Etikettarkiv: Bank

I skärningspunkten mellan teknik och affär

Ulrica Holmgren, CIO på Läns­försäkringar. Foto: Adrian Leopoldson / Länsförsäkringar AB

Bank- och försäkringsbranschen är en av närings­livets mest digitala branscher. Digitaliseringen utgör en självklar och integrerad del av bolagens affärsutveckling och branschen investerar i storskaliga och långsiktiga digitaliseringssatsningar som förenar teknik- och affärsutveckling med samhällsnytta.

– Bank- och försäkringsbranschen är otroligt digital, men även om utvecklingen kommit långt så har vi fortfarande mycket utvecklingsarbete kvar att göra. Kundernas krav på en enkel, intuitiv och smidig interaktion med branschens aktörer ökar stadigt, säger Ulrica Holmgren, CIO på Länsförsäkringar. Hon är civilingenjör i industriell ekonomi och sökte sig till bank- och försäkringsbranschen 2019 efter många år i telekomsektorn. Möjligheten att ha en fot i affären och en fot i teknikens värld var ett av skälen. Länsförsäkringar, som består av 23 lokalt kundägda länsbolag runtom i landet, är starkt engagerade i den regionala samhälls­utvecklingen. Det bidrog till att Ulrica Holmgren sökte sig just dit.

”Även om utvecklingen kommit långt så har vi fortfarande mycket utvecklingsarbete kvar att göra.”

AI och IoT minimerar antalet skador
I bank- och försäkringsbranschen kan den senaste teknologin användas för att både stärka kundupplevelsen och förebygga skador, exempelvis med hjälp av sensorer som kan upptäcka rök eller fukt på ett tidigt stadium.
– AI i kombination med IoT används mycket i det skadeförebyggande arbetet. Exempelvis kan satellitbilder över skogsområden bidra till att minimera antalet skador i skogsbruket. AI kan även användas för att förebygga försäkringsbedrägerier, medan RPA används för att öka hastigheten i processerna och ge en snabbare kundhantering, säger Ulrica Holmgren.

I affärsutvecklingens hjärta
Bank- och försäkringsbranschen investerar stort i långsiktig digital utveckling och efterfrågar därför ett brett spektrum av it-kompetenser. Systemutvecklare, it-arkitekter, data scientists, säkerhetsexperter och specialister inom AI och molnteknologi är några exempel på kompetenser som behövs i branschen.
– I vår bransch får man vara med och ta stora digitala kliv, så det är en fördel om man trivs med att arbeta i ett högt utvecklingstempo. När man arbetar med it i bank- och försäkringsbranschen befinner man sig ständigt i affärsutvecklingens hjärta eftersom merparten av våra tjänster är digitala. Samtidigt fyller branschen en viktig samhällsfunktion, då stora delar av befolkningen är i behov av tjänster inom just bank- och försäkringsområdet och vi bidrar i allra högsta grad till ett välfungerande samhälle, säger Ulrica Holmgren.

Spännande arbetsuppgifter när storbanken digitaliseras

Mattias Karlsson, Anna Philippi och Line Weimer ser fram emot de förändringar som Handelsbanken står inför. – Det kommer bli en spännande tid fram­över så är det någon gång man ska hoppa på tåget så är det nu, säger Line Weimer. Foto: Johan Marklund
Mattias Karlsson, Anna Philippi och Line Weimer ser fram emot de förändringar som Handelsbanken står inför. – Det kommer bli en spännande tid fram­över så är det någon gång man ska hoppa på tåget så är det nu, säger Line Weimer. Foto: Johan Marklund

Handelsbanken digitaliseras men den personliga servicen ska finnas kvar. Med hjälp av stora mängder data, den senaste tekniken och knivskarpa kollegor skapar Anna, Line och Mattias framtidens banklösningar.

Avdelningen Data och automatisering rymmer Handelsbankens samlade data. Möjligheterna är oändliga och avdelningschef och Chief Data Officer Mattias Karlsson ser ljust på framtiden.
– Jag ser fram emot två delar. Dels förflyttningen av det personliga kundmötet till våra digitala mötesplatser. Dels den tekniska förflyttningen när vi går mer mot cloud. Att få vara med på den här resan känns väldigt spännande, säger han.

Vill du bli en av oss? Klicka här för att se våra lediga tjänster

Inspirerande samarbeten
För att storbanken ska kunna ta nästa stora kliv in i framtiden är ett brett samarbete viktigt.
– Vi jobbar i agila team med en mix av kompetenser. Här finns allt från väldigt programmeringstunga till mer kommunikativa roller, säger Mattias Karlsson.
På avdelningen arbetar bland annat data engineers med fokus på utveckling av data warehouses och data lakes, data scientists som arbetar med hur Handelsbanken ska kunna utnyttja ML och AI-algoritmer, samt kompetenser inom data management som fokuserar på hantering, utveckling och styrning av data. Dessutom finns det även mer kommunikativa roller.
Det gemensamma mål som alla strävar mot är att Handelsbanken ska fortsätta att vara en relationsbank. För att banken ska kunna erbjuda proaktiva och skräddarsydda kundlösningar är hantering och utnyttjande av data centralt. Men det är även viktigt att samarbetet med koncernens övriga delar fungerar.
– Vi är möjliggörare. Men det är även otroligt viktigt att utvecklingssidan har ett nära samarbete med affärssidan. Det är när de två delarna arbetar tillsammans som vi når framgång, säger Mattias Karlsson.

