Etikettarkiv: Undersökning

Ett av Sveriges främsta it-kluster

Lars Persson Skandevall, vd på Bron.

I Sundsvallsregionen finns ett dynamiskt kluster av statliga och privata it-verksamheter. Här har bland annat Bolagsverket, CSN, Försäkrings­kassan och SPV förlagt stora delar av sin it-verksamhet. Sundsvall fungerar som en digital hubb i Norrland som kombinerar storstadens karriär­möjligheter med småstadens höga livskvalitet.

– I Sundsvallsregionen finns en stor samlad it-kompetens och innovationskraft. Här arbetar drygt 5 000 personer med it på myndigheter, i näringslivet och i olika typer av startups. Vår region är en av Sveriges starkaste och lönsammaste it-regioner sett till förädlingsvärde per medarbetare och antalet it-medarbetare per capita, säger Lars Persson Skandevall, vd på Bron, Västernorrlands it-kluster och digitala innovationshubb som samlar över 90 privata och offentliga aktörer i regionen.

Digitalisering för samhället
I Sundsvall ligger tonvikten på statliga myndigheters it-verksamhet, men här finns även konsultbolag, bolag som Telia och skogs­näringens utvecklings- och dataenhet Bio­metria.
– Sundsvallsregionen kan erbjuda en mångfald av möjligheter för den som vill arbeta med digitalisering som förbättrar samhället och effektiviserar offentlig sektor. Här skapas den it-struktur som krävs för allt från barn­bidrag till pension. Jag brukar säga att Sundsvall är hjärtat i det offentliga it-Sverige och utvecklingen av framtidens GovTech-tjänster, säger Lars Persson Skandevall.

”Vår region är en av Sveriges starkaste och lönsammaste it-regioner.”

Stor efterfrågan på kompetens
Efterfrågan är hög på många it-kompetenser i regionen, däribland olika typer av utvecklare, testare och it-tekniker. Via Bron bedrivs inno­vationsprojekt som inkluderar såväl privata som offentliga it-aktörer.
– Många it-specialister som söker sig hit uppskattar närheten; det tar sällan mer än en kvart att ta sig till jobbet. Sundsvallsregionen kan generellt sett erbjuda en hög livskvalitet med både karriärmöjligheter och mer tid för familj och fritidsintressen, säger Lars Persson Skandevall.
– Många som har arbetat med it på en av myndigheterna väljer att vidga sina vyer genom att så småningom söka sig till någon av de andra myndigheterna här, säger Maria Söderlind, civilingenjör som ansvarar för traineeprogrammet på Försäkringskassan IT.

1 av 4 kan tänka sig Sundsvall
26 procent av systemvetarna och dataingenjörerna kan tänka sig att arbeta för en statlig it-verksamhet i Sundsvallsregionen.
– Allt fler it-specialister värdesätter stabila arbetsgivare som satsar mycket på arbetsmiljön och kan erbjuda trygghet, bra förmåner och goda semestervillkor. Allt detta är, gör och har de statliga it-verksamheterna i Sundsvall, säger Maria Söderlind.
– Eftersom de statliga it-verksamheterna i Sundsvall är stora, på Försäkringskassan IT är vi exempelvis drygt 1 000 medarbetare, är bredden av karriärmöjligheter stor. Försäkringskassan har en omfattande drift- och utvecklingsverksamhet. Eftersom vi hanterar driften även för flera andra myndigheter är behovet av driftspecialister stort, liksom behovet av kompetenser inom AI, säkerhet, utveckling.
– It-medarbetare som vill jobba med system som påverkar många människor har mycket att hämta i Sundsvall, avslutar Maria Söderlind.

Maria Söderlind på Försäkringskassan IT. Foto: Mats Andersson / TT
I Sundsvallsregionen finns många statliga it-verksamheter. Skulle du kunna tänka dig att arbeta för en statlig it-verksamhet i Sundsvallsregionen?

