett Cloud Center of Excellence som ska stötta koncernen och bygga kunskap om drift och utveckling i cloud-miljö.
– Vi söker folk som är kunniga inom områdena molnbaserade infrastrukturoch drifttjänster, utvecklingsmiljöer och containerplattformar. Men till viss del handlar det även om transformation av befintlig organisation, att vidareutbilda medarbetare som arbetat med dessa frågor i traditionell miljö och är sugna på att utveckla sin kompetens åt molnhållet.
En stor fördel med Handelsbanken IT, menar han, är de stora utvecklingsmöjligheterna.
– Eftersom Handelsbanken har en stor IT-verksamhet med mer än 2 000 medarbetare och stor bredd finns det många olika utvecklingsvägar. Verksamheten satsar också stort på fortbildning av medarbetarna i syfte att hålla jämna steg med teknikutvecklingen och möta de olika behoven utifrån bankens strategi, säger Björn.
Just nu pågår arbete med att välja en huvudsaklig cloud service provider.
– När det är klart inleder vi migrationen av befintliga system till drift hos vald leverantör vilket kommer att vara ett av Sveriges största migrationsprojekt genom tiderna. Är man tekniker och intresserad av cloudtransformation är det här en chans man inte ska missa!

Jobba med oss på Handelsbanken. Klicka här för att se våra lediga tjänster!

RPA
Evelita Zakaityte, ställföreträdande chef för Automation and Processes, är inne på samma linje. Hon hade arbetat några år som konsult i verksamheten när hon för tre år sedan var med och startade upp Handelsbankens Robotic Process Automation-område.
– Jag tog fast anställning och blev Scrum Master med uppgift att utveckla teamet inom RPA-enheten.
Avdelningen består i dag av 25 medarbetare som befinner sig mitt i händelsernas centrum.
– Bankens digitala omställning går allt snabbare vilket ställer ständigt nya krav på vår avdelning. Vi har till exempel precis avslutat ett projekt som handlat om att bygga en automatiserad tjänst för att hantera blankettflödena inom Handelsbanken Liv och Pension. Ett spännande uppdrag som bland annat innebar att vi byggde en lösning som kan tyda handskriven text.
NLP och Machine Learning är något som kommer in allt mer i arbetet.
– Vi ser också allt större behov av ”hyper automation” där olika typer av automatiseringstekniker används och samverkar för att skapa en automatiserad helhet. I stället för att bygga isolerade automatiseringslösningar strävar vi efter att automatisera och effektivisera hela processen.
Den främsta utmaningen, menar hon, är områdets förändringstakt.
– Det gäller att hålla koll på nya tekniker och sortera ut vad som är tillämpligt och användbart för oss. Vi arbetar agilt, provar småskaligt, utvärderar och när det visar sig att något genererar nytta så skalar vi upp det.

Stora kontaktytor
Evelitas avdelning ansvarar också för Center of Excellence Automation i Handelsbanken, vilket innebär att verksamheten servar hela koncernen med automationslösningar.
– Det är spännande, en beställare kan befinna sig var som helst inom Handelsbankssfären. Vi har till exempel ett nära samarbete med Handelsbanken i Storbritannien som startat upp ett separat automatiseringsteam som vi stödjer.
Ett jobb inom Handelsbanken innebär förutom stora kontaktytor även stora karriärmöjligheter.
– Den digitala omställningen öppnar helt nya, spännande möjligheter att växa, utvecklas och lära nytt inom de senaste teknikerna; en drömtillvaro för alla IT-intresserade, fastslår Evelita.

Jobba med oss på Handelsbanken. Klicka här för att se våra lediga tjänster!

Handelsbanken

Handelsbanken präglas av en decentraliserad struktur med korta beslutsvägar. Ett arbetssätt som gör det möjligt för våra medarbetare att själva påverka sitt arbete och sin utveckling i banken. Det ska vara lätt att våga ta nästa steg i karriären oavsett om det är mot en chefsroll, ett annat verksamhetsområde eller att utvecklas som specialist.

www.handelsbanken.se/karriar


Developer for our API team in Handelsbanken

Are you interested in working in one of our bank’s most important focus areas for integration?

We develop APIs that are used by external parties and offer an external Sandbox test environment where the APIs can be tested – you can check it out at developer.handelsbanken.com.