Varierande arbetsuppgifter
En av medarbetarna på Data och automatisering är Line Weimer. Hon är utbildad civilekonom med en master i IT och management. Hennes dagliga arbete kretsar kring data management-frågor som hur banken ska hantera sin data och hur den ska tas om hand på ett varsamt och värde­skapande sätt.
– Jag jobbar mycket med internutbildning och förbättring av processer och rutiner för att hantera data. Det jag tycker är allra roligast är när jag är ute och pratar med anställda på Handelsbanken och ser hur polletten trillar ner. När de inser hur viktig vår data är och att det är ett fundament för vår fortsatta digitalisering, säger hon.
Line Weimer har arbetet på företaget i två år och hon är glad över att hon hoppade på talangprogrammet som förde henne till avdelningen.
– Jag har stortrivts sedan min allra första dag. Det är högt i tak och oavsett om du kommer in som junior eller senior så tas du emot med öppna armar. Ingen fråga är för dum och folk ställer upp, säger hon.
Även Anna Philippi, som är utbildad systemvetare, kom in via bankens talangprogram. De höga förväntningar hon hade när hon började på företaget har infriats.
– Jag jobbar med business intelligence och IBM Cognos men fokuserar mycket på användarutbildning inom self service. Målet är att användare i koncernen inte bara ska använda fasta rapporter utan kunna ta fram egna, säger hon.
En stor del av hennes arbete handlar om att bygga broar mellan IT och resten av koncernen. Det är ett arbete som är både roligt och intressant.
– Jag försöka måla upp IT med värme, glädje och prestigelöshet så att våra kollegor känner att IT är ett kul ställe att vända sig till för hjälp, stöd och samarbeten, säger hon.

Stora utvecklingsmöjligheter
Ytterligare en stor fördel som Anna Philippi ser med sitt arbete är de många utvecklingsmöjligheterna.
– Under de två år som jag har arbetat här har jag hunnit vara Scrum Master, utvecklat en massa, utbildat en massa, börjat titta på processutveckling och förbättringar, nu ska jag även börja titta på kravanalys. För mig personligen har känslan av att kunna prova på saker utan att behöva byta roll varit väldigt positiv.
Line Weimer håller med. Att det dessutom finns stora möjligheter att byta roll inom Handelsbanken är något som hon uppskattar.
– Handelsbanken är en stor koncern både inom IT men även med många verksamhetsnära enheter. I och med att Handelsbanken värdesätter personliga egenskaper finns det stora möjligheter att flytta runt i banken och på det sättet få en ännu bredare grund att stå på, säger hon.

Vill du bli en av oss? Klicka här för att se våra lediga tjänster

Handelsbanken

Handelsbanken präglas av en decentraliserad struktur med korta beslutsvägar. Ett arbetssätt som gör det möjligt för våra medarbetare att själva påverka sitt arbete och sin utveckling i banken. Det ska vara lätt att våga ta nästa steg i karriären oavsett om det är mot en chefsroll, ett annat verksamhetsområde eller att utvecklas som specialist.

www.handelsbanken.se

Utvecklingsmöjligheterna är fantastiska

Mattias Forsberg, CIO på Handelsbanken. Foto: Handelsbanken

Utvecklingsmöjligheterna för systemvetare och ingenjörer inom banksektorn är stora och spännande. Enligt Mattias Forsberg, CIO på Handelsbanken, finns det dessutom goda möjligheter att vara med och påverka omställningen till ett hållbart samhälle.

– Att jobba i en sektor som i grund och botten är digital och som har tillgång till en stor mängd data är jättespännande, säger Mattias Forsberg som sedan två år tillbaka arbetar som CIO på Handelsbanken.
Ytterligare en faktor som gör banksektorn så spännande enligt Mattias Forsberg är att den utgör en viktig del i omställningen till ett hållbarare samhälle. Avtrycket från bankerna i sig är ganska litet men genom bland annat utlåning, fonder och investeringar kan de påverka utvecklingen.
– Banker kan vara med och driva samhällsförändringar på många olika sätt. Under hösten har vi på Handelsbanken till exempel tagit fram rådgivningsmodeller för att minska ojämlika pensioner, säger Mattias Forsberg.

”Vi är mitt i en omställning där AI, molntjänster, moderna utvecklingsverktyg och arbeten i små agila team är viktiga beståndsdelar.”