Om undersökningen

Framtidens Karriär – It & Data genomförde undersökningen 12–22 november 2021 mot ett slumpmässigt urval av de som tagit examen på teknisk högskola eller universitet inom datateknik, teknisk fysik, elektroteknik eller data- och systemvetenskap. Statistisk felmarginal är 2,5–4 procentenheter.

Polisen populäraste myndigheten

Tomas Landeström, CIO på Polismyndigheten. Foto: Gonzalo Irigoyen

Polismyndigheten är den mest attraktiva it-arbetsgivaren bland statliga myndigheter. På andra och tredje plats i undersökningen kommer Försvarsmakten och Säkerhetspolisen.

I Framtidens Karriär – It & Datas undersökning framgår det också tydligt att staten är en eftertraktad it-arbetsgivare. 84% av it-akademikerna anger att de kan tänka sig att arbeta för en statlig myndighet med it, digitalisering, teknikutveckling eller datasäkerhet.
– Det finns andra värden som prioriteras idag än de rent pekuniära. Fler och fler vill göra skillnad, framför allt de yngre generationerna. Och många myndigheter är professionella och representerar det, säger Tomas Landeström, CIO på Polismyndigheten, ett uppdrag han haft sedan han var med och slog samman myndigheten från 21 regionala polismyndigheter 2015.
Med drivkraften att göra skillnad är det kanske ingen överraskning att polisen – som bland annat har uppdraget att beivra brott och hålla Sverige tryggt och säkert – är populärast i undersökningen. Bland de myndigheter som flest kan tänka sig att arbeta på toppar Polisen med 61%. Därefter kommer Försvarsmakten (49%), Säpo (49%) och FRA (39%).
– Vi har en it-avdelning som är involverad i hela vårt uppdrag för det vi gör har en direkt påverkan på brottsbekämpningen. Allt vårt it-arbete går hand i hand med övriga polis­verksamheten. Vi jobbar till exempel inte i projektprogram utan alltid bara i linjen, säger Tomas Landeström.
–Dessutom har vi gemensamma samarbeten med andra brottsbekämpande myndigheter som Säpo, MSB och Tullen. Och vi har uppmärksammade internationella samarbeten inom Europol och med FBI, bland annat kring Encrochat och Anom med flera.

”Nästan alla brott idag ger enorma mängder digitala spår. Det innebär att de flesta brott också går att lösa med digital bevisföring.”

Moderna och stabila tekniker
Sedan myndighetsbildandet 2015 har it-avdelningen rekryterat ett stort antal nya medarbetare. Och varje år behöver de fler. Tomas Landeström räknar med 100–150 nyanställningar under 2022.
– Vi har 220 huvudleveranser och 2500 produktionssättningar varje år, så det är en högaktiv verksamhet, förklarar han.
Det som efterfrågas är personer som vill arbeta med myndighetens uppdrag – och väldigt modern teknik. Något som förstås krävs för att kunna konkurrera med tekniskt kompetenta, finansierade och agila antagonister.
– Sedan 2015 har vi renoverat våra gamla system, slängt ut stordatorn och blivit extremt framgångsrika med avancerad verksamhetsstödjande teknik. Vi ligger i framkant när det gäller maskininlärning, språkanalys, objektsanalys och mycket annat. Men vi utför ingen grundforskning utan använder stabila tekniker vi vet är implementerbara och skalbara, vilket jag tycker är bra.

Säkra digitala bevis
Bland framtidssatsningarna prioriteras tekniker som stärker myndighetens möjligheter att säkra digitala bevis.
– Nästan alla brott idag ger enorma mängder digitala spår. Det innebär att de flesta brott också går att lösa med digital bevisföring. För att göra det måste vi arbeta med moderna tekniker.
Det gör att kompetensbehovet hos den populära myndigheten inte bara är stort. Det är även brett.
– Vi söker medarbetare över i stort sett hela linjen. Vi har en extremt bred portfölj och kan erbjuda något inom vad som helst egentligen.

Hos vilka av följande myndigheter skulle du helst vilja arbeta med it, digitalisering, teknikutveckling eller datasäkerhet? (Ange gärna flera)

Skulle du kunna tänka dig att arbeta hos en statlig myndighet med it, digitalisering, teknikutveckling eller datasäkerhet?

