Etikettarkiv: Försvar

Med viljan att lära kan du ta dig långt på FRA!

Vi har intervjuat Ida som sedan ett år tillbaka arbetar på FRA med IT-säkerhetsgranskningar på andra myndigheter och statligt ägda bolag. Hon har en utbildning som IT-ingenjör, och FRA är hennes första jobb efter utbildningen. Vi frågade hur hon upplevde att det var att börja på FRA.

– Jag ville komma någonstans på mitt första jobb där man kunde lära sig och utvecklas, och det stämmer verkligen här. Det som förvånade mig var hur välkomnande alla var, hur de var vänliga med att ge tips och svara på frågor. Man ser inte ner på någon som är ny här, istället är det som att alla inser att det är tillsammans vi kan lära oss saker och utvecklas. IT-branschen är ju sådan att det är i ständig utveckling. Man måste vara beredd att lära sig nytt hela tiden, även de som jobbat länge inom branschen.

På FRA är det väldigt blandat med människor, och det är olika åldrar. En del är äldre och har barn och familj, andra är ganska nya från utbildningen. En del är extroverta och gillar att tala inför människor, andra är mer introverta och gillar att sitta och jobba för sig själva. Ofta kan man själv välja vilken roll man föredrar, det är en arbetsplats där det finns en plats för alla.

– Det är viktigt för mig att jobba med kompetenta människor som jag kan lära mig något av. Hos oss är nyfikenheten och viljan att lära viktigare än att kunna allt när man börjar. Har man bara nyfikenheten och viljan att utvecklas kan man alltid lära sig.
Vi är övertygade om att en blandning av människor med olika bakgrund skapar en dynamisk och kreativ arbetsmiljö – våra olikheter är vår styrka. Hos oss blir du en av de bästa, på ditt sätt.

Vill du också bli en av de bästa? Läs mer på fra.se/jobb

FRA

Vårt uppdrag är att bidra till att skydda Sveriges integritet och oberoende i världen. Oavsett roll bidrar vi alla på vårt sätt till att utföra det gemensamma uppdraget. Här får du arbeta i en kunskapsintensiv och kreativ miljö där du gör skillnad varje dag.
fra.se/jobb

Gör skillnad på riktigt på FMV

Daniel Tourde, chef för enheten Spektral miljö och kommunikation på FMV. Foto: Gonzalo Irigoyen
Daniel Tourde, chef för enheten Spektral miljö och kommunikation på FMV. Foto: Gonzalo Irigoyen

Elektromagnetisk kompabilitet och ett störningsfritt frekvensspektrum är helt kritiskt, både för Försvarsmakten och det civila samhället. På enheten Spektral miljö på FMV kan du arbeta med dessa komplexa och utmanande frågor på den allra högsta nivån i ett unikt kompetenskluster.

Rätt frekvens och elektromagnetisk kompabilitet, EMC, är nödvändigt för så gott som alla kommunikationssystem, så att radiosignaler inte stör ut varandra och utrustningen därmed får sämre funktion och prestanda. I takt med samhällets snabba digitalisering, elektrifiering och utbyggnaden av alltmer komplexa kommunikationssystem blir kraven på EMC och samordning mellan civila och militära system allt högre. På Försvarets materielverks (FMV) enhet Spektral miljö och kommunikation samlas den främsta expertisen för detta samhällskritiska kunskapsområde. Det var därför Ibrahim Salloum, civilingenjör i elektronisk design med inriktning mot EMC, sökte sig hit.
– För mig var FMV ett självklart val. EMC har en mycket stark förankring i militär teknologi och här på FMV får man arbeta med den strängaste standarden, mest avancerade utrustningen och extremt kompetenta kollegor. Samtidigt finns en nära koppling till det civila samhället eftersom alla system måste samexistera och fungera i både krig och fred. Ytterst handlar det om rikets säkerhet och jag gillar att det finns en så tydlig samhällsnytta i det vi gör, säger Ibrahim som kom till FMV i juni i fjol efter ett par år som EMC-specialist i fordonsindustrin.

Vill du jobba med oss på FMV? Klicka på tjänsterna nedan för mer information och ansök

Ingenjörer inom elmiljö till Spektral Miljö (Sista ansökningsdag har passerat)

Ingenjörer inom frekvensförvaltning (Sista ansökningsdag har passerat)

Projektledare till Spektral miljö (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Omväxlande och dynamiskt
Ibrahim får medhåll av Daniel Tourde, nytillträdd chef för enheten. Han är civilingenjör i teknisk fysik och elektronik och har arbetat inom försvaret i 25 år, bland annat som förste forskare och enhetschef på FOI. Daniel framhåller att arbetet är väldigt omväxlande och dynamiskt, med både praktiska och teoretiska delar. Uppgifterna spänner över ett brett spektrum, med allt från mätningar i fält, kontroll av RÖS-rum (rum där inga signaler kan gå in eller ut), samordningsarbete nationellt och internationellt till avancerade analyser av komplexa vapensystem. FMV är även tillsynsmyndighet och tillhandahåller kunskap och kompetens till en rad andra myndigheter och aktörer, både i Sverige och internationellt.
– Det händer mycket hela tiden och tempot är högt. Vi ser gärna att våra medarbetare har olika bakgrunder, eftersom alla kompletterar varandra, säger Daniel. Det viktiga är att man har en förståelse för EMC, förmåga till reflektion och dialog och vill utvecklas och göra skillnad!