Do you want to join us?

Our API Team participates in many important and exciting integration challenges! Click here for more information and apply

The Team and workplace

]In the API Management Team, you will work in a cross functional team that work with integration. You can take your own initiatives, have responsibility and can make your own decisions. You are part of the business and effect your own development. When you develop, the bank will develop. Handelsbanken is a safe employer with good conditions and a healthy view on the work-life-balance. The office is located at Torsgatan in central Stockholm.

Information
Pia Söderlind
Head API Management and File Integration
070-513 36 53
Piso03@handelsbanken.se

Många karriärvägar på Handelsbanken IT

Fia Stephansson Forsman, områdeschef med övergripande ansvar för Handelsbankens mobilutveckling. Foto: Sandra Henningsson
Fia Stephansson Forsman, områdeschef med övergripande ansvar för Handelsbankens mobilutveckling. Foto: Sandra Henningsson

Fia Stephansson Forsman började arbeta på Handelsbankens tekniska support för 15 år sedan. Idag är hon områdeschef med övergripande ansvar för bankens mobilutveckling som sker på utvecklingsenheten i centrala Malmö.
– Här finns många olika utvecklingsmöjligheter och allt stöd som behövs för att bygga en intern karriär.

Det har gått 15 år sedan Fia Stephansson Forsman började arbeta på Handelsbanken. Sedan dess har det hänt en hel del.
– Efter två år på den tekniska supporten fick jag en tjänst som testare där jag var med och byggde upp bankens enhet för mobiltester. Efter det arbetade jag några år som projektledare innan jag 2015 erbjöds tjänsten som ställföreträdande områdeschef för bankens mobilutveckling med ansvar för våra test- och javautvecklare. Sedan två år tillbaka har jag helhetsansvar för utvecklingsområdet.
Just nu befinner sig Handelsbanken mitt uppe i en stor digitaliseringsresa.
– Det är en spännande tid där det är upp till oss som arbetar i banken att se till att resultatet blir så bra som möjligt.
De ständigt nya utmaningarna i kombination med en trygg och stöttande arbetsgivare är, enligt Fia, de främsta anledningarna till att hon funnit sig så väl tillrätta i organisationen.
– Handelsbanken har en stark tro på individen och på att skapa utvecklingsmöjligheter för våra medarbetare, det synsättet tilltalar mig väldigt mycket. Jag har ständigt fått lära mig nya saker och hoppat på de möjligheter som öppnats under resans gång. För tio år sedan var vi några få personer som arbetade med mobilutveckling, idag är vi 45 personer som driver verksamheten inom detta spännande område framåt.

Vill du jobba hos oss? Klicka här för att läsa mer

Utvecklingsenhet
Då och då är Fias enhet testbädd för nya produkter och tjänster som tas fram tillsammans med Solutions for Innovation, en mindre enhet inom Handelsbanken med fokus på att utforska och implementera nya teknologier.
– Vi försöker öka takten i bankens användande av nya teknologier, och arbetar för tillfället mycket med AI där vi bland annat bygger applikationer som vi sätter i produktion i en testmiljö för att lära oss mera. Om vi hittar ett affärscase att kombinera dem med bygger vi en lösning och implementerar den i verksamheten. Det är ett enormt tekniskt, laborativt och roligt jobb som skapar en spännande tillvaro för en tekniknörd som jag, säger Claes Bohm, områdeschef för Solutions for Innovation.
Precis som Fia kan Claes se tillbaka på ständigt nya utmaningar sedan han började på bankens IT-avdelning för sju år sedan.
– Jag gick IT-gymnasiet och läste sedan design- och produktframtagning på KTH. Under studietiden startade jag ett IT-bolag med några kompisar och började bygga applikationer. Jag har drivit flera olika företag men kände efter tio år som egen företagare att det dags att pröva något nytt.