Nya spännande roller
Den konkurrens som bankerna ställs inför genom fintechbolagens framfart är något som han välkomnar. Att banksektorn storsatsar på digitalisering och ny teknik öppnar upp för ännu fler spännande roller.
– Det är lätt att tänka att banksektorn är stordatorer och Cobol, och visst det finns kvar. Men samtidigt är vi mitt i en omställning där AI, molntjänster, moderna utvecklingsverktyg och arbeten i små agila team är viktiga beståndsdelar, säger Mattias Forsberg och påpekar att fördelen med de traditionella bankerna är att de redan har beprövade affärsmodeller samt en stabilitet och struktur som nya fintechbolag måste skapa.

Personlig utveckling
De kompetenser som efterfrågas inom branschen är bland annat arkitekter, data engineers, data scientists och programmerare inom framför allt Java.
– Utvecklingsmöjligheterna är fantastiska. Oavsett om du är intresserad av dataanalys, framtidens kvantdatorer eller vill vara med och digitalisera kundmöten finns det stora möjligheter att specialisera sig eller att bli chef, säger Mattias Forsberg.
I Framtidens Karriär – It & Datas undersökning svarar 7 av 10 att de kan tänka sig att arbeta inom bank, finans eller försäkring och att Handelsbanken rankas högt är inget som förvånar honom.
– Våra medarbetare arbetar med spännande utvecklingsfrågor i en företagsorganisation som har ett tydligt hållbarhetsfokus. Vi erbjuder dessutom våra medarbetare både trygghet och stabilitet, säger han.

Skulle du kunna tänka dig att arbeta inom bank, finans eller försäkring med it-utveckling, digitalisering eller datasäkerhet?

Vilka av följande stora företag inom bank, finans, försäkring skulle du kunna tänka dig att arbeta på? (Ange gärna flera.)

Om undersökningen

Framtidens Karriär – It & Data genomförde undersökningen 12–22 november 2021 mot ett slumpmässigt urval av de som tagit examen på teknisk högskola eller universitet inom datateknik, teknisk fysik, elektroteknik eller data- och systemvetenskap. Statistisk felmarginal är 2,5–4 procentenheter.

Jobba agilt och utvecklas med oss på Länsförsäkringar!

Joakim Rosén, produktägare och Daniel Roshanghias, Scrum Master på Länsförsäkringar. Foto: Malin Eld
Joakim Rosén, produktägare och Daniel Roshanghias, Scrum Master på Länsförsäkringar. Foto: Malin Eld

Vill du arbeta i agila team, med örat mot marken och utveckla de bästa IT-lösningarna inom bank och försäkring? Välkommen till oss på Länsförsäkringar. Här kan du som är IT-specialist utvecklas i en snabbrörlig, kreativ och stöttande miljö.

Länsförsäkringar, som erbjuder tjänster inom försäkring, bank, pension och fastighetsförmedling, består av 23 lokalt kundägda länsförsäkringsbolag och deras gemensamt ägda service- och utvecklingsbolag Länsförsäkringar AB.
CIO och IT-avdelningen sitter på Länsförsäkringar AB, men det finns IT-funktioner också i Länsförsäkringar AB:s affärsenheter och i de lokala länsförsäkringsbolagen.
Nu händer det mycket inom IT och utvecklingen går snabbt. Bland annat införs det leanagila ramverket, SAFe, som står för Scaled Agile Framework. Det består av nya, agila arbetssätt för att skapa innovativa och kundnära digitala lösningar. Du som är IT-expert har alla möjligheter att driva och delta i utformningen av framtidens agila arbetssätt på Länsförsäkringar.

Lockas av omväxlande och tekniskt utmanande uppdrag? Klicka här för att se våra lediga tjänster

Crossfunktionella team
Just att få vara med från start och bygga upp något nytt lockade Daniel Roshanghias, som har en bakgrund som mjukvaruutvecklare inom fordonsbranschen. Han kom till Länsförsäkringar för två år sedan och arbetar som Scrum Master, en roll där han coachar sina teammedlemmar i agila arbetssätt och banar väg för värdeskapande leveranser.
– Här fick jag möjlighet att komma in på ett tidigt stadium i etableringen av SAFe och det är otroligt kul och spännande att få vara med på den här resan. Teamen är crossfunktionella, med rörliga roller och alla kompetenser bidrar. Scrummästare och produktägare samarbetar tätt med övriga teammedlemmar och alla roller är väldigt flexibla beroende på vilka behov det specifika projektet har. Det är ett väldigt roligt sätt att arbeta, säger han.
Daniel får medhåll av sin kollega Joakim Rosén, som arbetar som produktägare för iOS- och Androidappar. Joakim är data- och systemvetare i botten och började på Länsförsäkringar som konsult för tio år sedan. Sedan fem år tillbaka är han anställd.
– En stor fördel här är att vi arbetar så kundnära. Våra uppdragsgivare är de 23 länsbolagen, men i slutändan är det ju kundernas behov, önskemål och förväntningar som bestämmer och driver våra lösningar. Vi måste hela tiden ligga steget före och kunna leverera säkra och användarvänliga produkter inom bank, pension och försäkring, som verkligen skapar nytta och gör skillnad i våra kunders vardag, säger han.