Ibrahim Salloum, civilingenjör i elektronisk design med inriktning mot EMC.
Ibrahim Salloum, civilingenjör i elektronisk design med inriktning mot EMC.
FMV – Enheten Spektral miljö

Vi rekryterar nu nya medarbetare med goda kunskaper i svenska och engelska, problemlösningsförmåga och engagemang. Här finns ett brett utbud av kompetensutveckling och många spännande karriärmöjligheter. FMV, Försvarets materielverk, är en myndighet som upphandlar, utvecklar och levererar materiel och tjänster till det svenska försvaret. Hos oss samlas specialister inom teknik, affärer, juridik och projektledning. Det är så vi möter det svenska försvarets behov –
i fred, kris och krig.

Nyfiken? Läs mer på www.fmv.se eller följ oss på LinkedIn och Instagram.

Spännande utmaningar på FOI:s telekrigsenhet

Johannes Lindblom och Lars Norin på FOI. Foto: Lasse Hejdenberg
Johannes Lindblom och Lars Norin på FOI. Foto: Lasse Hejdenberg

Att arbeta som forskare inom telekrigverksamheten innebär ständigt nya utmaningar. Ett jobb i teknikens absoluta framkant med sikte på ett rörligt mål eftersom teknik och hotbild är under ständig förändring. Det kan låta frustrerande, men för en forskare också helt underbart.

Johannes Lindblom, som läst till civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik vid Linköpings universitet, hade disputerat inom kommunikationssystem när han började på telekrigverksamheten vid FOI i Linköping. Sedan dess har det gått fem år och Johannes säger att han inte ångrar sitt yrkesval, tvärtom.
– Jag arbetar med signalbehandling för radiokommunikation. Till viss del hade jag en aning om vad telekrig innebar men mycket har varit helt nytt.
Eftersom telekrigverksamheten hanterar hemlig information kan han inte berätta exakt vad arbetet innebär.
– Om vi kunde berätta mer om vad vi gör skulle jobbannonserna kunna vara ännu mer lockande för tekniska doktorer, men vissa saker får man bara veta om man aktivt jobbar i sådana projekt.
Lars Norin, civilingenjör i teknisk fysik från Uppsala universitet som disputerat inom rymdfysik, hade redan flera års yrkeserfarenhet när han sökte sig till FOI.
– Jag lockades av den gedigna expertisen i verksamheten. En annan drivkraft var samhällsnyttan. Telekrigverksamheten gör en viktig insats för Sveriges säkerhet och jag ville gärna vara med och bidra.

Vill du också göra nytta för försvar och säkerhet? Klicka här för att se våra lediga tjänster

Klicka här för att besöka vår LinkedIn-sida

Samhällsnytta
Den stora tjusningen med att arbeta som forskare inom telekrigverksamheten är att det finns ständigt nya problem att lösa, menar både Lars och Johannes.
– Om vi skulle lyckas lösa en utmaning och förstå till exempel en viss radarsignal dröjer det kanske ett år, sedan har motståndaren ändrat signalen. Då är vi tillbaka på ruta noll och har ett nytt problem framför oss, säger Lars.
Johannes konstaterar att de ständigt nya utmaningarna gör jobbet forskningsmässigt högintressant, och ibland även lite frustrerande.
– Men frustrationen vägs upp av alla nya spännande utmaningar och av att våra projekt kommer till direkt nytta för Sveriges försvar och säkerhet. På universitetet jobbar du med hypoteser och antaganden; här måste du hela tiden ha praktiken i åtanke. Gillar man den typen av forskning i kombination med samhällsnytta så är FOI:s telekrigverksamhet helt rätt plats!

Vill du också göra nytta för försvar och säkerhet? Klicka här för att se våra lediga tjänster

Klicka här för att besöka vår LinkedIn-sida

Totalförsvarets forskningsinstitut – Enheten för Telekrig

Telekrig handlar om militära åtgärder för att upptäcka, utnyttja, påverka, försvåra eller förhindra motståndarens användning av telemedel som utnyttjar elektromagnetisk vågutbredning, samt egna åtgärder för att minska verkan av motståndarens telekrigföring. Inom FOI:s telekrigverksamhet i Linköping omfattar forskningsprojekten bland annat störning och signalspaning mot kommunikation och radar, samt metoder för skydd av egna system.