Om undersökningen

Framtidens Karriär – It & Data genomförde undersökningen 12–22 november 2021 mot ett slumpmässigt urval av de som tagit examen på teknisk högskola eller universitet inom datateknik, teknisk fysik, elektroteknik eller data- och systemvetenskap. Statistisk felmarginal är 2,5–4 procentenheter.

Tekniklyft som kommer att gå till historien

Foto: Shutterstock

– 5G är ett teknikskifte som kommer att gå till historien som ett av de riktigt stora tekniksprången inom telekom. Inom de närmaste fem åren kommer vi att förstå vilka möjligheter som 5G faktiskt innebär, säger Mats Hultin, CIO Ericsson.

Mats Hultin, CIO Ericsson. Foto: Panseri Photography

Det kommer inte bara att bli ett av de största tekniklyften i telekomhistorien, det kommer också att bli ett av de snabbaste. I Ericssons senaste Mobility Report som kom i november var prognosen att 15 procent av världens befolkning skulle ha 5G-täckning vid ingången av 2021. Vid slutet av 2025 räknar företaget med att antalet 5G-abonnenter kommer att uppgå till 3,5 miljarder.
På frågan om vad 5G har betytt för Ericsson, och vad Ericsson har betytt för 5G, blir svaret från bolagets CIO, Mats Hultin, ”mycket!”.
– Ericsson spelar en central roll i hela 5G-utvecklingen, verksamheten har många patent generellt sett och så även inom detta område. Vi ligger långt framme vad gäller både utveckling och teknologi vilket också syns i våra siffror och i hur det går för företaget.

”Inom fem år kommer vi att se tusentals implementeringar och tillämpningar av 5G.”

På gång
Just nu lanseras 5G-nätet i flera av landets största städer, frågan är när 5G kommer till Sverige på allvar?
– Det är på gång, operatörernas utrullning av 5G pågår för fullt. Pandemin som lett till att allt fler måste jobba hemifrån har satt tryck på operatörerna att verkligen utveckla sina nätverk för att kunna erbjuda bästa möjliga prestanda. Samma tryck kommer från till exempel hälso- och sjukvården där coronapandemin satt fart på införandet av nya digitala arbetssätt och tjänster. Konnektivitet och 5G är centrala delar i den utvecklingen, säger Mats Hultin.

Nya möjligheter
En utmaning som återstår när det gäller utrullningen av 5G är finansiella muskler.
– Det finns alltid prioriteringar av investeringar i alla länder. Utmaningen är hitta lösningar som gör att både nationer och företag kan se långsiktigt på sina investeringar.
Han påpekar att global tillgänglighet av 5G kommer att skapa helt nya möjligheter.
– 5G kommer att göra mycket mer än att förbättra folks nätverksanslutningar. Tekniken kommer att bidra till ett mer hållbart, flexibelt och anpassningsbart samhälle, ända ner på individnivå. Om det går som jag vill och hoppas på kommer digitaliseringen av samhället att fortsätta, och leda till att 5G-tillämpningar gör stor nytta, inte minst inom hälso-, transport- och energisektorn. Inom fem år kommer vi att se tusentals implementeringar och tillämpningar av 5G, och då kommer vi att förstå vilka möjligheter som tekniken faktiskt innebär.

5G gör samhället smartare

5G öppnar helt nya möjligheter där såväl samhälle som industrier förväntas bli smartare. Det talas bland annat om:
• Smartare elnät för kraftigt minskade koldioxidutsläpp
• Fler anslutna fordon som delar data för att förhindra kollisioner
• Fjärrkompetens med specialister som smidigt konsulterar och diagnostiserar patienter på distans
• Produktionslinjer inom industrin som autonomt reagerar på utbud och efterfrågan
• Full spårbarhet ned till den enskilda artikeln i lager och hamnar
• Fjärråtkomst till kraftfulla robotar och fordon för förbättrad säkerhet i riskfyllda miljöer
• Ökad användning av IoT i jordbruket för effektivare odling av grödor

Skulle du kunna tänka dig att arbeta med it, digitalisering, mjukvaru- och teknikutveckling eller datasäkerhet inom industrin?
Hos vilka av följande industriföretag skulle du helst vilja arbeta med it, digitalisering, mjukvaru- och teknikutveckling eller datasäkerhet? (Ange gärna flera)
Om undersökningen:

Framtidens Karriär – It & Data genomförde undersökningen mot ett slumpmässigt urval av dataingenjörer och data- och systemvetare 10–13 februari 2021. Statistisk felmarginal är 2,5–4 procentenheter.