Engagerade medarbetare
Länsförsäkringar söker nu nya talanger inom ett brett spektrum av IT-kompetens, från copywriter till IT-arkitekter, säkerhetsexperter, testare, utvecklare och UX-specialister. Exakt vilken bakgrund och erfarenhet du har är mindre viktigt än att du är engagerad, driven, flexibel och gillar att arbeta i sammansvetsade och snabbrörliga team.
– Ingen är fast i en roll här, utan oavsett vilken bakgrund man har finns alla möjligheter att pröva sina vingar i olika funktioner. Man får stor frihet att testa olika roller och det gör att man utvecklas väldigt snabbt professionellt, säger Daniel.
Joakim lägger till:
– Vi sätter inga etiketter på kompetensen utan man är helt enkelt en teammedlem. Man är fri att definiera sin egen roll och det finns ingen detaljstyrning. Det här sättet att jobba gör att vi snabbt kan reagera på kundernas behov och utveckla de produkter och lösningar som de efterfrågar. Vi har mycket nära kontakt med representanter från länsförsäkringsbolagen, så vi får ständig input och återkoppling från dem. Det är en stor styrka med ett kundägt bolag.

Gör tydlig nytta
Både Joakim och Daniel lyfter fram tillfredsställelsen som kommer av att arbeta med lösningar och produkter som så tydligt kommer till nytta, både internt inom företaget och hos slutkunden. Det är produkter som kunderna använder dagligdags och som måste fungera optimalt, och där utvecklingen av nya, digitala lösningar går i mycket snabb takt.
– Dessutom är Länsförsäkringar en väldigt trevlig arbetsplats, fortsätter Daniel. Det finns många karriärvägar för IT-specialister och massvis med möjligheter att avancera internt. Det är en bra anda här och det är lätt att trivas!

Lockas av omväxlande och tekniskt utmanande uppdrag? Klicka här för att se våra lediga tjänster

Länsförsäkringar

Länsförsäkringar består av 23 lokalt kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda utvecklings- och servicebolaget Länsförsäkringar AB.
Länsförsäkringar bedriver verksamhet inom försäkring, bank, pension och fastighetsförmedling.
Det första länsförsäkringsbolaget bildades 1801.

Vi erbjuder en rad spännande karriärmöjligheter för IT-specialister som vill arbeta i en agil miljö med ständigt nya utmaningar.
Nyfiken? Läs mer på: LF.se/itjobb

Handelsbanken går in i molnet

Evelita Zakaityte, ställföreträdande chef för Automation and Processes och Björn Fagerstedt, avdelningschef för Cloud and Innovation. Foto: Johan Marklund
Evelita Zakaityte, ställföreträdande chef för Automation and Processes och Björn Fagerstedt, avdelningschef för Cloud and Innovation. Foto: Johan Marklund

Handelsbanken är inne i en spännande digitaliseringsresa som innebär en omfattande migration av befintliga system till molnbaserade driftlösningar. En omställning som inte bara handlar om att implementera ny teknik i verksamheten – att införa nya tankesätt är minst lika viktigt.

– Handelsbanken har drivit sin egen ITverksamhet i egna datacenter i decennier. Att lägga drift någon annanstans innebär en stor mental omställning, även om det bara handlar om en ny fysisk plats. Vi kommer fortfarande att sköta om driften själva, säger Björn Fagerstedt, avdelningschef för Cloud and Innovation.
Björns avdelning är också i full gång med att bygga upp ett Cloud Center of Excellence som ska stötta koncernen och bygga kunskap om drift och utveckling i cloud-miljö.
– Vi söker folk som är kunniga inom områdena molnbaserade infrastrukturoch drifttjänster, utvecklingsmiljöer och containerplattformar. Men till viss del handlar det även om transformation av befintlig organisation, att vidareutbilda medarbetare som arbetat med dessa frågor i traditionell miljö och är sugna på att utveckla sin kompetens åt molnhållet.
En stor fördel med Handelsbanken IT, menar han, är de stora utvecklingsmöjligheterna.
– Eftersom Handelsbanken har en stor IT-verksamhet med mer än 2 000 medarbetare och stor bredd finns det många olika utvecklingsvägar. Verksamheten satsar också stort på fortbildning av medarbetarna i syfte att hålla jämna steg med teknikutvecklingen och möta de olika behoven utifrån bankens strategi, säger Björn.
Just nu pågår arbete med att välja en huvudsaklig cloud service provider.
– När det är klart inleder vi migrationen av befintliga system till drift hos vald leverantör vilket kommer att vara ett av Sveriges största migrationsprojekt genom tiderna. Är man tekniker och intresserad av cloudtransformation är det här en chans man inte ska missa!