Vill du vara med och söka svaren för en säkrare värld? Besök foi.se/jobb och se vilka spän­nande jobb vi kan erbjuda dig!

Arbeta med Sveriges cyberförsvar på FRA

Vi kombinerar signalspaningen med vårt informationssäkerhetsarbete för att stärka Sveriges motståndskraft.

FRAs uppdrag är att bidra till att skydda Sveriges integritet och oberoende i världen. Oavsett roll bidrar vi alla på vårt sätt till att utföra det gemensamma uppdraget. Här får du arbeta i en kunskapsintensiv och kreativ miljö där du gör skillnad varje dag.
Är du intresserad av att arbeta på någon av våra avdelningar?

Cyberverksamhet
Bidrar med direkt och indirekt skydd till Sveriges mest skyddsvärda verksamheter och är en del av vårt nationella cyberförsvar. Vi identifierar, analyserar och följer angripare som genomför avancerade IT-angrepp från utlandet.

Signalspaning
Ger våra uppdragsgivare underrättelser om omvärlden. Vår signalspaning riktas mot utländska förhållanden och kan ge unik kunskap om sådant som påverkar Sveriges utrikes- och försvarspolitik.

Teknik
Förser hela myndigheten med den teknik och de system som vår verksamhet behöver inom signalspaning, cyberförsvar och stödfunktioner.

Verksamhetsstöd
Stöttar och ger strategisk rådgivning inom ekonomi och inköp, HR, förvaltningsjuridik, säkerhetsskydd och informationsförvaltning.

Klicka här för att se våra lediga tjänster

Klicka här för att läsa mer om att jobba hos oss

FRA

FRA arbetar med signalspaning och utgör en del av Sveriges underrättelsetjänst. FRA är en civil myndighet som lyder under Försvarsdepartementet, med huvudkontor på Lovön, strax väster om Stockholm. Antal anställda är cirka 850 personer.

Vi på FRA bidrar till att skydda Sverige och svenska intressen. Det sker genom att vi ger våra uppdragsgivare information om viktiga utländska förhållanden av betydelse för svensk utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik. Det sker också genom vårt arbete med att skapa förutsättningar för ett cyberförsvar och att bidra till att skydda samhällsviktiga informationssystem.

www.fra.se

Jobba över hela spektrumet!

Erik Lundström och Ola Wimo på enheten Spektral miljö, FMV. Foto: Gonzalo Irigoyen

Att radiofrekvenser fungerar utan störningar är en förutsättning för så gott som alla kommunikationssystem, såväl civila som militära. På FMV kan du jobba med den här samhällskritiska verksamheten, i en dynamisk, internationell och snabbrörlig miljö.

Alla elektroniska kommunikationssystem måste frekvenskoordineras, så att de inte stör ut varandra och får försämrad funktion och prestanda. Det handlar ofta om mycket komplexa system, och kraven på samordning mellan civil och militär frekvensanvändning blir allt högre, både i Sverige och internationellt. Även enheter som inte är avsedda att sända ut radioenergi kan i vissa fall generera oönskade emissioner som kan störa kommunikationsutrustning och sensorer. Enheten Spektral miljö på Försvarets materielverk, FMV, har en central roll att spela för att skydda svenska intressen och se till att frekvensspektrumet fungerar. Ytterst handlar det om att skydda rikets säkerhet.
– Det är ett väldigt komplext, utmanande och spännande område. Vi arbetar bokstavligen över hela spektrumet, från elektroner till kompletta system och gör nytta på riktigt, berättar Erik Lundström, projektledare på Spektral miljö. Erik har lång erfarenhet av olika tekniska roller inom Försvarsmakten innan han kom till FMV 2007.

Vill du jobba med oss på Försvarets materielverk? Klicka här för att se våra lediga tjänster.

Dynamiska mål
Kollegan Ola Wimo, som arbetar med frekvensförvaltning och EMB (elektromagnetiska beräkningar), instämmer. Ola har studerat teknisk fysik och arbetade bland annat med olika typer av kommunikationssystem och som konsult innan han kom till FMV för tre år sedan.
– Det är ett fantastiskt brett och omväxlande arbete, med dynamiska mål, där det inte finns färdiga formler. Vår enhet levererar lösningar till andra verksamheter och röjer vägen för dem. Genom att möjliggöra optimal spektrumanvändning bidrar vi både till Sveriges försvarsförmåga och till det civila samhället.