Ger maximerad användarnytta

Peder Sjölander, it-direktör på Skatteverket. Foto: Skatteverket

De viktigaste frågorna just nu vad gäller myndigheternas digitalisering är att optimera teknikens möjligheter genom att få ut så mycket verksamhetsnytta som möjligt för de pengar man investerar i it-utveckling. Det anser Peder Sjölander, it-direktör på Skatteverket.

Några av de digitaliseringsutmaningar som samtliga myndigheter delar är, enligt Peder Sjölander, it-säkerhetsfrågan, arbetet med att förebygga cyberattacker och skydda värdefulla data. Ytterligare en utmaning är att få alla medarbetare att förstå värdet av den information myndigheterna har om medborgare, företag och liknande.
– Vi delar också juridiska utmaningar i form av ett regelverk som inte utvecklats i takt med tekniken. De juridiska utmaningarna är särskilt viktiga för myndigheter eftersom vi har många lagar och regler att förhålla oss till, säger Peder Sjölander. Han arbetade som it-direktör i näringslivet i tjugo år innan han blev it-direktör på Pensionsmyndigheten och senare Migrationsverket. Sedan ett drygt år tillbaka arbetar han på Skatteverket.

Agila arbetssätt och molntjänster
Han betraktar agila arbetssätt som en nödvändighet för framtidens effektiva myndigheter. Ett tvärfunktionellt arbetssätt bidrar till att it-investeringarna genererar maximal användarnytta. Ytterligare en anledning till att myndigheterna behöver introducera agila arbetssätt är, enligt Peder Sjölander, ett behov av att öka automatiseringsgraden.
– Myndigheterna ökar också användandet av molntjänster. En utmaning på det området är de nya vägledande domar som gör det svårt för myndigheter att nyttja amerikanska molntjänster. En utmaning med just molntjänster är att det krävs rätt kompetens för att upphandla tjänster som dels uppfyller juridiska och säkerhetsmässiga krav, dels är funktionella. Det är viktigt att säkerställa molntjänsteleverantörernas förmåga att uppfylla lagkrav, säger han.

”Det är viktigt att säkerställa molntjänsteleverantörernas förmåga att uppfylla lagkrav.”

Samverkan ger medborgarnytta
Statliga myndigheter samverkar på olika sätt, bland annat genom Verksamt och MinPension. Syftet med dessa gemensamma portaler är att göra det lättare för företag och medborgare att snabbt hitta rätt bland myndigheterna och smidigt kunna utföra de ärenden de är i behov av.
– Med den här typen av tjänster blir det lättare för medborgaren att navigera och göra rätt. Jag är övertygad om att den här typen av samverkan är här för att stanna. Via E-samverkansprogrammet har 25 myndigheter gått samman för att generera den här typen av tjänsteorienterad samverkan. Samordnad it-drift över myndighetsgränserna kommer förmodligen också att bli vanligare framöver, säger Peder Sjölander.

Gör nytta för samhället
It-arkitekter, förändringsledare, säkerhetsexperter, tjänstedesigners och AI-experter är några av de kompetenser som kommer att efterfrågas mest på myndigheter framöver.
– På myndigheter får man jobba med aktuella samhällsfrågor. Man gör dagligen nytta för samhället. Det är intressant att vara med och påverka kedjan från politiska beslut till utförande. Det finns många myndigheter att välja mellan, och de är dessutom spridda geografiskt. Jag upplever det också som relativt okomplicerat att byta mellan olika myndigheter och att göra intern karriär på en myndighet för den som vill, säger Peder Sjölander.