Jobba med oss på Handelsbanken. Klicka här för att se våra lediga tjänster!

RPA
Evelita Zakaityte, ställföreträdande chef för Automation and Processes, är inne på samma linje. Hon hade arbetat några år som konsult i verksamheten när hon för tre år sedan var med och startade upp Handelsbankens Robotic Process Automation-område.
– Jag tog fast anställning och blev Scrum Master med uppgift att utveckla teamet inom RPA-enheten.
Avdelningen består i dag av 25 medarbetare som befinner sig mitt i händelsernas centrum.
– Bankens digitala omställning går allt snabbare vilket ställer ständigt nya krav på vår avdelning. Vi har till exempel precis avslutat ett projekt som handlat om att bygga en automatiserad tjänst för att hantera blankettflödena inom Handelsbanken Liv och Pension. Ett spännande uppdrag som bland annat innebar att vi byggde en lösning som kan tyda handskriven text.
NLP och Machine Learning är något som kommer in allt mer i arbetet.
– Vi ser också allt större behov av ”hyper automation” där olika typer av automatiseringstekniker används och samverkar för att skapa en automatiserad helhet. I stället för att bygga isolerade automatiseringslösningar strävar vi efter att automatisera och effektivisera hela processen.
Den främsta utmaningen, menar hon, är områdets förändringstakt.
– Det gäller att hålla koll på nya tekniker och sortera ut vad som är tillämpligt och användbart för oss. Vi arbetar agilt, provar småskaligt, utvärderar och när det visar sig att något genererar nytta så skalar vi upp det.

Stora kontaktytor
Evelitas avdelning ansvarar också för Center of Excellence Automation i Handelsbanken, vilket innebär att verksamheten servar hela koncernen med automationslösningar.
– Det är spännande, en beställare kan befinna sig var som helst inom Handelsbankssfären. Vi har till exempel ett nära samarbete med Handelsbanken i Storbritannien som startat upp ett separat automatiseringsteam som vi stödjer.
Ett jobb inom Handelsbanken innebär förutom stora kontaktytor även stora karriärmöjligheter.
– Den digitala omställningen öppnar helt nya, spännande möjligheter att växa, utvecklas och lära nytt inom de senaste teknikerna; en drömtillvaro för alla IT-intresserade, fastslår Evelita.

Jobba med oss på Handelsbanken. Klicka här för att se våra lediga tjänster!

Handelsbanken

Handelsbanken präglas av en decentraliserad struktur med korta beslutsvägar. Ett arbetssätt som gör det möjligt för våra medarbetare att själva påverka sitt arbete och sin utveckling i banken. Det ska vara lätt att våga ta nästa steg i karriären oavsett om det är mot en chefsroll, ett annat verksamhetsområde eller att utvecklas som specialist.

www.handelsbanken.se/karriar


Digitaliseringen tar fart i banksektorn

Digitaliseringen skapar spännande utmaningar, anser Mattias Forsberg, CIO på Handelsbanken. Foto: Magnus Fond

Nu satsar storbankerna på ökad digitalisering för att komma ifatt de nya aktörerna på den finansiella marknaden. För kunderna väntar mer personliga tjänster. Mattias Forsberg, CIO på Handelsbanken, tror på spännande förändringar de kommande åren.

Hela vårt samhälle påverkas av digitaliseringen och banksektorn är inget undantag. Ärenden uträttas i allt större utsträckning i mobilen. Vi besöker alltmer sällan ett bankkontor eller använder kontanter.
– Något som har förändrat banksektorn är de nya aktörer som har dykt upp de senaste åren. De är oftast nischade på en tjänst och tar vara på digitala möjligheter, säger Mattias Forsberg.

”Det finns ett växande behov av olika typer av programmerare.”

Finansiella ekosystem
En annan viktig förändring är att konsumenter finns på allt fler digitala platser som har finansiella tjänster knutna till sig.
– Det är spännande att se hur kinesiska WeChat har gått från att vara en social medie­app till ett helt ekosystem med bland annat betalningstjänster. Det blir även intressant att se vad de stora techjättarna som Facebook, Amazon, Google eller Apple hittar på. Självklart tittar de på denna ganska lukrativa marknad och vill ha egna finansiella tjänster. Bankerna behöver nu finna sin roll i de finansiella ekosystem som skapas. Kunden slutar inte använda sin husbank, men börjar använda olika finansaktörer som komplement.
– Vi lever i en appekonomi, där appen är paketering av tjänster i finansiella ekosystem. De stora bankerna behöver erbjuda digitala personliga tjänster och rådgivning som komplement till de transaktioner som idag går att utföra i apparna. Det har vi under lång tid jobbat med på Handelsbanken och har väldigt nöjda kunder; till exempel har vår app Sveriges nöjdaste kunder. Dock tar vi nu nästa steg och gör stora satsningar på att med hjälp av ett datadrivet arbetssätt i små agila team öka vår utvecklingstakt där vi utnyttjar möjligheterna från molntjänster och artificiell intelligens.