Internationellt arbete
Arbetet innebär även internationella kontakter och förhandlingar. Spektral miljö är aktivt i internationella organisationer för att koordinera radiovågor, bland annat inom det europeiska samarbetsorganet CEPT samt ITU, som lyder under FN.
– En annan väldigt rolig aspekt av arbetet är de uppdrag vi lägger till FOI. Vi har en viktig roll i att styra forskningen så att den möter framtidens behov, säger Erik.
Nu söker Spektral miljö nya drivna och nyfikna ingenjörer, som kan arbeta både självständigt och i nära team. Här utvecklas du snabbt professionellt samtidigt som det finns en balans mellan arbete och fritid.
– På FMV tar man verkligen vara på medarbetarnas engagemang och kompetens, menar Ola. Det finns otroligt många karriärspår och ständigt nya utmaningar.

Vill du jobba med oss på Försvarets materielverk? Klicka här för att se våra lediga tjänster.

FMV

FMV, Försvarets materielverk är en myndighet som upphandlar, utvecklar och levererar materiel och tjänster till det svenska försvaret. Hos oss samlas specialister inom teknik, affärer, juridik och projektledning. Det är så vi möter det svenska försvarets behov – i fred, kris och krig. Enheten Spektral miljö rekryterar nu nya medarbetare med goda kunskaper i svenska och engelska, problemlösningsförmåga och engagemang. Här finns ett brett utbud av kompetensutveckling och många spännande karriärmöjligheter.

Nyfiken? Läs mer på www.fmv.se eller följ oss på LinkedIn och Instagram

Sök svaren för en säkrare värld

Matts Björck och Åsa Andersson trivs på FOI. Foto: Lasse Hejdenberg
Matts Björck och Åsa Andersson trivs på FOI. Foto: Lasse Hejdenberg

Lockas du av tillämpad forskning på hög nivå? Vill du samtidigt bidra till Sveriges säkerhet och försvar? På FOI i Linköping finns spännande karriärmöjligheter för nyfikna och drivna civilingenjörer och forskare.

Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, bedriver framför allt uppdragsforskning för Försvarsmakten och Försvarets materielverk. Verksamheten spänner över ett brett fält – allt från samhällsvetenskaplig försvarsanalys till forskning om kemiska stridsmedel. Kärnan i verksamheten är att söka svaren för en säkrare värld.
– Vi har ett brett spektrum av forskningsområden och en blandning av större, långsiktiga forskningsprojekt och kortare uppdrag. Det är väldigt varierande, säger Åsa Andersson, som forskar om radarsystem och radarsignaturer. Åsa har civilingenjörsexamen i teknisk fysik och har doktorerat i teoretisk fysik vid Linköpings universitet. Till FOI i Linköping kom hon 2003.
– Samhällsnyttan ger en viktig dimension till arbetet här på FOI. Det är väldigt roligt att bidra till forskning som fyller ett verkligt behov och som kan komma Försvarsmakten till nytta både i framtiden och ”här och nu”, säger hon.

Jobba med oss på FOI. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Utvecklar kompetens
Hennes kollega Matts Björck instämmer. Efter civilingenjörsexamen i teknisk fysik och disputation i fysik i Uppsala ägnade han sig åt akademisk forskning i flera år, för att därefter gå över till industrin. För 1,5 år sedan började han på FOI, där han forskar på lasersystem.
– Jag längtade tillbaka till forskningen och här på FOI kan jag jobba med stor frihetsgrad i fältet mellan universitetsvärlden och industrin. Det är enormt intressanta frågeställningar, där man snabbt utvecklar sin kunskap och kompetens och bidrar med lösningar för Sveriges försvarsförmåga. Dessutom är det en väldigt trevlig arbetsplats, med väldigt kompetenta kolleger. Det känns som att jag har kommit hem, konstaterar han.

Söker nya medarbetare
FOI i Linköping rekryterar nu civilingenjörer och forskare som brinner för högteknologisk forskning som bidrar till ett säkrare samhälle. En lämplig bakgrund är civilingenjör i teknisk fysik, datateknik, elektroteknik eller systemvetenskap.
– Här behöver man inte ha en perfekt inriktning från början, för mycket av det vi arbetar med kan man inte läsa på universiteten. Man bygger sin expertis här, framhåller Åsa och Matts.
– Man bör trivas med att jobba i projektform och gilla problemlösning. Vårt fokus är alltid att stödja våra uppdragsgivare på kort och lång sikt.

Jobba med oss på FOI. Klicka här för att se våra lediga tjänster

FOI

FOI är en statlig myndighet under Försvarsdepartementet och ett av Europas ledande forskningsinstitut inom försvar och säkerhet. Merparten av verksamheten är uppdragsfinansierad och största uppdragsgivare är Försvarsmakten, FMV, Regeringskansliet och MSB. FOI finns på fyra orter: Kista, Linköping, Grindsjön och Umeå. Hos oss behövs civilingenjörer, tekniker och signalexperter som vill vara med och söka svaren för säkerhet och försvar. Mycket av ditt arbete på FOI handlar om att utveckla teknik som ännu inte finns.