Positivt jobba i offentlig sektor
När Peder Sjölander började arbeta inom offentlig sektor 2009 visade det sig att hans fördomar om att tempot skulle vara lägre och att organisationerna var trögrörliga inte stämde.
– Jag blev positivt överraskad av hur det är att jobba på en myndighet. Arbetstempot är minst lika högt som i näringslivet och det är verkligt stimulerande att inte ha som mål att maximera vinsten utan istället se till att medborgarna får maximal nytta för sina skattepengar. Somliga myndigheter befinner sig i början av sin digitaliseringsutveckling, andra har hunnit en bra bit. På Skatteverket har vi exempelvis digitaliserat drygt 80 procent av våra ärenden, avslutar Peder Sjölander.

Skulle du kunna tänka dig att arbeta hos en statlig myndighet med it, digitalisering, teknikutveckling eller datasäkerhet?
Hos vilka av följande myndigheter skulle du helst vilja arbeta med it, digitalisering, teknikutveckling eller datasäkerhet? (Ange gärna flera.)
Om undersökningen:

Framtidens Karriär – It & Data genomförde undersökningen mot ett slumpmässigt urval av dataingenjörer och data- och systemvetare 10–13 februari 2021. Statistisk felmarginal är 2,5–4 procentenheter.

AI, säkerhet och machine learning viktigaste trenderna

Foto: Shutterstock

AI, artificiell intelligens, är den trend som får störst betydelse för den framtida digitaliseringen, tillsammans med säkerhet, machine learning och molntjänster.

Vilka trender inom it och digitalisering anser du kommer få störst betydelse för utvecklingen framöver i Sverige? Den frågan har ett slumpmässigt urval av dataingenjörer och data- och systemvetare svarat på.

Artificiell intelligens och säkerhet
De flesta av de tillfrågade svarade AI som den viktigaste trenden som får störst betydelse. Även datasäkerhet och databehandling låg högt på listan.
”Bristande förståelse hos kunder och anställda, blandade konsultbolag som står för servrar och infrastruktur leder till säkerhetsrisker.”
Även machine learning, som är en del inom AI, ses som en betydelsefull trend.

”Machine learning inom AI är en betydelsefull trend.”

Molntjänster och IoT
Säkra molntjänster behövs för framtiden och man ser behovet av en stark utveckling, exempelvis för myndigheter.
Internet of Things, IoT, är en annan viktig trend många tror på. IoT i samhället tillsammans med en kombination av artificiell intelligens och machine learning.
Automatisering – effektivisera personalen genom att automatisera manuella processer.
Några nämner också distansarbete som en framtida trend i spåren av coronapandemin. Då behövs bättre teknik i och med att fler högutbildade flyttar längre från tätorter.
Även 5G och Blockchain nämns som stora viktiga trender.

Betydelsefulla trender inom it och digitalisering
  1. AI, artificiell intelligens
  2. Data- och informationssäkerhet
  3. Machine learning
  4. Molntjänster
  5. IoT, Internet of Things
  6. Automatisering
  7. Distansarbete
  8. 5G
  9. Blockchain
Om undersökningen:

Framtidens Karriär – It & Data genomförde undersökningen mot ett slumpmässigt urval av dataingenjörer och data- och systemvetare 10–13 februari 2021. Statistisk felmarginal är 2,5–4 procentenheter.

Extrema systemkrav gör försvarssektorn intressant

Rebecca Ihrfors, chef för verksamhetsområde ledningssystem på FMV. Foto: FMV / Ola Jacobsen

Att arbeta med it hos någon av försvarsmyndigheterna är att dagligen bidra till Sveriges samhällssäkerhet. Extrema kravställningar, komplexa projekt och möjligheten att ingå i specialistteam är några av de faktorer som utmärker försvarsmyndigheternas karriärmöjligheter.