Programmerare eftertraktade
På frågan vilken kompetens som är mest eftertraktad i bankvärlden, svarar Mattias Forsberg:
– Det finns ett växande behov av olika typer av programmerare. Det kan handla om allt från gränssnitt och kod i bankens app till avancerade AI-algoritmer, styrning av våra molntjänster eller säkerhetslösningar. På Handelsbanken med 2 000 duktiga personer inom IT, finns det stora möjligheter att kunna få en personlig utveckling och jobba med teknik i framkant.

Developer for our API team in Handelsbanken

Are you interested in working in one of our bank’s most important focus areas for integration?

We develop APIs that are used by external parties and offer an external Sandbox test environment where the APIs can be tested – you can check it out at developer.handelsbanken.com.

Do you want to join us?

Our API Team participates in many important and exciting integration challenges! Click here for more information and apply

The Team and workplace

]In the API Management Team, you will work in a cross functional team that work with integration. You can take your own initiatives, have responsibility and can make your own decisions. You are part of the business and effect your own development. When you develop, the bank will develop. Handelsbanken is a safe employer with good conditions and a healthy view on the work-life-balance. The office is located at Torsgatan in central Stockholm.

Information
Pia Söderlind
Head API Management and File Integration
070-513 36 53
Piso03@handelsbanken.se

Många karriärvägar på Handelsbanken IT

Fia Stephansson Forsman, områdeschef med övergripande ansvar för Handelsbankens mobilutveckling. Foto: Sandra Henningsson
Fia Stephansson Forsman, områdeschef med övergripande ansvar för Handelsbankens mobilutveckling. Foto: Sandra Henningsson

Fia Stephansson Forsman började arbeta på Handelsbankens tekniska support för 15 år sedan. Idag är hon områdeschef med övergripande ansvar för bankens mobilutveckling som sker på utvecklingsenheten i centrala Malmö.
– Här finns många olika utvecklingsmöjligheter och allt stöd som behövs för att bygga en intern karriär.

Det har gått 15 år sedan Fia Stephansson Forsman började arbeta på Handelsbanken. Sedan dess har det hänt en hel del.
– Efter två år på den tekniska supporten fick jag en tjänst som testare där jag var med och byggde upp bankens enhet för mobiltester. Efter det arbetade jag några år som projektledare innan jag 2015 erbjöds tjänsten som ställföreträdande områdeschef för bankens mobilutveckling med ansvar för våra test- och javautvecklare. Sedan två år tillbaka har jag helhetsansvar för utvecklingsområdet.
Just nu befinner sig Handelsbanken mitt uppe i en stor digitaliseringsresa.
– Det är en spännande tid där det är upp till oss som arbetar i banken att se till att resultatet blir så bra som möjligt.
De ständigt nya utmaningarna i kombination med en trygg och stöttande arbetsgivare är, enligt Fia, de främsta anledningarna till att hon funnit sig så väl tillrätta i organisationen.
– Handelsbanken har en stark tro på individen och på att skapa utvecklingsmöjligheter för våra medarbetare, det synsättet tilltalar mig väldigt mycket. Jag har ständigt fått lära mig nya saker och hoppat på de möjligheter som öppnats under resans gång. För tio år sedan var vi några få personer som arbetade med mobilutveckling, idag är vi 45 personer som driver verksamheten inom detta spännande område framåt.

Vill du jobba hos oss? Klicka här för att läsa mer

Utvecklingsenhet
Då och då är Fias enhet testbädd för nya produkter och tjänster som tas fram tillsammans med Solutions for Innovation, en mindre enhet inom Handelsbanken med fokus på att utforska och implementera nya teknologier.
– Vi försöker öka takten i bankens användande av nya teknologier, och arbetar för tillfället mycket med AI där vi bland annat bygger applikationer som vi sätter i produktion i en testmiljö för att lära oss mera. Om vi hittar ett affärscase att kombinera dem med bygger vi en lösning och implementerar den i verksamheten. Det är ett enormt tekniskt, laborativt och roligt jobb som skapar en spännande tillvaro för en tekniknörd som jag, säger Claes Bohm, områdeschef för Solutions for Innovation.
Precis som Fia kan Claes se tillbaka på ständigt nya utmaningar sedan han började på bankens IT-avdelning för sju år sedan.
– Jag gick IT-gymnasiet och läste sedan design- och produktframtagning på KTH. Under studietiden startade jag ett IT-bolag med några kompisar och började bygga applikationer. Jag har drivit flera olika företag men kände efter tio år som egen företagare att det dags att pröva något nytt.