Följ oss gärna på LinkedIn

Vill du veta mer? Gå till www.foi.se

Ingenjörer driver utveckling i världsledande koncern

Eliaz Fält, IT-säkerhetschef för BAE Systems i Sverige.
Eliaz Fält, IT-säkerhetschef för BAE Systems i Sverige.

BAE Systems Hägglunds i Örnsköldsvik är ett högteknologiskt företag på en global marknad. Här arbetar ett dynamiskt utvecklingsteam inom IT-området. Inom koncernen finns även goda karriärs och utvecklingsmöjligheter.

I hjärtat av Höga Kusten, med närhet till hav och friluftsliv och på pendlingsavstånd till Umeå och Härnösand, arbetar cirka 800 anställda på BAE Systems Hägglunds i Örnsköldsvik.
Företaget är en del av den internationella försvarskoncernen BAE Systems med cirka 85 000 anställda i över 40 länder. Fokus ligger på utveckling, tillverkning, integration och support av militära fordon till kunder över hela världen.
– Vi levererar några av världens mest avancerade, teknikledande lösningar inom försvar och säkerhet. Nästan hälften av våra anställda är involverade i forskning och utveckling på ett eller annat sätt, och våra produkter och system ligger i den absoluta framkanten, säger Eliaz Fält, IT-säkerhetschef för BAE Systems i Sverige.

Jobba med oss! Klicka här för att se våra lediga tjänster

Framtidens IT-lösningar
De senaste månaderna har Hägglunds slutit avtal i mångmiljardklassen, och rekryterar nu ingenjörer och utvecklare som vill arbeta i en högteknologisk miljö med bland annat framtidens avancerade lösningar inom IT-området.
– Vi tillhandahåller IT och kringliggande tjänster för BAE Systems affärsenheter i Sverige. Vi tar ett helhetsansvar för den samlade infrastrukturen och utvecklar egna system med spännande lösningar. Bredden är stor och våra ansvarsområden omfattar allt från drift, teknik och support till systemutveckling, utbildning och projektledning, säger Eliaz Fält.
Så sent som i februari fick BAE Systems en omfattande order från norska Försvarsmakten gällande medeltunga stridsfordon, CV90. Ordern berör i högsta grad IT-avdelningen vid Hägglunds i Örnsköldsvik.
– Vi behöver stödja produktutvecklingen med specialistkunskaper inom cybersäkerhet, utarbeta kravställning och specifikationer.
I den snabba digitala transformationen handlar det också om att ständigt modernisera och vara i framkant, inte minst när det gäller implementeringen av molnbaserade applikationer, menar Eliaz Fält.
Han är utbildad inom Försvarsmakten och började på BAE Systems för cirka tre år sedan. Eliaz stimuleras av den stora satsning som finns på forskning, utbildning och utveckling samt de höga kraven som ställs på IT-säkerhet och efterlevnad av regelverk. Systemen måste klara säkerhetsintrång och industrispionage.
– Man kan likna det vid ett litet samhälle med tanke på alla de högt ställda säkerhetskrav som stater, myndigheter och andra parter ställer. Det är både givande och utvecklande att arbeta i ett så kunskapsintensivt företag som hela tiden satsar på att ligga steget före. Mycket handlar även om omvärldsbevakning och omvärldsanalys, säger Eliaz Fält.

Pernilla Mårtensson, chef för informationssystem på BAE Systems. Foto: Jonas Forsberg
Pernilla Mårtensson, chef för informationssystem på BAE Systems. Foto: Jonas Forsberg

Smarta stöd för effektiva flöden
Kollegan Pernilla Mårtensson, chef för informationssystem på BAE Systems, är i grunden utbildad systemvetare. Hon tror att det är den stora bredden, variationen och de högteknologiska produkterna som lockar medarbetare till Hägglunds i Örnsköldsvik. Här finns även möjligheter att arbeta i gränslandet mellan teknik och verksamhetsutveckling och som spänner över områden som systemarkitektur, verksamhetsarkitektur, förändringsledning och virtuell utveckling.
– Arbetet spänner över ett stort antal verksamhets- och applikationsområden och våra medarbetare får verkligen använda sina analytiska, kreativa och innovativa förmågor. Vi bedriver ett stort antal projekt som innefattar såväl komplexa systemintegrationer som implementeringar av nya programvaror.
På IT-sidan arbetar en stor bredd av kompetenser som kompletterar och förstärker varandra: systemvetare, tekniska fysiker och datavetare. För att nå upp till de högt ställda kraven krävs emellertid högskoleutbildning eller motsvarande kompetens.
– Vi har högt kvalificerade medarbetare, vilket innebär att teamet kan stötta hela företaget när det gäller systemutveckling och driva såväl stora som mindre IT-projekt. Vi arbetar även med logistik och smarta stöd i produktutveckling för effektivare flöden. Det pågår även många framtidsprojekt och vi tittar med spänning på bland annat artificiell intelligens och maskininlärning, säger Pernilla Mårtensson.