Försvarsmyndigheterna är alla stora it-arbetsgivare som erbjuder ett brett spektrum av inriktningar. Som it-medarbetare på försvarsmyndigheterna möter man det svenska försvarets behov i såväl fred som kris och krig.
– En grundläggande aspekt är att systemen ska vara otroligt robusta och fungera även under extrema förhållanden. Hos oss på FMV får man arbeta med problemlösning med höga säkerhetskrav och samtidigt verka för hög kvalitet i alla led, säger Rebecca Ihrfors, chef för verksamhetsområde ledningssystem på FMV.

Lösa komplexa uppgifter
– I våra it-organisationer ingår man alltid i ett större sammanhang; vi jobbar ofta i specialistteam som tillsammans ska lösa komplexa uppgifter. Det kan exempelvis handla om att utforma ett it-system eller en produkt som ska klara av extrema situationer, alltifrån ökenstormar till sträng kyla, men som också ska ha både skydd och verkan. De extrema kravställningarna är en faktor som gör det så intressant att jobba med it hos FMV och försvaret, säger Rebecca Ihrfors.

”Vår verksamhet har ett högt skyddsvärde och genomgår samtidigt en snabb digitalisering.”

3 av 4 kan tänka sig försvaret
72 procent av dataingenjörerna och systemvetarna kan tänka sig att arbeta inom försvarssektorn.
– Det är verkligen roligt att intresset är så stort, det tyder på att många fått upp ögonen för den mångfald av spännande karriärmöjligheter som försvarssektorn kan erbjuda. Vår verksamhet har ett högt skyddsvärde och genomgår samtidigt en snabb digitalisering. It fyller dessutom en central funktion i merparten av vår verksamhet, säger Rebecca Ihrfors.
Försvarssektorn är relativt stor och har därmed ett omfattande behov av it-kompetens de kommande åren. It-säkerhetskompetens står förstås högt i kurs, alltifrån nischad specialistkompetens med fokus på exempelvis specifika krypton till mer generell it-säkerhetskompetens som arkitekter, men vi behöver också spetskompetens inom spektral miljö, radio, och telekrig.

Stötta samhället vid kriser
– Försvarssektorn fyller även en viktig stödjande funktion i samband med olika typer av samhällskriser. Under coronapandemin har Försvarsmakten och FMV exempelvis varit med och byggt upp tillfälliga fältsjukhus och stött Socialstyrelsen med upphandlingar av sjukvårds- och skyddsmateriel, avslutar Rebecca Ihrfors.

Skulle du kunna tänka dig att arbeta med it, digitalisering, teknikutveckling eller säkerhet inom försvarssektorn?
Om undersökningen:

Framtidens Karriär – It & Data genomförde undersökningen mot ett slumpmässigt urval av dataingenjörer och data- och systemvetare 10–13 februari 2021. Statistisk felmarginal är 2,5–4 procentenheter.

Brister i skyddet mot dataintrång och AI:s betydelse

Foto: Shutterstock

En klar majoritet av vår målgrupp anser att det finns brister i skyddet mot dataintrång och informationsstölder hos statliga myndigheter och stora företag.

Endast 18 procent anser att statliga myndigheter och stora företag är väl eller mycket väl skyddade. Att AI och automatisering kommer att ha en stor betydelse för framtidens it- och digitaliseringslösningar är däremot nästan alla överens om.

Hur väl skyddade anser du att statliga myndigheter och stora företag är mot dataintrång och informationsstölder?
Vilken betydelse kommer AI och automatisering ha i framtidens it- och digitaliseringslösningar?
Om undersökningen:

Framtidens Karriär – It & Data genomförde undersökningen mot ett slumpmässigt urval av dataingenjörer och data- och systemvetare 10–13 februari 2021. Statistisk felmarginal är 2,5–4 procentenheter.

Kunskap om AI

Mer än hälften av it-akademikerna har ganska god, god eller mycket god kunskap om AI, artificiell intelligens.

Vilken kunskap har du om AI?
Om undersökningen

Framtidens Karriär – It & Data genomförde en undersökning mot ett slumpmässigt urval av it/dataingenjörer och systemvetare 31 januari – 4 februari 2020. Statistisk felmarginal är 2,5–4 procentenheter.