Claes Bohm, områdeschef för Solutions for Innovation på Handelsbanken. Foto: Johan Marklund
Claes Bohm, områdeschef för Solutions for Innovation på Handelsbanken. Foto: Johan Marklund

Utmaningar
Valet föll på Handelsbanken, mycket för att verksamheten har nästan allt, vad gäller IT, in-house.
– Många vet nog inte hur IT-tung den här verksamheten är. Handelsbanken driftar till exempel sina egna högsäkerhetsdata-center, vilket är en ganska unik företeelse inom bank- och finansbranschen.
Efter några inledande år som cobol-utvecklare började Claes utbilda andra i programspråket och gick sedan över till att jobba mer med Java.
– I min första chefstjänst ledde jag en IT-avdelning där vi arbetade med både egenutvecklade och inköpta system. Nu är jag chef på vår innovationsenhet.
På frågan om han kan rekommendera andra att följa hans exempel och satsa på en IT-karriär inom Handelsbanken kommer svaret snabbt.
– Absolut, vi har en oerhört stark uppställning på IT-sidan. Att jag trivs så bra beror mycket på att man aldrig blir riktigt fullärd. Här går det att utvecklas med det egna teknikintresset som drivkraft och få allt stöd som behövs längs vägen.

Vill du jobba hos oss? Klicka här för att läsa mer

Handelsbanken IT

Handelsbanken präglas av en decentraliserad struktur med korta beslutsvägar. Ett arbetssätt som gör det möjligt för våra medarbetare att själva påverka sitt arbete och sin utveckling i banken. Det ska vara lätt att våga ta nästa steg i karriären, oavsett om det är mot en chefsroll, ett annat verksamhetsområde eller att utvecklas som specialist. IT-utvecklingen sker på flera platser: Stockholm, Malmö, Amsterdam, Köpenhamn, London, Oslo, Helsingfors och Manchester.

www.handelsbanken.se/karriar

Enormt digitalt förändringstryck i banksektorn

Stephan Erne, CDO på Handelsbanken.
Stephan Erne, CDO på Handelsbanken.

I banksektorns affärs- och verksamhetsutveckling fyller it en nyckelfunktion. Det digitala förändringstrycket i banksektorn är enormt just nu och behovet av att fortsätta investera i säker och kundanpassad finansiell it-infrastruktur visar inga tecken på att avta framöver, snarare tvärtom.

– Eftersom banksektorn levererar tjänster snarare än fysiska produkter så är it självklart en otroligt viktig del av vår verksamhet. Merparten av kundupplevelsen är numera digital, vilket innebär att de som designar bankernas digitala tjänster befinner sig mycket nära såväl kärnaffären som kunderna, säger Stephan Erne, CDO på Handelsbanken.
En stor del av banksektorns värdekedja är digital, vilket innebär att behovet av att dels underhålla och uppdatera befintliga system, dels investera i ny it-infrastruktur, är stort. Flera faktorer driver på bankernas it-investeringar: teknologisk utveckling, nya kundbehov, regulatoriska krav och förstås även interna krav på effektivisering och en genomgående hög säkerhetsnivå.

”Digitaliseringen har förändrat hotbilden gentemot bankerna”

Stor potential för AI
– Eftersom banksektorn är tekniktung och hanterar mycket data finns det naturligtvis en stor potential för teknologier som AI och robotics. Många banker implementerar dessa tekniker för att exempelvis förbättra kundupplevelsen eller stödja sina medarbetare Vi har bland annat använt AI för att effektivisera arbetet för medarbetarna på bankkontoren ute i landet, säger Stephan Erne.
Han betonar att teknologiutvecklingen inte bara påverkar bankernas tjänsteutbud. It har även stora effekter på bankernas arbetssätt och samlade verksamhet. En fråga som av naturliga skäl står högt på agendan hos bankerna är förstås it-säkerhet.

I framkant inom cyber security
– Digitaliseringen har förändrat hotbilden gentemot bankerna, och gjort oss mer sårbara – samtidigt som den öppnar upp nya möjligheter. Att ligga i framkant med cyber securityarbetet är viktigt för samtliga banker. Säkerhetsspecialister är en av de mest efterfrågade kompetenserna i banksektorn, säger Stephan Erne.
Utöver it-säkerhetsexperter efterfrågar banksektorn även programmerare, it-arkitekter, AI-specialister och generellt sett it-akademiker som kombinerar ett tekniskt utvecklingsperspektiv med ett affärsutvecklings- och kundperspektiv.
– För it-specialister som vill arbeta i en bransch som erbjuder samhällskritiska tjänster, transformeras i rasande fart, och investerar mycket i it-utveckling även framöver, har banksektorn mycket att erbjuda, säger Stephan Erne.