Jobba med oss! Klicka här för att se våra lediga tjänster

BAE Systems

BAE Systems Hägglunds i Örnsköldsvik sysselsätter omkring 800 medarbetare, och företagets fokus är utveckling, tillverkning, integration och support av ett brett spektrum av militära fordon till kunder över hela världen. De främsta produkterna är medeltunga stridsfordon (CV90), bandvagnar (BvS10), samt elhybrida drivsystem för den civila marknaden. Företaget levererar produkter och tjänster med militär kapacitet samt säkrar viktig information och infrastruktur. Värdeorden för verksamheten är: pålitlig, innovativ och djärv.

www.baesystems.se

Komplext och dynamiskt inom IT på FMV

Jakob Ordeberg, projektledare inom it-säkerhet och Rabbi Mohsin Pracic, projektledare inom informationssystem på FMV. Foto: Johan Marklund
Jakob Ordeberg, projektledare inom it-säkerhet och Rabbi Mohsin Pracic, projektledare inom informationssystem på FMV. Foto: Johan Marklund

Vill du arbeta med riktigt spännande och komplexa IT-uppdrag och samtidigt bidra till att försvara Sverige och göra världen säkrare? På FMV finns en mängd olika roller, både som specialist och generalist.

Försvarets materielverk, FMV, är en del av totalförsvaret och levererar utrustning och tjänster till Försvarsmakten. Det handlar ofta om stora, komplexa lednings- och informationssystem, med en mängd avancerade komponenter, som används för övningar och insatser i Sverige och internationellt. IT är en helt central del av systemen och kraven på säkerhet, prestanda och robusthet är mycket högt ställda.
– FMV ligger långt fram när det gäller informations- och ledningssystem. Det är väldigt dynamiskt och det händer mycket på området. Därför är det enormt spännande att arbeta här på FMV, berättar Jakob Ordeberg, som är projektledare inom IT-säkerhet på FMV ledningssystem.

Välkommen till FMV Ledningssystemmateriel! Klicka på länkarna nedan för ansökan

Ingenjörer specialiserade på informationssäkerhet

Projektledare med inriktning på informationssystem

Specialist eller generalist
Han får medhåll av sin kollega Rabbi Mohsin Pracic, som är projektledare inom informationssystem.
– Man kan jobba specialiserat med säkerhet eller produkter eller, som jag, med hela system. Här finns det en roll för både den som har en renodlad teknisk kompetens och för den som vill jobba mer med management och helheten. Det viktiga är att man är driven, nyfiken och kan tänka självständigt, säger Rabbi, som är lite ovanlig i att han är civilekonom och inte IT-specialist eller ingenjör.
Rabbi och Jakob framhåller att FMV erbjuder mycket goda möjligheter till kompetensutveckling och att den som vill utforska nya roller uppmuntras att göra det. Kompetensen på FMV är mycket hög och FMV har ett nära samarbete med andra myndigheter. FMV har också långsiktiga och affärsmässiga relationer till försvarsindustrin och IT-leverantörer.
– Det finns otroligt mycket kunskap och kompetens som man kan stödja sig på och ha som bollplank. Det är prestigelöst och vi löser problem tillsammans, säger Jakob.

Säkrare värld
FMV erbjuder inte bara några av Sveriges mest utmanande och spännande jobb inom IT. Myndighetens arbete är en av grundpelarna för försvaret av Sverige och för svenska militära förbands förmåga och säkerhet i internationella insatser. Detta är en viktig aspekt för Jakob och Rabbi. Båda är intresserade av omvärlden och vill bidra till ett bättre samhälle. Politisk, social och ekonomisk oro på många håll har skapat en större medvetenhet kring säkerhet och kommunikation.
– Säkra produkter och effektiva system är helt avgörande för att skydda nationella intressen, säger de. Det är väldigt positivt att få vara med och bidra till ett större ändamål och ett tryggare samhälle.