Claes Bohm, områdeschef för Solutions for Innovation på Handelsbanken. Foto: Johan Marklund
Claes Bohm, områdeschef för Solutions for Innovation på Handelsbanken. Foto: Johan Marklund

Utmaningar
Valet föll på Handelsbanken, mycket för att verksamheten har nästan allt, vad gäller IT, in-house.
– Många vet nog inte hur IT-tung den här verksamheten är. Handelsbanken driftar till exempel sina egna högsäkerhetsdata-center, vilket är en ganska unik företeelse inom bank- och finansbranschen.
Efter några inledande år som cobol-utvecklare började Claes utbilda andra i programspråket och gick sedan över till att jobba mer med Java.
– I min första chefstjänst ledde jag en IT-avdelning där vi arbetade med både egenutvecklade och inköpta system. Nu är jag chef på vår innovationsenhet.
På frågan om han kan rekommendera andra att följa hans exempel och satsa på en IT-karriär inom Handelsbanken kommer svaret snabbt.
– Absolut, vi har en oerhört stark uppställning på IT-sidan. Att jag trivs så bra beror mycket på att man aldrig blir riktigt fullärd. Här går det att utvecklas med det egna teknikintresset som drivkraft och få allt stöd som behövs längs vägen.

Vill du jobba hos oss? Klicka här för att läsa mer

Handelsbanken IT

Handelsbanken präglas av en decentraliserad struktur med korta beslutsvägar. Ett arbetssätt som gör det möjligt för våra medarbetare att själva påverka sitt arbete och sin utveckling i banken. Det ska vara lätt att våga ta nästa steg i karriären, oavsett om det är mot en chefsroll, ett annat verksamhetsområde eller att utvecklas som specialist. IT-utvecklingen sker på flera platser: Stockholm, Malmö, Amsterdam, Köpenhamn, London, Oslo, Helsingfors och Manchester.

www.handelsbanken.se/karriar

Enormt digitalt förändringstryck i banksektorn

Stephan Erne, CDO på Handelsbanken.
Stephan Erne, CDO på Handelsbanken.

I banksektorns affärs- och verksamhetsutveckling fyller it en nyckelfunktion. Det digitala förändringstrycket i banksektorn är enormt just nu och behovet av att fortsätta investera i säker och kundanpassad finansiell it-infrastruktur visar inga tecken på att avta framöver, snarare tvärtom.

– Eftersom banksektorn levererar tjänster snarare än fysiska produkter så är it självklart en otroligt viktig del av vår verksamhet. Merparten av kundupplevelsen är numera digital, vilket innebär att de som designar bankernas digitala tjänster befinner sig mycket nära såväl kärnaffären som kunderna, säger Stephan Erne, CDO på Handelsbanken.
En stor del av banksektorns värdekedja är digital, vilket innebär att behovet av att dels underhålla och uppdatera befintliga system, dels investera i ny it-infrastruktur, är stort. Flera faktorer driver på bankernas it-investeringar: teknologisk utveckling, nya kundbehov, regulatoriska krav och förstås även interna krav på effektivisering och en genomgående hög säkerhetsnivå.

”Digitaliseringen har förändrat hotbilden gentemot bankerna”

Stor potential för AI
– Eftersom banksektorn är tekniktung och hanterar mycket data finns det naturligtvis en stor potential för teknologier som AI och robotics. Många banker implementerar dessa tekniker för att exempelvis förbättra kundupplevelsen eller stödja sina medarbetare Vi har bland annat använt AI för att effektivisera arbetet för medarbetarna på bankkontoren ute i landet, säger Stephan Erne.
Han betonar att teknologiutvecklingen inte bara påverkar bankernas tjänsteutbud. It har även stora effekter på bankernas arbetssätt och samlade verksamhet. En fråga som av naturliga skäl står högt på agendan hos bankerna är förstås it-säkerhet.

I framkant inom cyber security
– Digitaliseringen har förändrat hotbilden gentemot bankerna, och gjort oss mer sårbara – samtidigt som den öppnar upp nya möjligheter. Att ligga i framkant med cyber securityarbetet är viktigt för samtliga banker. Säkerhetsspecialister är en av de mest efterfrågade kompetenserna i banksektorn, säger Stephan Erne.
Utöver it-säkerhetsexperter efterfrågar banksektorn även programmerare, it-arkitekter, AI-specialister och generellt sett it-akademiker som kombinerar ett tekniskt utvecklingsperspektiv med ett affärsutvecklings- och kundperspektiv.
– För it-specialister som vill arbeta i en bransch som erbjuder samhällskritiska tjänster, transformeras i rasande fart, och investerar mycket i it-utveckling även framöver, har banksektorn mycket att erbjuda, säger Stephan Erne.