Innovation och kreativitet på SEB IT

Stephanie Carlsson och Adrian Opsahl, utvecklare på enheten Hosting and Integration på SEB. Foto: Johan Marklund
Stephanie Carlsson och Adrian Opsahl, utvecklare på enheten Hosting and Integration på SEB. Foto: Johan Marklund

Vill du jobba med framtidens digitala lösningar i en innovativ och kreativ miljö?
Välkommen till SEB, som har ett brett spektrum av karriärmöjligheter för IT-specialister. Här kan du fördjupa dig som specialist eller bredda din kompetens som generalist.

Många spännande nya digitala lösningar utvecklas inom bank och finans, och SEB är en av de mest innovativa och drivande aktörerna.
– SEB har länge gått i bräschen för IT inom finansbranschen. Vi var tidiga med att nyttja modern informationsteknik. Det finns en stark entreprenörsanda och vilja att ligga i framkant, säger Adrian Opsahl, som arbetar som utvecklare på enheten Hosting and Integration på SEB i Arenastaden i Solna. Här arbetar cirka 4500 personer och många av dessa inom IT.
Adrian, som är civilingenjör i teknisk fysik från KTH, kom till SEB som konsult för åtta år sedan. Han trivdes väldigt bra och när han fick erbjudande om fast anställning nappade han.
– Det är stor skillnad mot att vara konsult. Som anställd kan jag bygga upp långsiktiga lösningar och utvecklas på ett helt annat sätt, säger han.

Pröva olika roller
Stephanie Carlsson, som också arbetar som utvecklare på samma avdelning, kom till SEB på ett liknande sätt. Efter studier i systemvetenskap i Uppsala började hon som konsult på SEB för drygt fyra år sedan och har nu varit anställd i tre år.
– Det finns så många möjligheter här, det är svårt att hitta en arbetsplats som erbjuder en sådan bredd. Här har vi en mängd olika inriktningar och vi får verkligen chansen att pröva på olika roller. Istället för att byta arbetsgivare kan man byta avdelning, säger hon.
Adrian håller med. På SEB kan den som har intresse och driv vara ”intraprenör” och utvecklas inom företaget. Han framhåller att det finns en stark kultur av kompetensutveckling och en uppmuntrande inställning från chefer och ledning till att lära nytt eller pröva en annan roll. Rörligheten är stor mellan olika funktioner. En spännande möjlighet är Innovation Lab. Där kan medarbetare ”pitcha” sina egna innovations- och förbättringsidéer och få chansen att testa hur de skulle kunna fungera i verkligheten. Innovation Lab är ett av många exempel på hur medarbetare värdesätts och blir katalysatorer för innovation och förändring.
IT på SEB är en integrerad del av hela verksamheten. Många initiativ syftar till att förenkla samarbetet mellan IT och affären. Nya kundförväntningar och stränga säkerhetskrav driver utvecklingen och Adrians och Stephanies avdelning jobbar lite som spindeln i nätet för att få olika system, så väl interna som ut mot kunderna, att fungera.
– SEB strävar alltid efter att tillhandahålla tjänster som kunderna efterfrågar och att utveckla säkra lösningar. Vårt viktigaste kapital är kundernas förtroende, de måste verkligen kunna lita på oss. Det ställs höga krav på banker att leverera tjänster och produkter som inte bara är användarvänliga, utan också uppfyller stränga säkerhetskrav. Här får vi vara med och utveckla framtidens lösningar, säger Stephanie.

Nytänkande och tradition
Stephanie och Adrian framhåller samtidigt att vissa gamla IT-system, som utvecklades för närmare 50 år sedan, fortfarande håller måttet och används i kombination med nya lösningar.
– Det kännetecknar SEB, blandningen av tradition och nytänkande. Här kombineras tryggheten, stabiliteten och styrkan hos ett väletablerat, renommerat och globalt storföretag med ny teknik och agila arbetssätt där fokus ligger på innovation och problemlösning.
Eftersom det finns en sådan bredd av olika arbetsuppgifter och stora möjligheter till kompetensutveckling och fortbildning är det mindre viktigt vilken formell utbildning man har så länge man har adekvat IT-kunskap.
– Se bara på oss två, vi har helt olika utbildningsbakgrund. Här jobbar civilingenjörer av olika slag, kemister, systemvetare och en rad andra. Det viktiga är personliga egenskaper, som nyfikenhet och driv. Den som tycker om utmaningar och vill växa passar in på SEB.

Vill du också jobba på SEB. Se våra lediga tjänster och ansök här

SEB
SEB är en av Nordens ledande affärsbanker med ett brett utbud av finansiella tjänster och med representation i ett 20-tal länder runt om i världen. Koncernen har drygt 15 000 anställda. Visionen är att alltid leverera service i världsklass till kunderna och där spelar IT en avgörande roll. IT är affärsdrivande och integrerat i hela verksamheten. Det finns många spännande karriärmöjligheter för IT-utbildade och flera program för unga professionella, bland annat Tech-program och ett internationellt traineeprogram.

www.sebgroup.com/career

SEB logotype