Välkommen till FMV Ledningssystemmateriel! Klicka på länkarna nedan för ansökan

Ingenjörer specialiserade på informationssäkerhet

Projektledare med inriktning på informationssystem

Klicka här för att se alla FMV:s lediga tjänster

Försvarets materielverk, FMV

Försvarets materielverk, FMV, hjälper till att försvara Sverige. Vi utformar och förser det svenska försvaret med försvarsmateriel och tjänster. Vi kall-ar det att vi levererar försvarslogistik. Vi är duktiga på både teknik och affärer. FMV arbetar med många spännande projekt i en internationell miljö. För oss är det viktigt att det vi gör kommer till nytta och att vi i partnerskap med vår kund Försvarsmakten möjliggör effektiva lösningar. Hos oss får man arbeta med samhällsviktiga uppdrag som i förlängningen syftar till att bevara fred och demokrati. FMV är en civil oberoende myndighet med 1600 anställda som finns på ett flertal orter i hela Sverige. Vårt huvudkontor finns i Stockholm.

Nyfiken? Läs mer på www.fmv.se

Framtidens cybersäkerhet utvecklas på Saab

Daniel Fäldt och Jenny Hållmats från Saabs affärsenhet Cyber Security. Foto: Johan Marklund
Daniel Fäldt och Jenny Hållmats från Saabs affärsenhet Cyber Security. Foto: Johan Marklund

Cyberattacker är idag ett av de främsta hoten mot samhället.
Vill du utveckla cybersäkerhet i den absoluta framkanten, i en miljö där du har ena foten i framtiden? Saab expanderar snabbt och söker nu Sveriges vassaste ingenjörer och IT-specialister till Cyber Security-området.

Saab har sedan starten för över 80 år sedan drivit den tekniska utvecklingen på en rad områden, med banbrytande produkter, tjänster och lösningar. Saabs vision, “Det är en mänsklig rättighet att känna sig säker” genomsyrar arbetet i företaget. Inom affärsenhet Cyber Security utvecklas nya lösningar för Saabs produktportfölj utifrån ett cybersäkerhetsperspektiv. Data är en eftertraktad råvara, som ständigt utsätts för attacker av olika slag. Det kan röra sig om exempelvis att stjäla innovationer, sprida desinformation eller rena sabotage. En viktig del av arbetet inom Cyber Security är att ta fram en molnplattform, Egira, där Saab och företagets kunder kan skydda sin data, sina produkter och samtidigt behålla kontrollen över datan.
– Tidigare handlade försvaret av samhället om att skydda fysiska gränser och avvärja väpnade angrepp. Idag har hoten flyttat in i den digitala världen. I takt med den snabba digitaliseringen av så gott som samtliga delar av samhället ökar också sårbarheten. En säker molnmiljö för myndigheter och företag som idag jobbar med kritisk infrastruktur eller samhällsbärande funktioner är därför avgörande om vi ska kunna skydda viktiga intressen, säger Daniel Fäldt, som ansvarar för området Secure Cloud inom affärsenhet Cyber Security.

Jobba med oss på Saab. Klicka här för att se våra lediga tjänster

AI utforskar satellitdata
En annan stor satsning på Saab är utveckling av AI, artificiell intelligens. Denna teknologi används bland annat till att utforska satellitdata från rymden för att skapa lägesbilder av den fysiska miljön till havs, på land och i luften och på så sätt kartlägga mönster och upptäcka avvikelser.
– Det genereras enorma mängder data i vårt samhälle. Genom AI-teknik så kan helt nya innovationer och företag skapas vilket gör att datan också blir en alltmer efterfrågad råvara. För en människa är det helt omöjligt att hantera datamängden och få en helhetsbild. AI med hög beräkningskraft är ett mycket effektivt verktyg för att sålla och analysera den här värdefulla informationen. Genom att använda AI till den här typen av uppgift frigör man även den mänskliga kompetensen, så att människor kan fokusera på områden där de gör mest nytta, förklarar Jenny Hållmats, som är chef för marknadsföring, marknad och försäljning på Saabs affärsenhet Cyber Security.

Stor innovationshöjd
Saab skapade affärsenheten Cyber Security för två år sedan och den växer idag snabbt. Saab rekryterar nu drivna talanger inom ett brett fält, som vill vara med och utveckla morgondagens spjutspetsteknologi inom cybersäkerhet och AI. Innovationshöjden är stor och utvecklingen går med hisnande fart. Arbetssättet är agilt och fokus är att ligga i den absoluta framkanten för att möta framtidens utmaningar.
– Vi söker medarbetare som är intresserade av säkerhetsfrågor, gillar att ta eget ansvar och trivs med att inte alltid ha helt väldefinierade uppgifter. Det är en kreativ, dynamisk arbetsplats, där vi är väldigt snabbfotade. Det är som att jobba på en start-up, samtidigt som man har Saabs stora organisation och enorma kompetens i ryggen, berättar Daniel.