Populäraste företagen inom it

Ikea, Volvo Cars, Volvo Group, Ericsson och Saab är de företag som yrkesverksamma dataingenjörer och systemvetare helst vill arbeta hos.

Hos vilka av följande företag skulle du helst vilja arbeta med it, digitalisering, teknikutveckling eller datasäkerhet?
Om undersökningen

Framtidens Karriär – It & Data genomförde en undersökning mot ett slumpmässigt urval av it/dataingenjörer och systemvetare 31 januari – 4 februari 2020. Statistisk felmarginal är 2,5–4 procentenheter.

Att göra nytta för samhället och medborgarna

Anna Günhter Hanssen, biträdande it-chef på Polisen.
Anna Günhter Hanssen, biträdande it-chef på Polisen.

Ett växande intresse för samhällsfrågor samt en vilja att bidra konkret till ökad trygghet och säkerhet är några faktorer som gör staten till en intressant arbetsgivare för it-akademiker. 3 av 4 it-akademiker kan tänka sig att arbeta hos en statlig myndighet.

– Andelen it-akademiker som kan tänka sig att arbeta statligt är högre än jag trott, vilket förstås är glädjande. Undersökningsresultatet återspeglar det faktum att myndigheter numera betraktas som moderna arbetsgivare som bedriver it-utveckling i framkant. Att många myndigheter kan erbjuda bra villkor vad gäller lön, semester och föräldraledighet kan också ha bidragit till det stora intresset. Flera myndigheter har dessutom blivit bättre på att marknadsföra sina karriärmöjligheter inom it, vilket givit resultat, säger Anna Günhter Hanssen, biträdande it-chef på Polisen.
69 procent av de som kan tänka sig att arbeta statligt anger att de vill göra nytta för samhället och medborgarna, medan 65 procent anger att arbeta med samhällsviktiga funktioner som främsta skäl till att söka jobb i staten. Polisen, Säkerhetspolisen, Försvarsmakten, Trafikverket och FRA är de populäraste statliga arbetsgivarna bland it-akademikerna.

Bidra till samhällsnytta
– Vi märker definitivt att viljan att bidra med samhällsnytta har ökat, i synnerhet bland något yngre it-akademiker. Drivkraften att bidra till ett säkrare och tryggare samhälle har också blivit tydligare, det märks inte minst på att Polisen, Säkerhetspolisen och Försvaret rankas högst bland de myndigheter där it-akademiker helst vill jobba. Det stora intresset för Polisen och Försvarsmaktens verksamheter beror nog även delvis på en ökad brottslighet och en skärpt hotbild mot Sverige som nation, inte minst digitalt. Allt fler vill bidra till att vända utvecklingen och stärka samhällssäkerheten, säger Anna Günhter Hanssen.
– Att vara delaktig i samhällets utveckling är viktigt för många. Jag upplever även att många vill använda sin it-kompetens till att göra konkret skillnad för medarbetarna ute i verksamheten, exempelvis för poliser, tjänstemän på Skatteverket eller Trafikverket, avslutar Anna Günhter Hanssen.

Kan du tänka dig att arbeta hos en statlig myndighet med IT-utveckling, digitalisering eller informationssäkerhet?
Varför skulle du kunna tänka dig att arbeta för en statlig myndighet?

1. Göra nytta för samhället och medborgarna
2. Arbeta med samhällsviktiga funktioner
3. En trygg arbetsgivare
4. Intressanta arbetsuppgifter
5. Goda arbetsvillkor
6. Goda utvecklingsmöjligheter
7. Satsar mycket på teknik för ökad digitalisering
8. Annat

Hos vilka av följande myndigheter skulle du helst vilja arbeta med it, digitalisering, teknikutveckling eller datasäkerhet?
Om undersökningen

Framtidens Karriär – It & Data genomförde en undersökning mot ett slumpmässigt urval av it/dataingenjörer och systemvetare 31 januari – 4 februari 2020. Statistisk felmarginal är 2,5–4 procentenheter.