Stor rörlighet
Saab är ett av Sveriges mest FoU-intensiva företag och det finns en stor rörlighet inom koncernen, både i Sverige och internationellt. Jennys och Daniels karriärer är goda exempel på möjligheterna som Saab erbjuder. Jenny, som läste teknisk fysik i Uppsala, kom till Saab för att göra sitt ex-jobb för närmare 20 år sedan och har blivit kvar sedan dess, med undantag för en kort period utanför koncernen. Daniel har examen i elektroteknik från Lund och började på Saab för 13 år sedan, efter att ha arbetat några år i försvarssektorn. Båda har prövat en rad olika roller inom olika enheter och framhåller de goda möjligheterna till kompetensutveckling och att pröva nytt. En viktig dimension för Jenny och Daniel är också Saabs stora samhällsengagemang.
– Här känner man verkligen att man gör nytta för samhället och människors säkerhet, säger Jenny. Våra produkter och teknologier skapar en tryggare värld och det ger stor tillfredsställelse och mening.

Jobba med oss på Saab. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Saab Cyber Security

Saab levererar marknadsledande och högteknologiska produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet till den globala marknaden. Saab har verksamhet i 35 länder på alla kontinenter och kunder i över 100 länder. Saab har cirka 17000 medarbetare runt om i världen och en omsättning på 31 mdkr. 23 procent av omsättningen går till FoU och det finns en nära samverkan med universitet och högskolor. Saab utvecklar framtidens lösningar inom cybersäkerhet och AI, och rekryterar nu talanger inom bland annat IT-data, teknisk fysik och systemvetenskap.

www.saab.com

Cyberhot ökar i digitaliserat samhälle

Ellen Grev, chef för Saabs affärsenhet Cyber Security. Foto: Johan Marklund
Ellen Grev, chef för Saabs affärsenhet Cyber Security. Foto: Johan Marklund

Sverige ligger i framkant när det gäller att digitalisera och är bra på att dra nytta av digitaliseringens möjligheter. Men det finns en eftersläpning vad beträffar säkerheten.

Vi måste stänga gapet mellan den snabba digitala utvecklingen och den växande hotbilden. Detta borde vara ett absolut krav och en topprioritet när man utvecklar nya digitala lösningar, säger Ellen Grev, chef för Saabs affärsenhet Cyber Security, som är ledande inom utvecklingen av cyberskydd.

Aggressiva attacker i gråzon
– Cyberhoten mot Sverige ökar och alla samhällssektorer är utsatta. Idag handlar försvaret av Sverige inte bara om att skydda landets territoriella gränser utan också de digitala gränserna och tillgångarna. Vi måste värna om Sveriges digitala suveränitet, säger Ellen Grev.
Det finns flera typer av attacker, som mestadels sker i en så kallad gråzon, där attackerna är aggressiva och fientliga. Ofta är de statsunderstödda, med syftet att stjäla information, kunskap och innovationer. Sabotage för att skada förtroendet för landet eller enskilda företag är också förekommande liksom spridande av desinformation. Det kan bli enormt kostsamt att reparera skadorna efter en cyberattack och i värsta fall kan kritiska samhällsfunktioner slås ut helt.

AI hanterar stora datamängder
Artificiell intelligens, AI, kan vara ett effektivt verktyg i arbetet med cybersäkerhet och rent generellt för att sortera de stora datamängder som genereras dagligen. På Saabs affärsenhet Cyber Security utvecklas AI bland annat för att dra slutsatser om mönster och avvikelser i stora datamängder.
– AI är oöverträffat på att hantera stora datamängder och kan användas för att upptäcka och analysera hot och för att filtrera vad som är verkligen är ett hot och inte bara brus. Då kan människor fokusera på de riktiga hoten, så att vi använder den mänskliga kompetensen där den gör mest nytta, förklarar Ellen Grev.

Data som råvara
– Det handlar inte bara om att kunna skydda vår digitala värld utan också att dra nytta av den och datan som den genererar. Sverige ligger generellt i framkant och har stor innovationskraft, trots att vi är ett litet land. Vi har tagit vara på resurserna och har hög kompetens och utbildningsnivå, säger Ellen Grev.
– Nu och framöver kommer data att vara en viktig resurs. Det är råvara för framtidens innovationer och förmågor, nya jobb och ny kompetens. Vi behöver se till att behålla den råvaran i Sverige och inte låta den hamna hos utländska moln- och it-leverantörer.

Kompetensbrist inom cybersäkerhet
Hon framhåller att det idag råder stor kompetensbrist i Sverige inom cybersäkerhet och det krävs skarpa ingenjörer och it-specialister inom cybersäkerhetsområdet, personer med en bredd och olika erfarenheter.
– Det är en utmaning i hela landet att hitta rätt kompetens. Detta är ett snabbt växande område, där drivkraft och intresse är nog så viktiga som formell kompetens, så det finns stora möjligheter till en spännande karriär, avslutar Ellen Grev.